Amsterdam trip

11 reasons you should go to Amsterdam that you haven’t considered before.

As if 2 nights in a ‘dam good city for only £169 wasn’t enough to convince you...

With world-class museums, quirky festivals, theatre, live music, laid-back bars and delightful restaurants, there's never a shortage of things to do in Amsterdam!

 1. There's an amazing food scene

  Plenty of gluten-free and vegetarian restaurants, as well as amazing stroopwafels, free cheeses samples and world-famous cakes. Deeelish!

 2. Cheese. Museum.

  Speaking of which, Amsterdam has its own museum dedicated entirely to CHEESE! You get to learn all about the history of it and try some local cheeses while you’re there.

 3. They have a floating cat sanctuary

  You read that right… De Poezenboot is a barge filled with cats that you can go and visit. Great for a rainy day (and even when it’s sunny).

 4. The Heineken Experience

  A beer museum? Form an orderly queue please guys! Learn about the history of Heineken, try some samples, and take a photo in the famous Heineken photo booth.

 5. It's the bike capital of the world

  Rent a bike for the day and explore the canals and museums via the super safe bike paths so you don’t miss a thing!

 6. The Museum of Fluorescence

  Electric Ladyland is the world's only museum devoted to the wonders of fluorescence. Expect psychedelic art and 1970s vibes! Groovy baby

 7. Escape rooms

  Use the clues to work your way through the real-life escape games. There are plenty to choose from in Amsterdam, but can you make it out in time?

 8. Amazing markets

  You can find anything from books, antiques and flowers to cheese, fresh fruit and waffles in these world-famous farmers’ markets. Saturdays are the best days to see everything, so be sure to take a look!

 9. Beautiful scenery

  Canals filled with barges and fields of tulips fill the streets of Amsterdam. It’s one of the most picturesque cities in Europe, no need for Instagram filters!

 10. Nightlife

  Ice bars, pub crawls and rooftop bars. It’s no surprise to learn that liberal Amsterdam has a wild nightlife

 11. Architecture

  Colourful houses, beautiful windmills and to modern bridges, these architectural treasures will impress even the least-artsy types.

Like what you read? Join the Travel Shop’s trip to Amsterdam on 16th-19th November. To find out more just head to our store in Fulton House!

 

 

11 rheswm i chi ddod ar ein taith i Amsterdam nad ydych wedi ystyried o’r blaen.

Os nad yw’r cyfle i aros yn Amsterdam am 2 noswaith am £169 yn ddigon i’ch perswadio...

Mae yna ddigonedd o bethau i’w gwneud yn Amsterdam! Mae’n gartref i amgueddfeydd gorau yn y byd, gwyl adloniadol, theatr, cerddoriaeth fyw, bariau hamddenol, a bwytai hyfryd.

 1. Mae’r bwyd yn arbenning

  Mae yna ddigon o fwytai heb glwten a bwytai llysieuol, yn ogystal â ‘stroopwafels’ arbennig, samplau o gaws am ddim a chacennau byd-enwog. Blasus!

 2. Amgueddfa. Caws.

  Mae gan Amsterdam amgueddfa i GAWS! Wrth ymweld â’r amgueddfa, gallwch chi ddysgu hanes caws, a blasu caws lleol.

 3. Mae yna gafell i gathod ar gwch

  Do, fe wnaethoch chi ddarllen hynny’n iawn… mae De Poezenboot yn gwch camlas wedi’i lenwi gyda chathod i chi ymweld â. Mae’n weithgaredd arbennig pan fydd hi’n bwrw glaw (a hyd yn oed pan fydd hi’n heulog).

 4. Heineken Experience

  Amgueddfa cwrw? Ffurfiwch giw trefnus i weld hyn os gwelwch yn dda! Dysgwch am hanes Heineken, blaswch samplau a thynnwch lun yn y bwth lluniau enwog.

 5. Mae’n brifddinas beiciau’r byd

  Ewch i archwilio’r camlesi a’r amgueddfeydd ar y parthau beic diogel wrth rentu beic am y diwrnod.

 6. Yr Amgueddfa Fflwroleuedd

  Electric Ladyland yw’r unig amgueddfa yn y byd sydd ar gyfer anrhyfeddodau fflwroleuedd yn unig. Disgwyliwch weld celf seicedelig ac awyrgylch yr 1970au! Groovy baby!

 7. Ystafelloedd Dianc

  Defnyddiwch y cliwiau i weithio’ch ffordd trwy gemau dianc go iawn. Mae yna ddigon o ddewis yn Amsterdam, ond ydych chi’n gallu dianc mewn amser i weld nhw i gyd?

 8. Marchnadoedd gwych

  Gallwch chi ddod o hyd i unrhyw beth yn y marchnadoedd ffermwyr byd-enwog, megis llyfrau, hynafolion, blodau, caws, ffrwythau ffres, a ‘waffles’. Dydd Sadwrn yw’r diwrnod gorau i weld popeth, felly sicrhewch eich bod chi’n cymryd cip olwg!

 9. Golygfeydd Prydferth

  Mae Amsterdam wedi’i llenwi gan gamlesi, cychod a channoedd o diwlipiau yn tyfu yn y strydoedd. Mae’n un o’r dinasoedd fwyaf prydferth Ewrop, felly does dim angen defnyddio’r ffiltyr ar Instagram!

 10. Bywyd Nos

  Bariau iâ, crôl tafarnau, a bariau ar doeau. Nid yw'n syndod i ddysgu bod gan Amsterdam fywyd nos gwyllt.

 11. Pensaernïaeth

  Fe fydd Amsterdam yn gadael argraff dda ar bawb, hyd yn oed os nad yw’n cymryd diddordeb mewn celf, gan ei bod yn gartref i drysorai pensaernïaeth megis tai lliwgar, melin wyntoedd hyfryd a phontydd modern.

Oes gennych chi ddiddordeb? Ymunwch â’r daith i Amsterdam gyda’r Siop Deithio ar y 16eg-19eg o Dachwedd. Ewch i'r Siop Deithio am ragor o wybodaeth.