Important Information! Gwybodaeth Pwysig!

Rated 5/5 (2 people). Log in to rate.

Swansea University will offer all joint honours students who are disadvantaged by having to travel between Singleton and Bay Campuses due to timetabling issues will have the option of either a 3 termly bus pass or a free bike to the equivalent bus pass value. This offer will be provided for the 15/16 Academic Year and reviewed over that period.

Students who have to travel to singleton Campus only on Wednesday mornings will be provided with a daily bus pass for Wednesdays only.

The offer applies only as compensation for travel disadvantages due to timetabling issues and not due to the location an individual has chosen to live.

Our Education Officer Robiu Salisu had this to say on the matter:

'As Education Officer, I am very pleased to see the University listening to the concerns raised by students. As it is one of my manifesto points, I am delighted with this investment as I know many Joint Honour students will welcome this positive news too.'

If you have any questions or queries about this contact the University’s Travel Plan Coordinator – Jayne Cornelius at j.cornelius@swansea.ac.uk

-

Bydd Prifysgol Abertawe yn cynnig tocyn tymor bws (ar gyfer y 3 tymor) neu feic am ddim i fyfyrwyr cyd-anrhydedd sydd ar anfantais o achos bod yn rhaid iddynt deithio rhwng 2 campws. Bydd y cynnig hwn ar gael ar gyfer y flwyddyn academaidd 15/16. Byddwn yn adolygu'r cynnig yn ystod y cyfnod hwn.

Bydd myfyrwyr sydd yn rhaid iddynt deithio i gampws Singleton ar ddydd Mercher yn unig yn derbyn tocyn dydd ar gyfer pob dydd Mercher yn unig.

Mae'r cynnig hwn yn iawndal ar gyfer myfyrwyr sydd ar anfantais o achos problemau sy'n ymwneud ag amserlenni yn unig - Ni fydd y cynnig ar gael i fyfyrwyr sydd rhaid teithio o achos lle maent wedi penderfynu byw.

Roedd gan ein Swyddog Addysg Robiu Salisu hyn i'w ddweud ar y fater:

Fel eich swyddog addysg, rwy'n falch iawn i weld bod y brifysgol yn gwrando ar ofidion myfyrwyr. Mae'r cynnig hwn yn rhan o'm hymrwymiadau maniffesto felly mae'n bleser cael rhannu'r newyddion cadarnhaol hyn gyda myfyrwyr cydanrhydedd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau am hyn cysylltwch â'r Cydlynydd Cynlluniau Teithio yr Brifysgol - Jayne Cornelius â j.cornelius@swansea.ac.uk


Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)