Part Time Officer Election Autumn 2017

 

Elections are a vital part of your Union representation and are in place so that every student, no matter what degree program, mode of study, age, or nationality has the right to stand in an election. Your Union is looking for students to nominate themselves for Part-Time Officer postions. We want passionate individuals, who are keen to get involved in the SU!  

Positions available are:

 • Freshers Rep - Only 'Fresher' students can fill this positon

 • LGBT+ Officer (Women's) - Only students that self identify as women can fill this position

 • Part-Time Students Officer - Only students that are part-time can fill this postion

 • Postgraduate Officer (Research) - Only PGR students can fill this position

 • Postgraduate Officer (Taught) - Only PGT students can fill this position

 • Students with Caring Responsibilities Officer 

Here's why we think you should be our next Part-Time Officer:

 

Click here and nominate yourself now 

 

Mae etholiadau yn rhan angenrheidiol o sut yr ydych fel myfyrwyr yn ethol eich cynrychiolwyr. Nid oes ots beth yw eich cwrs, eich modiwlau, oedran neu gefndir, mae gan bawb sy'n fyfyriwr yr hawl i sefyll mewn etholiad. Mae eich Undeb yn edrych am fyfyrwyr i enwebu eu hunan ar gyfer swyddogaeth rhan amser.

Mae 9 swyddogaeth rhan amser ar gael:

 • Swyddog Dros Las-Fyfyrwyr

 • LHDT+ (Lle menyw)

 • Swyddog Dros Fyfyrwyr Rhan Amser 

 • Swyddog Astudiaeth ôl Raddedig (trwy ymchwil) 

 • Swyddog Astudiaeth ôl Raddedig (trwy dysgu) 

 • Swyddog Dros Fyfyrwyr â Chyfrifoldebau Gofalu 

Dyma pam dylech chi fod yn Swyddog Rhan Amser:

 

Cliciwch yma i enwebi nawr

 

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)