Register to Vote!

Voting in a Senedd election is your chance have your say about who’ll represent you and your community at the Senedd.

The Welsh Senedd Elections are happening soon on the 6th May.

Voting in a Senedd election is your chance have your say about who’ll represent you and your community at the Senedd.

Your vote decides who will speak on your behalf in parliament and make decisions affecting all aspects of your life. Your vote also decides which party forms the next Welsh Government.

The Senedd makes laws, sets taxes and oversees the work of the Welsh Government.

Here are some videos to help explain what the Senedd is, and how your vote matters:

   

   

To register to vote, click here to go to the registration portal.

Mae Etholiadau Senedd Cymru yn digwydd yn fuan ar 6ed Mai.

Mae pleidleisio yn etholiad y Senedd yn gyfle i chi ddweud eich dweud am bwy fydd yn eich cynrychioli chi a'ch cymuned yn y Senedd.

Eich pleidlais chi sy'n penderfynu pwy fydd yn siarad ar eich rhan yn y senedd ac yn gwneud penderfyniadau sy'n effeithio ar bob agwedd ar eich bywyd. Mae eich pleidlais hefyd yn penderfynu pa blaid sy'n ffurfio Llywodraeth nesaf Cymru.

Mae'r Senedd yn creu deddfau, yn gosod trethi ac yn goruchwylio gwaith Llywodraeth Cymru.

Dyma rai fideos i helpu i egluro beth yw'r Senedd, a sut mae'ch pleidlais yn bwysig:

   

   

I gofrestru i bleidleisio, cliciwch yma i fynd i'r porth cofrestru.

 
Swansea University Students' Union