Spotting FAKE Freshers wristbands.

There's nothing worse than getting hyped up and purchasing a wristband labelled "The ULTIMATE Freshers experience", only to realise it's a FAKE! Don't worry, we are here to help!

Spotting FAKE Freshers Wristbands!
 
It’s that time of year, Freshers is all anyone is thinking about and you’re eager to get the best deal. In all the excitement, it is easy to become misled by false information and fake freshers wristbands on the market. Every year people take advantage of new students and begin selling fake wristbands to events that have no connection to your university and are often at a significant cost.
 
Swansea University Students Union is your official Freshers provider and official wristbands can only be purchased through us! We want all our new students to have the best Freshers possible, so here’s a guide to avoid purchasing a fake wristband!
 
  1.  As we’ve mentioned, OFFICIAL Freshers 2022 Wristbands can only be purchased through us on our website. 
  2.  If you’re unsure about a specific type of Freshers wristband, drop us a message on our socials @swanseaunisu and we’ll be happy to help you!
  3.  Our Wristbands are only £25!! If someone’s trying to charge you more, it’s probably not an Official Freshers wristband. All the need-to-know information surrounding Freshers 2022 can be found on our website and our socials. We’re always posting regular updates so we recommend following us, so you don’t miss out on anything!            

           

Gweld Bandiau Wythnos y Glas Ffug!

Dyma’r adeg o’r flwyddyn pan mae Wythnos y Glas yn bopeth y mae unrhyw un yn meddwl amdano ac rwyt ti’n awyddus i gael y fargen orau. Yn yr holl gyffro, mae'n hawdd cael dy gamarwain gan wybodaeth ffug a bandiau ffug ar gyfer wythnos y glas. Bob blwyddyn mae pobl yn manteisio ar fyfyrwyr newydd ac yn dechrau gwerthu bandiau ffug i ddigwyddiadau nad oes ganddynt unrhyw gysylltiad â'r Brifysgol ac sydd yn aml ar gost sylweddol.

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yw darparwr Wythnos y Glas swyddogol a dim ond trwy ni y gellir prynu bandiau swyddogol! Rydyn ni eisiau i’n holl fyfyrwyr newydd gael Wythnos y Glas gorau posib, felly dyma ganllaw i osgoi prynu band arddwrn ffug!

1- Fel rydyn ni wedi sôn – dim ond trwy ni y gellir prynu bandiau swyddogol Wythnos Glas 2022.

2- Os wyt ti’n ansicr am Fand, anfona neges i ni @SwanseauniSU a byddwn yn hapus i helpu 3- Mae ein Bandiau Arddwrn yn £25 – os yw rhywun yn ceisio codi ffi mwy, mae’n debyg nad yw’n go iawn.

3- Mae ein Bandiau Arddwrn yn £25 – os yw rhywun yn ceisio codi ffi mwy, mae’n debyg nad yw’n go iawn

 
Swansea University Students' Union