Welsh Varsity 2017

Green and White Army - it is time to unite once more! Varsity, the biggest sporting event of the year is going to Cardiff

Over 15,000 students will be supporting and spectating over 30 sports as they compete for the Varsity Shield. This year for the first time in the history of the Welsh Varsity, Women's Rugby will be joining the battle for The Shield in the prestigious Principality Stadium. The day will then culminate into the Men's Rugby Union fiery fight for the Welsh Varsity Cup

With record sales and sell out packages last year, make sure you secure your place at Sport Swansea’s biggest social event of the year.

On Thursday, February 2nd 10am – 12pm there will be a one day sale were you will be able to purchase your exclusive Varsity package online from www.swanseasu.nutickets.com/varsity2017.

The Varsity package includes:

* Ticket for the Rugby at the Principality Stadium

* Access to fan zones during the day across Cardiff

* Supporters t-shirt

* Travel to and from Cardiff

* Promotional Merchandise

* After party wristband which gives you access to Walkabout and Idols

As a package deal you can get all of the above for just £25 but if you are already a Sport Swansea member on the one day sale day you can have access to the tickets for £22.50 .

Show your supporting for the Green and White Army with the hashtag #GWA17

Your Union

At GWA HQ

#WeBleedGreen

 

Byddin Werdd a Gwyn – mae’n amser i uno unwaith eto! Mae Varsity, digwyddiad chwaraeon mwyaf y flwyddyn, yn mynd i Gaerdydd.

Bydd dros 15,000 o fyfyrwyr yn cefnogi a gwylio dros 30 o chwaraeon wrth i’r chwaraewyr gystadlu am Darian Varsity. Eleni, am y tro cyntaf mewn hanes Varsity Cymru, bydd gêm Rygbi’r Menywod yn ymuno â’r frwydr am y Darian yn y Stadiwm Principality mawreddog. Bydd uchafbwynt y diwrnod i’w weld gyda gêm Undeb Rygbi’r Dynion mewn brwydr gyffrous am Gwpan Varsity Cymru.

Gyda mwy o werthiannau nag erioed a phecynnau’n gwerthu mas y llynedd, sicrhewch eich lle yn nigwyddiad cymdeithasol mwyaf Chwaraeon Abertawe y flwyddyn.

Ar Ddydd Iau, Chwefror 2il 10yb -12yp, bydd yna werthiant un diwrnod lle allwch chi brynu’ch pecyn Varsity ar-lein o www.swanseasu.nutickets.com/varsity2017.

Mae’r pecyn yn cynnwys:

* Tocyn i’r Rygbi yn Stadiwm Principality

* Mynediad at barthau cefnogwyr yn ystod y diwrnod ar draws Caerdydd

* Crys-t cefnogwyr

* Trafnidiaeth i Gaerdydd ac yn ôl i Abertawe

* Nwyddau Hyrwyddo

* Band i’r ôl-barti sy’n rhoi mynediad at Walkabout ac Idols

Fel pecyn, gellir prynu’r holl bethau uchod am £25 ond os ydych chi’n aelod o Chwaraeon Abertawe, gellir prynu tocyn am £22.50.

Dangoswch eich cefnogaeth am y Fyddin Werdd a Gwyn gyda’r hashtag #GWA17

 

Eich Undeb

yn HQ GWA

#WeBleedGreen

 

Swansea University Students' Union is here to support students and to make your experience the best it can be.

Contact:
t: 01792 295466
e: info@swansea-union.co.uk

Events & Ticketing:
t: 01792 513024
e: events@swansea-union.co.uk

PR Contact:
t:
e:

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Students' Union
Swansea University, Digital Technium
Singleton Park
Swansea, SA2 8PP

© Swansea Students' Union 2017 | Powered by MSL