We've Moved!

We've Moved!

We've moved into our new home on Singleton Campus into the ground floor of Faraday and expanded our presence on Bay Campus.

Those of you still around will have seen that the Students' Union logo has been popping up in the Faraday building and that's because we've been getting it ready for our arrival. Now, lot's of you will be wondering why we're moving out of the Digital Technium having only been there for 12 short months.

Well, the Technium is expected to come down and make way for a new Student Activity Centre which will be our new home in the years to come (hopefully by 2020). You can read a bit more about what the University has planned here.

For now, Swansea Student Media will be staying in the Technium and some rooms will still be bookable by societies, we'll be working with the University to secure more permanent places for these services.

Over on Bay Campus, we've responded to your calls for a larger Students' Union presence. Our Bay Campus building will be the new home for all things societies and student voice. You'll also still be able to have access to our Advice and Support Centre, the Fulton Outpost (for all your Swansea Uni clothing) and our on-campus Nursery.

We've been crazy busy this summer planning loads of exciting new changes and developments to make your student experience the best it can be. We're looking forward to offering students even more representation and engagement than ever! Stand by for more announcements soon!

Rydym Wedi Symud!

Rydym ni wedi symud i’n cartref newydd ar lawr gwaelod Adeilad Faraday ar Gampws Singleton, ac mae ein safle ar Gampws y Bae wedi ehangu.

Efallai bod rhai ohonoch chi wedi sylwi bod logo’r Undeb wedi bod yn ymddangos ar rannau o adeilad Faraday a’r rheswm am hyn yw ein bod ni’n symud yno eleni. Er symudon ni i’r Techniwm Digidol 12 mis yn ôl, mae yna gynlluniau i ddymchwel yr adeilad er mwyn gwneud lle ar gyfer Canolfan Gweithgareddau Myfyrwyr yn ei le. Mae’n debyg y bydd y gwaith yn barod erbyn 2020. Gallwch ddarllen mwy am y cynlluniau yma drwy ddilyn y ddolen yma.

Yn y cyfamser, bydd Cyfryngau Myfyrwyr Abertawe yn parhau i weithredu o’r Techniwm a bydd modd i gymdeithasau fwcio ystafelloedd ar gyfer cyfarfodydd. Rydym yn bwriadu i gydweithio ymhellach gyda’r brifysgol i ddiogelu llefydd mwy parhaol ar gyfer y gwasanaethau hyn.

Ar Gampws y Bae, rydym wedi gwrando ar eich awgrymiadau drwy ehangu cartref Undeb y Myfyrwyr. Bydd ein hadeiladau ar Gampws y Bae hefyd yn gartref ar gyfer ein swyddfeydd Llais Myfyrwyr a Chymdeithasau, ein Canolfan Cymorth a Chefnogaeth, Siop Fulton Outpost a’r Feithrinfa.

Rydym wedi bod yn brysur iawn dros yr haf yn gwneud yr holl newidiadau newydd ar gyfer chi er mwyn sicrhau bod eich profiad yma yn y Brifysgol yn fythgofiadwy. Edrychwn ymlaen at gynnig fwy o gynrychiolaeth ac ymgysylltiad nag erioed i’n myfyrwyr. Byddwch yn barod am ragor o gyhoeddiadau cyn bo hir!