WhatUni Student Choice Awards

 

Swansea University Students’ Union has been shortlisted for an award for it's outstanding Societies and Sports Clubs!  

After 3 years of nominations we are yet again in for a chance at winning the award on the 6th of April. Also up for nomination is fellow Welsh SU Bangor University and last years winners Loughborough University. 

Alongside the Clubs and Societies Award, Swansea University has also been nominated for five other awards including Best Overall University and the International category.  

The awards ceremony will take place on Thursday the 6th of April, for further information head to https://www.hotcoursesgroup.com/whatuni-student-choice-awards/ 

 

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe ar y rhestr fer ar gyfer gwobr am ei Chlybiau Chwaraeon a Chymdeithasau syfrdanol! 

Ar ôl 3 mlynedd o enwebiadau, mae gennym y cyfle unwaith eto i ennill y wobr ar 6ed Ebrill. Mae ein cyd-Undeb Myfyrwyr Cymraeg Prifysgol Bangor ac enillwyr llynedd Prifysgol Loughborough ar y rhestr fer, hefyd. 

Ynghyd â'r Wobr Glybiau a Chymdeithasau, mae Prifysgol Abertawe wedi'i henwebu ar gyfer pum gwobr arall gan gynnwys y Brifysgol Orau yn Gyffredinol a'r categori Rhyngwladol. 

Bydd y seremoni wobrwyo yn cymryd lle ar Ddydd Iau 6ed Ebrill, am ragor o wybodaeth, ewch i https://www.hotcoursesgroup.com/whatuni-student-choice-awards/ 

 

Swansea University Students' Union is here to support students and to make your experience the best it can be.

Contact:
t: 01792 295466
e: info@swansea-union.co.uk

Events & Ticketing:
t: 01792 513024
e: events@swansea-union.co.uk

PR Contact:
t:
e:

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Students' Union
Swansea University, Digital Technium
Singleton Park
Swansea, SA2 8PP

© Swansea Students' Union 2017 | Powered by MSL