Part Time Officers

 

Part Time Officers represent different groups of students, run campaigns and hold the Full Time Officers accountable. They volunteer their energy and time to run campaigns to make University life better for Swansea University students - they're pretty special people.

Matt Pilot

Travis Brown

BME Officer (Black & Minority Ethnic)

‘Hi, I’m Travis, a second year Aerospace Engineer, and your BME Officer BME for 2018/19. I’m here to represent students who identify as BME, and be their voice in the Union.’

Contact me: bmeofficer@swansea-union.co.uk - Click here to read my manifesto - Join our BME Student Network

Omar Mendy

Commuter Students Officer

Position Vacant

This position is currently vacant. If you’re interested in filling this position, please contact the Student Voice Team.

Contact: student.voice@swansea-union.co.uk - Click here to read the role description

Charmaine Yip

Ana Guri

Environment Officer

‘Hi, I’m Ana, a 3rd year Biology student and your Environment Officer for 2018/19. I lead on environmental campaigns and issues, and I’m part of the NUS Green Impact Award.’

Contact me: environmentofficer@swansea-union.co.uk - Click here to read my manifesto - Join our Environment and Ethics Network

Josh Brooks

Ethics Officer

Position Vacant

This position is currently vacant. If you’re interested in filling this position, please contact the Student Voice Team.

Contact: student.voice@swansea-union.co.uk - Click here to read the role description - Join our Environment and Ethics Network

Pauline Gleed

Freshers' Officer

Position Vacant

This position is currently vacant. If you’re interested in filling this position, please contact the Student Voice Team.

Contact: student.voice@swansea-union.co.uk - Click here to read the role description - Join our Freshers' Network

vacant

Harri Evans-Mason

General Secretary

‘Hi, I’m Harri, a 2nd Year Business Management student, and your General Secretary for 2018/19. I’m responsible for Officer accountability and governance, and I take part in organising events such as Student Forums and the AGM.’

Contact me: gensec@swansea-union.co.uk - Click here to read my manifesto

Ahmad Ojra

Marcelo Reka

International Officer

‘Hi, I’m Marcelo, I’m going into my second year of studying History and Politics, and will be your International Officer for 2018/19. I’m here to represent International students at Swansea University, and be their voice in the Union.’

Contact me: internationalofficer@swansea-union.co.uk - Click here to read my manifesto - Join our International Student Network

Harri Evans-Mason

Samuel Mann

LGBT+ Open Officer

‘Hi, I’m Samuel, I’m currently completing my PhD in Economics, and I’m your LGBT+ Open Place Officer for 2018/19. I work in partnership with the LGBT+ Women’s Officer and the Union to hold events on issues to do with the LGBT+ community, and represent LGBT+ students at Swansea University.’

Contact me: lgbtplusopenofficer@swansea-union.co.uk - Click here to read my manifesto - Join our LGBT+ Community Network

Chloe Morgan

LGBT+ Women’s Officer

Position Vacant

This position is currently vacant. If you’re interested in filling this position, please contact the Student Voice Team.

Contact: student.voice@swansea-union.co.uk - Click here to read the role description - Join our LGBT+ Community Network

Fardowsa Ali

Saira Jawaid

Mature Students Officer

‘Hi, I’m Saira, a Law Student, and your Mature Students Officer for 2018/19. I’m here to represent mature students in Swansea University, by conducting campaigns and events on issues that could affect mature students and be their voice in the Union.’

Contact me: maturestudentsofficer@swansea-union.co.uk - Click here to read my manifesto - Join our Mature and Part Time Students Network

Joe Davern

Greta Vaiciunaite

Mental Health Awareness (MHA) Officer

‘Hi, I’m Greta, a second year Psychology student and your Mental Health Awareness Officer for 2018/19. I’m here to represent Swansea University students, organising campaigns and events on mental health issues that could affect them and be their voice in the Union.’

Contact me: mentalhealthofficer@swansea-union.co.uk - Click here to read my manifesto - Visit our Advice and Support Centre

Mica Culleton

Part Time Students Officer

Position Vacant

This position is currently vacant. If you’re interested in filling this position, please contact the Student Voice Team.

Contact: student.voice@swansea-union.co.uk - Click here to read the role description - Join our Mature and Part Time Students Network

Alex Alderson

Postgraduate Research Officer

Position Vacant

This position is currently vacant. If you’re interested in filling this position, please contact the Student Voice Team.

Contact: student.voice@swansea-union.co.uk - Click here to read the role description - Join our PGR Society

Tomos Watson

Postgraduate Taught Officer

Position Vacant

This position is currently vacant. If you’re interested in filling this position, please contact the Student Voice Team.

Contact: student.voice@swansea-union.co.uk - Click here to read the role description

lwest

Students with Caring Responsibilities Officer

Position Vacant

This position is currently vacant. If you’re interested in filling this position, please contact the Student Voice Team.

Contact: student.voice@swansea-union.co.uk - Click here to read the role description

Matt Pilot

Jazz Fulcher

Students with Disabilities Officer

‘Hi, I’m Jazz, a second year Psychology student and I’m your Students with Disabilities Officer for 2018/19. I’m here to raise awareness of different disabilities and to represent Swansea University students, being their voice to the Union.’

Contact me: disabilitiesofficer@swansea-union.co.uk - Click here to read my manifesto - Join our Students with Disabilities Network

Matt Pilot

Becca Martin

Welsh Language Officer

‘Hi, I’m Becca, I’m in my 3rd year of studying French and Spanish (Joint Honours) and I’m your Welsh Language Officer for 2018/19. I’m here to represent Welsh speaking students in Swansea University, and be their voice in the Union, but also to highlight all of the amazing things Welsh culture has to offer.’

Contact me: welshaffairsofficer@swansea-union.co.uk - Click here to read my manifesto 

Matt Pilot

Lucía Vázquez Vaquero

Women’s Officer

'Hi, I’m Lucía, a 3rd year Product Design Engineer, and your Women’s Officer for 2018/19. I’m here to represent all students who identify as women, by campaigning on issues that affect women in Swansea University, and be their voice in the Union.’

Contact me: womensofficer@swansea-union.co.uk - Click here to read my manifesto - Join our Women's etwork

 

Mae'r Swyddogion Rhan-amser yn cynrychioli gwahanol grwpiau o fyfyrwyr, yn cynnal ymgyrchoedd ac yn dal y Swyddogion Llawn-amser i gyfrif. Maen nhw'n gwirfoddoli eu hegni a'u hamser i gynnal ymgyrchoedd a sicrhau bod bywyd ym Mhrifysgol Abertawe yn wych - maen nhw'n bobl arbennig iawn.

 

Matt Pilot

Travis Brown

Swyddog BME (Myfyrwyr Duon ac Ethnig Lleiafrifol)

‘Helo, Travis ydw i , myfyriwr Peirianneg Awyrofod yn fy ail flwyddyn, a'ch Swyddog BME dros 2018/19. Rydw i yma i gynrychioli myfyrwyr BME a bod yn llais iddynt yn yr Undeb.’

Cysylltwch â fi: bmeofficer@swansea-union.co.uk - Ewch yma i ddarllen fy manifesffto - Ymunwch â'n Rhwydwaith Myfyrwyr BME

Omar Mendy

Swyddog Myfyrwyr sy'n Cymudo

Swydd Wag

Mae'r rôl hon yn wag. Os oes genncyh chi ddiddordeb mewn llenwi'r rôl, cysylltwch â Thîm Llais Myfyrwyr.

Cysylltwch â: student.voice@swansea-union.co.uk - Ewch yma i ddarllen y swydd ddisgrifiad

Charmaine Yip

Ana Guri

Swyddog yr Amgylchedd

‘Helo, Ana ydw i, myfyriwr Bioleg yn fy nhrydedd blwyddyn, a Swyddog yr Amgylchedd dros 2018/19. Rwy'n arwain ar ymgyrchoedd yr amgylchedd ac rwy'n rhan o Wobr Effaith Werdd UCM.'

Cysylltwch â fi: environmentofficer@swansea-union.co.uk - Ewch yma i ddarllen fy maniffesto - Ymunwch â'n Rhwydwaith yr Amgylchedd a Moeseg

Josh Brooks

Swyddog Moeseg Officer

Swydd Wag

Mae'r rôl hon yn wag. Os oes genncyh chi ddiddordeb mewn llenwi'r rôl, cysylltwch â Thîm Llais Myfyrwyr.

Cysylltwch â: student.voice@swansea-union.co.uk - Ewch yma i ddarllen y swydd ddisgrifiad - Ymunwch â'n Rhwydwaith yr Amgylchedd a Moeseg

Pauline Gleed

Swyddog Myfyrwyr y Glas

Swydd Wag

Mae'r rôl hon yn wag. Os oes genncyh chi ddiddordeb mewn llenwi'r rôl, cysylltwch â Thîm Llais Myfyrwyr.

Cysylltwch â: student.voice@swansea-union.co.uk  - Ewch yma i ddarllen y swydd ddisgrifiad - Ymunwch â'n Rhwydwaith i Fyfyrwyr y Glas

vacant

Harri Evans-Mason

Ysgrifennydd Cyffredinol

‘Helo, Harri ydw i, myfyriwr Rheolaeth Fusnes yn fy ail flwyddyn a'ch Ysgrifennydd Cyffredinol dros 2018/19. Fi sy'n gyfrifol dros atebolrwydd a llywodraethu'r Swyddogion a chyfrannu at drefnu digwyddiadau fel Fforymau Myfyrwyr a'r CCB.’

Cysylltwch â fi: gensec@swansea-union.co.uk - Ewch yma i ddarllen fy maniffesto

Ahmad Ojra

Marcelo Reka

Swyddog Rhyngwladol

‘Helo, Marcelo ydw i, rwy'n fyfyriwr Hanes a Gwleidyddiaeth yn fy ail flwyddyn, a fi fydd eich Swyddog Rhyngwladol dros 2018/19. Rydw i yma i gynrychioli myfyrwyr Rhyngwladol a bod yn llais iddynt yn yr Undeb.’

Cysylltwch â fi: internationalofficer@swansea-union.co.uk - Ewch yma i ddarllen fy maniffesto - Ymunwch â'n IRhwydwaith i Fyfyrwyr Rhyngwladol

Harri Evans-Mason

Samuel Mann

LGBT+ Open Officer

‘Helo, Samuel ydw i, rwy'n astudio fy PhD yn Economeg, a fi yw eich Swyddog LHDT+ Agored am 2018/19. Rwy'n cydweithio â'r Swyddog LHDT+ Menywod a'r Undeb i gynnal digwyddiadau sy'n ymwneud â'r gymuned LHDT+ a chynrychioli myfyrwyr LHDT+ yma yn Abertawe.

Cysylltwch â fi: lgbtplusopenofficer@swansea-union.co.uk - Ewch yma i ddarllen fy maniffesto - Ymunwch â Rhwydwaith y Gymuned LHDT+

Chloe Morgan

Swyddog LHDT+ Menywod

Swydd Wag

Mae'r rôl hon yn wag. Os oes genncyh chi ddiddordeb mewn llenwi'r rôl, cysylltwch â Thîm Llais Myfyrwyr.

Cysylltwch â fi: student.voice@swansea-union.co.uk - Ewch yma i ddarllen y swydd ddisgrifiad - Ymunwch â Rhwydwaith y Gymuned LHDT+

Fardowsa Ali

Saira Jawaid

Mature Students Officer

‘Helo, Saira ydw i, myfyriwr y Gyfraith a'ch Swyddog Myfyrwyr Hyn dros 2018/19. Rydw i yma i gynrychioli myfyrwyr hyn ym Mhrifysgol Abertawe drwy gynnal ymgyrchoedd a digwyddiadau ar faterion a all effeithio arnynt, a bod yn llais iddynt yn yr undeb.'

Cysylltwch â fi: maturestudentsofficer@swansea-union.co.uk - Ewch yma i ddarllen fy maniffesto - Ymunwch â'n Rhwydwaith i Fyfyrwyr Hyn a Myfyrwyr Rhan-amser

Joe Davern

Greta Vaiciunaite

Swyddog Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

‘Helo, Greta ydw i, myfyriwr Seicoleg yn fy ail flwyddyn, a'ch Swyddog Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl dros 2018/19. Rydw i yma i gynrychioli myfyrwyr Prifysgol Abertawe, trefnu ymgyrchoedd a digwyddiadadu ar faterion iechyd y meddwl a all effeithio arynt a bod yn llais iddynt yn yr Undeb.'

Cysylltwch â fi: mentalhealthofficer@swansea-union.co.uk - Ewch yma i ddarllen fy maniffesto - Ewch i'n Canolfan Cyngor a Chymorth

Mica Culleton

Swyddog Myfyrwyr Rhan-amser

Swydd Wag

Mae'r rôl hon yn wag. Os oes genncyh chi ddiddordeb mewn llenwi'r rôl, cysylltwch â Thîm Llais Myfyrwyr.

Cysylltwch â: student.voice@swansea-union.co.uk  - Ewch yma i ddarllen y swydd ddisgrifiad - Ymunwch â'n Rhwydwaith i Fyfyrwyr Hyn a Myfyrwyr Rhan-amser

Alex Alderson

Swyddog Ôl-Raddedig drwy Ymchwil

Swydd Wag

Mae'r rôl hon yn wag. Os oes genncyh chi ddiddordeb mewn llenwi'r rôl, cysylltwch â Thîm Llais Myfyrwyr.

Cysylltwch â: student.voice@swansea-union.co.uk  - Ewch yma i ddarllen y swydd ddisgrifiad - Ymunwch â'n Cymdeithas PGR

Tomos Watson

Swyddog Ôl-Raddedig a Addysgir

Swydd Wag

Mae'r rôl hon yn wag. Os oes genncyh chi ddiddordeb mewn llenwi'r rôl, cysylltwch â Thîm Llais Myfyrwyr.

Cysylltwch â: student.voice@swansea-union.co.uk  - Ewch yma i ddarllen y swydd ddisgrifiad

lwest

Swyddog Myfyrwyr â Chyfrifoldebau Gofal

Swydd Wag

Mae'r rôl hon yn wag. Os oes genncyh chi ddiddordeb mewn llenwi'r rôl, cysylltwch â Thîm Llais Myfyrwyr.

Cysylltwch â: student.voice@swansea-union.co.uk  - Ewch yma i ddarllen y swydd ddisgrifiad

Matt Pilot

Jazz Fulcher

Swyddog Myfyrwyr ag Anableddau

‘Helo, Jazz ydw i, myfyriwr Seicoleg yn fy ail flwyddyn a fi yw Swyddog Myfyrwyr ag Anableddau 2018/19. Rydw i yma i godi ymwybyddiaeth o wahanol anableddau a chynrychioli myfyrwyr Prifysgol Abertawe, drwy fod yn llais iddynt yn yr Undeb.’

Cysylltwch â fi: disabilitiesofficer@swansea-union.co.uk - Ewch yma i ddarllen fy maniffesto - Ymunwch â'n Rhwydwaith i Fyfyrwyr ag Anableddau

Matt Pilot

Becca Martin

Swyddog Materion Gymraeg

‘Helo, Becca ydw i, rwy'n astudio Ffrangeg a Sbaeneg yn fy 3ydd blwyddyn a fi yw eich Swyddog Materion Cymraeg dros 2018/19. Rydw i yma i gynrychioli myfyrwyr Cymraeg eu hiaith a bod yn llais iddynt yn yr Undeb, ac arddangos yr holl bethau gwych sydd gan ddiwylliant Cymreig i'w cynnig.'

Cysylltwch â fi: welshaffairsofficer@swansea-union.co.uk - Ewch yma i ddarllen fy maniffesto

Matt Pilot

Lucía Vázquez Vaquero

Swyddog Menwyod Officer

'Helo, Lucía ydw i, myfyriwr Peirianneg Dylunio Cynyrch, a'ch Swyddog Menywod dros 2018/19. Rydw i yma i gynrychioli myfyrwyr sy'n hunan adnabod yn fenywod, drwy ymgyrchu ar faterion sy'n effeithio arnynt ym Mhrifysgol Abertawe, a bod yn llais iddynt yn yr Undeb.'

Cysylltwch â fi: womensofficer@swansea-union.co.uk - Ewch yma i ddarllen fy maniffesto - Ymunwch â'n Rhwydwaith i Fenwyod

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)