Part Time Officers

Matt Pilot

General Secretary

Matt Pilot

‘Hi, I’m Matt, a Material Science and Engineering Masters student, and your General Secretary for 2017/18. I’m responsible for Officer accountability and governance, and I take part in organising events such as Student Forums and the AGM.’

Click here to read my manifesto

gensec@swansea-union.co.uk

Omar Mendy

Environment Officer

Omar Mendy

‘Hi, I’m Omar, a second year Biology student and your Environment Officer for 2017/18. I lead environmental campaigns and issues, and I’m part of the NUS Green Impact Word.’

Click here to read my manifesto

Join our Student Environment and Ethics Network

environmentofficer@swansea-union.co.uk

Charmaine Yip

International Students Officer

Charmaine Yip

‘Hi, I’m Charmaine, a third year LLB Law student, and your International Officer for 2017/18. I’m here to represent International students at Swansea University, and be their voice in the Union.’

Click here to read my manifesto

Join our International Student Network

internationalofficer@swansea-union.co.uk

Josh Brooks

Ethics Officer

Josh Brooks

‘Hi, I’m Josh, a second year Law student and your Ethics Officer for 2017/18. I lead campaigns and ethics issues, and I’m part of the NUS Green Impact Award’

Click here to read my manifesto

Join our Student Environment and Ethics Network

ethicsofficer@swansea-union.co.uk

Pauline Gleed

Part Time Students Officer

Pauline Gleed

‘Hi, I’m Pauline, a part-time BA student through the DACE program, and your Part Time Students Officer for 2017/18. I’m here to represent part-time students in Swansea University, by conducting campaigns and events on issues that could affect part-time students, and be their voice in the Union.’

Click here to read my manifesto

Join our Mature and Part Time Students Network

parttimestudentsofficer@swansea-union.co.uk

vacant

Postgraduate Taught Research Officer

Catherine Jones

‘Hi, I’m Catherine, a MSc Public Health and Health Promotion student in the College of Human and Health Sciences and your PGT Officer for 2017/18. I’m here to represent all Postgraduate Taught students at Swansea University, being their voice to the Union.’

pgtofficer@swansea-union.co.uk

Ahmad Ojra

Postgraduate Research Officer

Ahmad Ojra

‘Hi, I’m Ahmad, a PhD student in the School of Management and your Postgraduate Research Officer for 2017/18. I’m here to represent Postgraduate Research students in Swansea University, and be their voice in the Union.’

Click here to read my manifesto

pgrofficer@swansea-union.co.uk

Harri Evans-Mason

Fresher’s Rep

Harri Evans-Mason

‘Hi, I’m Harri, a Business Management student and your Freshers’ Officer for 2017/18. I’m here to represent students in their first year in Swansea University, and be their voice in the Union.’

Click here to read my manifesto

Join our Fresher’s Network

fresherofficer@swansea-union.co.uk

Chloe Morgan

Students with Disabilities Officer

Chloe Morgan

‘Hi, I’m Chloe, a Masters student in Long Term and Chronic Conditions Management, and I’m your Students with Disabilities Officer for 2017/18. I’m here to represent Swansea University students and be their voice in the Union.’

Click here to read my manifesto

Join our Students with Disabilities Network

disabilitiesofficer@swansea-union.co.uk

Fardowsa Ali

BME (Black & Minority Ethnic) Officer

Fardowsa Ali

‘Hi, I’m Fardowsa, a second year Law and Politics students, and your BME Officer BME for 2017/18. I’m here to represent students who identify as BME, and be their voice in the Union.’

Click here to read my manifesto

Join our BME Student Network

bmeofficer@swansea-union.co.uk

Joe Davern

LGBT+ Officer (Open Place)

Joe Davern

‘Hi, I’m Joe, a 2nd year Law and Politics student, and your LGBT+ Open Place Officer for 2017/18. I work in partnership with the LGBT+ Women’s Officer and the Union to hold events on issues to do with the LGBT+ community, and represent LGBT+ students at Swansea University.’

Click here to read my manifesto

Join our LGBT+ Community Network

LGBTplusopenofficer@swansea-union.co.uk

Mica Culleton

LGBT+ Officer (Woman)

Mica Culleton

‘Hi, I’m Mica, a Health and Social Care student and your LGBT+ Women’s Officer for 2017/18. I work in partnership with the LGBT+ Open Place Officer and the Union to hold events on issues to do with the LGBT+ community, and represent LGBT+ students at Swansea University.'

Click here to read my manifesto

Join our LGBT+ Community Network

lgbtpluswomensofficer@swansea-union.co.uk

Alex Alderson

Women's Officer

Alex Alderson

‘Hi, I’m Alex, a second year French and English Literature student, and your Women’s Officer for 2017/18. I’m here to represent students who identify as female, by campaigning on issues that affect women in Swansea University, and be their voice in the Union.’

Click here to read my manifesto

Join our Women's Network

womensofficer@swansea-union.co.uk

Tomos Watson

Welsh Affairs Officer

Tomos Watson

‘Hi, I’m Fardowsa, a second year Law and Politics students, and your BME Officer BME for 2017/18. I’m here to represent students who identify as BME, and be their voice in the Union.’

Click here to read my manifesto

welshaffairsofficer@swansea-union.co.uk

lwest

Mental Health Awareness Officer

Sian Slack

‘Hi, I’m Sian, a second year Mental Health Nursing student and your Mental Health Awareness Officer for 2017/18. I’m here to represent Swansea University students, conduct campaigns and events on mental health issues that could affect Swansea University students, and be their voie in the Union.’

Click here to read my manifesto

Contact our Advice and Support Centre

mentalhealthofficer@swansea-union.co.uk

Matt Pilot

Ysgrifennydd Cyffredinol

Matt Pilot

Helo, Matt ydw i, myfyriwr Gradd Meistr yng Ngwyddoniaeth Ddeunydd a Pheirianneg, a fi yw eich Ysgrifennydd Cyffredinol ar gyfer 2017/18. Fi sy’n gyfrifol dros atebolrwydd a llywodraethu’r Swyddogion, ac rwy’n rhan o drefnu digwyddiadau megis Fforymau Myfyrwyr a’r CCB.

Darllenwch fy maniffesto

Cysylltwch â fi: gensec@swansea-union.co.uk

Omar Mendy

Swyddog yr Amgylchedd

Omar Mendy

Helo, Omar ydw i, myfyriwr Bioleg yn fy ail flwyddyn a’ch Swyddog Amgylchedd ar gyfer 2017/18. Fi sy’n arwain ar ymgyrchoedd a materion am yr amgylchedd, yn ogystal â bod yn rhan o Wobr Effaith Werdd NUS

Darllenwch fy maniffesto

Ymunwch â’n Rhwydwaith Amgylchedd a Moeseg i Fyfyrwyr

Cysylltwch â fi: environmentofficer@swansea-union.co.uk

Charmaine Yip

Swyddog Rhyngwladol

Charmaine Yip

Helo, Fi yw Charmaine, myfyriwr y Gyfraith yn fy nhrydedd flwyddyn, a’ch Swyddog Rhyngwladol ar gyfer 2017/18. Fi sy’n cynrychioli myfyrwyr rhyngwladol Prifysgol Abertawe, ac yn ymddwyn fel eu llais yn yr Undeb.

Darllenwch fy maniffesto

Ymunwch â’n Rhwydwaith i Fyfyrwyr Rhyngwladol

Cysylltwch â fi: internationalofficer@swansea-union.co.uk

Josh Brooks

Swyddog Moseg

Josh Brooks

Helo, Josh ydw i, myfyriwr yn y Gyfraith yn fy ail flwyddyn a’ch Swyddog Moeseg ar gyfer 2017/18. Fi sy’n arwain ar ymgyrchoedd a materion moesegol, yn ogystal â bod yn rhan o Wobr Effaith Werdd NUS

Darllenwch fy maniffesto

Ymunwch â’n Rhwydwaith Amgylchedd a Moeseg i Fyfyrwyr

Cysylltwch â fi: ethicsofficer@swansea-union.co.uk

Pauline Gleed

Swyddog Myfyrwyr Rhan Amser

Pauline Gleed

Helo, Pauline ydw i, myfyriwr BA rhan-amser drwy’r rhaglen DACE, a’ch Swyddog Myfyrwyr Rhan-amser ar gyfer 2017/18. Rwy’n cynrychioli myfyrwyr rhan-amser ym Mhrifysgol Abertawe, gan gynnal ymgyrchoedd a digwyddiadau ar faterion a all effeithio ar fyfyrwyr rhan-amser, yn ogystal â bod yn llais y myfyrwyr yn yr Undeb

Darllenwch fy maniffesto

Ymunwch â’n Rhwydwaith i Fyfyrwyr Hyn a Rhan Amser

Cysylltwch â fi: parttimestudentsofficer@swansea-union.co.uk

vacant

Swyddog Myfyrwyr Ôl-raddedig a Addysgir

Catherine Jones

Helo, I’m Catherine, a MSc Public Health and Health Promotion student in the College of Human and Health Sciences and your PGT Officer for 2017/18. I’m here to represent all Postgraduate Taught students at Swansea University, being their voice to the Union.

Cysylltwch â fi: pgtofficer@swansea-union.co.uk

Ahmad Ojra

Swyddog Myfyrwyr Ôl-raddedig drwy Ymchwil

Ahmad Ojra

Helo, Ahmad ydw i, myfyriwr PhD yn yr Ysgol Reolaeth a’ch Swyddog Myfyrwyr Ôl-raddedig drwy Ymchwil ar gyfer 2017/18. Rwy’n cynrychioli myfyrwyr Ôl-raddedig drwy Ymchwil yma ym Mhrifysgol Abertawe, a’u llais nhw o fewn yr Undeb.

Darllenwch fy maniffesto

Cysylltwch â fi: pgrofficer@swansea-union.co.uk

Harri Evans-Mason

Swyddog Myfyrwyr y Glas

Harri Evans-Mason

Helo, Harri ydw i, myfyriwr Rheolaeth Fusnes a Swyddog Myfyrwyr y Glas ar gyfer 2017/18. Rydw i yma i gynrychioli myfyrwyr yn eu blwyddyn cyntaf ym Mhrifysgol Abertawe, ac ymddwyn fel eu llais nhw o fewn yr Undeb.

Darllenwch fy maniffesto

Ymunwch â’n Rhwydwaith i Fyfyrwyr y Glas

Cysylltwch â fi: fresherofficer@swansea-union.co.uk

Chloe Morgan

Swyddog Myfyrwyr ag Anableddau

Chloe Morgan

Helo, fi yw Chloe, myfyriwr gradd Meistr yn Rheolaeth o Gyflyrrau Hir Dymor a Chronig, a fi yw Swyddog Myfyrwyr ag Anableddau ar gyfer 2017/18. Rwy’n cynrychioli myfyrwyr Prifysgol Abertawe a’u llais yn yr Undeb.

Darllenwch fy maniffesto

Ymunwch â’n Rhwydwaith i Fyfyrwyr ag Anableddau

Cysylltwch â fi: disabilitiesofficer@swansea-union.co.uk

Fardowsa Ali

Swyddog BME (Croenddu a Lleiafrifoedd Ethnig)

Fardowsa Ali

Helo, Fardowsa ydw i, myfyrwyr y Gyfraith a Gwleidyddiaeth yn fy ail flwyddyn a’ch Swyddog BME ar gyfer 2017/18. Rydw i yma i gynrychioli myfyrwyr sy’n hunan-adnabod yn groenddu neu o leiafrifoedd ethnig, ac yn ymddwyn fel eu llais nhw o fewn yr Undeb.

Ddarllenwch fy maniffesto

Ymunwch â’n Rhwydwaith i Fyfyrwyr Croenddu ac o Leiafrifoedd Ethnig

Cysylltwch â fi: bmeofficer@swansea-union.co.uk

Joe Davern

Swyddog LHDT+ Agored

Joe Davern

Helo, fi yw Joe, myfyriwr y Gyfraith a Gwleidyddiaeth yn fy 2il flwyddyn a’ch Swyddog LHDT+ Lle Agored ar gyfer 2017/18. Rwy’n gweithio mewn partneriaeth â’r Swyddog Menwyod LHDT+ a’r Undeb i gynnal ymgyrchoedd ar faterion sy’n ymwneud â’r gymuned LHDT+, yn ogystal â chynrychioli myfyrwyr LHDT+ Prifysgol Abertawe

Darllenwch fy maniffesto

Ymunwch â Thudalen ein Cymdeithas LHDT+

Cysylltwch â fi: LGBTplusopenofficer@swansea-union.co.uk

Mica Culleton

Swyddog LHDT+ Menywod

Mica Culleton

Helo, fi yw Mica, myfyriwr Gofal Iechyd a Chymdeithasol a’ch Swyddog Menywod LHDT+ ar gyfer 2017/18. Rwy’n gweithio mewn partneriaeth â’r Swyddog LHDT+ Lle Agored a’r Undeb i gynnal ymgyrchoedd ar faterion sy’n ymwneud â’r gymuned LHDT+, yn ogystal â chynrychioli myfyrwyr LHDT+ Prifysgol Abertawe

Darllenwch fy maniffesto

Ymunwch â Thudalen ein Cymdeithas LHDT+

Cysylltwch â fi: lgbtpluswomensofficer@swansea-union.co.uk

Alex Alderson

Swyddog Menywod

Alex Alderson

Helo, fi yw Alex, myfyriwr Ffrangeg a Llenyddiaeth Saesneg yn fy 2il flwyddyn, a’ch Swyddog Menywod ar gyfer 2017/18. Rwy’n cynrychioli myfyrwyr sy’n hunan-adnabod yn fenyw, gan ymgyrchu ar faterion sy’n effeithio ar fenywod ym Mhrifysgol Abertawe ac ymddwyn fel eu llais yn yr Undeb.

Darllenwch fy maniffesto

Ymunwch â’n Rhwydwaith i Fenywod

Cysylltwch â fi: womensofficer@swansea-union.co.uk

Tomos Watson

Swyddog Materion Cymraeg

Tomos Watson

Helo, Tomos ydw i, myfyriwr Daearyddiaeth yn fy 3ydd blwyddyn a’ch Swyddog Materion Cymraeg ar gyfer 2017/18. Rwy’n cynrychioli myfyrwyr sy’n siarad Cymraeg ym Mhrifysgol Abertawe, a fi yw eu llais yn yr Undeb.

Darllenwch fy maniffesto

Cysylltwch â fi: welshaffairsofficer@swansea-union.co.uk

lwest

Swyddog Ymwybyddiaeth Iechyd y Meddwl (YIM)

Sian Slack

Helo, fi yw Sian, myfyriwr Nyrsio Iechyd y Meddwl yn fy 2il flwyddyn a’ch Swyddog Ymwybyddiaeth Iechyd y Meddwl ar gyfer 2017/18. Rwy’n cynrychioli myfyrwyr Prifysgol Abertawe, yn cynnal ymgyrchoedd a digwyddiadau ar faterion iechyd y meddwl a all effeithio ar fyfyrwyr Prifysgol Abertawe, yn ogystal â bod yn llais y myfyrwyr yn yr Undeb.

Darllenwch fy maniffesto

Cysylltwch â’n Canolfan Gyngor a Chymorth

Cysylltwch â fi: mentalhealthofficer@swansea-union.co.uk

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)