Contact Us
Committee
Products
About

Whether you are a complete novice, or a seasoned pro, get stuck into kayaking at Swansea Uni Canoe Club. An awesome sport with a great social side.

Swansea University Canoe Club is a well established club within Swansea University's Sports Clubs. Confusingly, we actually use kayaks, and only use canoes occasionally! Our trips are equally balanced with our awesome socials, whether you like just the socials or just the kayaking, we're open to all... 

River and Surf Kayaking at Swansea:  In Swansea we’re lucky to have really good access to some of the UK’s best whitewater rivers, no matter the level of experience, we have local rivers to suit any paddler. The club also runs pool sessions to get basic skills up to scratch, which can then be used on real rivers around the country. Cardiff International Whitewater Centre is a short drive away and provides an ideal artificial training course for when rivers aren’t an option. Swansea is also positioned on the edge of the Gower Peninsula, which has miles of beautiful beaches perfect for some surf kayaking. We’re only a 2-hour drive from the Bitches tide race in Pembrokeshire, creating a surfable wave. We also run annual trips to Scotland and/or the French Alps in the summer.

Canoe Polo: This is a sport that is widely loved by people who enjoy teamwork. It mixes kayaking and throwing a ball between the team before shooting at a raised goal. It's a great, fun challenge anyone can try! We compete in BUCS, varsity and other local competitions. Two of which we're currently defending champions in too! Come along and join the fun with our weekly training sessions with friends and even making new friends along the way.

Socials: At SUCC, we also love to party. In fact, some members just join for the parties with a little kayaking because the socials are that sick. We range from our famous punch party to pub crawls to good old-fashioned house parties and nights out. And then of course there are the sober socials where we can visit trampoline parks, play ninja tag, go gorge walking or go bowling. There's plenty for everyone.

Socials will be occurring as much as is reasonably possible with the ever-changing guidelines. The aim is to have regular socials similar to last year where we can but with some new ones and some removed from the list.

Slalom: Canoe slalom is a competitive sport with the aim to navigate a decked canoe or kayak through a course of hanging downstream or upstream gates on river rapids in the fastest time possible. Last year at BUCs slalom we came in 4th position with a group of 12 of us up in Middlesbrough. As this is an individual sport, we will be able to do our sessions straight away again when back at uni. We train most of the time in the pool but for slalom we like to go to Llandysul as they have a slalom course already set there and great place to learn this new sport, or returning to the sport.

Got your own boat? If you have your own boat and would like to bring it to Swansea but have no where to store it...don't worry as we are able to store boats in our shed.  Each member can store one kayak for free, then its £10 for each additional boat for the year.

Join us on 

Facebook — www.facebook.com/groups/succ.me

Instagram - @swanseaunicc

Website — www.succ.me

Clwb Canw

Sefydlwyd Clwb Canw Prifysgol Abertawe yn yr 1970au a dechreuodd y clwb mewn pwll nofio yng ngardd cefn un o’r sefydlwyr. Heddiw, mae’n glwb sefydledig o fewn cymdeithasau chwaraeon Prifysgol Abertawe.  Er ei fod yn ddryslyd, rydym yn defnyddio caiacau, a dim ond yn defnyddio canwod yn achlysurol!

Sesiynau Pwll Cynhalia'r rhain dwywaith yr wythnos o 9 - 10yh ar ddydd Mawrth a dydd Iau ym Mhwll Cenedlaethol Cymru, ar Sketty Lane. Yn bennaf, defnyddir y sesiynau er mwyn dysgu sgiliau sylfaenol. Byddem yn dysgu’r dechreuwyr sut i gaiacio cyn gadael i chi eu defnyddio ar afonydd Cymru, a byddem yn helpu’r rhwyfwyr profiadol dysgu triciau hwylus. Fel arfer, mae’r sesiynau pwll cyntaf yn brysur iawn gyda nifer fawr o aelodau newydd yn ymuno, felly bydd sesiynau pwll ychwanegol yn cael eu cynnal yn ystod dau ddydd Llyn cyntaf y tymor i groesawu aelodau newydd. Gyd bydd angen arnoch, bydd gwisg nofio, tywel, a £2.50 (Dim ond £ 1 am eich tro cyntaf!) i dalu am y sesiwn.  Ar ôl sesiynau yn y pwll, rydym yn mynd i JC’s am ddiod neu ddau.

Teithiau Afon Mae’r clwb yn cymryd bob cyfle i fynd allan yn y dwr i ymarfer beth yr ydym wedi bod yn dysgu yn y pwll.  Cynhalia teithiau bron bob penwythnos, ar yr amod bod dwr, byddem ni ynddo fe! Bob blwyddyn, mae’r clwb yn cymryd rhan mewn ras dwr gwyn BUCS, cyfle da i gynrychioli’ch Prifysgol gan gystadlu yn erbyn prifysgolion eraill ar y dwr ac yn y dafarn!  Yn ogystal â’r digwyddiadau BUCS, mae’r clwb yn aml yn cymryd rhan yn y gymdeithas rhwyfo a byddent yn aml yn mynychu gwyliau ar draws y DU - megis PhranhaFest.

Polo Canw Am y rheini ohonoch sy’n ffansio chwarae gemau pêl - mae Polo Canw yn berthnasol i chi! Rydym yn hyfforddi’n aml, yn cymryd rhan mewn twrnameintiau BUCS a chystadlu yn erbyn Caerdydd mewn gêm Varsity. Ewch i www.facebook.com/groups/polo.succ.me/ <https://www.facebook.com/groups/polo.succ.me/> am fwy o wybodaeth am hyfforddi a thwrnameintiau.

Caiacio Syrffio  Rydym ni’n ddigon lwcus i fod yn agos at un o’r llefydd syrffio gorau yng Nghymru, a phryd bynnag mae amodau syrffio da, byddem ni’n syrffio! Bydd yna gyflwyniad epig iddo ar benwythnos y Gwyr mewn  ychydig o benwythnosau.

Yr Alpau Uchafbwynt eleni fydd ein taith flynyddol i Dde Ffrainc hardd yn union ar ôl i'r arholiadau orffen. Byddwn yn manteisio ar yr ystod ardderchog o afonydd ar gyfer pob gallu gyda thywydd poeth a heulog i'w gychwyn. Byddwn yn gwersylla mewn gwersylla a rennir gyda chlybiau canw eraill o bob rhan o'r DU felly mae rhywbeth ar y gweill bob amser! Fel arfer, mae 10 diwrnod llawn o hwylio padlo, cymdeithasu, heicio, beicio, unrhyw beth arall rydym ni'n ei ddisgwyl wrth i ni fynd yno!

Oes gennych gwch dy hun? Os oes cwch gennych a hoffech ddod â’r cwch i Abertawe ond nad oes lle i chi ei storio... peidiwch â phoeni, rydym ni’n gallu ei storio yn ein sied cychod. Gall bob aelod storio un caiac am ddim, wedyn bydd rhaid talu £20 am bob caiac ychwanegol am y flwyddyn.

Digwyddiadau Cymdeithasol Mae ochr cymdeithasol y clwb yn enfawr!! O nosweithiau allan wythnosol, crolau tafarn, BBQ’s, partïon gwisg ffansi i gerdded ar hyd ceunentydd, sgïo, eira fyrddio, ayyb. Mae yna rywbeth i bawb, yn sicr!! Bydd yr Ysgrifenyddion Cymdeithasol yn gadael i chi wybod yr holl wybodaeth am y digwyddiadau cymdeithasol!

Ymunwch â ni ar  

Facebook — www.facebook.com/groups/succ.me

Trydar — www.twitter.com/SwanseaUniCC

Gwefan — www.succ.me