Marvel and DC
img description img description

Marvel and DC

About Us

Welcome to Swansea University Marvel & DC Appreciation Society (or MADCAS for short)!

We are a Society for all kinds of comic fans, the kind with a collection of comics they can barely fit in their house to the fan who just like to relax watching the movies. We are aiming to fit in a wide range of socials this year such as: movie nights, games nights, quizzes and more!

For people looking to get into comics or to expand their reading we have a society comixology account which we share with all paid members. Hundreds of pounds have been invested into this account so as to provide a wide variety of top-quality content for all of you! We have a discord where we aim to provide an open and friendly environment to discuss material.

We are 100% dedicated to our members experience and really feel we can provide a great year of socials and good reading for our members. Join our Facebook page to find out more about what we’re doing each week and come along to meet us. We look forward to meeting you all!

 

Croeso i Gymdeithas Gwerthfawrogiad Marvel a DC Prifysgol Abertawe (MADCAS yn fyr!)

Rydym ni'n gymdeithas am bob math o genfogwr comic, y rhai gyda casgliad o gomics sydd braidd yn gallu ffitio nhw yn eu ty, neu'r rhai sydd mond yn joio ymlacio a gwylio'r ffilmiau. Rydym yn anelu i ffitio mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau eleni, gan gynnwys: nosweithiau ffilmiau, noson gemau, cwis a llawer mwy!

Am bobl sy'n edrych mewn i comics neu ehangu eu darllen, mae gennym gyfrif 'comixology' sy'n cael eu rhannu gyda bob aelod taledig. Mae yna cannoedd wedi'u fuddsoddi i mewn i'r cyfrif yma er mwyn darparu amrywiaeth eang o gynnwys safon uchel i chi i gyd! Mae gennym discord lle rydym yn anelu i darparu amgylchedd agored a chyfeillgar i drafod deunydd.

Rydym yn 100% ymroddedig i profiad ein aelodau ac wir yn teimlo y gallem ddarparu blwyddyn gwych o ddigwyddiadau a darllen da i'n aelodau. Ymunwch a'n tudalen Facebook i ddysgu mwy am beth ni'n wythnos i wythnos a dewch i gwrdd a ni. Rydym yn edrych ymlaen i gwrdd a chi i gyd!

Committee