img description img description

UNICEF

The UNICEF on Campus Swansea society organise fundraising events, awareness campaigns and socials to support the global work of UNICEF. Please contact unicef@swansea-union.co.uk to participate.

About Us

NEXT EVENTS & ANNOUNCEMENTS:

Freshers Fayre:

Come meet us at freshers fayre and sign up for UNICEF on Campus Swansea Society for 2013/14

Not only are we recruiting new and wonderful members but we are also fundraising for UNICEF a worthwhile children's charity.

All you have to do is pay £1 and you can guess the name of our giant bunny (and if you're really really lucky you might even win the lovely toy!)

Hope to see you all there and signing up for the new term, our aim is to raise even more money this year and to do loads of fun events and socials. 

 

Email: unicef@swansea-union.co.uk

Facebook page: UNICEF Swansea University Society

Twitter: @UNICEF_Swansea

 Instagram: @unicefswanseauni

 

Please look below for the event organisation sign up sheets, and sign up to as many events as you wish to help organise. If you have a.

Any other ideas for events, bring it up at a meeting or email it across.-

UNICEF

CYHOEDDIADAU A DIGWYDDIADAU NESAF:

Ffair y Glas:

Dewch i gwrdd â ni yn Ffair y Glas ac ymaelodwch fel rhan o UNICEF ar gampws Prifysgol Abertawe ar gyfer 2013/14

Nid yn unig ydym ni’n recriwtio aelodau newydd a hyfryd, ond rydym hefyd yn codi arian ar gyfer UNICER, elusen gwerthfawr plant.

Gyd sydd angen ei wneud yw talu £1 a gallech chi ddyfalu enw ein cwningen fawr (ac os ydych chi’n lwcus iawn, gallech chi hyd yn oed ennill y tegan hyfryd!)

Gobeithio i weld chi gyda yn ymaelodi ar gyfer y tymor newydd, ein bwriad yw i godi hyd yn oed mwy o arian eleni ac i wneud llawer o ddigwyddiadau a sosials hwylus. 

E-bost: unicef@swansea-union.co.uk

Tudalen Facebook: UNICEF Swansea University Society

Trydar: @UNICEF_Swansea

Edrychwch isod am dudalennau ymaelodi gyda’r sefydliad, ac ymaelodwch i gymaint o ddigwyddiadau ag y hoffech helpu trefnu.  Os oes unrhyw syniadau eraill gennych, gofynnwch mewn cyfarfod neu ebostiwch -

Committee