Plaid Cymru

 

Plaid Cymru Ifanc

 

Cymdeithas Plaid Ifanc

Dyfodol Cymru yw ei phobl ifanc, ac rydym yn credu mai ein cenhedlaeth ni ddylai gydio yn y cyfle i newid ein gwlad er gwell. Credwn fod gan Gymru gymaint mwy i’w gyfrannu, a gwyddwn y gallwn gyda’n gilydd lunio mudiad all roi i bobl ifanc Cymru weledigaeth wahanol ar gyfer eu dyfodol. Un lle gall ein holl ddinasyddion ymfalchïo yn eu gwlad hyderus, ysbrydoledig, lwyddiannus a bywiog eu hunain.

Plaid Youth Society

Wales’ future is its young people, and we believe that it is our generation that must grasp the chance to change our country for the better. We believe that Wales has so much more to contribute and so much more to achieve, and we know that together we can build a movement that can give the young people of Wales a different vision for their future. A future where all citizens can take pride in a confident, inspiring, successful, and vibrant country of their own.

Committee

President
Plaid Cymru Society
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)