Contact Us
Committee
Products
About


Committee:

President is Izaak Morris

General secretary is Elinor Morris

The treasurer is Matthew Edmonds 

Social Secretary is David Holland

Social Media Officer is Archie Henderson


We are the Secret Society,

Our mission is to provide a themed Illuminati- style experience in a fun setting, where students can feel safe and secure. We will provide a range of themed socials and events, most of which will be free to attend for a member and will include such things as code trails, weekly prize puzzles, the use of singleton park and the city for such things as wide games (think Camp Half-Blood from the Percy Jackson series), walks to fun locations in the dark and pub crawls and group nights out to Sin and Wind Street.

If you're a fresher, don't worry! We have a big range of events and socials planned to help you find your way around Swansea, make new friends and have a lot of fun before youy begin working towards your dreams. These activities and socials are sure to continue throughout the year, so keep an ear out! 

Be sure to follow us on social media- 

Instagram - @SwanSecSoc

Facebook - Swansea Secret Society- @SwanSecSoc

Twitter - Swansea Uni Secret Society - @SwanSecSoc

Discord - Interact with US and Our online community in OUR Discord Server by using this link https://discord.gg/XdYkCe3BAN


----

Pwyllgor:

Llywydd yw Izaak Morris

Ysgrifennydd Cyffredinol yw Elinor Morris

Trysorydd yw Mattew Edmonds

Ysgrifennydd Cymdeithasol yw David Holland

SwyddogCyfryngau Cymdeithasol yw Archie Henderson

 

 

Ni yw’r Gymdeithas Gyfrinachol, 

Ei’n genhadaeth yw darparu profiadau yn steil Illuminati o fewn awyrgylch hwyl. Byddwn yn darparu amrywiaeth o ddigwyddiadau cymdeithasol, a fydd am ddim i aelodau mynychu a fydd yn cynnwys pethau fel; llwybrau côd, posau gwobr wythnosol, y defnydd o barc Singleton a’r ddinas am bethau fel gemau eang (meddyliwch Camp Half-Blood o’r gyfres Percy Jackson), cerddi i leoliadau diddorol yn y tywyllwch a “pub-crawls” a nosweithiau allan fel grwp i Sin a Stryd Wind. 

Os ydych yn glas-fyfyriwr, paid â phoeni! Da ni efo ystod eang o ddigwyddiadau a digwyddiadau cymdeithasol wedi cynllunio i helpu chi dod o hyd i'ch ffordd o gwmpas Abertawe, creu ffrindiau newydd a cael llawer o hwyl cyn i chi dechrau gweithio tuag at eich breuddwydion. Bydd y gweithgareddau a digwyddiadau cymdeithasol yma yn parhau trwy gydol y flwyddyn, felly cadwch lygaid allan!

 

Dilynwch ni ar y ein cyfryngau cymdeithasol –

Instagram - @SwanSecSoc

Gweplyfr- Swansea Secret Society - @SwanSecSoc

Trydar – Swansea Uni Secret Society - @SwanSecSoc

Discord - Rhyngweithio efo NI a'n cymuned ar-lein yn EIN grwp Discord trwy ddefnyddio'r ddolen hon https://discord.gg/XdYkCe3BAN