About


Welcome to the American Studies Student Union Page!

Swansea University’s American Studies Society is an academic society open to all students. You don’t have to be studying American Studies to join!

We host a broad range of academic and non-academic events throughout the year, from American-themed lectures and quizzes to American-themed pub crawls and socials – we have something for everyone. We have loads of events planned for the year so keep an eye out on our social media pages for more information!

Membership is £4 and lasts for the entire year.

E-mail:  amss@swansea-societies.co.uk

Facebook: https://www.facebook.com/amstudssocSU/

Facebook group: https://www.facebook.com/groups/amstudssocSU/

Twitter: https://twitter.com/amstudssocSU

Instagram: @amstudssocSU

Committee:
President: Iwan Taylor-Evans

Treasurer: Tomas Taylor

Social Secretary: Oscar Mosley

Communications Officer: James Rees

Freshers Officer: Abbie Westwood

Secretary: Emily Morgan

Croeso i dudalen Astudiaethau Americanaidd yr Undeb Myfyrwyr!

Mae Cymdeithas Astudiaethau Americanaidd Prifysgol Abertawe yn gymdeithas academaidd sydd ar agor i bob myfyriwr. Ni does rhaid i chi astudio Astudiaethau Americanaidd i ymuno!

Rydym yn cynnal ystod eang o ‘events’ academaidd a rhai nad yw’n academaidd trwy gydol y flwyddyn. Enghreifftiau o’r rhain yw darlithoedd a chwisiau Americanaidd a chrôl tafarnau a sosialau Americanaidd- rydym yn ceisio plesio pawb. Rydym ni wedi cynllunio nifer o ‘events’ ar gyfer y flwyddyn sy’n dod, felly cadwch olwg ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol i gael rhagor o wybodaeth!

Cost aelodaeth yw £ 4 am y flwyddyn gyfan.

E-bost: amss@swansea-societies.co.uk

Facebook: https://www.facebook.com/amstudssocSU/

Grwp Facebook: https://www.facebook.com/groups/amstudssocSU/

Trydar: https://twitter.com/amstudssocSU

Instagram: @amstudssocSU

Y pwyllgor

Llywydd: Iwan Taylor-Evans

Trysorydd: Thomas Taylor

Ysgrifennydd Cymdeithasol: Oscar Mosley

Swyddog Cyfathrebu: James Rees

Swyddog Glasfyfyrwyr: Abbie Westwood

Ysgrifennyddes: Emily Morgan