American Studies

Welcome to the American Studies Student Union Page!

Swansea University’s American Studies Society is an academic society open to all students. You don’t have to be studying American Studies to join!

We host a broad range of academic and non-academic events throughout the year, from American-themed lectures and quizzes to American-themed pub crawls and socials – we have something for everyone. We have loads of events planned for the year so keep an eye out on our social media pages for more information!

Membership is £4 and lasts for the entire year.

E-mail:  amss@swansea-societies.co.uk

Facebook: https://www.facebook.com/amstudssocSU/

Facebook group: https://www.facebook.com/groups/amstudssocSU/

Twitter: https://twitter.com/amstudssocSU

Instagram: @amstudssocSU

Committee:
President: Bhakti Shah
Treasurer: Stuart Clavey
Secretary: Olivia Ross
Social Secretary: Anna Stephenson 
Communications Officer: Max Warren
Freshers' Officer: Ritika Vig

 

 

Croeso i dudalen Astudiaethau Americanaidd yr Undeb Myfyrwyr!

Mae Cymdeithas Astudiaethau Americanaidd Prifysgol Abertawe yn gymdeithas academaidd sydd ar agor i bob myfyriwr. Ni does rhaid i chi astudio Astudiaethau Americanaidd i ymuno!

Rydym yn cynnal ystod eang o ‘events’ academaidd a rhai nad yw’n academaidd trwy gydol y flwyddyn. Enghreifftiau o’r rhain yw darlithoedd a chwisiau Americanaidd a chrôl tafarnau a sosialau Americanaidd- rydym yn ceisio plesio pawb. Rydym ni wedi cynllunio nifer o ‘events’ ar gyfer y flwyddyn sy’n dod, felly cadwch olwg ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol i gael rhagor o wybodaeth!

Cost aelodaeth yw £ 4 am y flwyddyn gyfan.

E-bost: amss@swansea-societies.co.uk

Facebook: https://www.facebook.com/amstudssocSU/

Grwp Facebook: https://www.facebook.com/groups/amstudssocSU/

Trydar: https://twitter.com/amstudssocSU

Instagram: @amstudssocSU

Y pwyllgor

Llywydd: Bhakti Shah

Trysorydd: Stuart Clavey

Ysgrifennydd: Olivia Ross

Ysgrifennydd Cymdeithasol: Anna Stephenson

Swyddog Cyfathrebu: Max Warren

Swyddog y Glas fyfyrwyr: Ritika Vig

Committee

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)