Contact Us
Committee
Products
About

Swansea University’s American Studies Society is both a social and academic society open to all students. You don’t have to be studying American Studies to join!

Welcome to the American Studies Student Union Page!

Swansea University’s American Studies Society is both a social and academic society open to all students. You don’t have to be studying American Studies to join!

We host a broad range of academic and non-academic events throughout the year, from American-themed lectures and quizzes to American-themed pub crawls and socials – we have something for everyone. We have plenty of events planned for the year so keep an eye out on our social media pages for more information!

Membership is £4 and lasts for the entire year.

E-mail:  amss@swansea-societies.co.uk

Facebook: https://www.facebook.com/amstudssocSU/

Facebook group: https://www.facebook.com/groups/349750523816530

Instagram: https://instagram.com/americanstudiessu

Committee:

President: Meghan Thomas

Treasurer: Emily Barker

Secretary: Riley Garratt

Social Media / Communications Officer: Tori Russell

Social Secretary: Oli Ward

 

Croeso i dudalen Astudiaethau Americanaidd yr Undeb Myfyrwyr!

Mae Cymdeithas Astudiaethau Americanaidd Prifysgol Abertawe yn gymdeithas academaidd sydd ar agor i bob myfyriwr. Ni does rhaid i chi astudio Astudiaethau Americanaidd i ymuno!

Rydym yn cynnal ystod eang o ‘events’ academaidd a rhai nad yw’n academaidd trwy gydol y flwyddyn. Enghreifftiau o’r rhain yw darlithoedd a chwisiau Americanaidd a chrôl tafarnau a sosialau Americanaidd- rydym yn ceisio plesio pawb. Rydym ni wedi cynllunio nifer o ‘events’ ar gyfer y flwyddyn sy’n dod, felly cadwch olwg ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol i gael rhagor o wybodaeth!

Cost aelodaeth yw £ 4 am y flwyddyn gyfan.

E-bost: amss@swansea-societies.co.uk

Facebook: https://www.facebook.com/amstudssocSU/

Grwp Facebook: https://www.facebook.com/groups/349750523816530

Trydar: https://twitter.com/amstudssocSU

Instagramhttps://instagram.com/americanstudiessu

Y pwyllgor

Llywydd: Meghan Thomas

Trysorydd: Emily Barker

Ysgrifennyddes: Riley Garratt

Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol / Cyfathrebu: Tori Russell

Ysgrifennydd Cymdeithasol: Oli Ward