Debating

Swansea Debating Society meets on Tuesdays and Thursdays in Seminar Room 6 of Fulton house to debate a wide range of topics. In the past we have debated a variety of topics including education, equality, marriage and cannibalism. We regularly head to the University Bar to argue after each session, and also organise various socials including a Christmas meal and end of year BBQ.

We attend competitions across the UK and intentionally. Last year we had teams heading to Cardiff, Aberystwyth, Bath and Paris just to name a few. This year we already have plans to take as many members as possible to Aberystwyth, Kings Collage London and Bristol as well as hosting the prestigious Welsh Mace in Swansea this year.

The Debating Society also runs the odd public debate in coalition with other societies open to everyone at the university. You can follow our twitter or website for more information on those as they are announced.

It’s cool if you haven’t debated in your life or are a debating prodigy.  We will get you up to speed super speedy!

Rydym yn cyfarfod dwywaith yr wythnos ar ddydd Mawrth a dydd iau am 6:30 yh. Yn ystafell seminar 6 Ty Fulton i drafod ystod eang o faterion. Yn y gorffennol rydym wedi trafod amrywiaeth o bynciau gan gynnwys addysg, cydraddoldeb, priodas a chanibaliaeth. Rydym yn aml yn mynd i far y brifysgol i ddadlau ar ôl pob sesiwn, a hefyd rydym yn trefnu amrywiaeth o nosweithiau cymdeithasol amrywiol, gan gynnwys pryd o fwyd Nadolig a BBQ diwedd flwyddyn.

Rydym yn mynychu cystadlaethau ledled y DU ac yn fwriadol. Y llynedd, roedd gennym dimau yn mynd i Gaerdydd, Aberystwyth, Kings Collage Llundain a Bristol yn ogystal â chynnal prestigious Welsh Mace yn Abertawe eleni.

Mae’r Gymdeithas Ddadlau hefyd yn rhedeg trafodaethau cyhoeddus mewn clymblaid a chymdeithasau eraill sy’n agored i bawb yn y brifysgol. Gallwch ein dilyn ar twitter neu ei gwefan i gael mwy o wybodaeth.

Mae’r iawn os nad ydych wedi bod mewn trafodaeth o’r blaen neu yn rhyfeddol ar ddadlau. Byddwn yn eich cael chi’n gyflym i fyny i’r safon orau!

Fantastic beach BBQ and bonfire end of year social #swanseadebating

A photo posted by Swansea Debating Society (@swanseadebating) on Jun 15, 2015 at 4:38am PDT

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)