About

UK wide British Parliamentary style debating across a wide range of topics!

Swansea University Debating Society offers the chance to improve your public speaking and argumentation skills in a polite and professional setting. We debate a wide range of topics, including the political, economic, and moral issues relevant in today's society, to light-hearted motions in order to have fun and encourage critical thinking. Swansea University Debating Society is open to everyone, regardless of experience. 

As a society, we travel to a number of competitions at other universities, including Welsh Novices where new debaters will have the opportunity to debate in a competition setting. 

We also hold a wide variety of socials every year so there is always something going on to get involved with. 

You can join our facebook group at https://www.facebook.com/groups/swanseadebating/

Or follow our instagram @Swansdebating

If you want to check out what debating is like, feel free to pop into our Taster Session on Saturday 21 September at 2pm outside Fulton House. For more info click here. 

 

Dadlau

Mae Cymdeithas Dadlau Prifysgol Abertawe yn cynnig y cyfle i wella’ch sgiliau siarad yn gyhoeddus a chweryla mewn amgylchedd cwrtais a phroffesiynol. Rydym yn dadlau ar amrywiad eang o dopigau, gan gynnwys gwleidyddol, economaidd, a materion moesol sy’n berthnasol mewn cymdeithas gyfoes, i gynigion mwy ysgafn er mwyn cael hwyl ac annog meddwl yn feirniadol.  Mae Cymdeithas Dadlau Prifysgol Abertawe ar agor i bawb, beth bynnag eich profiad. 

Fel cymdeithas, rydym yn teithio i nifer o gystadlaethau mewn prifysgolion eraill, ac ym mis Tachwedd, byddem ni’n cynnal Cystadleuaeth Dechreuwyr Cymraeg lle bydd cyfle i ddadleuwyr newydd ddadlau mewn amgylchedd cystadleuol.

Rydym hefyd yn cynnal amrywiad eang o sosials bob blwyddyn felly mae yna wastad rhywbeth yn mynd ymlaen ac i fod yn rhan ohono.

Gallech chi ymuno â’n grwp facebook https://www.facebook.com/groups/swanseadebating/

Neu dilynwch ein instagram @swansdebating

Os ydych chi am edrych ar yr hyn rydyn ni'n ei wneud, mae croeso i chi alw heibio i'n sesiwn blasu ddydd Sadwrn 21 Medi am 2pm y tu allan i Fulton House. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.