img description img description

Debating

UK wide British Parliamentary style debating across a wide range of topics!

Memberships

  • Debating Standard Membership£5.00
  • Debating Associate Membership£5.00

About Us

Swansea University Debating Society offers the chance to improve your public speaking and argumentation skills in a polite and professional setting. We debate a wide range of topics, including the political, economic, and moral issues relevant in today's society, to light-hearted motions in order to have fun and encourage critical thinking. Swansea University Debating Society is open to everyone, regardless of experience. 

As a society, we travel to a number of competitions at other universities, including Welsh Novices where new debaters will have the opportunity to debate in a competition setting. 

We also hold a wide variety of socials every year so there is always something going on to get involved with. 

 

Weekly Events:

Tuesday: BP Debate followed by Refectory social

Thursday: BP Debate followed by JC's social

 

You can join our facebook group at https://www.facebook.com/groups/swanseadebating/

Or follow our instagram @Swanseadebating

Dadlau

Mae Cymdeithas Dadlau Prifysgol Abertawe yn cynnig y cyfle i wella’ch sgiliau siarad yn gyhoeddus a chweryla mewn amgylchedd cwrtais a phroffesiynol. Rydym yn dadlau ar amrywiad eang o dopigau, gan gynnwys gwleidyddol, economaidd, a materion moesol sy’n berthnasol mewn cymdeithas gyfoes, i gynigion mwy ysgafn er mwyn cael hwyl ac annog meddwl yn feirniadol.  Mae Cymdeithas Dadlau Prifysgol Abertawe ar agor i bawb, beth bynnag eich profiad. 

Fel cymdeithas, rydym yn teithio i nifer o gystadlaethau mewn prifysgolion eraill, ac ym mis Tachwedd, byddem ni’n cynnal Cystadleuaeth Dechreuwyr Cymraeg lle bydd cyfle i ddadleuwyr newydd ddadlau mewn amgylchedd cystadleuol.

Rydym hefyd yn cynnal amrywiad eang o sosials bob blwyddyn felly mae yna wastad rhywbeth yn mynd ymlaen ac i fod yn rhan ohono.

 

Digwyddiadau Wythnosol:

Dydd Mawrth: Dadl BP wedi'i ddilyn gan Refectory social

Dydd Iau: Dadl BP ac yna cymdeithasol JC

 

Gallech chi ymuno â’n grwp facebook https://www.facebook.com/groups/swanseadebating/

Neu dilynwch ein instagram @swanseadebating

Committee

General Secretary
Victoria Rose
President
Joshua Ireland
Treasurer
Kalyan Bhattacharya
Vice President
Jemima Davey