About

UK wide British Parliamentary style debating across a wide range of topics!

Swansea University Debating Society offers the chance to improve your public speaking and argumentation skills in a polite and professional setting. We debate a wide range of topics, including the political, economic and moral issues relevant in today's society, to light-hearted motions in order to have fun and encourage critical thinking. Swansea University Debating Society is open to everyone, regardless of experience. We meet every:

Wednesday 7pm, Kier Hardie 303 (up the main staircase) 

Friday 7pm, JC's (relaxed/social debate)

As a society, we travel to a number of competitions at other universities, including Welsh Novices where new debaters will have the opportunity to debate in a competition setting. 

We also hold a wide variety of socials every year so there is always something going on to get involved with. 

See you soon!

You can join our facebook group at https://www.facebook.com/groups/swanseadebating/

Or follow our twitter at https://twitter.com/Swansea_DebSoc

Dadlau

Mae Cymdeithas Dadlau Prifysgol Abertawe yn cynnig y cyfle i wella’ch sgiliau siarad yn gyhoeddus a chweryla mewn amgylchedd cwrtais a phroffesiynol. Rydym yn dadlau ar amrywiad eang o dopigau, gan gynnwys gwleidyddol, economaidd, a materion moesol sy’n berthnasol mewn cymdeithas gyfoes, i gynigion mwy ysgafn er mwyn cael hwyl ac annog meddwl yn feirniadol.  Mae Cymdeithas Dadlau Prifysgol Abertawe ar agor i bawb, beth bynnag eich profiad.  Rydym yn cwrdd bob

Dydd Mercher 7pm, Kier Hardie 303 (i fyny'r prif risiau) Dydd Gwener 7pm, JC's (dadl hamddenol / gymdeithasol)

Yn Nhy Fulton  ar Gampws  (adeilad 17 ar fap y campws).


Fel cymdeithas, rydym yn teithio i nifer o gystadlaethau mewn prifysgolion eraill, ac ym mis Tachwedd, byddem ni’n cynnal Cystadleuaeth Dechreuwyr Cymraeg lle bydd cyfle i ddadleuwyr newydd ddadlau mewn amgylchedd cystadleuol.

 

Rydym hefyd yn cynnal amrywiad eang o sosials bob blwyddyn felly mae yna wastad rhywbeth yn mynd ymlaen ac i fod yn rhan ohono.

 

Gwelwch chi cyn bo hir!

Gallech chi ymuno â’n grwp facebook https://www.facebook.com/groups/swanseadebating/

Neu ddilynwch ein Trydar https://twitter.com/Swansea_DebSoc

Swansea University Debating Society offers the chance to improve your public speaking and argumentation skills in a polite and professional setting. We debate a wide range of topics, including the political, economic and moral issues relevant in today's society, to light-hearted motions in order to have fun and encourage critical thinking. Swansea University Debating Society is open to everyone, regardless of experience. We meet every:

Wednesday 7pm, Kier Hardie 303 (up the main staircase) 

Friday 7pm, JC's (relaxed/social debate)

As a society, we travel to a number of competitions at other universities, including Welsh Novices where new debaters will have the opportunity to debate in a competition setting. 

We also hold a wide variety of socials every year so there is always something going on to get involved with. 

See you soon!

You can join our facebook group at https://www.facebook.com/groups/swanseadebating/

Or follow our twitter at https://twitter.com/Swansea_DebSoc

Dadlau

Mae Cymdeithas Dadlau Prifysgol Abertawe yn cynnig y cyfle i wella’ch sgiliau siarad yn gyhoeddus a chweryla mewn amgylchedd cwrtais a phroffesiynol. Rydym yn dadlau ar amrywiad eang o dopigau, gan gynnwys gwleidyddol, economaidd, a materion moesol sy’n berthnasol mewn cymdeithas gyfoes, i gynigion mwy ysgafn er mwyn cael hwyl ac annog meddwl yn feirniadol.  Mae Cymdeithas Dadlau Prifysgol Abertawe ar agor i bawb, beth bynnag eich profiad.  Rydym yn cwrdd bob

Dydd Mercher 7pm, Kier Hardie 303 (i fyny'r prif risiau) Dydd Gwener 7pm, JC's (dadl hamddenol / gymdeithasol)

Yn Nhy Fulton  ar Gampws  (adeilad 17 ar fap y campws).


Fel cymdeithas, rydym yn teithio i nifer o gystadlaethau mewn prifysgolion eraill, ac ym mis Tachwedd, byddem ni’n cynnal Cystadleuaeth Dechreuwyr Cymraeg lle bydd cyfle i ddadleuwyr newydd ddadlau mewn amgylchedd cystadleuol.

 

Rydym hefyd yn cynnal amrywiad eang o sosials bob blwyddyn felly mae yna wastad rhywbeth yn mynd ymlaen ac i fod yn rhan ohono.

 

Gwelwch chi cyn bo hir!

Gallech chi ymuno â’n grwp facebook https://www.facebook.com/groups/swanseadebating/

Neu ddilynwch ein Trydar https://twitter.com/Swansea_DebSoc

Committee

President
Debating Society