Disney Appreciation

This is Swansea University Disney Appreciation Society, basically a place of all things DISNEY!! So join up and tell your friends, because you are NEVER too old for Disney!!

Our Facebook group.

Follow us @SUDisneySociety.

Dyma Gymdeithas Gwerthfawrogi Disney Prifysgol Abertawe, lle o holl bethau DISNEY

Ein prif fwriad yw cael hwyl ar nosweithiau allan, ffilmiau, karaoke, gwisg ffansi, digwyddiadau gyda themâu a llawer mwy o bethau hwylus.

Felly, ymaelodwch a dywedwch wrth eich ffrindiau, oherwydd rydych chi BYTH yn rhy hen am Disney!!

Mae ein grwp Facebook.

Dilynwch ni @SUDisneySociety.

Committee

President
Disney Society
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)