Falun Gong

Falun Gong Classes Society—Free Exercise Classes

Falun Dafa (also called Falun Gong) is an advanced self-cultivation practice of the Buddha School. Internationally renowned for its abilities to alleviate illness, improve health and wellbeing and increase mental clarity, Falun Dafa is practiced in over 100 countries worldwide by hundreds of millions of people from all walks of life who have embraced and cherished it. The practice is taught free and unconditionally by volunteers out of compassion, and we would like to make it available to the general public at Bristol Hanham Community Centre, Bath Manvers Street Baptish Church, Swansea University with regular classes.

Time and address:

3-6pm every Tuesday

Seminar room 6, Fulton house (on 27th Jan 2015)

Mandela Suite, Union House (after 27th Jan 2015)

Swansea University, Singleton Park, Swansea, 

Contact Jack @ 07784 390167 or via falungong@swansea-union.co.uk.

Cymdeithas Ymarfer Falun Gong - Dosbarthiadau ymarfer corff yn rhad ac am ddim

Mae Falun Dafa (Mae’r ymarfer hefyd yn cael ei alw’n Falun Gong) yn ymarfer rhyngwladol datblygedig o Fwdhaeth sy’n enwog yn fyd eang am ei allu i wella afiechydon, gwella iechyd cyffredinol a gwella iechyd meddwl. Mae Falun Dafa yn ei ymarfer mewn dros 100 o wledydd gan gannoedd o filiynau o bobl o bob tras. Mae’r ymarfer yn cael ei ddysgu yn rhad ac am ddim heb amodau gan wirfoddolwyr. Hoffwn ledaenu’r ymarfer i fod ar gael ar draws Bryste, Bath a Phrifysgol Abertawe gyda dosbarthiadau cyson. 

Amseroedd a lleoliadau:

3-6yh pob dydd Mawrth

Ystafell Seminar 6, Ty Fulton (ar y 27ain o Ionawr 2015)

Ystafell Mandela, Ty’r Undeb (ar ôl y 27ain o Ionawr 2015)

Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe

Cysylltwch â Jack @ 07784 390167 neu trwy e-bost falungong@swansea-union.co.uk

Committee

President
Falun Society
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)