Film

A society for all film lovers to come together and watch films, with weekly screenings across both campuses, Tuesdays at 7pm on Bay and Thursdays at 7pm on Singleton. We also run regular socials, discounted cinema trips and attend midnight releases. All our events for the year can be found on our facebook page which is linked on the side of this page. Membership for the year is just one payment of £3 and can be bought on this webpage. If you have any questions feel free to message us on there or send us an email at film@swansea-societies.co.uk

Cymdeithas a gofod i garwyr ffilm i gwrdd â gwylio ffilmiau. Rydym yn cynnal nosweithiau ffilm ar draws y ddau gampws, Cynhelir noson ffilm ar gampws y bae am 7yh pob dydd Mawrth ac am 7yh pob ddydd Iau ar gampws Singleton. Rydym hefyd yn cynnal digwyddiadau cymdeithasol, yn cynnig disgyniadau ar brisiau tocynnau sinemâu ac yn mynychu nosweithiau rhyddhau ffilm am ganol nos. Ond £3 yw pris aelodaeth i'r gymdeithas. Gellir dod yn aelod trwy'r dudalen hon. Os oes gennych unrhyw gwestiwn yna danfonwch e-bost i ni ar: film@swansea-societies.co.uk 

Committee