About

Swansea University French Society - Cymdeithas Ffrangeg Prifysgol Abertawe

English

If you're from a French-speaking country, you study French, or you just have a general interest, this society is for you!

Socials: Yes, the French Society is all about fun! We will be holding a mixture of events including nights out, movie nights, quiz nights and much more.. . We will regularly meet on Mondays at 6.30pm, starting Monday 11th October. 

Café Causette: Our Café Causette gives everyone the opportunity to learn and practice French, whether you are a beginner or have been studying it for years. 

Costs: Enjoy a year of fun-filled French events for only £3 - just click 'add to basket' and pay using a debit or credit card.

Contact Us: Email address: french@swansea-societies.co.uk

Français

Si vous êtes d'un pays francophone, vous étudiez le français ou vous avez un intérêt général, cette société est pour vous !

Nos Événements : Nous organiserons les soirées cinema, les soirées de jeux et beaucoup plus pour vous aider à améliorer votre connaissance de la culture française. Nous nous retrouvons le lundi de 18h30.

Café Causette : Notre Café Causette est votre chance de parler et pratiquer votre français avec les autres, n'importe quel niveau vous avez. 

Nos Frais : Heureusement, ça coute seulement 3£ pour une année d'amusement français  - cliquez sur add to basket et payez en toute sécurité en utilisant une carte de débit ou de crédit ! C'est facile !

Contactez-Nous : Adresse e-mail : french@swansea-societies.co.uk

 

Os ydych chi’n dod o wlad sy’n siarad Ffrangeg, yn astudio Ffrangeg neu mae diddordeb â chi, dyma’r gymdeithas i chi!

Ddigwyddiadau : Byddwn ni’n cynnal nosweithiau ffilmiau (gydag is-deitliau), nosweithiau gêm fwrdd a llawer mwy er mwyn dysgu am ddiwylliant Ffrangeg ac yn gwella ar y sgiliau pwysig hwnnw! Bydd cyfarfodydd rheolaidd ar ddydd Llun (5-6yp yn KH021).

Café Causette : Mae ein Café Causette yn rhoi’r cyfle i bawb ddysgu Ffrangeg, os ydynt yn ddechreuwyr neu os ydynt wedi bod yn dysgu am flynyddoedd (Dydd Iau, 5-6yp, Keir Hardie 248)

Costau : Ymunwch heddiw a mwynhewch flwyddyn gyfan o ddigwyddiadau Ffrangeg llawn o hwyl! Dim ond £3 yw hi, cliciwch “Add to Basket” a thalwch yn ddiogel gan ddefnyddio cerdyn debyd neu gredyd!

Cysylltwch â ni : Ein cyfeiriad e-bost: french@swansea-societies.co.uk