French

If you're from a French-speaking country, you study French, or you just have a general interest, this society is for you!

Swansea University French Society offers the chance to those who are learning French and those who want to find out more about French culture to meet up and improve their French through a variety of events and social meet ups.

We will be having movie nights (with subtitles), board game nights and much more to learn more about French culture and to improve those important skills!

We are currently looking into starting up a Buddy System in which native speakers and/or Erasmus student will join our sessions and allow the non-natives to casually practice speaking French.

Regular meetings will be on Tuesdays from 6-7pm in Keir Hardie 206. Here is our chance to speak French to each other through planned activities or casually! Its up to you.

Come along, have fun and speak as much French as you can outside of lectures!

Our email address: french@swansea-societies.co.uk

Join today and enjoy a whole year of fun-packed French events! It's only £3, just click "Add to Basket" and pay securely using a debit or credit card!

President: Stephanie Whitehead

Vice President: Aurélie Maillard

Secretary: Jade Hughes

Treasurer: Emily Kinsey

Social Secretary: Emma White

Os ydych chi’n dod o wlad sy’n siarad Ffrangeg, yn astudio Ffrangeg neu mae diddordeb â chi, dyma’r gymdeithas i chi!

Mae Cymdeithas Ffrangeg Prifysgol Abertawe yn cynnig cyfle i’r rhain sy’n dysgu Ffrangeg ac eisiau mwy o wybodaeth am ddiwylliant Ffrangeg i gwrdd â phobl er mwyn gwella’u Ffrangeg trwy amrywiaeth o ddigwyddiadau a chyfarfodydd cymdeithasol.

Byddwn ni’n cynnal nosweithiau ffilmiau (gydag is-deitliau), nosweithiau gêm fwrdd a llawer mwy er mwyn dysgu am ddiwylliant Ffrangeg ac yn gwella ar y sgiliau pwysig hwnnw!

Ar hyn o bryd, rydyn ni’n cynllunio dechrau System Gyfeillio lle bydd siaradwyr brodorol aneu myfyrwyr Erasmus yn ymuno â’n sesiynau a rhoi cyngor i’r bobl ail iaith i ymarfer siarad Ffrangeg mewn sefyllfa anffurfiol.

Bydd cyfarfodydd rheolaidd ar ddydd Mawrth. Dyma’ch cyfle i siarad Ffrangeg gyda’ch gilydd trwy weithgareddau a gynlluniwyd neu’n anffurfiol! Eich dewis yw hi.

Dewch ymlaen, cewch hwyl a siaradwch gymaint o Ffrangeg ag y gallwch tu allan i’ch darlithoedd!

Ein cyfeiriad e-bost: French@swansea-societies.co.uk

Ymunwch heddiw a mwynhewch flwyddyn gyfan o ddigwyddiadau Ffrangeg llawn o hwyl! Dim ond £3 yw hi, cliciwch “Add to Basket” a thalwch yn ddiogel gan ddefnyddio cerdyn debyd neu gredyd!

 

Committee

President
French Society
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)