img description img description

Gaming

We are the biggest and best place for your gaming needs. We run at least 3 events and meet ups per week, for everything gaming, including but not limited to video games, board games and card games.

Memberships

 • Gaming Associate Membership£3.00
 • Gaming Standard Membership£3.00

About Us

The Gaming Society is the biggest and best place for your gaming needs. We run events and meet ups for everything anything gaming related. We run regular weekly meets for video games, card games, and board games.

Excitingly, Gaming Society membership now includes free tables at SOCIALDICE, the board game cafe on Wind Street! (Ts & Cs apply)

We have many exciting things going on, like:

 • Laserzone
 • LAN Gaming
 • Our very own Wii
 • Game Tournaments
 • Online Events
 • Trips
 • Our dedicated minecraft server
 • Collabs with other societies

We have a very active discord server where you can always find people in the university looking to play or discuss games with you. So join today and get your game on!

If you're a Swansea student please buy standard membership! Associate membership is for non-students and alumni

Where to find us:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Y Gymdeithas Gemau yw'r lle mwyaf a'r lle gorau ar gyfer dy anghenion chwarae. Rydyn ni'n cynnal digwyddiadau a chyfarfodydd ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gemau. Rydyn ni'n cynnal cyfarfodydd wythnosol rheolaidd ar gyfer gemau fideo, gemau cardiau a gemau bwrdd.

Yn gyffrous, mae aelodaeth i'r Gymdeithas Gemau nawr yn cynnwys byrddau rhad ac am ddim yn SOCIALDICE, y caffi gemau bwrdd ar Wind Street! (Telerau ac amodau'n berthnasol)

Mae gennym ni lwyth o bethau cyffrous yn digwydd, fel

 • Laserzone
 • Gemau LAN
 • Ein Wii ein hunain
 • Twrnameintiau Gemau
 • Digwyddiadau Ar-lein
 • Teithiau
 • Ein gweinydd Minecraft ymroddedig
 • Cydweithrediadau gyda chymdeithasau araill

Mae gennym weinydd Discord gweithgar iawn lle gallet ti wastad ddod o hyd i bobl yn y Brifysgol sydd am chwarae neu drafod gemau gyda ti. Felly ymuna heddiw i chwarae gyd ni!

Os wyt ti'n fyfyriwr Prifysgol Abertawe, pryna aelodaeth arferol! Mae aelodaeth cysylltiol ar gyfer pobl nad sy'n fyfyrwyr a chyn-fyfyrwyr.

Lle i'n ffeindio ni:

Committee

Board & Card Games Rep
Leon Ball
Events Coordinator
Benjamin Dumble
President
Isaac Lillywhite
Publicist
Lucy Elford
Secretary
Toby Davies
Tech Admin
Oliver Beesley
Treasurer
Sophie Lincoln