About

Join the beer-drinking, Wurst-eating, Lederhosen-wearing, German Society! Learn and improve your German. Network with other students from German-speaking countries.

Swansea German Society offers students the chance to learn about German language and culture through a variety of meet-ups and events!

Our weekly Sprachcafés give everyone the chance to practise their German, whether you are a complete beginner or have already been learning for years. Here is where you can improve your German or simply chat to native German speakers. This is thanks to our Buddy System, which lets native German speakers (Erasmus students or those at an advanced level) meet up with non-native speakers and practice German together out of the classroom.

The Society Socials take place once a month and allow members to socialise and get to know other students. Throughout the year, we will also host pub quizzes and movie nights, featuring German films with English subtitles. This gives you a flavour of German culture.

Basically, we're a place to have loads of German based fun!

Our email address: german@swansea-societies.co.uk

 

Mae Cymdeithas Almaeneg Abertawe yn cynnig y cyfle i ddysgu mwy am iaith a diwylliant Almaeneg trwy amrywiaeth o ddigwyddiadau a chyfarfodydd!


Mae ein Sprachcafes yn rhoi’r cyfle i bawb ddysgu Almaeneg, os ydynt yn ddechreuwyr neu os ydynt wedi bod yn dysgu am flynyddoedd. Mae Sprachcafe yn cael ei gynnal unwaith yr wythnos, lle allwch chi wella’ch Almaeneg neu siarad â rhywun o’r wlad ei hun.

Hefyd, rydym yn cynnal nosweithiau ffilm gyda’r cyfle i wylio ffilm Almaeneg (gydag is-deitlau Saesneg) i ddysgu mwy am ddiwylliant Almaeneg.
Mae sosials y Gymdeithas Almaeneg yn cael eu cynnal unwaith y mis, ac yn rhoi’r cyfle i’r aelodau gymdeithasu a dod i nabod ei gilydd.


Mae ein system Cyfaill yn gadael i siaradwyr brodorol Almaeneg, y rheini ar lefel uwch neu fyfyrwyr Erasmus i gwrdd â siaradwyr newydd ac ymarfer eu Halmaeneg gyda’i gilydd tu fas i’r dosbarth.

Yn syml, mae hwn yn lle i gael lot o hwyl Almaeneg!

 

Ein cyfeiriad ebost: german@swansea-societies.co.uk