German

Swansea German Society offers the chance to learn more about German language and culture through a variety of events and meet ups!

Our Sprachcafes give everyone the chance to learn German, whether you are a complete beginner or have already been learning it for years. Sprachcafe takes place once a week, where you can improve upon your German or simply chat to a native.

We also have movie nights where you can come and watch a German film (with English subtitles) to learn more about German culture.

German Society Socials take place once a month, and gives the members a chance to socialize and get to know each other.

Our Buddy System lets native German speakers, those at an advanced level or Erasmus students meet up with non-native speakers and practice German together out of the classroom.

Basically, we're a place to have loads of German based fun!

Our email address: german@swansea-societies.co.uk

President: Matthew Rhys Burnham

Vice President: Elliot Gear

Events Co-ordinator:

Secretary: Lauren Hill

Social Secretary: 

Treasurer: Rhosyln

 

Mae Cymdeithas Almaeneg Abertawe yn cynnig y cyfle i ddysgu mwy am iaith a diwylliant Almaeneg trwy amrywiaeth o ddigwyddiadau a chyfarfodydd!


Mae ein Sprachcafes yn rhoi’r cyfle i bawb ddysgu Almaeneg, os ydynt yn ddechreuwyr neu os ydynt wedi bod yn dysgu am flynyddoedd. Mae Sprachcafe yn cael ei gynnal unwaith yr wythnos, lle allwch chi wella’ch Almaeneg neu siarad â rhywun o’r wlad ei hun.

Hefyd, rydym yn cynnal nosweithiau ffilm gyda’r cyfle i wylio ffilm Almaeneg (gydag is-deitlau Saesneg) i ddysgu mwy am ddiwylliant Almaeneg.

Mae sosials y Gymdeithas Almaeneg yn cael eu cynnal unwaith y mis, ac yn rhoi’r cyfle i’r aelodau gymdeithasu a dod i nabod ei gilydd.


Mae ein system Cyfaill yn gadael i siaradwyr brodorol Almaeneg, y rheini ar lefel uwch neu fyfyrwyr Erasmus i gwrdd â siaradwyr newydd ac ymarfer eu Halmaeneg gyda’i gilydd tu fas i’r dosbarth.

Yn syml, mae hwn yn lle i gael lot o hwyl Almaeneg!

 

Ein cyfeiriad ebost: german@swansea-societies.co.uk

Llywydd: Mattthew Rhys Burnham

Is-lywydd: Elliot Gear

Rheolwr Digwyddiadau:

Ysgrifennydd: Lauren Hill

Ysgrifenyddes Cymdeithas: Emmeline Wear

Trysorydd: Rhosyln

Committee

President
German Society
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)