img description img description

Live Music

Please like our Facebook page "Swansea University Live Music Promotions" for more information on gigs, events and more!

Memberships

  • Live Music New Standard Membership£10.00
  • Live Music New Associate Membership£10.00
  • Live Music Returning Standard Membership£3.00
  • Live Music Returning Associate Membership£4.00

About Us

We are THE place for bands, acoustic acts and other live music from Swansea Uni!

What we're about:

- We provide a forum for musicians of any type of to meet with like-minded people and form bands/acoustic acts.

- All styles, types of instrument and genres welcomed.

- Open mic nights every Tuesday evening at JC's, the on-campus bar, for a range of different from acoustic to electric acts. Chill atmosphere and a great place to perform on a regular basis as well as meet new people.

-  Drum kit, bass amp, guitar amp, keyboard available for use by paid members.

- Weekly Jam Sessions are held in the music rooms on campus, located in Fulton House (not running until further notice).

Membership cost £10 for new members and £3 for returning members. Any questions/queries can be answered by one of our committee members either through our official Facebook page or in person (we can usually be found on Tuesday nights at open mic night in JC's) so don't be shy to talk if you fancy joining.

If you are not a musician but still enjoy live music and want to meet like-minded people, then join us at open mic on a Tuesday.

Let's get musical!

Cerddoriaeth Fyw

Dyma Y lle ar gyfer bandiau, actiau acwstig a cherddoriaeth fyw arall o Brifysgol Abertawe!

Beth yr ydym yn ei gynnig:

- Rydym yn darparu fforwm ar gyfer cerddorion o unrhyw fath i gwrdd â phobl tebyg iffynt a ffurfio bandiau/actiau acwstig.

- Rydym yn croesawu bob math a genre.

- Noswaith meic agored bob dydd Mawrth yn JC's, y bar ar gampws, ar gyfer actiau acwstig. Amgylchedd hamddenol a lle gwych i berfformio yn rheolaidd.

- Lle ymarfer ar gyfer bandiau yn Sin City dydd Llun a dydd Mawrth. Cit drymiau, chwyddseinydd bas, chwyddseinydd gitâr, bysellfwrdd a system PA ar gael i’w ddefnyddio gan aelodau.

- Rydym yn hybu bandiau ac actiau unigol sy’n ffurfio trwy’r gymdeithas gyda chyngherddau rheolaidd trwy gydol y flwyddyn.  Mae hyn hefyd yn cynnwys Battle of the Bands ar ddiwedd y flwyddyn.

Cost aelodaeth yw £10 ar gyfer aelodau newydd a £2 ar gyfer aelodau sy’n dychwelyd. Gall un o’n aelodau pwyllgor ateb unrhyw gwestiynau naill ai trwy ein tudalen Facebook swyddogol neu yn bersonol (fel arfer, gellir ein ffeindio ar nosweithiau Mawrth yn noson meic agored JC’s) felly peidiwch ag ofni siarad â ni os hoffech ymuno.

Gadewch i ni fod yn gerddorol!

Committee

President
Thomas Comber
Secretary
Megan Watters
Social Secretary
Peter Taylor
Treasurer
Jordan Sinclair