Malaysian

Welcome to Malaysian Association of Swansea University (MASU)

Aims and Objective

  1. To nurture Malaysian culture, educational, social, political and economic awareness and understanding amongst Malaysians and other communities in Swansea and in United Kingdom in general.
  2. To promote, uphold and represent the interests and welfare of Malaysian students in Swansea University in particular.
  3. To fortify Malaysian cultural, ethnical and religious, tolerance and understanding.
  4. To organise events and activities to cater for the interests and needs of the members and Malaysian students in Swansea University in particular.
  5. To foster a continuing dialogue, discussion and exchange of ideas in issues of interest to Malaysians.

Malaysia

Croeso i Gymdeithas Malaysia Prifysgol Abertawe (MASU)

Bwriadau

1.     I feithrin diwylliant, addysg, cymdeithas ac economi Malaysia, gan godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ymysg pobl Malaysia a chymunedau eraill yn Abertawe yn y DU yn gyffredinol

2.     I hybu, cynnal a chynrychioli diddordebau a lles myfyrwyr Malaysia ym Mhrifysgol Abertawe yn benodol.

3.     I atgyfnerthu dealltwriaeth a goddefgarwch diwylliant, ethnig a chrefydd Malaysia.

4.     I drefnu digwyddiadau a gweithgareddau i ddarparu ar gyfer diddordebau ac anghenion aelodau a myfyrwyr Malaysia ym Mhrifysgol Abertawe yn benodol.

5.     I fabwysiadu deialog, trafodaeth ac amnewid syniadau parhaol am faterion o ddiddordeb i bobl o Malaysia.

 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/7520257115/

Committee