Nigerian

Nigeria is a country blessed with vast and unique cultures, we aim to represent and promote as many of this cultures as we can. The society is a community in which students come together to embrace our culture in a unique and exciting way. It's a medium to Educate, Entertain and Empower our members through various activities. It represent the views of members to the student union and the university at large.

 

Nigeraidd

Mae’n gwlad gyda diwylliannau cyfoethog ac unigol sy’n ddenu’r llygad.  Rydym yn bwriadu cynrychioli a hybu cymaint o’r diwylliannau hyn ag sy’n bosib.  Mae’r gymdeithas hefyd yn gymuned o bobl sy’n rhannu diddordebau oherwydd ei bod e’n cynrychioli barn eu haelodau i Undeb y Myfyrwyr a’r Brifysgol yn gyffredinol. 

Committee

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)