Nigerian

Nigeria is a country blessed with vast and unique cultures, we aim to represent and promote as many of this cultures as we can. The society is a community in which students come together to embrace our culture in a unique and exciting way. It's a medium to Educate, Entertain and Empower our members through various activities. It represent the views of members to the student union and the university at large.

 

Nigeraidd

Mae’n gwlad gyda diwylliannau cyfoethog ac unigol sy’n ddenu’r llygad.  Rydym yn bwriadu cynrychioli a hybu cymaint o’r diwylliannau hyn ag sy’n bosib.  Mae’r gymdeithas hefyd yn gymuned o bobl sy’n rhannu diddordebau oherwydd ei bod e’n cynrychioli barn eu haelodau i Undeb y Myfyrwyr a’r Brifysgol yn gyffredinol. 

Committee