Photography

<p><span class="”language_english”"><img alt="" height="155" src="/asset/Organisation/6907/1962297_560220560740506_1095462988_o.jpg" width="102" /><img alt="" height="155" src="/asset/Organisation/6907/1920006_10152012037511588_527504508_n.jpg" width="201" /><img alt="" height="155" src="/asset/Organisation/6907/1511480_578232495602125_976234497_n.jpg" width="232" /><img alt="" height="153" src="/asset/Organisation/6907/734178_10152094239151495_2109484020_n.jpg" width="234" /><img alt="" height="168" src="/asset/Organisation/6907/483508_10151310497376628_8306205_n.jpg" width="88" /></span></p> <h4> </h4> <p>If you would like to keep up to date on our events and what is happening throughout the year then join our facebook group, the link is in the top left corner of this page. Alternatively drop us an email and we will put you on our mailing list: photography@swansea-union.co.uk</p> <p> </p> <h3><strong>Our aim as a society:</strong></h3> <p>"<em>To gather people interested in photography. To enhance networking amoung the community. To help enhance the skills and experience of our members in a broad range of photography styles. To make photography a fun and friendly, social experience.</em>"</p> <p>We are also looking at intergrating members into the Students Union more and working towards getting paid work as a photographer and gathering experience.</p> <p> </p> <h3><strong>What types of people are in your society?</strong></h3> <p>We are a group consisting of photography enthusiasts, semi-professionals, beginners and the photographically curious. Our events are designed for all levels of experience.</p> <p> </p> <h3><strong>What type of events will you be running?</strong></h3> <p>Possible Photography Events: <em>Portraiture, Levitation, Freeze Frame, Night/Light Painting, Astro, Landscape, Film, Distorted Perspective.</em></p> <p>Possible Seminars: <em>Introduction to using Adobe Lightroom, Introduction to manipulating pictures with Adobe Photoshop, Introduction to DSLRs.</em></p> <p>We will also be organising a trip to London to participate in the National University Photographic Society Photohunt. At this event we will be mixing with photography societies from around the UK to complete the photohunt. It is a really fun day and you get to meet some great people from other universities.</p> <p>If we can get the correct expertise we will be running a SLR photography session and an accompanying Dark Room Film Development session, this is not yet confirmed.</p> <p> </p> <h3><strong>Socials:</strong></h3> <p>We will be running several socials through out the year ranging from nights out, to meals to BBQ's on the beach!</p> <p> </p> <h3><strong><span class="”language_english”"><span class="language_english">Committee Members:</span></span></strong></h3> <p>Ross Houlbrook- President</p> <p>Hamish Lawson- Treasurer</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><span class="”language_english”"><span class="language_welsh"><strong>Ffotograffiaeth</strong></span></span></p> <p><span class="”language_english”"><span class="language_welsh">Hei!</span></span></p> <p><span class="”language_welsh"><span class="”language_english”"><span class="language_welsh">Rydym yn grwp mawr, cyfeillgar a chreadigol o fyfyrwyr sy’n cynnal ystod eang o hwyl a phrofiadau ffotograffiaeth addysgol. Does dim ots os ydych yn ddechreuwr neu gyda blynyddoedd o brofiad – byddem wrth ein bodd i chi ymuno a ni! Mae gennym ystod eang iawn o offer y gellir eu defnyddio yn ystod unrhyw un o’n sesiynau a gallent hefyd cael eu benthyg allan yw’n aelodau.</span></span></span></p> <p> </p> <p><span class="”language_welsh"><span class="”language_english”"><span class="language_welsh">Rydym yn cwrdd i fyny tua unwaith yr wythnos am bob math o wahanol weithgareddau, gwersi a nosweithiau cymdeithasol. Yn ystod y flwyddyn byddwn yn ymdrin â ffotograffiaeth facro, hir-amlygiad, peintio golau, tirwedd, portreadau a mwy, hyn oll wrth ddysgu chi sut i ddefnyddio gwahanol gamerâu i’w llawn botensial. Mae yna ystafell dywyll ar gampws y mae ein cymdeithas yn cael mynediad at a byddwn yn cael llawer o nosweithiau cymdeithasol hwyliog (a drefnwyd gan ein hysgrifennydd cymdeithasol gwych Kah Wai Chiew) gan gynnwys: barbeciw ar y traeth, nosweithiau allan, prydau bwys a hyd yn oed tripiau i Lundain a rhannau hardd arall o Gymru.</span></span></span></p> <p><span class="”language_welsh"><span class="”language_english”"><span class="language_welsh">Mae ein rheolwr cystadlaethau Tom Fairchild hefyd yn cynnal cystadlaethau amrywiol drwy gydol y flwyddyn gall ein haelodau cymryd rhan yn, gyda chyfle i ennill gwobrau a chyfleoedd gwych i arddangos eu lluniau. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ar unrhyw gystadlaethau sy’n rhedeg ar hyn o bryd e-bostiwch: <a href="mailto:swanseaphotocomp@gmail.com">swanseaphotocomp@gmail.com</a></span></span></span></p> <p><span class="”language_welsh"><span class="”language_english”"><span class="language_welsh">Mae’n costio £12 y flwyddyn i ymuno a’n cymdeithas, neu gallwch dalu £8 y semester (Medi – Ionawr ac Ionawr i Fehefin). Mae aelodaeth yn cynnwys y gallu i fenthyg ein hadnoddau yn rhad ac am ddim.</span></span></span></p> <p><span class="”language_welsh"><span class="”language_english”"><span class="language_welsh">Os oes gennych unrhyw gwestiynau mae croeso i chi ddod o hyd i ni ar Facebook neu e-bost ar: photography@swansea-union.co.uk</span></span></span></p> <p><span class="”language_welsh"><span class="”language_english”"><span class="language_welsh">Welwn i chi cyn bo hir!</span></span></span></p> <p><span class="”language_welsh"><span class="”language_english”"><span class="language_welsh">Cysylltiadau y Pwyllgor:</span></span></span></p> <p><span class="”language_welsh"><span class="”language_english”"><span class="language_welsh">Llywydd: David O'connor 555145<a href="mailto:711161@swansea.ac.uk">@swansea.ac.uk</a></span></span></span></p> <p><span class="”language_welsh"><span class="”language_english”"><span class="language_welsh">Trysorydd: Allen <a href="mailto:767721@swansea.ac.uk">688495@swansea.ac.uk</a></span></span></span></p> <p><span class="”language_welsh"><span class="”language_english”"><span class="language_welsh">Ysgrifennydd: Eleanor Easton <a href="mailto:788161@swansea.ac.uk">711102@swansea.ac.uk</a></span></span></span></p> <p><span class="”language_welsh"><span class="”language_english”"><img alt="" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAMUAAACbCAIAAABd3sggAAAgAElEQVR4nNy8d3RUVRf3f/q5fWp6DymEkpCEmtAJvYSS0AOhN+m9N+lNEJAOgnQBFRAUEJVelKKIFEEBqQIpkDoz9/fHJCEkAdHneZ/1vr+s78o6c+fczJ1zPnfvffbZN4BiVlwE0RKP/2MRxihnhFPCGWYi5iIRnJKo+KpNWDGRfySZUoUxmVKVFJVG2d/KwHgxMQOnhWUUWOG286XGiFMFb6mMKYw5L6ZEFVzwW/Tmb5o3PiKmTgmYcEw4JgKhTnFMOWIcMQFzZ4OjkqfYqbcc+RcC/0ueBMydKiDpP+SpyDQolL0bRryI3pGnIiqZJ84Up4qB9XbO/iVPpKg4pk6SGKT/v+WJEc7zYXLeOoWp+g95ck6SRIjK3mZyXr3F30VFSTKJvDhPxaUxXkQqZU5pLK+h0BJo+0c8vQKrJJ6K2yfnFBTWf2d+35Gn/0SvXbTTMhHOCBeoIBKBI1bEOBXmSaY8v/E3925Ry8SYwpjKS7A0xdkyMuqUibN3UUHP4jwVtE0idwJXnOASLonxAp4KkCqO1z/iSaQsT4QVYFTcPhXAVJywwqiVyNy7GLD/IU9EEIlQ3Nn9U55KHP1/xJOJMxOnJk7NAneqMD1mgZmFokiZOTcLvDA9hcDihXkycqFA78iT84v8F3kqsEx5DgHzIrPzjjwVMWZFeCrR1P2PeKKE85JI+nc8leAsnDyxkt1cnlnKn+ZXPHGaD5YTI2oWqElgZpEZOVMpMzBmEng+ZIJRFIwiN4ncLAkmkZsEbhIFk8hMIjeL3CQyo8BMXCiQIZ8n4+vSGFf5KxW3Vf+AJ1pc3HnfFuhf8/TfsU/vEqM5j7zFE7/iCTNOhTwRzgkvPigyZUVcWMHLN4XeMqUKfW0Rlw+Q4JRGuUYFjQrO4NooUJNALJxYKdVEQRMFi8BcOLEI1CRSTWQmgblwZhaxQSZmgbvLWrDVJVARXKioSYJBRkbEBQAUCswyNYmCWRDMEjNKolnEFk7NgmQSBQvnFsZMArMIzIVyMxUUUVIFwcidwXshvW63NMblQjC9aQFYEmH0XSATColjyotFXa9iL0w5yRMjb8OuxKn/xzy9Y2RXuEMBT+yNPBUdwcIv3zS4CqVvWfO/MkuMGQVmEKlRoCbOLIyZnEZIEKyCbBYkoyBaReYiyBZmMguCiwDcBaFhsN+H3SqOa1k2ysvVqokqRdWCrSO7xtQq664CYCLcyEWzQl0EqAEgUsgFkUHFSrFFZKosaZJo4dyFUaOIDCItshjUGC1uR1XOCy8v/rs8vcbWG2DKR4oU6L/P09+y8rc8vTJO/5anN/m4t/OU7+O4iTODyAySoIqiQRCNXLBybBW4SVDNgsFCuQUCCwVmkZg1o8VssWi0lJm0Kit/N7/e6XXxfep4NyplGtMs/Kt57X/ZO+TaoeUj2zaq6GPyNlAjJT6q3K959f6Nw2N9ab3ynl4UGAFQBSZLskFUrJxbRWgSSV6o/moZyIpH6wW+zwlWiVT9V3iSGH8t3nozbfytMBWfekb4fzN+KvEjnRi9ekm4iIsPQclOrfCRIgFskWjpzflJZuTEIDBNlDRBMgqiiTOzwE2Mmxl1o6B+mHlm91pVA01hVjHWzxIdHBYRGl4/xGVOp9C0X6dm/Zj888rmRya2vrtr6LRW4TXNYOOkBhlX522d2aJTbHCsj3eNYN9R7aqNa1OxVZjwxay2+6YkJlfyD5GBGQEDgiYqGkTVIIrFkgvFrGmxCP3tmaq38ZTPRGE+CuNSBJq32C2GKS0mRlghUUZehecl26f/Lk9F8fo/zZPTm7yWPSJGgRu5ZBZEF4FbCHDhuLSrWjvU/MGQRoeWtn98bOy1rybsnNZkzYDoduXkLlV8Ng2p9fDMTF3f/vL25PTT47IO9Dq/qN7CroHjEsr0qGbaNLbqjYPdbx8cNbBhRCmrsU6o2/Kh9T6f13Z6++jPp3c4uyT57LqBC/rWig93cwNAY7JBUpyh+v8lPBUm6S0uTyCUYUKLyclQYf0/wFPhXOWbVCJPxROMRtEZPktWzo0AlLaqzSsEdq8RMC+p3LOjo/U/Zmfcmqjffz/7j/m5T3acXNd1dgvt8fn5un4gK2WJrh/WHacfHnvvyOwy2T8Mzrw+4bNZDbaMqZRybmjmr7OTapgbhSpLukReWtziysr2A2NNnSO1g5Nr2i9OST826tSSxCX9GgRq0MCpSRRMr/IL1Ph/AU8iZSLjb4mrRMr4K2Leiac8f/eWGOhNEVXhU95KD+PktcWFUEIqvKRAgVKJ5bXzk8tF884aK5TOZtSpIslrIxcsXDJLSBNEEcBO9cvO7l55eAOf0fWM33+UlPNkhy37K3vOYXvaMd3xq67/lfl059FNbfXsL1/cmnp3X4Lj8Rpd/zUz49usR1Nu7k24c6qH/tvQ9J8H/HF+WMaj2d8tbnRxZsurq1ofnxt7dHL1YzPiftrS+tnhhN8/bntpTotP+obpj9fMHhFnxsDMuEGQzQLWBK4IBkWiJkaMjGicaPlsFcqnU6eK5KWK3G+vI/WaRELE/OP57aIbNRKhEn39rPy3RMJEwiTCBJK3EuTvJMYJ+z/OU/HQ7514Yq94evct28IJa2fbJDATF40ilwBIigu7d3D4hUVxR6ZW39g7LO3SPF0/kaH/kqvf1PVMm/2JzfGdXd9ot+3PfrTsymfNHuxK+utQl5cPVzjsF7KfL8k41TPrxrj0n/rmPp6d9XRl+u/DXhzutatbmSlNfFb3r7ZnUN1LCxP0e2P0p1N+25Owd3il7YOjUq9/mP54d8sIqwSoIlBFhi6Umxm3cGzm1MCJKhBVIAZOjSXtC70pz/mGwPztKs5T0T6F3noV1xdNlv7d8hC8fY32/y5P+YlsqkqIASHajdxY28K2o2nuzraHhkdcXNjwxY/9banb7fq9HNvpbMetLP1+tuOM3XFZdzxIfzA/8+64xweTH33R7OWPPTP/+Czzyeqn33W+e7Bb7h9jczPX6M8++e2zxBvbEveNqbSya9V5LUrNbaSeWBSXfnOsQ9+f+WjFwzND7+3r+vjcmNy/Vp1e2qimn+JKiYSQlRisArQIyCBIqiCqIldF5kxk/C1PyusJqn/HU/EY412SpW9ZDzrfLShwAE4ySswRlMhTiavEN1H1jjyVkGHiTP4nPBXs8L8OEzeJTKYg3NdyaFFrfXfLl6safjMm5MaSxpcXNji7rrkj86hdP+WwX7Xlpjj0O7r9T1vuU4c9W3dc0m37sm+PenG284MDPe5/O07P3p55Z+hfx5KfHG7/4tEc24tNGZeH3N2ReG52/YOjGq3vEfTLtpY5D1ba7J/nOj7W7V85UhelXOyX82zc3iV1PxtR+ejspkMal24b5W8GhBGRq4ImCKooqpKkioJRICZeQkaq+Abf/5gniXKJMqfeMaEFGOEFGcu3p5Sccq7/i2DkbBTOM72KvosZzHfh6S32qdDLv+HJKDKTKEgADG0Zqp8flLur89p2AUfmN32wreenw8L+PLda169n23fr9qd6lm63HbTl7sx1HM/Rnzl0m0N/pNt2p/8xLu2XqRm3+ttzP067OyX9h+5Zp7rbnsxy6Dv055NzD7a/PS/ms+GRP38zxJazyaHv121f2DLm2F4stT2ekXVvrO744MTKVpPife5+3290E//xzSp9OCQm3FcWADKL2MCdWQzRwImREyMXivNUkOT8z5zdv+WpJL3daIHCDL1LArQIdq/3/5c8Fc8OiJRILM/Uv5Enzg0CyxOnhmL1SUaRGbhkBGjD4Cj9RLdvxkXNah9yfHnyqFrWk9vb6vpFu+PXXPt53ZGt25/n2L7Kyd3lcBy36RdtjpN2/YbN/quun3LY1mf8NSg3a07uwwXPvu/18rdhjoyldvtm21+jn+2Lv727Q+qVqRmP52SmL3+Zujnl0eLnVwa/uD7Y/mJNbtoch2Np+onef25tbb///vYFzfwJGNO63PG1nZqHu0gAWBkycsEoSEaBGYT/Jk8l9fzv81RidAUKUo5vIqZEngpbqcJJS045p6/5u3yeXqn4eqSEYaJUZlTlXH3FU540xjRnu1ABiUlgRs6MnBoFpgncKDALJ2ZOZUIr+2h/ftImY3fnBfEup5c0n9c+eGZzn5QfJ9tyvrXrJ3P0sw57hkP/Izf7op77s0M/nq1vsdlW5Ni+zNF/dTieZGZse/FoUs79IfZrQ/7Y2SjtxmDdscORuybtWp8/j/d5eW/j/qUN7nzfRU/fputHcl9+lHN3WOadgdm567JfLLRnzc/6edT91c1urq+vp0/dty4x2ij2rxt4+5vh/RMrSQCYGTUJgioyI5eMnBd8x4JvqnKuUqb8Q6TekFag+ckFZ6P4iSVMTQmLx0JTKRIqFufp7Q7uHRNLjPCChCmnzCmBUpGSIpIIkSkp/G2L34IFGaZCiUqqcfJa6M1poSITbmLMyIhBpKogmDh3Y8SFEwWAUU1DbHvbfTuxyqqksmemx6ztF3FmfuOnB7rbMvc77F/nOA467Bftjkv2nPO647wtbUtW6sJs29oc+wa7bZuefcSuH8jNWGa7P9F2Z2LGT73tj2bYcz9NvT/c/mhi+q9TPx9X8fiGeEfGal0/+/DH+Q++Tk4/2Tvn4eRc+0c5OSsyH447u77pt/OaHpkUc2dPG/3WkDNrOoeJcGBDn98OjYkJMqsAmDk1iNwgSIW9dt4XLNiKIUXHpzhb7+gHi3cTMS6sf+5JX0uAAVaSdyty5B1Xc+/IU/GL/s95yi95o0aBGDkzcsHEuZFSL5ksTY54uCl+Z0/P7ybVvrCo6YWP2qYf7f/7/g4ZaV/r+glb9ubMJ0tzbOcdthu6fvjlxfefHh9m19fmPJv38mJ/250xur7Bpq+02xY47OvtOTtstp25aYvTb3TPvDb0pw31z61u4sjaoetHf/h80uQ491ktg0/NbfR8fxc9dbHuWJt9cdD3k6vOTQj5oHPU2Wm17q2tq58Z+OmsVkEUzGwXsaRHtRCzbMDQLHBZQcVrPovz9Jayln/NUxGw/gs8FQ6r/wc8vcU+/6c8CcwoUDOnRi5qgqwSUsGdfze9zs8Lah0ZHnRnY4cj02t/O736owP9f9zWzm47bs/4PPvZvHunemSlf2PLPpF1e/rLH4dmXXnf/nDhg0PdUnf3evnNkPS74x2OmbasSZm56236NYf9K9vLj57/1D3tTJcXN6fk5nxof7HiyU/zetYxNi0ntq3kvrl/5Qcrm2feHK3rK1+c7HX9g5Y7hkWOb+y5NSn86Og6G/uG55wa17uZfygHg+sGJVQKsFBgoMQocmdd3v+bPL3SP95vKRI5vY5a0Uw8J2/j6S3RgHPsXgVP9LWa7ldhUyGYzAI3CdzEqSvDZkFURdWAYbOyhturml+cVvnGssZ/7um5f2ylG6sSt/SreHZjN10/nn5/wcs/xz8/MTj33k6bfVfmrcGOP8bfPTjw1qYk20/Tsg8OPDO94cFFze2Px+tp03KzT9odd/Ws/bp9jz3lwxe/9NGzNt460efhsW5bJ1ZLru2eGBvSsYrvtFah1z5qlX1rpK6v+eObTocm1vp5ecvvZsRv7Bn83fymHUqJ63tEfr+hQ6grD1Z511ifOmXdFQRcicH4etG6xogh/156k797d3T+7arwHwuUWO309ko8UtLzEu/O07u4ajl/p6VEngrsk5ERA6MGSo2MmTgzcGbi3J1BK+eqoLhiMKxBwL1VjS6MLHN7Xcdzq1p/P6nq6Zlxq7qE/f7FEN1xKOvR/Jc3hz36vEvOzdUO/fOMmxP+OtDtx/mNLiyMz72/Kven0V+OKD+4qvuPO3vouVvt+q92+zl7zg6HvjsndWPqbyMcmWvSzo85uKxJQmVTi0jPimY50kSbhBlX9iufdXOcrm++eqz3pOaeq5PLXF6UcGl50z8+TZzS3KeGFRxd3GHF8DgjAI3LWke1qhigEoWIBs7/lzz9BwHTf5Un5/ESQ3hGKCMF+4WEEfKvecozUYRqztrLQjwVPJ+kccHIRA0jk0A8VMkiikYsGIho5cQiUgPngSJY0TPqyryqF4eH7R0ds2Zg5LEJlU7OjPukd9jFNfF67n5H2ob0Xwbc39M67c4KXf/+0ZeDHqxue21Z610jo7PvLk29MePQ1LqzWgTvW9pOd3xu1z+32bbk2LfnODY5srfYMuc4spbkpKxNqGHxRSREg0Husp+bS2yQd3KM+vTsSD19/a+HBoxu7P9hcvTHvcps6Fk6/UCvLyZWaVjOOqCW992tXdtUMAUoZGx8+cSK/ogCA6cmRoycqgJVOdcYK8xT8SXeW3nKWzUXXkEXXaaVMAsF6z4qFV0DFj/yRp5w8ZqEv1XhPWeCsFMMI46RQLBAcEGjsN4UP73JPhVU9Bqc8dNryx+icElDYimjUru8X+0y3vXKl4o0Gz1FRZVkg4RUhiKs5MComDOTI89MqLKie/j4xqW+HlPl5Ox6H3UI/W5BHT1lvSN3R8adwdk/DbOnbdL1Iw8ODDg0tvrxCTUOjo39ZVf7zJ8mnprX8tS06vfOD8t5MFt/Pt3+Yo4jZ5PdtjvX/klm9gxd/zTnr082jagaaWL+iujnRgIslnJuxraR8p8H++sPP7i8vuPk1iETGgWu6BkztaXP8YXVD0+pObJeSPMw46dja30/P96bgsQqXvOSY7wUpBFiIcRIiSJQVeBGJhpY4ZJOolIss+LKm+bXOXsXFQ+YnJyRvCzAaxvMBSphsgobC/AvYHoXnt4EU8kXVOxeKeBJwUTBRCNUpUSluAApjVMTgZ4y7FknundM6eRY76ktSo1r6duonBykAQ8BcUJjA02nJsZ9Oaj08WmNpiWG9asdsPm9SrtHVJrcLGz/7AZ6+qrsrLVZqZP0l2vt6Ut1+9rzm5KmtQz+eWW7y4sTlnQuc2FJsxvL67/4spN+e/IfB3scXd7o5f3puv6RPXOb3bbP4Tis62eybk/Xr/RaM6+GlTNfxvxlHmRUetXyuPlZsv7sgw2Dyg2J8x1Wy2vje5U/GVjpwOjomyvbrEwq16eGT0Kk+deNPXrF+pTXwOaBUd2qenMAjUzWiGDg2MyAlSJDIZj+IU9vvFELhrp4t0JHcL5IsSN/41X+PU+Fyl/y8GL4NbMkUlLYUOXz9E4O+zX7RFlx+6RxaoAgNtg6tV3Esi5l1r0XfnRm9Ye7O51ZHD+5gXdVDbmpcqMKrt8Pj93ezf/L8Y3HNPfrV8tnz9j6x2c3G9mo9NohlfT0zQ59X27qnMznS3IzF+tZiw4vbL68a6XnR977clqtHpUCP+kfe2p+9WdnB+jPZu+aFNvQn66b2UC3r7DnbM/N/cquX7HrZ3LujtdvdNPv952cXN4NIC+BeXPctYrb5e3t9JQFq98rM7RB0LB6pZb1CDs2p+WOvhVPzYw7OKHWvA7l6pbSFncq/9285sEKmd4yeO/EuCAjcpM1i2g0UGykwJj35MJrPJUkqmCqYFL4EXvnTfgGOfuX0PPVEUKdKv7wfvFPkfE78FQ8sn6LCnjipFioVFwECwi9KX4qfN8U9neF8wV548upgkl8pP/yQeXuf9P9yVc9np8dmfpZ59TNLVJ2Js9rUb6yO+1T3/PAe+Efd/TZMqjG6t5l5ycG7p/Y4MjEWoPreHw8MFp/vlfXL+Xcmffi1nCHviYjbdnuEeHnpjd8cSB5/ejoxApeOwfFPDvYJ/PnIfq9kScWNo5VYJMQ/OfVqbp+wK5/mWs/YNd3ZactTb/cXb/e/fn3bfvEupohtBLcroLl66UN9OcLdoyJnhQfPDY+YkgDl+/nt/4gMXRl9zLr+0Z8Mb7B4LigbuWNVza2ia/sUcvbenV70qBGvpUDXINcPXyMmkqxyBWNF92gLMDoFV6ElAQQLiyVFD2iYFwcPpXkSclXXhvjgrdUUhRQGROZvBJ4O0YFmaS3I+XsIPwtTG/IZ/4jngrG18yFNlF+BxfWT/2m++Z+XjPbmfZPiPxtW9yjE20urW6zMjlyZffAE+Oqzo/3XNGr8vfTqh0aGbV9eLXPRsX2iXHdMrBizt3Nun7lxbmx2T/0dNiWZaQtO/dBvadbulyY12jb+Jrdo8yHxsbYLw/Rr43+dm6Ni0sSVyaVWdQx+M8fx+v6l7q+//ntic9/G6/rO9Ku9XrwbVv9Vr+7GxvW8ZdUANtFuXw2t67tzzlHZ9ZZ1ztiXHzYkHp+R2c13jigwux2ofM7lt41LHZb/2rtwuQ902MWdasQzMG1A32mtA8Ns0h+RrWyv3uEr1XCqDhPeYaqkLnSKNUoK7AoCqEqeWXJFIIKGzMlXypFRY0NoSrDKsMqI2reRxSchQr9HfJ2i/WKJ4ZJoQevCkQKfhepxyvKE2XvyFMxb00kgmWCZYIljBRK5L/jySgwlVE/g9ysrLZ1SOT5+Y2Wdgo+NLP540sz9JwPdX1iytWhlxbUv7mo3o35DeYkBA+s4/bL6ub3P0nYOqzS0u4RXSr6bxtVw5a2IVc/kvPTuJyTPRzPZ7z8a3rWD2N/29p9VYeoPaPjJjcK3jMuLu36yD/29UoM0EY1DP7r66RHn7V6dPo93bEnN23bo1PdLq+pqb9YoDtm/HmuS+rVgfrNQQfGVAukoH1Fr0/fj8u4Nf3gxKqHJtYa2cBzUE2/3UOiTn/QYGHnssu6VdzQI/yH6fXHxPuuHlrl8ac9O1eVL+7quXF6XV8FuIq0XmmPWT2bhmhQw8jgrIVnVKPOzAhRITBgqBGkEqxhqGFiIEyFWAFQQ0RDREFIJUgl2CmNIBlBhRAZQQUACQAZQufca5ioEKsYq4TIAGqEKhhrBBkoVjE2MGagVCO4QCrBGiFawTOPhOa1MVEwlhFWMAGv1dflVeVSgZB8YY4xx1ggRCRExETExFlCyvNVsMlcsJ4UKRYpFikqUcXNkkKQivNGQSNII0ghVKZcoVRhROVE5diQFzwRpzRGzRIZ2Kjsxl7hB2bXn9fc58LyTrpj65XD732zpu7LWxMyr42+t75h2rpWu4fHtAki53f0sj+YeHZuvdltwtuV8/pmQ6L+9P2slGW21LlZl3vk3pmR+fAD25nhF5a3ntnQb3WfWpPifS+tTNJ/mvDFxJo1XNHQxl45tyfk/j449do0Xd+VentS1qX37q6J+3N3Cz13tp4x/cWNJHv6hNwTfUZWd+0Q5rZnZv3M30cv7xV6YnqrYQ3cE6Iss5qHXlnccnnPwE1Dqn85qeGfa1qcmFVjfd9KKQd6jo73/3pG3MkNrSpYsLvJ5KXhnaOajmtZxgyAgVJNpEYGXRlx55KnLFQNcK3oofhpgoliL5H4qaIHp+GupiqeLqUE4i9xf1VyZcjEqJExE8MeIi7tYXJVxFJGFuujNC/vU8HDqGGsicQFgCBJcJcEV4FU8jD6SDTQKAZxFCLAMJPowpmJEiMCzj+lEaJAqABgItiAkYEgA0EqRhpBKoZmgVlEQUEIFHmEr4iKP+NX6C0sOkNvjASMRIJF6txqdm4+O6kir21HO+sLKMlTgZsjXKRcJFyiXKZMpkyjgoKZSqhGnUYea4xpTDA4iwgYMTLKARiXWG330BpLevqs7ljqzJwG2XcnfzK9Wvdo8PX4GhnnR9jujX24N3n/mCpjG7ic3tpVz159fn7rkfXcl3UNS/nuvZcX+thTZjtefJBxvq/j3kx7yuonn/f8bnrlbybVHBXr8VHnCllHh6bu6fRxv6gmZbUTyzrp96dl3B5gS/vw5d05L24Nz7o5MPtw0rEpUafXxOv6vMyUsanX++mpY3/d1mJmS69t4ypnXR03o33Awcm1Zrf1S4gyDa7p8fvqzocn11jdO2LryLjj79d9+kn7DxODz86P2zK85rrBMZe3dK3uQt0NmlmE79Xx3z2xWTk3qgpI0wSjRDxU6mUQvY1y1SCPaoEugWYl0M3FWxXLeBmCXXmlAGONENdwd6m8t1TBUytt4P4q9zPK/gaxgo+lSaXQsu5q3VC3BsHmegGmKu5ykCpGBXlX8hI61yhV2c+jlCo2CDLW8uI9Y336VfPsH+M1tUNsmAS8Oawa4uMuUSOG3gY5OsinUpB3WQ9zGQ9LqJvZiICJQAOBKkZeJqOnySgAABjCFCKnGMJOFeZJ5gLHhOX7ROdvhokAEYeQQyggJCAkYiQSxqkg0IKnJohIiz/KwiRGnMq3YVggeWfJlDkjQcOrzDg1MGKgROVM5c5nybmJMgsjCgCtwr2/nt5qdoJl36DwXxbWSfmh675FcSs6R3+QEPbJsNj75/rqWatvHui5c0LYiY1N9JQNX49rPLulx71N8fc+bv/7192yno3VM5a/ODck7drInGerjkyr/3E3n9/XJn7So/z1j3s8+zTp5PQqizuHt4t0Pbaq1bPvEh2PJzy5OPC3L1q//K3fy+u99Qv9rq1o3jaUnvs8SddXpN0ekPmwp/5w4L0trfbPqph+YfSwBu7LeofuHhbTv7bngDiXm8vaXJ7daNuQSuNaBs7vUPrx2lYbOofuHRm1vV/5Wj7k++Vdukd6mhH0NPBagerX05omVvVRAZCwQcGqiWANAgVDAwZuDJkwskqSRrBGkJlhMwIWBHw1bqKwnLsxxs/FT0TuDLlQ6MaACwbeIvaWqa8mmSEo72aM9jL7yWLD8i7NK7j5isSLgA7VAttU9m0QZmpfyauWjxzpKnoJyIuBMJPoyaCXiAMMQkV/tyaVy/rI1Fti7iLVIFAgUCBUMNYYkTEWIQIMQYaQUxQChhBHSMBYJETAhCMsICzkQVZAG+aECAgJKA8mAUEBQoYww1QgVCRUoUzEWERYREREebXuEmYiJiJBEkUSRTLDCicyJQpGCoIahmaKXDl2YdBAkIaRkREDxc7/raMxrDFs5NzIuIkyMyMaArWC3HdPabuove/F2fWfbIzPOpn8w5qWExq6vtfEo4qF7pxQ2XjF6HwAACAASURBVHZ1rJ6xNPfPEde/is99sPjouJhT02v8tb3D7r7Vr38xIDt9vCN3xYsrI1OvDc9NXfv5yLor2pc/PL7u8296pRztfm5G3P4h0TNbhSVGGL5aVF2/PvTsp+3u7+mYdrRD6u+9cm/1c9walHWyX5cq1qYhcvrN0bo+I+V6N9svvfTv+9z/tv3jE917x7oNb1zqwIi4ue3LDGlovr68xdUFDc8vaj65deCghl531sRfnBW3Z1jk1WVNW5WV53SKGFonNNrH4iri2GC3z0fXHNEk2AsDDUgWrHoQHKhSq0g0gjUETRgaEFQJUTFTEdMgNyJBBUwC1EuVS5kkK4UmglQMZYxdCGoVHVDaJJoQsEAQG2Cp5KqYAShl1FwwM1HgISFvTqwUmyjSIDBiqBLGiehvVMuZ1VKa7C1yX4kHKoILBioEMgAChALCHGEOsQyBCIAEoYQQYAhSCAqUl5PEkEFAARAQEBDgCIgYiRhxBEQMOQIcQRFBEQIRAhEBEQIBAMF5LoQigjKCIgACABJCIoQihBJCEkIywjKCMgIyAkp+2KhhqCKgQeAhsTrhIRFeFheB+FhUN4UZKTQQ6CIxb5PoIiGrSA2EGigxMGxk1IpAXKDyUfeoo+OrpWxpnf1ZQtahHvO6+SXXtARTNCe5wuX51R8cSrL/NiDzx15Z9yZfX1kja2+PL8bUmB9f4crn/XXH/JcpizIeTdUfTtTTVh+e3np2i+Cto2LsTxdkXB6xdVDkug5+ixPKNAjBe99vcGJHr/r+4MzM+rnn+9iejXCkjsu8O+jlmV5fT6gbaUZzuoTof021v5zx9FBi+p52+u1Bj75P6lMrqFWE67Ze0Wt7lPuwS3DKnq73t7W7tip+x9DaXau7fTa64oNVLZe19z21IO6zMbGTmgbEl3VvUM7dR8LRbvIng6pOSwiM9RPD3Iw+Cg1SYUL14ECzqBFqZNSCgDuBZkpVAk0CNDCoIKAQIFMoQiBDoBFkErhKqUwFE+OeEjNSImEiEywB4CmyMh4uEhAFoIgUagwqkBkwMRGkIqgAqCGsQuwpCgEG1cqoAWEDhEYItTzzgTjGBX5JQ8Bpq1SEACkEk9M+ORtWo+zj4cIQkChkCLgbFS+LZpUFBUNPs+ZlMXIIDJzIGAgAiABICEgIiAioBJsYMRLkqSluiqwQJCEgY6hgKGPobTZ6KLKZUg0hV0n0s1gUCEVMNM5dFMlAkKtA3Bh2lWjtymW8TZKKgJEAq0iiQ9xqVfD3VLgCgUqwypDCmIZlLwQmNA7d9V65W0vrZWxrkrG7ydl5TXrFeEUZ4OQ24et6Bp9dUCf7QKfMo93tT8bnnOv0x7Z2Y5r4zE0oc+fYID19RsbDeY7cD9Ov9rE/Xrh3bIOlPYNuHemv61/anu/cPib67Ky4rf2rNAkWu1Z1j/EUmgSYViaXubKtqZ463qa///xK35S9ibdXN1jQoXI4A98urqvr87JuDX28uVHK5R5pPw4b2jQ6rjRdk+R3cFz1LT1L39/U4smhbhc+qLm7X7X2ldwntvS9v7TF1HrW9YMqXpwes6RTeAUPJT7aI9LDGKmBZb1iJrYMrx1k9VJFKyfuFPpw5EaAkRIDwUEGsaKHyY1RI8NWCSsYinkhBxARUCkyUGxkRMNIQVCBUMbOd7HEiIihSrErJQIEnGGRYAUjjSGNI4UhmWEZAxUDIwEaAgqGCsUiRjJGMoYyhiJGktMiAKARYOHQlWFXgZgpNHMCLCLTGDIoXBaYgJARAXcODARaZdHP3cUoiyonJpEEuhgCXAxWmblpootEfYyiJ6fVy3jUjHD1MzMrJ1aBWkXiLhN/gxCgCv6aEORi9rWYTQy5MeBKqYliFwFbGTNJokFgGqVWRVFFiRPOEZcIkymRMVQh1ACSCDRL2MyQiJlAZQ0xL4MYZNasCMoMa5SbMVYZNDIuA9Io2PzVqOqnJ5VP394m97tOd1Y0m5cY1jFcXZ4cOa9T0PwO3o9XJjw81FrPna7fnrR9VGSf6p6b+8e8vDTMdrJX2sXJDse6W191zro+6eSyhre+6vn0zHBHxnbb0w9Prav/4NPOh9+v1TxEruJt8EFgaJOysxJCFnUJ0Z9My9Dn5Pw26tqS2pcXNL61JKFdaVOzstLT0310feaLCz1f/tLXdmfk8h6VG5ei+4bWODYx6siY8mk72jzf0+Hr8eWXdAjtUcO3Z83AK/ObTY+zDm/k9/O8Ghv6VI0JkGuHWHtV8xgd5/FR/+ojWkeHmLgAgEqQAUMDQhqBKgEyhj4GxUeTDRhYCXAXiIwQR4RjKmOsICBjKEGgIKARrGBoIMhIkIyRQJCCoDfHZVTqy6GXQlUKZYwVhEwEmAixCMwkIpUClWADFhVCNQbNFBoIUghRMZIxFCk2Mmwm2AihmWA3gXoL1JVRF4kbKAY1ywUFmgVPo+Rt1cwYlzHxJuF+QZrmiogJgLKulgCJBYo41Kq4UmCm0MSQpyb5mWR/UfDlqGqQq7+BWQlxodxFpBYOgqxK9VDvEIWUUVGoBKPdWJQZhSqCu0AMBBogURBQIJAAkADgAHCIGOAccI4ZJ5hhwBFQIFQBNCJgxkADwMShSKAKgAkCURBUQgwAWCjQKJQQ8kRgSddKNz+o/2BjY/vJ7vdWNf6kb+Xhdby/nNR4Xlv/9xsbf5xU/+62prq+OOPa7BltQ4c1CDw2qcHzc70zvk5MvThWz1n54HCPnLuL9My1l7/qc3J+3Yzv+z44lvjy+lD94qCDUyKaB0s1A4yBApjRqdqctpGN/NCVfd10faV+f/bKLpFL2wam7mx8cGKdKAWs6F/B/mKubltmezzW8XjEtdUNPh1ceV23it+Mr3h1YZ30nYlPdrXdNyFqesuAMS0jGgWrhybVnt/ap08Nt2MTI1d2i0yqGVDFS5zfvux3c9os6BadVNvbT4EKRm6a4GEUNUYkBhWOVAINFJsZdhVRdKCHr8YVDAVCBExkBCWY5ygkBCUERQg0AjUEBAw4RQICYS5qUo3yI1vWeS++vgKAiKDAkCRCKweuHLkJ1JNjfwrKiiBSABUFUEEAfgS6UuxCgDcC/hS7CFAVgFUAAQiGYuQlAAsBZoK8GARBRtFbwNFBHu4SdcOweXRIjJ850tNUK9TDn8Na/oZBDcslVfaNcJXCXFRfTfAySG4ScxFwlRBTlK/BVxbK+5jK+RvK+rh6GcQwf1cXhfqapEAR9Y8LbeEjTG1S6sOkiDZBxqZl3SLceRkDTajgVcWM2kd6tavgWU5EkUbWMFir4s59GHRBIMzFWMHHRcKAMCYhUN1T7Fs92BsBVwLiw63Ny1mtGIVqqG0Vn9IC8jOJ5QItJgBqurHTk2v89Wnjx1vq/zyz6mfDa42v77u5f8WVyWH7RoR9OTz89vLaesrk3Ofz1gyptqpb5K/zmv+6u7n9er/MX8dk/T7l8cX+jpSNN49NHNfO86sJNZ98VO/x12313IX61X77xoc18xYal1KbR5jal7EOq10q3A2sGBCppyxy/LVoUJ2wpHD+YFec7aueo2p5NA2RftrXQ9fX2G0f2F4u1H8Z+O37sYllyZ5RMZcmV7uzuuGNPa23T6g0uWnAol71GpcWt46qtKRr6R5VzEfGRM1pHTCsRflaftL8jlGr+lSbnFi2fXU3bxkoCIb4uEaV9pcJFgmUKFQwdBGZm0CCrUrLWhXdZC5jJBIiICwT6PRKMs6LbmWMTJyU83OzqiJFUMLITFGQUYoNcQuyKAYEDBSbCA40q40ql/KSgK8ihWpinDdZklRmZaL18LjKcxKDYzwFTwr8OBjeNDipsuaCgcIlE0YD6voMrevpjqARAAsEgRgAL4WZCQj1NnoYRSunpV0NvgoIcRcqh1j9FVDNV1w+vPW6sYkx/sYapf1Ku5tKuZncVNlDExIbl6tXMdDKqJ+FBXpwH6sQ4mGICPI2SNTdavLSeBkLizahjhEuyVGGFoFqHX+lbVX/5OqhA+sFda9iHVLXd1i9gN7VvJIiLRMaeUxpHtIqyFTdqtXxdq3pafYh0MQlF1GoF2IY1q5ahYrhpdxckyKMnSuYAimOVGHvWJ9oA4uwSJWDLIFGoXOlsJ/X9dS/7ZG2I/7bYWU294vaNaz63mEVV3Yvs21o2I6hZW+sqatf6qm/mHBje/vLs5ufn9r4h2UN9ZQpT0/3fnF9giNjnu3O3A39Kn+UWH5lh9Bd/aPu7Ov75w8jnx/r9fmE6Hb+5sQw1zbRWl0XOLlldOt6fpOaeemnBjoy547pEFpFAws7e6d91vHa+ra1vdGk+ICcW1Mc+he6Y+/j4732ToiND8PbR9S4t7TN7+ta3z3S5fiqdh8Pits5KXFos9DPZzfeP6PF2BalD4yptqh94LR24a3KGMY1DepV1TygYUBiNfdgF64SJBOgYKBgKBEkYigjaMDATURBFtHXJCl5kSvKKwRAeTwJEMgYaYxIEEaU8nYzyBQAjqAIgAKBJkEKgUKgK2euEPkzGu2uhZppaQ+pQaWgvs0ipraNHFTVMKiatXGA5CsQK8Z+FLSt6F070GgFwARkKyC1A0x1/eRAGZbxMrkI1AsDICLIEaQIUAQZpAIAIgQMIgagDLARAj+OwgzUgoABAgUBIX9BJ0GgQCQBJgIiAMwBVjFSMOAYIogoQgIEAmImUTYTYIRYgtAiEw9Z9JCYh0C8GPQRkJeAPQgM46iMxHwx8sDIjQIXAqwYGCg1MeItoUCr7BsYYtRcAjgoJUOroHly5sOAh0D8KPDmIMDIKrsaO1Zz3z+2yr2VDb4eGrG+V/iBsVVvrIhfmhzSs4Kwskv5J1/2Tt/SPuvCgKxv+6ZuSf50QNX9o2L0x1MfnUiypSzM/X1CyledNwyMPDe2yXdDa3csJ3StqXYIJ2sGRZ/9qEN7f6mZn1rTl9VyQ9PaVmkR454cJaft7aSnjju3p1MNA2gfbt0zrqp+ccz0tkEN/dVvP2ql64d1/eQf3w74bWmDD9p6bXov+triFleXt3n0VfKppW22jKi/c0yjeUkVdk+N+2xi4+Rqnmv6hW/pG7Gie2TPytb3ans3CJYTqvkk1Q0KcVUkjGUCFQwkjEWCZAxVglQEXCTiaeASADIECoYScuYCsUHgRoFJCDqn0ikKAAdAgJBDKBJkEKiHxCyUKAipFIsEEghUANwEVLNy8J5tH04d2buMh6WUgfjJwIqBjJBKqTtFZgAUAA0QmBEwI6AAqAIQbBFLuRutsmgVGKAAMAgIAgRBCjmDmGNAIaaQcExFhC2MWzkXERQJYhgTiDhGDEIOqUSJyDBDlEKZIooxppgICDndtkngIhLcVMVHY0bMZcoEAgVEJU44BBpBZk5kBGSEDJhrhHIEGQYCgRKlFFMRYwkBjXOrZpAAEDF2F5inxDDGKmXeiihxIHPkxqkRYpVAKwJJlVyOTYw4M7PRsm4hX0+I+mtL4p6xNac3D9wxMDz1QJefZ8f99VmXl992eXGg68a+FT8bW0e/NCD7jwF65tznp3o+3tnu+ubEuxvir65PHFrdtV2kqaGH0CZY+PaDxEHVLbVcQSVXKdZdeK9WSDUP3NSf3dvTMeVcp0dnB37YvXqkEQxo6vv4YL8bO7skBLMvpsY4Uhbp+unMe2uebm7445xaG3sE7xtT4csRMT8vrbdveMWFSaFr+0atSq6wsnvpj/tVbRSivt8p+KsxsRt7lR9cw21AXGA5C6kZ5tYmxsdKgISYQoiCoYSZjJFCoEKIhJBMkEShTJFzZS0hIELAIZQJUSlyvhQhkBEQEGAEMAgkiESIBIQEgiWMJIREhEWEOYYYAUwQRdDAqKssyQgyAASCNE4MGEmIcCSqhKkAigBwhCjFjGABQREhDjEDQEJARhColMgIihhRCBlEMoIawSICEgEqQzKBMgIiAAKCDCECIUWYQSQ4F40YGAQkYsggYggShAimAkYKRhIERoGpCHrLzFtmRgw1imUCRYRkQiWIVIyNjMkQShCJBAoUMgwYAiLCImIiZCrECkQqZQZBUhFQMTATaKZYIkDF0EygTAGn2ECYAROZEyPB3hKcnlDqxLRq+0ZELu8e8Hhft4d7Oh2eVfPU++GpO1sfGxNzZ307x2+D077u+vHAMpc/avt0T2LWyyk5j6enHelquzgw49KAp6eH66kfnFvStEtpS3ywa00zWNSpzKcj6jbxQTFeUoNSSkI512gDrOuNr+3peH17iw2jKrw8Ma5lCKvmp24fVT3z+0Ebeof8tKyO/kNnh227bj/+1+GkR7vaHJkQfmB85M5+Ud9NqHV0au2dQyoemlpvy4DYhYmlNvWt0LKcZWKrwB/n1N03NHpWy4DRLUKCraReee9G4V4WDCSEJUJljBSMpfxSHyFv/Q9ligQIRAjzphZj7vQMEBaIQ4Cc/gdBCiFFkCCIIMDOFCOEIoAiAARBijEHRARExkSiSEBMhFwCSISYQcwgFCAQESSIIEgwIhwhjgCBgOUZQgi8LCaLyDWRiQLFEJgF6m81KRSrnFgVSaPERZFcFVmmVOFcosRZvaRxriLgoYq+ZoNKsAihgDFDiGPEEJI54xjLlIkYaZxqAhMJYhAwCBmCzl0aBiFHiCPEC76nc/fGOVgQKphIEMkIGxmXIFIwssiCVZEkBBQCXTVZIUij2CRQjSAjwx6a7CqLlb3V9d3LnHu/9tKuwd8uaOg43ev5j32vLo/K/CJp75Aqx2Y00f+Y8nhv0vnljR9s6nxne1uHviz3xtjnR7vqL6bkPF+kv9z+7MfhMxPcmniy+NLmRgFsQBXz3tHN+1fzaBXu1qS00ijYXNFFiPGC53e0vbKlbZuy8NrmDp+NqxPMwJDa5oe7ku/v7v7Xt13TPm2QeWuKrh/K/P39p4fb/Lm37bmZMVv7lN3Zt+KhiTEHxlQ9Nbv+x/1j5iUEre8V0qK0OrF54E+L6h+bVP3TQZWmxPt6G1AFD6VqgNWEgYyBgLGEkYyAgDDHRIBIJEihSKFQpXn05I2qc6sDAAZA3hEAKAAMQfq68k4BgOUrb/cMI00QCsqHBIwYhAV9GIQMQ4YAhYAAwDHiGBX+C4AjKECIIYAIIQQ5giJGBAGGociIgKEzCeYss3ReFsdIpIQDoDKqcsoRJBBhiDByfhgUKeYIiRgLCMoUy4wIGHEIaAFPADIAnAlWBqETKYZeHRQAlBAWIZIQUggREZYQUinRGJUQdIaZCkEKQRrDzl1uEyNGhgwAtApz3zkk5siY2C/eK59zvE/urYEpJxKff5O0bXjEpwOjsy9OzDo/MOWrPmfm1n16eqiuL834tX/On5Ny9I26fuLl3WWHplfqVN5S24snllG7VPPuGGnuXsHQI8otKcq7UYBY20uq7CZHmMGhVY1/3tq+UbDUr5r5/p4e3apZJzTw2dQ/4v6XAzKvv3fjo9rPv+ytZyzS9XXPzyXbrg9/sDNx16DS+4ZUPDUx5uj7tS4vi98yuPrcxFJbBkW0i7SMaxH0zeRqF+fWPTO1+qIEvyALKe+lVQpwNSCgYChiLBGkEig4az0QFAkUMXTR5AAPVzGPJ1QiT84NVpVxESEBIgkTMS+vjSVCBIScPfOGHUIBIRETCROVc2c3/hpPeSQ50+AEAlKISAYAwBASiBHECBGEMIYYA4QQgAggBDDME4WQAkhAniHJE4AEIQwRgshpRDGEFL3qwACgEFCQJ+cFOeVcazAInUbLqTz7hBCHUMzP6Ofl9RGUCknGQMZIIkghSCVIxVBBUMVYQtiVg/61/A+NiPllfq3ULzqkf5WQ+XOvl78O+n5W7JVZDVNODbLdH5d6bvDVTztlP5xneznHljo59+UHOfopXb98Y1+Pz/qE9q7sU9NPGFzHv3+9oA7R7onlzL2ivfpV9Ekub00INsV5S9VdwcnVjW5tapMUYS2vgk9Gxfy+rdu2PjWaBJCNM6rqN4f9urj23WXNM0531e1LMu9PenG5z4tfhhyfFn1hbv1LM2qcmV/v5vrE/VObzUostX14dPsol65VDOcWN76/Mf7WwhprOpYKMpIQNynETVMhUAiSMJIJVInT02ERQ5FACQGVYrMkOBd3eeOWBxxyjqETFBFhjTAZIgkiBWE5P4pyslIAk3MuKATMeRYh+RP0aqYKORPnbgqk8BVqDAKAIMaIIoTzRTAkTkAQghjmiUBUXPg1YQQgAhBDRPILFihEGKKCj+cQ8rwd6DwVXJZTAoROY1sCTxhJGEkYixgJCEoYSYSIhMgUKRQpBKoYas7/4UdBmMZmtS59aXHNzC+T0/YkvjjfK/vumPu7E1N3dn5xY3RO2tTc+9NyHy105K7ITp+X9XJBVvpqXb+cm7rn5vaW3wyvNKqeVx0/OqRe0LC4wN6xPonlXPpU9hta1XdgRbekEK2pB2nhCy6tbfxwfYt58YEVXGCPKpYb69ovbVch3IS++KSpfmHQo/WNr86peWdZ3ZwbQ3XH6pTLfdLujbz1cZP761rdW93k7Pya19clfD656eR4v02DKrQua21Tlv22u2PW4aSnG+pv6BLmK8CoALOXQZQhUDFUMFQI0jgVCRIpligS8/NMEgIyBmL+xnxxnni+X+MAChBykCenWSqwZAyAIpNCQOFdOPimWSvSByCAMaQYQowAhhBDghBFCCGUBwrJx6KoEMAIkEI7gAhCCF87i0CMIclHyrmR/DaeGIQiJgJCrywWRnlCkCMkQPQ6ZFgkWCZIKTBUzipYCCq68ZW9yj/Z08bxU3/bsaSsC32yfx/3/Ex/PXVh9l/Tc1Pm2l98mPNkVk7a4uyXm7Keb079Y7Hj8cysMz2urmw3ur5vsxC5d2zA+Pr+4+r7dypv7l3ZZ1iMX/9o986hhmbevG2w+Mv6Vj/PqLprYNSAuh5fjIofWjuwggbqlBJ/Pd1P/6Ff5sGOV+dWvzgz7tbGpnrKvBcpM188GZ99YXDaptapn7a5/FH9X9e2WdGn4rB6bp8MrdKugmdyjPn+1+2yjnfI2puwrluEN4Oxwa5WiSkIqti514s0zgQCxXzJGMoYSQjICEgYvsk+OVUkeHK6jrfz9LcqmScCEIE434RAAjGG2GmZSJ4KsMBOEYgJxBgBjJwdAIWAQYAhgBAV6oYIhBgiBDHOM6SAorzOtMDxwdeiRe704nmhAHY6dY6JBKkAEcVQQEiGWISQIegsiZHyyuaJQolCiQFTlRINwcQI88Wl9fWf++ccScg+mZR7b0LGg5kvny5M+2Oynrno2U9D0q5PcORu1rN3pF2emvZDD/3uYNv5Hs8P9hlR36dtpPvgeqXG1/EeWTuwf6xfjwrmvpU8u4W7dgxzaeIlDKnt/mBv12NTo8591OjU0lZrk6qWF2CgCjpX9Xx0cejtvW2yzva/viD26PQ6+0ZGZv/Qz5b7gePlDNuD0dl722ft73xleeOba1puGFpjbCOv7cNi48u5TG3p++DzhJSTifoPyfM7hAcyUC3YxcCx8yZR8lLeqKDURyRQwlBy2mwEX/k7Z7lRMZ4IyhPFkGJIEWQQcAidU+BsvCNGBdarOE8UAlDYN9E8o4IQgk7bgxHAeYg4r4RgSAgkBBIEIMoPwwsQwRBTQClgFFKCEMEAIwQRdfbBCEKEyStS8+REE2OMMaEIcghFCAgiGDEBQhkAjqgIBQEiRoCAkAwFAWFOoICRiIlCqIyJiomEuUiomQCNUoHQcla0untEyqZWOd92yr02KPuPCS8fzHY41tpfLEv9fcyT411z/5xv03dk3Xk/42SvzBNJWVf65h7qnHuo69wOQU1CDdMTyk6o59+hvNeAGsHdy2nJke5JZV3aBGqNXdDmUdHpJ7r9sqVZzoPplzZ1jA+Sy6ggSAKDmwS8+GHY5lHl/jrQ9d6KRl9PrTq1ueuvn7TW02Y7HHNt6RNzf+z1cGvLC/Mb3lrTYtvYuIXtQ7f2jU6ItO4fFvFka2Lm7f72m726VPasZFUqlfZwFgI4HytwygmTkyeRQJEAAUFngVpheoRiSDFYNFQtrr+1QO8iUIIjg6jgp8B5Ff+BEBfmiTojdwAJwBQQDjGHgCFIECYQOdcC0Jk5BxgDjCF2RvwYYgIBAhAjhhGjEDMAKAKQYIAJx4ADQAHAmAgQSgBwhDHlHGEZAAlhGUMFQQVBCQAFARVDEwYqJQIVfDXcu7r7d6MqPt3aKuvye9mpM188nZn7bL6esf7c3sT0qyOzHs7Nta+z3Zucdbp79rWBuddHPN6RkPZ5p239I5uE8NkdKk1o4NMsWOoY7ZUU4d4pyr99GdemPry5Jzi+rEnumeRHhzvqWUvmJpctawLhJhagwqndS6cf7f9+C+svi+ukbm1/fFHjCU18l3YNdfw+TrcvcmR8aH8w7u4nLc/MrHv8/Wq7xsVt6he1rV+FofU9ry2JSznQRn8x+eHpztW9SEUvs7+LJGJYQNJbeUJv0iue3ozRW8D61zzlx90or40ghBAjRDAiBEICAIYAI4AggBC+4gkAAvJWjwgiAiGFgEBIAeQAyBBIAKgIWjA0IihCKGDEEZQxkhESIdQYlTGSIFQxMjDqTBAYMHbhTESAUsookyAo42l1lznFwFWgld1dDRgADH1Nmr8syQhbJcnEiIZBgKvB30XzVkUzhgolIhddVKmChzCtpf+Psxre2ZqQeXtCxrP3cx5Pf35+0u3dyc9Pv5fzeJbuWKXfnfhgb8vsP8fYbk24sKThs13/H3tvHSXFuS3wVn1ebu063T3T424Mgw3uEtwdAgkBAgnEkCSECCFGXE/c5eScuLu7EiUJIZCQAIMMM9Nd74/qGQYYknPuPffdu9Z7a+3Vq6ZaaLp+te3b395TX1pZM6FUOOe4sitnlowskYbkm8cVBIYVRgfH9NF5+pRC6Z3rB6ffnLL/tdkHtpy5oKu70CtWu+SECP52Vpfvbhu7ZnDg26sGNT40IibsgwAAIABJREFU9rVrBq45rui4BPn0ofG2fWU6dbeduvLX5+a9uq7h6dOr/35Gz0eW1dwwPfvKqbk/XNlj15tj7PT57z8yodQDS6Muk4EjYOqUJwG2ZTj/HKk2N/R/nCfA84jnEHAeOchzGHAIcIAHEGDMAxFwLoHIBDHAMwwzmVEIGcIyRpZEdYokCAjCDCGZIgFjRSAaAgEBx3Q5R5eGlYTL3IKLooCumBhkGVJQYRYGOV4zpAoW4rwMZrs0i0CN5zwE5rk1EwEZU5WJKsf1LMjJ97pkxIVEPLAw2414wnNJt5Zn6SLg3bKoE6QiLmhIYUMKSFRHQCFIokQXhLjPqs+VL5tY8ul5g/c9fUJ66zlNO9Z8dsOInbdP3fv64tad57U2bvz11ePf3lS/+/PFqZ/PffPifttvHbf5gt5nDPSvHpT1wgXDRpcKA5LWoBxXj7jREFLHlnjn1bo/ve24A8+N23b3sObNp5w7MrfSI9VZYqWB375m+KOnlC/tH91x96TUWzM++8fYZf3DRYy7Ymm53XJZyn6w1b5nx0cnvXJ+r2fP7Pb0qp6Pr6i+fHLkgZNKt15Vt+/bmba98bqzegUoF7EEHR/aZOdsf+vIUztVDP6FcsoE851B44Q7fwmWozI6daGOforD7UlFRwBQCFYQL0AgYCIC4GWwSzIScxsS4AyBCohnCDFMZIwsCrIMFpKxjninMYEmYJkRUxG8Ao4wXBrwxiQ6pjhY5aI6RrooqYBzCcSkSAGcxbBBoAI4ied0Ah29pfC8haEKOAoAQ0jmORMBFWMJIAVyOuYUCGQeKoBXECdiXkScgngFAwlwCuB1CBSCVAIMwhsY+HWrOBqdUZ/93KrhW64b3/LWqfbWtbteOn7HA5Oav1udarl871ern1xT+8yq6u3PzUz/et4n1w79cdPgry9quGNexZUTEp9cddy0amNo0j8goXZLCLVeuVeYTiiU379hxG8PDv/0wu721ysfWt2zm5dWmGhYrvbFjWNWDXb3zlc23zTW/n7x1y9MOr6ru0DhJ9UYjZ8vse0H0unHD/y65s0NPd44f9DbFw16aU39FbPynjmrbtfferfuWp7afc607v6gjP2mqCOiYXws/+lf54lmgpv/umCeI6BzIo9wxgngOQFhjVARQBkhgQcigDojKuIFyAsYSxC4EJ9jiCGFKYBTMZQREiASMVYJMgkIycQvIB1n8q0ihgKBMkMGgR7IByTBRDBPxn7EU4AQoO0xLXUyuTxPASAQYAgxxBiSTEwHOIIAQpBBXgA8BkAAlEIEEWCQKEAQECGYdzY1iBhKCCoIKRBqCMqEaASZiDcR0JCQMLzTepVce2Lvb26c3vSPud/fPbrpg2V73l/R/OvGg7vX//HO0qdX1j61tOrzmwY2bz1ryx0TPj6/5yfn9XhlVff3Lh742IqquV19g7N9w/L0fnlirV/p6WfTy9QPbxr1090j315VZ393+gf3zx4cFfIN7oQ+Wa+d329SqVLggg+urLO3n/btS9NXDoovHloyLCm8e31/O3Vv+uAz6a2nf3jVgH8u6/raml4vnN3z0pn5r63tcfDvo+zU2s2vze3m5/L9hlcXNYTaecqoKASkf5+nTK7yKBoczYSPyi39l92sTL5AgFBAyPmHHd3IAMd4DgOIIGYAKjwXVWiWIaqQUzCWMBWQs2ccShirjMoYZ9L2AOBDH30oF4A4Dncw4UcLA+CI34XyfKeeZvtededrC+2b01HmJlYgryKoIqJjqmGsYBA16crjul00pfuXN8358qIen140+Jd7Z7TsvDvVeG/r5uUHvl3x3mW9Xzm5+vWNdQd/PGPbfTMfO63myWV1b64tanxwxk3zysYV60OK/GNLfONK9d5xvY9bPnd8wd4PT/vs7gl3zoqlvzlz27sbJxYo5R7u4glFD5xQ3T8hVRncVXNK7K2n/fzKgrVD/Ped3GNpb/eVU3Kbf7vRTj/f/N78T24fd/3UnMcWlt+/svtVM3I+uqgh/dEcO7X2ocsH1Hm4+pyITqFEwNE9MI5wpyTIi3/qP7X7TEf/5v8djXUElIfxRDjHyh4KLCUIVYRERCimDGEZchFTDOiiCDgRI4owboOgYzjq2MojnLiO/+Rf8HSMO+xonjr00sDH5glrmGgY6QSEdDqhZ8Vdp095+fwxj63s9tCimk82DWv99Z7mxrt3vD7V3rN+71Pzttww9rNbB6R3rt77/OInTu963czKN87pcuCh6W9vGDGpSJjSNT4sTz+hIT6pIjA6x31CX/8vn5zz3r0z1vXVD75z8r5tV83q7hsSo48u7XnZxMLaCC7RuOsWVNrbV+155+RbphY8dkrDrSeWLO0l/fHWStt+ad+nK3795/wnV9U/urzqnpNr7lyY/+Pfx9q7ltn71l63rHx4vlmbFZAAp9BOeqr8X+PpaOEIz7c3+hQxJjyvEWoxJvKIAkQQooATICdAjgIOQx5CAACPIU86rE47OTR6OEZHfPX/FE+HtBQmnfCEMjypCKkIugXslWi211o3uccDpw68Yn6vSyeXfbFpnP31zfbu27e/NCH129o9T8/+5ZFpe1+dvfvLBU3vLnvjooErBiVeWz/o9zuO+/SSoetHxOZ3j4wvtU7qlbWyX3Jqmbd/gvvg2eXvPbLgnAGh/S8ubd13+YmjoqfUhT86b/ipA3KKA6zYQNcu6GJvPb3lw6XvnNvn4YWVn1836uzR7q9uGWHveyi189q9T8794Iq+r28Y8Ngpdc+fWdn48RzbPrPp81MunJI9piwUYlBFfEd//P8sT0ebSw4DruO/SgBPeV7kOIEDhAMY8BhyGHBOzh4iJ3fk7CQ+UvV1is4RL/hzno4AqOOfnbXJ7kw/YaBgqGGsYaQh3ieRgCy5GT+lxnP/6aPm98o+e2zVI4u6fn7n4l9fPj315lz79/Oa3zt5+5NTWr5avvOj45u/W/P5beNP6uF94oyeO24c/s7aLs+d1efELvoZwwoW1LhP7xM9vltgUAI+dcP4HR+tXTci/tMDs237mtVzkzdMKPriwpEzuoSrw2b3gHXlrGp78+Lmd+d9uKHXY0sqXljX/dFVVV9dP7D1y/Pt5gdaXp675ZbBP94+4Z01dT/cPCD1yxK78bQXrxi4bkJZ74RHB5xGoIH+JZ7+PF/wJ7/5/5Ci4hA45J+3Ce+sHTr1LhgADADlEOZ5CDkIOQwA5SDhO/HI/mv+Xae53U7102F4HcWThICIgYyhiqCGoY64kC5FVDUhc7N6hi6d3XDmiIq53WPnH5e8bGbx+xuH2C9Mb9lx3r7Np377z+NSv6xq+XxFuvHynS8uvG5y/l2LCn66buQPV/T/bMOgayYnzx4WP7VncFkP/7L+WTNL3I+cVWf/dM61J1Q8ta7ebr7h4UsHPHtG7Stn9B9TZPWOsOFx9dZ5Vfbni7c9M/WltT3+saLrvUvKv7tr4u4npv78+HS76fYD7877/eHR+x+f8/1Vvfa+PMH+/ZQ/3l+4fkJ86cCyuEwlAhSGDAQ1/J/n6ejb+0/OHCvJ9CfPZng6LK/A84gHBPCY4wjHYx5gHhIO4Uy6kiMcTzlAuCMjRtLB3nWK2jG/X4eCrH+VJ+B04EBH6CfRaVaEoAp5F+XKEsGgKA3Kkc6ZUT2u3LVyQHJ0kTqji7FqXPZzp3TZ/9yM5m3rmnad/+MzE5q+W/Hbs3OaGy9Lb1n77ZVjX7mg11vn1v92/YjNF/R+87zBV08quGBkwQn13lMGRE+pi7y8qn7302Nevm7M9SdG7T9u2vnB2u13jnx0cfdJld6l/cOXTqt9cGmN/dnSb5+Yd930srWjYncdX/zNXeOaXpvzwsauTdsuPLh1xa6Xpra+Om/PP0a0/Hi8vffMFzb1WdjdPaYyYQCeMSQzaCDw/zJP/8ol6zQRdXh+HPyZZJbwgFMh1XaS74TCo9k6+jsd8W0O8Xd4/dex1NWRAtvTxHxbCA1liBUIZYQlyGebdGh1PEjgyr6xy2YVdY2ok7tGlvXPGpojn9DT++BJXT68dkDqm7Wp/dfs2nxmaseF2x+bsvvLk9NNG5veWPL5LUM/vKpv031Ttm0a9PklQ59a3O2Skcl59cHlg0PnDPN9uK7fm+u6v33zxGcub2htvPvg9g2Nd425Ymx8VIVx7oTydaPzrp1faH97+o+PzTl7VN6cvrl3zU98/8DQra+c9PDSov3vLbObzz/48/IDH03Z++EMe99pv3910lkjA6cMK65LuGXAqU4f7I5N6NoFHpYrF5w0IegEpiN+vT/xe/4EI9QZD/8tnv5E/vxzO5Vj0f0f5EmBWIFARkgEfHFQHVYdz1bhjfO7rR+XXeKR++RaJw3IHllqjUoK9y+pffK08t1vLLJbrk613te652+Nj520970VBzavtD9d1vrtaQfeOD713olNT0x9d03lhxcM2TgqeHKfyPFd3RsnJL++auTTZ3XdNLfgj1cW2Puvaf3t3I8v7bd6QHR8qbZiUHJKMblsVr79/aqf/j5jQVdrXJesp8/s/v29g7f8c+6763vveHB0qvFiu+XCgz+ecmDrGak9p921vmZpg2fx4MKYClUEdIKN/wGeMM916jP9X+Gp03T7v6WfDr3yP6mfkAp5BUMG+Gy30iXurosZ967oc9aI7FKPmqfivvnGxB5ZA7LIpRPyPts06ofHJtutV9n2A7s/Pv/9Cwft+vTsfW8t+fn2/s2bT27+YOHBLcv2vDzlmwvqXjqr9qkz6s8dElnWLWvdkNhPd0947/pRS7pLP/5z0o6PF7T+tvr1K4asHlG0ok/g+C7BkTn0klmF9ndn/fzwtBO7+8pc3L1LanY/OeuljT233z6+8e/j0tsvtO1rWhovam1cv/Prk04fYV0xvevk+iwf4TSM/od4+kv91Mn9/39QPx3rGx/LH2//If6SJwEeuf4gYighpEJORUCEfNyt5rrkgcXum06sOmtEfoWX5UigyC8OrwqMKjNmluqbrx23+9lZduOmlv1XND57wleXD2z8Ym3reyt+umPElkfH73/x+JYvlu5+Y07jHWOeO7X0nfN637eg8tJRZRtHxr97YOzPT59w8dj45ttGf/H4uPTu8z68bcIZI7IvmZI7KlsanqtcPr/E/mbFzw9OXtY3lqNyt5xc9/tjs9+6qt+Ox2ekX523+4NFrembWtNX2vYFXzw9adOs+Iap3RuShoU4jWCdIINAnWCHp8OoanObJMgLiGeIExBsz6H8yY/WaRiEj+FZO7c9ATzq4OT8f50nCYKopUZlOqjQdcWMvA3TqoaUGiUmyjHF/vnG0FJzeJ52zdSI/cqCps1r/9hx4Y6XFu1/9oSdz8/96bEpzR+cueW+Sd9dO7jxn5Ptz5fve2Xul9cMeGZZ/kfnD7lvfsXfT6769enpu14+8Z2LB394Se/vXlxop697/fJe68flLRsUqtK4UcXuS+YV2t+d8ssjk07uE03I3C0n139yzaCv7xm/5ekpre8u+u7pSS3Nt9j2TXt/OfmLu0besaTrpNpQ1xxTR5xGsUmgiaH2v8dT+wX6//UTFDFUEaciToIgYul+ikeUhM4bE71wetn8AYFeWUqIoTGVgT7Z1sgqz6Zp2S3PzPn9uVnpvfel9z/44+tLG79a2fTT2dvumfD1xv4775va/Oi0nx8dcnD7aU3vnPDRpfWvnt7l/Qt7v3J2VfNbJ25/csrOu4/bfE2fr9842bb/9s1Ngy6bUNonJhVKaFSpd/3UmL1l2daHxy7q4e0aZA+d1vf9Db1/vn/KgS9O2fPWwu+fmGO33plqvm37OzN2PzrjvJEl/Yr1ooCoQk4lyMT/Ozwd7aX8d3kCPJfZ5te2waqT9/ybBTF/fhM48u+5Te3tyyGQDq84ExGUIFIhJyNOJDBsaV4C5vbIuWh8bHIv71nHxRtiEuG4XkWe+fXBqXWRTXMqv7978K6npu57a116390HDzzQtPv21l+ue/eyQV9fO+qdy4d8cvmI19aWbvvHZHvLqgPvz/z0mj5vnV+345bBTW+d8MubJ/56z/DfHxnftOOClH3N7n/MuWxcQYmHJFU8PN+6dErC/mrxH2/OXdrgXt4vcNOJPR5c0vD5DUNSP6xofP/4/d9c3GrfkTpwU+qTxZuvGzy5LFQUYl4J6Jg3CDQINAgyOnSyz4xCwOAI/0nEQDj26sLR7tRhAg8tjnWKWnvRWzsbPH9kt7C/4smpmGxn8Bi+9v9Znpym0yriZAwUgSR8ephxZ4ws+dvC8hE15kVTq3pGFQR5vwDXjCw+scF3Wl/fT7cPOfDE7LfP7f3F7bM/e+bM1x45+dbTe64aGnp4ZcPT67q/tmHw44vKv7m8f9NLU+zPTmh+c/4Xt4745ureqc1rWv64ctvDI39+cGS66ZIDTRc1v7Py0rHx2gBJKvzgXPOi8cn0l8v2f7bkgtHRe5f1XD22ZOPkqo+v6r/r7ZlNXy2xW25K2Q+0Nl6656lxr53Xs3+2nrCYQYBBoEH4dp60w3kSMZD/TZ7ad88d/QsfSy0dUk4cB/k2FdPGxl/miTJK7Eg5ViD2V2T8r/MkIqAgTkK8KdI8n5IjcesnVTywtGZgEq8cXjqiLItBTubQ4Gzz/BlFFx7n33XHyE829n94UcXjqwadPS6xvL911czS84ckr5tcvPvpZc9vGHrj9OKPLu6z/bYBex+dvO/l6dufmfv9rcf9+s5Zdvru7x8Z8vtTY+wDF+37+cwD3656cFndiBy5QOEG5noW9vT+8clK+4ezHl5S9vjqEWOqfUsGhr+5ecSBt+al/jgnZd+ZSt3z2+Yz9j075bm1fbqG5LBGDcKZFLZRhQyCNIxUjFScmdzyX+Cpc83UxlO7391RJ7VfFKfs1tl9ifhMleVf6CfQWX4c8xzmO0fnX/fmOn3LMaUtP/6vqO72kpX2nHgHnoCEnQ0hUMWgX3l8QFJZe1z2oyvqplYqxxV7BxZHNMIrAvPy3OrJNS9f0bvxwZG3zy24bHr5mjGJJf0S544u3TQp98HlpR9dN+KVS8asGBK7cn7VQydXfHHJsK83Nux+furXj47/9o7RjR9dZKfu2/3e7AMfzm/6dc2O1+akfj33g+vGH18TSApc31zv1Br3t68utX9e8/raLtfOqS/3s+k9jN8em9X43sLmfRe02Pe2tty9d8v6ppdm372kvjqoe0VoMWhS1M6T3taIViOZKigJARUdKtfMuIwIHp0fP2a6vMONesSF7iyPcBgDnTu7ADhbc9s2yRwj030sVfQ/xNO/qJb+kicZA5kAFUEJIA3yo+typtZYx9fr72wac87EoiofLDSIi/CmCr0MjClx7X3/5F/uGrxmWHR6tffCCZVza4KnD47fcWrF7s+W/fLy9LMGmtMqfWceF795ftGji6q/3zT8pzuHHPjy1E9v77//8w12y93p7SvT+zb8+O6iF84vtXdesOP5ZWePKMgiXL/80Jhi490HJtu/nvv5FYPm1fsjEr9oUGD/20sObj2zZc/65oO3pFMvHfxp3Y93D71gXGlN3HCzTngyMDac3sZtGHXKU6bRwL/PU2fX4ph1mJkr1ZGnjjv4uMzl43AH9XBIjpE8PWK55/8OT4fmkxBeRUiGROO5frnGSX2j40vlp9b1f+v2eUU+rne+L99j+CSYJYFVo4q+e3jaV5sGL+oRrvLB5cMqVo0tvnt5zYGXl/3y9PFf3zfx4RU1x1dbF4wt+/jacS+vrXt+RZeDry5u3XHWvo/nNW3ZkGq5ffe3C1P29b9+sOrBE6I731/Suu2qDVNLswSuT254bKH87JUN9tbVn10zYkiJ6kXc+ilFqR9W26mLW3as2b/9Gtt+t/WnC76+beCZwwurEqaJuM55wm08of8wT51e0CPLDQ5fWu3EaHIcA8BpiMAyPDltT/5KMjF8h2uPjy5o7/S9R6PZ4TP/HYycHYy81OZ3H6GcMuPhMNQQUDAQeb5PtnbHktrZte6Vo8MvXDG2Z76Z6xfyLTlpyRV+dcmgvDN6svfPbphe40u4xb558uqxyWuOr73xxIpXN4x4aMWQp84eeM3M5Ald3G9sGJp+Y/GL63u+tWlYatdGe8/G9P7Lmw9esG/3mc2pW+2tF2x9YthLl3dt/uPW5+9YkC1x9TnuMYXm85f2tH8/99VLhncJsTyFe+Gq6Xbr9a271+36+OTmnfem7RfSe27+/bHpGyfXxb2yyThLQAaDOgU6BToBGgE6QbrjRTnjU6AzkiUT5Ult9l3EUEBAgHxGAC8CIDjtMXieQkAgdIQ6veN5QHnn8jtdfnjGc6zT7QmdubbtjQwoBBS0b912tBfoXIUca+mj459H89Tpv320ovp3vW9HxLa2kEfvIurIk4iQDnmFcJjjBxZ6tz00fdWIcEO+OSQm984z6wuMMoMWW6w4oPaKs3OHhG6YVTWi1FeT4ys2ufHl5ikjCvvHwLJB4StnVZ01PPzs+YPXDQ6vHZr14z9nN3999suX9vvpn5MPbr84bd/f2nJLS9PG1IGNB96a3vTFwj8+Oum3L1alD9yzfHJZZQCNLvE/vL6/nbritZvH1rjBCf08e7+7yrbvbfzs+D0fLbfTT6TSf7ebbvn92dlXT++W65ddlLMYMik0KDAoMAjQCd/GEzxsKA88LGsgHbZ9ihcQLwDeaX1BON4psyYIYAjaOstDxvGM4wWeczojKhjKiJcRLyLEIKQd7nx2eFqr3ZH/k5qFf4OnI5Tev8ITPbouAv4ZT+3lckefkY6BUUeeZAwkBDWIZQIxB7vGteb3z/j7qvr6hDvfJdaExFkNBROq/H2SclXCNa42uGZcRX3czNPJ8OpQnksu8EgLh+YsHZjsEwWbFpReOaf4pgV1L53Re03/2BWzyna9u2TvZ8t3PDNz20sz9m+70W59104/bh+4cOffh31247ADW05u3XeebT+856t1K4eFR+WxB68Ybds3vnLH4PH50ovXDLbtR1JN9//+zuwDn5yVSj/e3HKfnb7h93cWXjO/vkvc8sEMT+1iEKBT6PCk4YyWOqSrDqXceBHxEs4ciA5PAEgAOOqHQUAh71TYOm3sJMA5RDrJUqdzq9jWEeqwqqE2mDrc2JnPZDBzfMRbuE73ILcj2dF8HmlED9k47gieDotUQaZvmPMlaGcR7H+KJwXzMgYKohJBEiBBxr9214y9j88ZWWJk+QU/4Ibl+qc0hGpjrDbMeuboFVHDhbmETqsCQreCYEAlXSPs1CHxWb0iI8vEZ88ZccvckpfW93h8ef3p/bIvnxre9sIJ9tYLm79a2vjF0h3fXGfbP6VbX2p8ZtpHZ3f/6b7JrT+dmE49lNp66ZZ7Rt9/Zs8f31iQ2nPW61f1uWZS3r5vltj2/enmv+9+/6TGry9qtZ9Npx617Ztafl1/9eKePZJeD0QWQyYFFoMmBY4YFBoE6hjqBOkY6W1UKR14ktu6r7S39c30XYGcM0bAIUmGnAJ5BfIq5FXIK229WZyeiE6nTediHeZvtV2sDleEZ5ATEC9gnkGOQY4Crv0iUp7naKfNTI6RtGh/G/tTLI6g6lguITuqirdTcW6UP+epbUWCVzCUCJEYkCFkHDdveI794YoLJ5a4BVgZM/pm66vn9R/WNSdf5YMSJ/LcsKpkZcLnAlx1TK1IWFmU6xtHc/rF5jYUnj0s/+0NQ+8/NW/LbZPvnFmwvF9805zybY+Ot788af8vy3f/dn5r08strV/a2+/cctOIt1d32/PY1PTeB1t23bf1oWH7Xl+U3nFKy4+nfHbl0K8emmCnVh48cHFL8/W/fbK4Zd+Nrfbz6YOPNf12QeN3qzctqBlY7Hdh6haQmwG3AN0CcDPgZjBjAdvTBx0MX/uYw6PF0VUZ3wDyCgIaglrbIDgVARFwAscJ/KGum444XlfbcBQoAigcfaUAEJx2nZAXAOeIyEMRQAlCCaLOeDp2Euy/wNOf43UsbdTZjDx4ODqH1Su2nQEKQiJFksBpmKicFFLJg2v6P7Sil8lx9Xne0yfUzO4abci2/LqEOa7Sp6ydMSCgEpkCL+XrcnxlWe6ABCsDZG6v+KK+4Y0TEq+fN/jDK4f8cv+kGxeWbRhXfMPknM33TGj+7ZzW5osP7r1k1y8Xp+wXWnbd+cntQ187pez3D8+37Q9+fmbh7g8W2q03NO+74cBXp6cb1+/Zufbg3msbt2/44+frbftl2/749y+u/fm1memfznlqTf9pXX0ehjwC9gjQKyKvAD0MuBmwKG8Q3iDAIMDhqd3wqRh18gsgqCAoYcAw57hEGoImwQZGKoIy4CXIC4AjPEfbWrgeptUAlHgo8sARiXe6bR0umU5ubeJ8Du+M5YEiD7hMB8v2hpZtPB3FQUYYgM4jA5ACQHhAeKdNDGQZwAHjgeAEkPxf8JTxtY+avn00UtK/xBNUEBIJlCinYawjVeBgv4Ryx2m9JvTIimFuWFJfNiBrdK5SHlK7ZFsnDCyui+gy5FQJ6wT5RViRGyiI+qMC1zsOFw+MntovcuPE4idPq/7q0Yn73lj45obBN8yuu35h8cGfzrVTlx3Ytqpl5zn7ms5r3n+b3XLHT09N/vGpeenmV/f/etvuH1Y0Nz2Ysl9Op6/f23JF67777OZnUvsfaE193mJ/bqc/+uPzc/d9urDx1bkfXz3ujNFlSTf1UOAVoAOTi/IW4SwKrEzGHOgE6gQ4PGkYqhiqBKrY0TpQgbwCQZvDziuIUxCvIl7FQMVAhrwEeNnRTM5CMswAJ8FDfMgASO3CA4l3ZrZACUIZQQlCEQDJGcWDeCljTzkJ8u3vkiE8rGT7iMosx3PqsEUJCzAzvoyBzNxOCiFF0BnmKbZBKnC8w7jAH4lORgkde35wO1XODpZOeTp65Ld6+Gh5RzSKNEJ0Xmgoj0zrmz2xKnDpnN63n9r9xcvGvHPTwrvOmdIAVTLlAAAgAElEQVSQ75c5TheILmJTgCbjAxKoz/XXxbRyD39cuXX6iIKLxxffPLfssXNqdr6xcP+LJ2x/YOazF/Y6uONCO7Vp/5enNu3b2Np0wa8vTt/2yvF26qrmn89O7324ufUfu/auaT34sJ36Ip3+Z1P6kfTBV+yWl1pTr7SmNjc2PdC899b0vo17P5q/5W9DX7toxLSKcG1UCojALwAP5T3UsXfATZGbIstJSjGoM6Bl3PPMVFbnQCeo3ZapGJoYuDNDVzgJciLiBcTLMNMBQYa8jJxfDCpOXz8MHD5UBJz5QRLPyYB3/mwPKp0/2zu2dVRsGoI6wU7gybWronYv/Wj3peNj5wIBg1BwlGQHnkTQyXRXp4S+faHgCFXE2vv8o8wg4Yy9+1N01MOnwWoUqQRqFMqUIqZjwpfEjV7Zrnn1iQsmlp4+oWxYhSffpG7IuURoSsQUiSVit0g8DARF0KcoOrg8XB3ix1S7Thmad/GEsrsXVL97yeA9zyywX1/c+NGp6eZbDvx8buuPS1uazks339z65eov/9aw471FLQfW2y3/sFMvNTZee2D/P2x7c2vqlVT6w1b7i1T6tVTrt+nU5vS+61p2X9n827X73zvzgwuGPHjigF4utU9RMtslewnnY7yH8l4GvSLyCNAjQDcDJuFNCgzCO+t6OoYGQSbFBkEaypjCDueRSRxni1ecOYOId2jLIIihAvlMJgIDFQEF8QriZcdhR84I10OzXNtPtj116E/nA53mpc4Z7mj3pV1DSBj/JU9tzhZgAIoAyvCw8e3S0cRAeMhst0UlHRZMoAR5+RgWTe0gzrOZFXgMNYo1Z0EeAxVDjUAVOyOHkU55g3EuxnkosRAJSMwrOOOUeEvAloBNEZkCdgnELTKvRL0UhEUwqCxrQrdY/yJxbK11YkP0ull19yysfu/Sofsen5PadlHafmLbh6c3fbOo+fPF9oGbDu6+6o8vl+/8YMHe707ds/08O/VWuuXb1tTnaXtzyv7cTr+53368NfV6S3prS/On+7dtat53c8vuSzc/Nv2r26c9t2FKhZurL4oUB10+ygVF6BehT4A+AfkY9DLoYcDDgFuALgZcBFiOYN5FoYtCC/NuCl0EGIg3MW8RYGKgIZjJWjl3YNu1bwsVoYp4FfM64TXCq5jTCTAYNAi0KDYJMgkynIlWbcQcOsBQJ8igWMdQa6cKtZ0nqBOeOgrleZpxcYCAnB7qbYMVnZGKgJcQlDFSCHYmtLaPTpc6BAgd3CMgo0PxrYxAu+XqpFy6/SSCGkZa++9CUPv/sG2GJ2o7gDrNiEGRQZFBsEGwwYghMI1RmWKFEY0xnQk6pZZAXBJ2C9AtErckeGXRL9OACOMCN7jANWdQ7tTeoZOGJFcOjd24oPreJd3fumDwwc0bbfv1A9suS+26cNe7C7d/fGravn/vzgtTO1fbu2/a+fNFTfuet1PN6XQqnd7Tmn6rtemG1paH0+nXbXvzgf337tt1Vcvuq1t+Xr/j+RPfuWzo5VPyZ9b5JvcqjsokLMKgAIIi9AvAL4AAQwEB+wXkF7CXQU87W5R3Ec7DoE9EHgY9DHoF6Ka8i/AuwrkItAgxEFQBpyNgUuSi0KLAokBHnI44k/AWBSYGFgEG5nXIGYg3MO+iwEWgmTkALsLriNcx0BCvAE5DvI6BgYFFoEmggYDhjJolUEO8M57aIJDr1Ed2VE5GMhaNo4BrL/6XSMaIOpdcRkBGjl8GRR4c0lIICx28IseQqW3G27HiKkEaQQoGh4uzSgUyxosirS1TrGFoUGxkplKj9uPMGQpMAZkCtERsCsgQoCLyCoM6I6ZA3Ix6meQSqSlgkxGLUbdIXCLySsgjI7dMPIrgV4WQziIaialc91x5dv/kilFl504s3zgp98o5Xa6eUf3xzbPS6Rft5qvs1utbG2/c+vKklp3rUs13pvc/1NL6j1Tq9VTrF612S3O6Nd26J9X8iG2fb7f+I51+uHXXA7++t9w+eEX6l9N3vL74l2cW//7qWV8+svLzB0+b2aPIS7iwBCMyDssoJOGQhEICCos4KKKAAL0ZO8j7BEd7AS8DPgH4GHATzkM5LwMeyrsJ5ybAy7CHIhfmvRR4Ge8hnLvdxyeci/IeAXoFYmFgIt5EvIWBhYGbZsTDgJvwLswZhNcxr2NeQ5yOeYMAi0IPRS4CLAxcGLowsAhwXqBATkNcpsGZ0znucH8IOFOBnYSEAHkRA8lZIyNQpsjJf3T0y2QIDxekYCxh1OYJQQkjCUMFAY0gnSAVQyXT59nRmcg5rxOkEWhQfJgGosigSCdQw9Bk2BKIybDJiMmwQZFOkcmIyYiz/mUKyCViS8Amg24RuQXqEqhLgpbEmwLyCMArAp+EvQLxCNgtIp+MvBJ0i8gjY59CQzoLWWLIEpIuWB8RptdGVo0sffi0gfcsbzhvWN5zZw9Ltzx4YP/a5r1XpFvuTP10ectPZzT+tt5uebwl/UE6/Uc61XownWq2d6ft75v33fbbtqV7f9toN2/a+sSMX55dvvf7dW/e2uuHF1ce3Hrn20+ufvKeM+aPKgxDLq6TLBVlKTgswbCEwhIKizAi4bCEIjIOSSgooZCEQhIKCCAkwqCIggIMijAoAD/lfZTzUc7PeD8Dfgr9FAZY27OM91DgZcBDgZvyXgH6JewVUYYeCr0C8grIS6GHAAtyHgI8lPcQ3k2hRYBjRl0UuhmyCDAgb2HgZtjNkItCEwMd8zriHOY4J+N5hIiIlzBUCFQR1BFS0SHT087QEdkLua2HmlM34lgx58Vy27MdP0SjWKNYwVBGUMVIJ9jZKtR2kEHHoNhkRCdIw7yzXGowaInYErElkYwSYtARS8AmhQaFLgG7BOISsMWQR6QekXpE4hawiyG3SLwi8knIL5OAQn0S9kk4KNOARPwiCkgoIKOQSqIGiZksz61WBs2GuD6u0n3jSb1aX1jx7qXDn79slL3/4YP7zt/7y6rWPVenmp5o+v2C9L5z7AMPpdJ7U6mDduvBVntHa6rRTu9qbX1k17bVTd+v3v7ktJ+fn22n7rr/kmFrh+vf3b/wg7tXzB9YkKdzMQnkGkK2ThMaSWgkrpGERmIqzpJRloxiCompNCqTiIyjMorIMCzCqEQiIgkJOCSgkAAdCYswLMKQCAMCCAggKMKQBIMSDAh8gPIhEYZFFBJAkIEgA16KXBh4KfQzGBRwgCEfQT4CvZj3Yt5HuYAAAgLyU+iGnAtyPgr8FHozphB4GHIz4IQLFuUtwpmYszCX4cnpDO6k0mXSNlLcURgUa22ejYNRZh5we5XI0UkgfCi2bz/QKFYzOgloBBmMOJ+sZhy9jGZyxBKoo5YcrWNQbFBkikinQGfQErEhIJNBS8iIS0AWg5YAXRS4GPSIyCtir4i9EnZuPp+IAzILyMwvUb9EggoLKjQg04BMQioLKSykkKCEAjKK6DSi0yyDJCxaFNArg3rvbGNClXfJoNgjG/rueG2BvfPKg41P2+kXm/de1vjjslTLdfvt+w/Yj7ekPrFT+9OpXbb9Uyr9Y0t6p20fTKWe3/vdmY2vztn+yly75cYPnl/80Op+H9006+0bp64Yld8lQJMKyjeEPJPkW0KhR853ibkmzTVptoYTKowrMK7ihEZjKo2pNKbhLBVlqSRLpREJhUUUEmCQ8VEZx1SapZCojKNyRqU5B2EJhgQQEkBEghEJRUQYkVBExh4CTMhZiLMQ5xdQQMSOVgsKyMd4H+X9jA8wGGAoKGA/RV7MezEIijAogqAAAyJyU95FgVdETihqEd5CHCeCjFPcpi2ARpCBse4kVTMN4Bw1AzqqosyB0yC7Q1qovUBHwdDJ9ztP6W086W3otDvXjnRABxsMGQwaFDqPpoAsAbsEbFBgUuAWscWQRYFHgH6Z+BXik7ATXXtF6JewXyYBmQQUGlSoX8J+EYcUFlaFsCoEZRqUSVilYYUEJBSQUEjGEYVGVRpRSFhGUQ1HVZRtsaRHKA7q5X65e5Y8tT68oG/u7PrQmpGBH984qaXl+tbUJ6mWDw/uvKi5aV2L/XGzvb2p9YvW9Eep1NZ06hO79dvmdFNL2rbtH//49Ow9X6y17XvTB6755Ma+X983ftv7635888rZfZMFGi6xtCKTFblwkUco9opFHiHPxEkNJHWYa6BcA+c5eOksW6c5Bs3WSUIlCY1k6zSu4iwZxmQUU1BMQXEFJzQSV0lUgVEFZqk4odO4RrJUnKWgqIIiMozIICLDiAwDIvSLyC9Cvwj9EvYKqN2AhkQYFEFA4B10giIMCjAkIj8DQcZFRC4s8n7KeShnYc4tQI8APAz4BORlkNMOFUVkUgsGwQbGGkIKBALgGeQkDB0zlFmPhE5+gm93btpzEo7Nan+N4z5rh79GJ5nIS8NAxbyKeCdrYjHsiEmxSaHFUPuSu8WQW0COdnUz4BWRT8I+EXkF1L5A4YQ5fhGEFBzRWEglQQUHZBSUUEjGYYWEFBJWSFglYRmFRBiRcUTGUQVnqTSusYTOkpaYMEiWChM6zjZJnkcsCahlfrF7ljS5a2Rh37zlvYo2HVf6xa3D7N+WtTTdm069ZKcf3Lfz/Kbf77Rb37dTvzSnvzmQfq3pwA2p5idb03+0pGy7eXt6z+u2/d2eP17c8fSaDzf1//bZhdu/vvGcRQPLXXylRy1zqWUuVuYhJR5W4mVlfrHYQwvdpNQnlHpZiVco9ghFHqHALRR4xAKXkGfSpI5yNJTUUVKHuSbJt1ieSXI0mNRxnkmSBs3RSY5OsnWSreFsnSRUHFOgg2BCw3EVO0xkqTiqkohC/CLUAedBXIDyQcaHBD4sgbDEhQQ+yPgg49vOg7AAIhIMSzDAeB/jPISzEOfCnFfgvQwERMhpTu4L8jLPqZDPbKvAUHKKY5xeJRg5fDhIOcdOJsNoa96gk0xBhYaRilC7M9RWcdGeukAGhSZzBOkU6IQ3KHAJ2GSwnZ52MSg0GXIJxCcRr4AcX9IvEZ+I/SJygp2gTAIS9os4IKGgDEMKCqs4pKCgDAMSCEsoKuOoQtpMBs1ScZaKsxQcU3FcowmdJQyWYwp5binXJeSYJNdFcy2a7xaLA3JlWO6Ta8zslZzXL3nKoMTzZ9S9tbp497OT7e2nN+04u6X5n3/8vGbPD0vSB+9Opz9P2wda7S0tTbekW+5Npb9tTv38+w83p/Y//v2X962bXvbIsuItj0x89IqRY6qtIoOrCQpVPlbhESp9YoWXlXlpmY9WBoTKgFDuZ6UeUu5lFX6xwi+V+aVir1DiFUu8UpFbKLBIvoXzTJBnwgIXKfKwYo9Q6KIFLpJnolwD5Zkk36IFLlbgYnkGSRooaZGkRbINlK2jHBMndJjUUK5OcnQaU0mWSsMKCYkoSyUxncQ0FNNQXEeObY1pJCKjiAxjKo4o1CNgNwVuwvkYHxSBn/E+AQQkFJRQQACchjNLhk7KVUNABrxMkJNaVBE0CDYJafeXNYwUwKsI6gTphwXtqGOZjpGBqS2wxxmLZgm0HRrn0SVgt4A9ojMevb0AiLcYcIvYIyKPiD0S9ok4IJKARAIS8YvYJ6CAiEISCis4opCIQqIqDTl+g0qyNJql0ahKogrOUklMow43cY1mKThh0BxLyLGEhEETBk3oJKGRXEvMd4tFXqXAI+S5SNLE+R6hNKR1y3YPLvFN6xaf2TdvZp/cr2+fuvnirh9eWL3lnv47n1uUbn3BTj+farroYPN1tv2ibb+Xsn9J73/xwK93pFN/NLf82LzngV1fXHrLsrqnLxrzw5NLr5yWNTBISl1GXdio9pNqP6gOoCofrfSJVQFWFWAVPlrmRhVeUukj1QGhOihVB8TKoFQekIs9rNQrlniEUq9Y5hPK/UK5n5UHxBKvUOSmJV5W6hXKfWKpTyzxiiWZR6nIIxS6WYFXKPSKBR6WtHCOCQvctMSihQbJN1iuKWUbUo6lJAyaY9Jsg+aYJOliSRfLMVm2QeO647ShmEb8ElER0hBvYT4oooiMQiIISNDHeA/mfQxwGoI6RialBiUaRhLgBJ6TEa+25XucLL5Biclom+5xbB802jRT20ISNAjQMTAIsFjGfrlEalKsYWBSbDFiMWxR3qLAorwrE8wjL4NeBv0i9ovYQ4GXQTcDXgEFFRpScEhCQREGRRhRSDgTOcOww41CHCc0IqGoQrJUGtOFLI3GdZZtCAmdJjScMFCOhZMumnSRpIvkWDjfI+e5pKTJck2SNEi+RfJMkm+RPAsXe4QSDyt1swI3zvWQyojZKyc4sMA/pT42r1/h9O65N5/Ww/7+nK0Pj9w0Rr55Vune7U/Y9h/p1DM7P1u+9c0z9/5+/cHmJ2z7cbvlcdvea9v2798+evfpPW9f0v2GxT3n1Bt9QlyvKOuRpXaPyvUhVhfAdQHUNYC7BnHXEKr14xofrQ0INQFSGyJdQ7QuyGoDtCYoVgWECr9Q6WPlHlzuIdUBoTYk1QSFqqBUFZSrAmKFj1b5cJewUBsSqwJihY+Vemi5T6gIyOVBpdQnFntYkQsXuXGpj1UGxJqgWBmUSoJKnl+Ju+WkRy/ySCVesdBF8kycNFCuifItmm/QfJMkTZowhLAm+BUxIAtBEUUlGFdJXBOiGstSSUSlAZn6ZMapGeOFVafggSDJ6RoI2xLQGZ6wszSoYahTbDiOM0FO3t1ZRXIJ2CMRiyGHJ5NBiyK3gF0UmQRaFFoEuhl23KBMVk1EXgF6BZDRmTIOKSQo45BCwyoNyTiikpAEQyKIyDim0SyVxjQW01hcZ3GNxlWapeCYgrMNIVtnOaaUMFiWguM6zTFp0mC5Jsm1cL6bFnqEQq+Q72Z5LpJn0TyLFVi0wCKFJimyaJGblrhpoYlKvKw6IHUJyaV+Ka7DIo8wqDQ6pCQwujI8t3fB3N55o0vZM3+bb/9y8zPru75ySX3jNxts+2u75fEt/5z05VWjtz19cusfV9uNVzd+teHj569447GbL5zTY1wuNzIbDoxwA2J0UJ4+IM/qnzR6x+XecaUhJvfKEntGhZ5R2jvGesek3nG1Ia72jEnds8SeWVKPqFQfEbqGxS5hoUtY7BpidQHaJUC6R6TuUak+JNSFhLqQWBeWu4Tl6qBQExRrQ1KXsFTlZxVeWukXq4NyTUTtElWrg2Klj9YEhS4RuS4i1wSVyqBSEpDzPEK2xfIsscgtFHtoiZeV+EQnOMg1WI5Gcg2S1HGuS8zxKHGXlmUqcUPMMViOIWQbYtyQEqaQsKS4JUV1gTMIVjFSCZKcylECRQwUDA4ZMgeatqXs9ojMYtggQEOcQ49bpB6RtqW5kJthj0A8AvYw6GbQK2KvgJzw0iciDwUuwnsFFJBIUKFRjYVlEpQ6+M4yDskoLOOoQqIKylJQXCNxjcZUnDBYXKdxnWYbNKnjHA0ndZLUSZ7Jck2a0HG2TnJN6qicAgsXumiRh5X6xEIXyTNQgYVLvWK5Xyz1sFI3LffQcg+p9NFKH6sOCNV+1iUodA0L5X4lSyF5FhxaHZnYI3dYSXBSl+S8PkUjSv29s+hNq8e8ft2kj28d9t3zU69e3f2VR+fvfv/M76+b8O2tUz69d+Krl/W7a3n5jDp+dAmcUqRNLPKMLHQNz3cNK3ANTpqD88xBedrApDIgR+6XLfdNiH3iQu8Y65dg/RPigBxlYFIbkFT6Zsv9cpQ+CaVXTOwZZT2jQkNc6hMX+8TEATlqn7jYOyY0RFmfmNwnpjbEtG5Zem1YqwrptSG1PiLVZyldwlKFj5Z5SG1I6pYl1UfFLiFaFxG7RqQuYak2pFcG1WKvUOxh5T6pNqRVBdXygFwekEt9Ur5FCt2swKPkuuQCl1DoZoVeMc8tJj1aliknTCnHlLINMa6zHEtKupWkW8lxSdmmwGnOYjICCnbqkTkGOAlyTiIxk1GkuH3TqsmwxYhBkKst+HLShiaFJuYtwjlax82gx4nCBORhwMugT0A+EQUVGpRxUMZOrB6UcECEIQFGJOzkgsMSikg4JMGIBOMazTZYjsmSJo2r0JFsHSU0FNdQ0sD5Ji5w0XyT5OooqcN8ixR5WJGHFbpIoYWLXbjUTUrcuMxDy72sxELOQaWPVvlphQdV+0htgHYNC92iUl2YdYuK3cKsW5g1xMXakBpTWJ6FGgqsib3yR1bGhxZEx1XlDi+L9svTBuXgkQluegE6vhKPzBXGVOgrhsWXNfhOqFcXdVHmlwqT8/iJZXB8BRtf4h5b7B1dao0ttcaWmaOL1dFF0qhCaWSBdFyhMqpIHVGoDStQhubJw/PEoUlhWJ40NE8akisPzJEGJqUBOWK/BOsfZwOyxYHZ4qAcyZH+cTYgIfSLkX4xcWBCHZg0u0eVKr9c4pFKXKguRLtlyTVBWuUnNSGxNiR0C7PuEaFriNWFWG1QqA1KdRGzJqyXeIVSN63xi3VBqTasVYa1ypBaFpCLvWKJTyr0qEU+rdSnlPnkEp9U5JPzPHKOS8n1aPk+Pd+r5XuUPLec79XyvEqOJeSYlDMwMjA0CbYYNShW23Y7qG0rySbFFsMuAbsEfJgrjaGJgIsgD8NeRjwMuyjwy9gvYRfhHXPmF1FAhD7GB2UcbF8xEGFYwmEJBYXMwsJhblBmnQFGFRhTUUwBcQXkGjhbBUkd5BpO/ILzLJxnojwT5puo0IVLvEKhCxdYqNiNSjykzEPKvbjCi6sDrEuI1YWEGh+u8qKuYbEuxGoDuC5E64Kka5B0C9OGqNArJvSKCX3iUt+E1C8hDMgW68JSloIL3WJFQBndJX9cfcHg4qwhRbEhBdaoYmlCmTK+UJ+Yb00r0qaWeSaWWWMK6fgKYUKNOq3UPaPUNb1Sn1qhTqnQJ1dZkyvk6ZXSrGp1VrU2u0ad18WYXaVNK5OnV6gzq61pVdbEcmNskTquUBlbLI8rVcaWKqMKleH5yrACZWA26xfDQ5JsZIE8qkAZUagNzZMHJ6XBSWlQjjg0Vx6erw3N1Qcl9b45Rn1UqQnJtSGxe0zqmVC7x+T6LLkuInWPKQ0xuWdMqo9K9VGla1TtElFrg3JNUK4OK7URtS6i1PjFCr9UEVQqgkp5QCkLKKV+ucSnFHukMq9U5pWSBspxCUm3VBQ0cn1Grs/I82q5LjHfJeR75Fy3lOdRkm6JcwvUS6mHURclFsUGwRqGIuBVAtuTRhoCKuQMAlwC9kg0s44hYK+I3Qx6BOQTsZtBN80ktTw041z7BBiWUURxMj0k4mRsRRQWUUTCUZnEVBZTWVylMYXEFBJXWbYuJDSaUElcQQkV5uo4V0cFFimwSLFXKPGJRR5a6KZFHlbiE0o9tMzLSj20yIVKvbTcxyp8tNJHKn2kyofrs+Q+SbN/rtE3qTYk5B5ZQvco6xFl3cO0R1ToHZcboqx/jjwo1zE9Yp8Y7Reng5Li8Hy1b1LLddNCt5JUWdeYd2KPkkGlwUFF/lFF1pRieXalNL1anlSjzOxiLKw3l3SzFtVq86uVOTWeE7t6T2pQTuotntzDe0r38JKe+qJu4vJexorenlMbfEu7exbWGMdXqSfUqgtqtfk1+sxKZWa1MbVCn1iiTanQJlcoE8rkMYXy2GL9uGJ9RIEyqlAeV6pNLNMmlCgji7ShBcrwQm1YvjooKQ7IYQOyhf4JcUBS6Zut9E6oveJKn2y9d7bWkKM15GjdYnJdVKyPit3DQvcsuT4qd4nIlSG5Jqp1dbyoiFwVlavCSoVfrAjIjr0rdLNcAxW4aKGJC3VUpMNCE+daNKazsIJzLCHbrcRdSsKSExrOs0ieS8j3ynk+PcejcRmPG0OLIC+jXkrdGJqY9wnQS4Ab8ybmdMy7GHYRaCDezZCXYS9z8j3EJyKfgP0y8wrYQ4Ens9bNeykflHFAxj4ZhlQaVWhMpQkVxxSQJaOYgrNkFFNJTCUxBeUYKM/Fcg0hWyE5Gs3VcaFFil2sxCMUuWiuDnJ1VOxmJV5W5hNK3KTEImUesdInVPlJuQdV+HCFF1f6aLWf1gRQlzDrEha7BFnvmDwwR+2fVPpki70TQp9soU+c9U0IfeNyv7jcECV9Y2RYgTI4VxyYTQdm08E5bFiuMCpfHFMkjS5z1UXlXB3nWUpl2N0z19cr1zWsLDytLmturWd2hTSrWpxcTqaXS4u7uU/r7Turb/CMPqEVDeEz+wXWDPGuHepeO8i3up//jN6u03saq/q6Vg/ynTXQv7yX6+RunuXdXSsajBUNrsVd9YU12qI614IunplV3lnV7jm15uwac2a1a1KJOb7EmlxhTK3QppSZk0tdE0v14wqV4QXa8EJjaIE5OFcdlCN2C5H6iNA3KQ9ICoPz5IHZ4rBcaWSBMqRA752t9EhoPRJatyy5e5g1xOVeCbUuIlcHldqIURuWqwNSpV8u8gi5lljg14p9Wr5LSFok182yDRrXaL5JSzxCmV+uCKmVYb0iYpSH9EKvkm1KEZXGNJprkAKLFriEPI+U9KrZXo2TEC9CTkGcSaCFoRtDD4F+CUZUmqWysMzcDLpF5BWRm/AewjvrgkEBByWS8YoE5GHIw1BQRB2XwUMS8gq8STkPBQEGs2Scb7F8i2TrNK7guILiKk4aQkLDORqXb5EcDSUVUGjhUg8t97AyDyt1s1I3KzBRoYuWemmln1YFWJkHl7v/H6be9FuS5KzTdLd9X33fY1/ujbvfzJv7WrlUZqmqJBVCNJuE2LphADUwEgiE6IZumuHM9Onm/50PkdLMOfY14sTxeN3czez3Pg+5yslNRe5acteSew1+2LOHA79fw/tVetfi+y192NJ3S/Nmxl/N+aslf7dR7zfq3Yp/2Mj3G/V+Y94t5bslf7diH7fiy736cq+/2PCvduK7J/L75+bLQ1hpMGl4NTX3l/3rw/T20L7dFb9+Xf/Js+4/v6z/jyfhj+/0nz1yf/nU//Uz+9dP1I16WBwAACAASURBVI8fir94pH58J37+Kv7zh+qfPmT//YvmH9+UP38Z/vFt/K8f679/V/7t6/wf3pQ/e5X/n6/yn7wuf/wk/sWT4i+elD+60r9zkH9w4/7oLvzBPf/7d/kPbvLfufa/cy1+54r9zpX7revsmzPx7RP51c5+3NrPt+7DxnyxNa/n6uVcv56zdyv6YSM+rtUXG/nFRrya0acz+XSuny/sk1E97vmDltxr8F0v73X2rBDnFbvt1EXOD5GvHT3U7qIJp5U+bdR5by86f1La01wccnqas0Mpz2u9L+Q+Z2e13hdqm6ttLi4qeVWrs9rsSr0qzbKyiUapIUmUOOPI4yQjwMHEwSSStOK4YNhh6AgoaDpqMrNsUqQXsOewEbhmqKRpzWHNYc1AJ+Bx9BJNhvYStQLkLM1QUpJkkHDt8NbjlcUrg1cGLzVaarwNdGPhRoOdhaceXZX0tqXnGT5Ecp7Ty1JcleKq4FcVvarxZYWuK3RVwpsaPxr44448G/mTnj6fyacDezrQZyN7OrIXk3wxsVcDfjWgtwv+dsk/bNWHrfqwFl/u9Rd7/XbF38zZ2wV7v+RvF+zDWnxrp75z5r9zsN85Nd87M59tzKDRurDbOl6OxfNd8/Gi+3yffefg/uB++PHT+JOX2d+8zn/ywv78s/Bf3vpfvDa/+Cz89y+a/+tb7f/9VftvX1b//M7/25f1v//a/H9+0/63j/HvX4WfPrX/9Lb4n19X/+Nb9d+9637yqvyrF9lfvcz/8mX+42fxx4/9nz8Of3BP//DG/Idz9RsH9Xs37o8e6B/dF799Zb+zl1+e8l87N98+se9X4u1cvF/Kz1fiw1p9sTWfb+S7FX8z52+W6t3GvJyJRwN9NMqHg3jUswcNud/w24aeZeCiIKcZXWlwKOlNK28b9Wj0D8dwN4Z7s/zeFG8Gd92by1ZfNOa6kRcFOSvFodbb0qxyvYp8H9k+FyeFPC3EWcmvGn2o7SaXi0Kta5dYmDiclJpUCmcMZCzNGciPUT0CPQYWo0hRJ9KFIzODBwE6lgwcTIb1itQsbTloedrgpCFJx8HxxOd40D1q3AjQSTRIPEq4sHDj4dbjrccbh7YerwzcR7r3bG/xIeATn14V+LahJx6cBnzi0XmGbyt+U7KrEl035CxLL/L0ukxva3jXokcNfDrQJz153OFnI329VC8X+tnInrTwRQ/fzdn7BXu3FO9X4vO1+HwlPqzEx434Yq/ereibOXm3ZN/amo8r+fmSf1jzjxvx7YP7cq++3PLnc9lJOA98lfF9Tm9K9K1D8cNnyz96Pv3wWv/xrfjZZ8V/+bz+5w/lv33d/fv3pn//3vTv31/8r19f/e/vzf/9e7P/9c34r19U//w+/suH/F++zP/5i+wXr7Ofv4j/z9fj//6m/pcP+U+fhb95Ef7udfa3r/3fvnZ/89r/9FX2Z0/i793zv33tf/PS/4cz81tn7o8e5D+88d/d6idF+mFnP27Elzvz+Ua/WYhv7cPHjX63YB/W8v1KfTYXrxf62SSfjOLZwjxd+sczd1uRuxo96tiDwdx24jxH5zk6L8XWk22E+wAuc3pby6uCXZXsrDFnjT6vxEXJrhp52eqbTt92+lCK09qe9vm6itvKHSvpeMJzmrGTjO9Le9qEVaHnmUw6xTpNOoUbAY/vPTUHNYMlg4ECT4DHaXYMxNCk5WnH0kHA8Rj1Urhh6SjhwuCNI0tLF5YtLJtpMik8StTQtKHppMmoyCjh3KQrB3YO7j3+1ViqdO/5WSHPKnZZscuSXZZ85+FpTs8ycpGhm4rer+ltzW5qdlnAew2935K7jjxo8cMGP+rIo5Y8bPCzkd8r8WUEjzv2YiTHmen9Wr2e8+cDeT2jn83oZxN5O6fvluzDRn61t1+fum/O/HdP3Rdr9vmKvp3jdwvydsner/nzkV1X5Lqhj+bmUU9fjeQ3b+vfvMl+7VT8/j33kzfdLz4OP3ud/8Pb4l+/nv71q+4Xb+LPXoWfvsz+7k32j+/rX7xvfv62/vnb6u8+iz97E//+bf6LN8V/+7z9p/fNP39sf/5Z+TfP85++yP76mf/pq/iTV/GvXvg/fRZ/eJf92nn2rZ399qn7zon5OJdfrvjXW/l+pp434tVMv5qRz2bsUYMetvj5xF9O7LOFfD0XT1ryoCZPRvV0rh/09KbCVxU9RHxZ0LuW3zX8puY3Db1t6XWJbypxVcvzkl6U9DJnlzlf62QXyOTIZPBMJIdA7vX2vFHbjOxzflLpk8aftNmycMvcbkuzL+RpwU8LfpKLk9JscrPI5LLQ68omcytnmo4SdQI2DLQcTIZOClc8zWgaWZrTtGGoYqBiac3TjsNBolHiih6fYmjt+UkmTjO29XQTxEmhN54vDJ4EGASYNJ5pMgg0iHRmkpOCXlXyshRnGb0o+EXB1hpNEm4C2gS48WCp0xlLdh6fl+IQ0EVEtyV+3PO7Rlzm9DzCyww8HMSLhXk2yWeTftDQu5o8G9WDGu9VchbJw058tlBvFvzZgB/1+OnIHtTw2UBfTOztUr9f6c9X6ltb+93z7LsH/71z9+uX7psz+9VOflzztwvycsIfT9w3F8X3r4qPO/3ti/j9m/wHt/kPb+L3TtlvnPMf3bk/fVr89G33t2+an71pfvG++4e39V8/8396Z/7Tnf2zZ/6P7/TvXYk/uDX/6WH48+fxL5+XP34c/vqp+a8fmr95Xf3JXfGH9/I/uO9//9b/3o374a377Uv9W5fqm3PxrId3FXncyc/m6ou1fr+2n83JuyX+fG0+X4fPlurzrX27dncNvd+yJzP1fKaez9TjUT3o1L1aPujUw14+HNj9hlxX9LLkV7W8rsRtLc5jer+lDwd+ryE3JbnOyVVFb2pxXcnLymwzORlSSJiRZKHRda2vO3to9LZU61ztKrst7aYwi6gGy3vDl55tM77P5TqTm8Kso1pmaoqityRpBG4YaBhoFekU7RRrFes16TTuDWkFaHk6CNArOJnjFhHuJK44bAVcZ3KXy21gK4cnlXYsnRQeJZw4WBm8tmRj8daRfeC7wBYarB08lPyi5OclP41kF/A+kK3DK402Dp2V7JCji4JsNdh7dNPKi4KcZ/CyQDcVuanYRYYvC3pdsbte3+/1Xa8fj/ZBJ25L9HTSDxp2GeF1QR51/M3afb5xbxb8xUgeduSmBPdr+LhnTyfxeKDPevq4ga9n7ONGfbXXX23FVzv55c68mfHPZvzFgN7v2Ld27Ks1+/Zef7WV3z3Rv3kZ/uhh/Revhj99Xv/ovvvdG/W7V/IHV+qP77v/eOf+453/s6fln7/o/vBB/nt32Q/v+R/c6D984H503/7+XfiTR/mf3Pk/fxL/84vyTx4XP7zOvt6qL3b6w1q+X7EPa/FuTt4u8Odr8nGrP2zdu7X5cue+2piPO/OtQ/xw4o575a8X7OVIXkz8+Uw9n5tnc/N00o96fdeZ21Y9GMzDUT2Z5JNRPOz548ldV+rsmDvw8CrHdx2/bdB1CW8qcpmzQ6FOK31SqV2p96VdBbGIfB7ovlQnhTyp1GnrDn22a+LVrD5ts3WmF14sgpx5sS3MrrSrXC0yNQtyMGwwLKegkSipODmGzwuKAgYepg6mGYGD5aMmo0SDAINIRg0mDQcBegFrgSJLSwYmjXcZ22dsYdFocC+Ph/l4ocnKoF2gJ56eBb73eG3gPuDLRp1X4jTHZ6XYerRyaGHgUqMTz65rdduKqxLdNuyu05cFO8/waYCHiM4yfFXx64pelfiuV/daeRrxzoGNSk49fDiqRyN/0NO7lj9oxMOWPp/k64V5NfE3M/pqJHc1uinS2xLcluB+hR609FHHns/Uy7l4OZGXI/5soq9H/HbBX43sRU8/W7Avz8zX5/6rQ/y4sW9m4sNSfWujv9qq753oH9xmP7gXfvee+40L+d09/86J+HrPv97z7+zFNwf1zan+3sH97m32ozv/R4+yH91lv32T//Z1/P5BfbMXX67Z1yf62wf39Xl8v3Wv5vz1nL1bibdL+m7N323Ux515t5JvFuLD1ny+Nm+X4s1av1jaJzP1fCZez/nLCX+2lK8W+sVcP1/4B526LuVFqa5ac39yDybzcFTPFvbRpB6O7l7nbjt32dmLWt5r1E3Nr2t628v7k7/u/HkT9pVd5KJ3eLJ0E+W+kLucTxZODq8zucrEMlOLTK8Lu4xq7sTcimWQm9wso1wXdhbl6PmyMLPoBqd6q6Zgk4KhVuJa4JLBnMKMwIhByUBJ05qBVRDbXC4cnhk4iLRjSS9gzUEkiU+Tlqcrh5cazg1cBNZJ1NBk1Ggb+C6wnac7TzcWry1aKnAS6T7grQdbDw8F20dykvNDKU8ycV6Km1ZdFPg8R2cBHTw58egQyXnOLgp+nrNDJBcZui3Rg47fa9hlgc9ieuLSQ0DXFb2p8UWW3qvpw04+GfjLuX61MC9G9nYhn3X4cccftvRBQx429MkgXi7si5l6vVSvl/pRR54O7NnInzT4WYtez8nLGXo+kYc1fjLqB6O6LunjXr5e2FcTfdbCxzV82qafTeCbM/Mbl/7bJ/rD3r/d2jcr+WbBPl+Lb23ld/f2m7369YP6/rn5eq+fdehZj1+O9PlIXy7U44E/7NmrlXm3VO/X5vVcvFmKLw/x3dY9mckHPXs8yWdz+2zhn87Ms0k87un9ljzo2dNRPB/5Z3P+ZimfjfJeww4Z3Ue6Mnjp2CKwbSn3lbpozG2nbzpxXvLTnJ8WYlfwk1LMZXKas5vRXnbmUOtN5EuLlo5sCjUFPgtqVbhtrk4Ks45iFcXcscnSTekmLxqFOoVnjq8yvcr0MjOdpq0mnaGVRKUkrVOd130wXdBJQcGgyWBYyWCG04hAyfHwy/BrL+Gg4KjgIJNRJDMF55p0EuUMDIYsPJ1E0tNkUmBmydyyQaJBwpWlx3raR772dOPpPrKTSLcebT08r/hpTk8yus/YypJtYNedupv761YdIj4EcmLx3qGLgp8Gsndwo5NDpHcNfzbJp6O6ytFlBm8belXSswyfRXQI4DJHtxW5V9O7mjwexJNRPJvky5l6Nogng75fs/s1uy3JdY7vVfTpyF8u1Ju1/2wTn8/1Z9v87TZ7PZcvF+TFAj+fiatI5ixpWTJX4CyjtxV51OLHPX3QqaejfrO27zf641Z/vlbPZ/LxwJ7P6Lu1fLeg3z7Rv35R/Ppl9c1Z9tXef9hlz+b2s034eFp8vs9fLd3jgT+d1NNJvlnad5vwfp+922Uvl/bVyr7ZhFeb8HRhH8/Mo8k8ntlHk3k4qgc9fzLpx5N6MopXc/Vs5PdruvdwYUAv0lHTdWEHx3KWFiSdW7ov+DbAlYWbyDYZXwW8K/muVGed3xZyGfjM0pmjS083ke8qt8x0a2hn+aDQ3LKZZQ2DGUwGw7dNaA09xhUbiSfLJydLjmpJak1zDguBHEk9R46BKHGmadJIMijcClAdI7MM9ZqNhswcGzRuWFqztJNg6fFJIfZRbIKYWdpINDm2zvjak6WBkwKTJTPLOg57CU8LfVbp81KtHJlbsjB44+lpLnYenwR82cjzSmwc2ni8NHAmkrlKVxpuHF4pcOLwec4OEe8sXMn0NODrWt625q5TTyf9YuHuOnnq0ssCXdfsLMNnGTl4tLfJRQ5uKnxdkpua3dTsXs3uNey2ZlcFPfPwLKCDh1cFva3ldYmvCngewUUOzmL6eNRvdvmDBt9W6f0W3nXsXq12jmwiPSvlZa3uBv2gZw96ca9z9xr5oON3LX7UkmejeDbyRx19OeNvl+LtnH5cyw9b/2zgL0f5duWfjvp+Lx90/Nmknk3qySBezM3TQdyvyYNWPhrN48k9nNxlza4b9mTkD1t65sGpB4eIdg7tIt4HeJbBezV9OMgHvXo06JuKXlbsslGnldlXZleZbWnXlZ1FscrV0oldFKcFPy3Uee3PKnvemIveXs/yQxuWUY6GzhzbVHZZ6NHQydJ1bhaZnmX6U1LIsJLDSEClWMFJJOmqCqvCD1a0ggxW1opFCitFK8Nry0vDo6BR0Fxxz3BSMdjQtBVwNHQwrGKwIOkg0TGN0ElQknTQeF/y00LsI994NhnSKjRaugx0G9k20EmBmaOToYPELUuXBi813Fi0MGhm8czgmUb7yK4qe5bxfURnJT/kfJ+xbaBrh7cBn2R8H/hJZGcZuWn5g9He1OK6Fvc6fV2L61o8HM29ll9X9LYRN408ZHjnk/OCnGX0EOlVyR4M8qYhh4LtAjrJyC6gjYP7jJ7l7LKSZzk9Dfg04p2D+wAPBTnP8P1OPOzFw56/XLsHHdub9MSk5xm+14mbjt20/Lpk5xHfb9XjST2ZzP3G3G/lg14+GOSDTj4azONJPV+6J5O+37Lbmjwa5eOZut+y2xI/6uTDXt7v+U0rLitxUR53Q+hlQa5r8WieXzVm4/GuEOdDuOzcZUXPCrrzeGnx3JJOoFHDlYNnEV4V+KrAVyW7KMRlo69ac9m5Q2MOrTmt1Gmtd7Xe13qb8a3nO8/2kW0cXRu+sfyiMheN3uZsHcWhzc66/GoqD0OcCt9oXtJ0kGjUcBbZrNBjbgpFA0MGA0twYGQMetcVJ321a/JF7sagG6MKxVqnh9wNhc8UywXPBCu1LJVMJid6AWuWViytOMowCDCpOOg1rTmqGOgV2hb6UJmVI5OCc0t7hUsOGolmls4MWjmyiXwV6MKSTeTbQs40XhiyNHhu4GTQzKC1J/tIrip9nvNDRi4Kccjl0uCOpasgz1q/y/XS0K1jl5W4adhtLy8rehbBIYATn55GeMjwISd7j049vGnURSEOkZxkeBfI1pG9J3eDudfJrYMrnZzl7LoxZ6VYW7Bx8KwUh5ydZHTr4EwkS50eSnZvMA8G/Xzhn8/cw57f79h1JQ+B7i08jeA8BzcVuW3kiUdnOb1p5GXJLnN26sFNxe534qZit7W4Kul1xS5yfJaT05xcd/pu5u4m+6DXx8p7PKmHM3vRiMuK3evNbe/u9eFe7y9reV6J01Lscr4MZG7gzqOlAeuA5xb1EnaKzIPclXaX8fNSnJV841DP4WjoPMjJid7SRsFBwrkE20iuB3szuNs+3AzZvnLrIHeZ2Rf2pDSrQDqRDAptc3vS5idDvuniUPpK8xKDQaBl4DOHWysqqyojCsVLJWqrBqtmXk1RzwqzyO3cy5lXpWKGoChFZXQfbGtl6/QQXRvMkPmklahXqBEwp2nOYE5JoMjTxIHEA5ghMGi0LfjSsUmRhqNK4IxAh9KKw06ihqWjwptM7Au1jWzl8czihqW9QAvHFhavPFk5tM/oPqPHgNtpwBelPBRy5VnD0k6g0dDJsplma8vPCnFRsctW3Q7mpsIXeXqeo0NBD4XYBXKa08tKXFfyulAnnm4CmVs8Gbxw+DRnt529691to69reV3Ls0hWIlkbcJqzXSCnOT/N+UkuLip5WevzRl008rISN5W8bdVFxS4qdtXIq0btPT7x6DTAQ8EPtd1k8rRUl605lPy85Je1uK7FbSvvdeper287fX8w9zp1U4ubRl428rKRF5W4rNi9Tj2e+6er8HCu73r2sFe3jbpu7FWtzwpy1fDbXl+38lDgs4KeR3JR4JuOX7bitJILyxa5WUTdazJINErY86RmoBao1byzojW8N2Lh1dqLrcNnOb0d/d2yPOvDPPDJs3nk88iXuVzmavR8MHRm2CyosbBTHWalHb0YFZkUmSwbLRu9nmd+8nqRmbmXvSIDJz0nGQWBJ7WGM0Pmjs0KO1Z5lcXauXm0m9LNyjBVsSts5WUyOjF53mnSKBIJiBiVnDSGNJrXnFcUjRptC7F0tKFpBIkDSUBpwCCnaStRr8hoyKDQpPGgcSNRRtOMpDWDC8d2kR8KeZLLtaeTRr3Eo0arAE9KfmjkvuS7km0yMtNoUnim6VzTdWDbjB5KcX9wjyZ/r1VXldhHsjZ4bdCxpA4lPyv1yrG5o5P9lBlfOrzP2EnO9xlbGTgTycqgfca2kW4C3RfyvLWHWl90bhv5NpfLyCYDFxafZPK8FNeduqjFZaMuanVeyotKnkayDXQV2KjgypOb3l80+qqzp5UaFZwMXgS+zeVZ6887t8/o1sONA0sNtoFsAz4t5dUQLjt/PcSbwd/25sHkrhq1dqhjyUynF4266vRlze536rpiN428buWhYstIJsc7xUZDJ01mhgwKjhLODVo6vHJ0l4ldJlaObAJbR3Xo8rMmLC1eBXbo4r6y60xMhs4snjk8t3iZiU3tNqXd5mZXulmQjcKjZ4MhrYA1hxlJM4Z6K+ZB95qOhi2D2GR6W/pF4abcdkE2Gs8tn2syD3JexrHK+8y3lraG9NHMqjiUvvYqKQUqOCo4LBiOGOQUDU73TnRGTE6vop40nju88mLSZDSkljhnMGe40aRVuFVk8qKTuCRpIMDiT1yYWuCFF/tcnkS2i3LStKAwYhQxzEhS0aRXcGbQwqGVJ2vHZhJ1LB0lmhkyajSKdGXxoZAXtT4UcqHhXKCt4ytLZiZderLO5TrXnSK1JL0Vs6BWQW6i3EQx03gQcKbRvtCnlVtHsfR8Gfg213NL11FuMt1KWIk0J0mGkpqASabbSM5rfVap01JdNO681ueN3UQxGTIZPEqwDeQkZ5tMzD3PSGpgEjhuDRscnwexyuQ64+tA94XcZuKktrtST5YuM7Ut3UnpzmtzUetDJU4qucr4KrJdLk5yelGwywKfZ/A0p2uHGpq4JFFJYkEyaXRo7OWYXU7FaeNGjXqNTxp/NeS3Y3HZhW0uGgkqQRaZ6Q0rGIw4qVm69HRf6UPr95VZBdYrWArQKNhrvPBiU9hdYde5GiytBIwkNSg99sDJJDEo1WniMRicHoPugxxy00fdGz63YtJs7mVjRGl4E1TjeR/krAyboe4LVwedOJgYmDqUeJRElOYURQwCSmqBB03mlm0yuYl85fjCspbDiqOCo0hRzmDFYEbSkuOSIY9Sh1NPUWCkUKLgJENphdOOJqNEJUk9gg5ji7CDMCAUISgwaCgYJV04vrBsbvE647vC7ks3t7QiSYmThqW9gnNLFpYtvNiXZlvIXsOAkpLBjKQOJB6BSuBBk0GihoOGgUGhQeNeopIkFU0GTTqJCpzkKGkYPK3soQ2zwBsJaw57QXoBBpVsc7Er1CrwfWE2Ua4CrynoFRkUWVi6DXTt0SYXq0wFlKo08QxXEuc0zXBScTgYssjkutDLTM08HwxpJew0GjSdDB0l2Ed2UvJtKVYZnxsyymQmk6VK1yrZB7jL6UyjlsOao1qRwbHT2tzM8kMb9k1Y5KaS2FFQaj4PZl/G0yZblqZ3LKPIY+AQNBAEDCqW9hL2Eo4GrzN1Uvtt6RaZGj2rNeotX0S9zu0iU8vSjpmunSyNDIwYyjkiJAUSY4UQTROeJA6nucStl0PQUzCLwu/7etvXy7YYqzBvs6n0pWaZJJWXtZdJIMBT7AiMDOUMHwEuraKDoaPGq8g3mVhYMkk0CNhwUAtcCuwxCCjNCSg4jBRljHhGPE4rDmvFKiVao3ICCgoHTXpNMpI4lBw7GsInOgwqOakFaSVpBRs1X3g6d3AT2crSyZJGk8hQ5Kj3arC0Ucf4OZo8mwXRKpZjEH/JLioYaFjasqRlaS/RwvPJ0I7DTsDR8snLycnB8NGJ0YqTjN8fw1XvTyq98GwT1CrwRaBzT+eejZqMms69mCzLCYg4qTlceX7dh3tTOFRq6emgcW/YMjfLKJZRrgozRdV7OQRda1ZrWis0j/xyyK6HcNlnu0JvAjsrxdXgtqXcZHwX2crhjScLDdYO73O+jGzm6KjI3PF1LpaRLBw+aey+jUPUlZWlVZmVjsCSwJ7jmeVTFItMLQvbBV0aVRs1Or0IavJqMLyVJMNpxeBg+MzK3vJM4trJKfdT5qbcjYXvcttlpgt6CraPsXAmSt54kyseGC4EriSZ5XbdFlMV+yJ0ZZi6ataV21k/1XmX+9qbTJBc0S63lRVJJKmFaS5oH0whSMSgVqwzvJWk5mDQaJCw42knwKBQK1FBgUdpQGmO00qggqNAYMZQo/nk+GRILZFDwMK05mRm+TzywbJKopxDBxOPk4wkBUsKnmY0zVgaGfAYRQxbRWqWdjxpaNIoXEgiYMJBEgVuDeusaKxoLR09n0e5CHrh5TyIWZC9IZ2Ag4SDAB2HDQOdgL1Cg8INhwEDB9NIQM5gRmEp8NKiq9ZsI91Xch340vK557PAV7leBDFzbObYIshZEItMb+tw1mcnpT4txXmtDpVaR7qObJOLbSH3ldkUeh5ko1n4xAzChSCrwp312c2UX/fuaoiXY37Z+fPWXvR+X5m5JRtPTgp5qPQmEyvPV57NDFh6svRibsgowEzB0ZJVabZt1kdTaFFaXVlWC9hRsFB4E/nZ4A9dGCytFM0EjZzUkvVWNka0RrZG1op1Rg5O15wGAh2DhkLPUC5IIWlheOlEVMTStJBkVoRlkw9BtYYNjnUa9RovM3M6Noum6MvYNUVTZU0Zuyob66LNQ5cXhTGFZm3QlZdRkqQ3tNOkUahRJFLgKYocHdsyA04LDnOS5iTJeRpIEnFSUFhQXHPScJhzdKQPtoZtIr9o7KhxzlJHklKgueUzTQaNGgUzllYCTpb1EjVHChYFkQBHoEXA4FSBVCXAQuQxrBWegqolMTARSeJw2mraal4r2kjSKdJJWNO0FahTZGbx0qKNJytHRoVqBisGCpoULO0MLxhRACiQepTkJM0ZtCjJSLou7DyowbBa0BzDiuPRy9HLWRCTJZPFgyGNhDPHtrm6N88fLvOLRm9zOQ98cLQzeBHIzMJBk+M9FnHiYZJR2AjSCdJLuqncprKrQq8Ksy7cqrCj46Pjq9z0Co8K7nJ11oZdbgaBBgFWFuxyvs7kwvF14GeNlprGGwAAIABJREFUPxnKTROXhZuiqhXpLVs4PtN0EGjSeNRolYmrsTxpslrRQvPAqYZAgdQSoFEaGWqs7J1ujAyCOYpyyRorWk16Q3svKoVLiQtFrcBSICdZ42xtZMFhe2ya1XjXZmeLoc994Y3kzDBcShwoCpw23g9V3eV5HZTjWBMQJEkap0bHaoUCThxKLYaRIYMSA9OC40rhgoGCgoKmOU0LmlYCV5wElGqQCJAQABjCluFSoJmlvUI5B4HBnKFekXVUyyDnmZiC6B1d5WpbmN7ynMJAwJGVIEAqQXL03TiMAsW1oXPHJ0s7QzIOK0VqRSNJj4ShWqBek2NRNgJNhmwi2+VibulkyGTY0vNNoQaDa4FaxQqGc5zWHDQSFQJHQTIGSw6OHIScooygiJKSpI1Cx7ur06QWaPJiHnjNkqUju4wtHOokqiVuLV9W/nJRH7qw8KyXqJNoMLSVuJGoV7TluJV0dHxduSnKRqEMJyUHvaHzqHZNPJba5PhgWK/YaPki6nmmx2gKxQ0CkeLRykUUq1zNPJscnXs2WTwzuJdw1KThIMNJK8nS65M6m6LOBQuUFILnkkeBC80iRxYBT0AuWGF0JnnktDF8cGJZ+vVYL9tizOwYTRdUHWTjdet0501rRWt5rVltRGNVH/28LupoNSeGwEhhZWTjTW50nWWls4amXuCh9PM2TzzFGU0DSXMOC0kLQT8xBQSZRVsrmhHQKtopeqQG5L8iVRBgMBAQSAwdQ6UkvcbtseQlKzgpGVpGvYqqk2AZ+bYyrUA5Sh1KVZrINBEgOTrUBEhEmmScOYIMTAxMWg7WUYyeVRLUCreaV4JkNM1wWlBQcVQLXDHYSDwackTStAI2Ag4SbzJ53odVJguclAR0AnUc1jRpJCoVzSSPDHmUBJx6mAYEMgIrDnuJOoUqDiNJAgGRpBWDsyDWud5XdmZQgRIPk4CBJzDjaIzqpIuH2i49WQS2zuTM0V6hmsKSwoqjRW7XdVzXcfSi4qDVZHS802RT+WVpc4FkkogkkUniMaiNaL2qjHKMSJA6jCqO5xatAtkU8tD6Q+sXgS4yvq3tMleNIhklGSUlxaOWjRGBoUhJLWWkxGBwxPYpkHoCM8GiFIFTR3Em8KwI675qm7zOXOePa3k6C3Ke2ykzteGOoqhY410dQ+V9l8Uu83XQpeW5Ym2wY5lV3ljOBCECQwlTz0mueRNMknESGXYEeAIMTAxIPE6PHXYZgQ4mHiQFhTlFDqYOphGDyFBj+WTpYEhnSK1wyWH1SwxtoMhiaBF0CBQUTobNLFlHvi1kL1FJYaDQEeAIkghQkHAIjkqawEngSIHEETD3cu5FJVEhYc5hwGkjSatIwWF2pPQJnDNYcTj3fOH5oEktcC3ooMjM0k2pFlF0itQCdxzNNF0FMfe8dzyX9Oh8PsJ9I0cZR7VEq1xvm9AZFkgaGM4YrAUaLFtEtSntPIjmSJaSNGPYoTTgZLR0k/F1pLtSrTNxbLuuOKwFHr0cg84ZzBisFCkFajQdvOydmKLuvag0jQwHigpBay1rzVtNOydqzSpJWoknTba53NfmtPGrXM+DmkU1Rdl7XipcG9k4k0lRSl4J3gfXBltqWXBmIDAEOobNJwYTiJwe4V6WoMjpVGRDEcrMFE5VipcMtoqsCrso7aywU+n7PDR5qLNQhixIHbXKrSqMyCSJihfBlsGVwVEIYJJQkBwxpxqDIGgSBQ2CRcE8RYGiQuBK4FwQT4BHaSRJQEmAicFQgsQT1FnVSFqQtBGgU7BkIGfAo8SkiUoTDRMDUwOAhdATlDM8s/yksodSbiJbRTUYXkpUSpxLYgnkICFJwpLEUhQktiz1FEXOMk4Dw47CyFGpSCPxMVSTM5BREAnMOM0FbhWdLB8NbRUpFc8YrRhsFekM6SxtjOisXni1K+xFF2+mYlOYnCQGphYjR5ElwFFgaeJIEnDae9VZXitSG9pbNjrealwJ1GoyBjV5MRraSNIZ3jvRKjQZsoxsnYtdbTeVHR3rDDmCPRpNAwIeg8hJKUnBQSXxFNQs02NQoxezICcvpqAmb0anakELDiODHoPO8E1u1lGOjq+rMMuMgYkEicbQEWgQ0AgcjT+Wk9rbQstMy8yqoHjk1BAYJKucCYJagi1GmWCOYo2gpShXYshj422hSKVoI2mj2BDUkJkumj5zXbRdEZoiZE4GJXNrc2eLYOvoMi2sZEpwRrAghELAMRIYafypgj2nn1wwGoGM4UqxzvJSkkBxYCijqFRk9KoSVGLAYaIhyBhpFRsUqxUvFXMYapAqmEoEFQEaJwaCI4tMgMQgUDE4KrT2eJeLdaYHKyqeFhx4nDqSSpjwNKEglRhokiqcGAQ8xZZQz0WQLCqaC9QIOBg6j7qWJGLgMYyclpL1htcCVQyWHGWcRkZzinMKHU4sThzFGWetZoNmHYerQDe5GBSKjGh0VAyATKBcokwgT1GksFJk8nIe5TzToxetYa0VrRWVYpUivSI1h7Uko+PLKJaBzT1bF3pTu3muW41rhY6o05LjSrBS8kBxwCDgJKOgECRjqBCokaSTuOaw16yXtGEow0CglMOUpYlnpPeq1aw2vHG6tFoghJOUAiggkCCVIBUIGIYsx7mRVbC508HIIKmj0HPiJXeMHjnbjpAoeKGEYzhIlilRe9tF32nWazZY0VnVeJNZEbVwknnJohFVtKXTGsOoRGl14U3hXe5dtNY7oySnCAqMOEYUfEIWWnqsJ5haBmuF544tgqwVPb5l0zShSaIgCIJHyXMp+FGBnSb8SDegOOPk/5O1YaAgkAhwkJLkk+1awNRiECksJe0trySuBO4kKSmKBHoCFEwFSAhISJpIBAyBEiYaAU9RxmmpRSFQRpOSw5yjSuBesU6xgqFM4FzgkuGMwFJ8otVGnOYEZUciO8WekyhpKZFDSaRpbVDv2ZSp2ulM8EBgTkGv8MLzuWMzxycnesN6zRpJIoEOI4uOnLRPtBlHSWD0+MGZ4ye131dunenR0lajZaHHwEtJK8FqTjvBOi1qSQenGyncJzg2yDkqFQ+CBU6P3CyHoaOQw5SniYSJYzBK6jj1gnnOMiUqpz0jnpHj0zkXuNS0MqyxfMps72RnRGfFInetoTk/0kchTxIOUieZplhSIjAiaYqTRCBkGQucZJJmggVOHEWO4aBkNFoSTNOEAaAIUUfmIIWGI8Ww5kJzbjjxinvFFUUCA0l+heslipBEEmg4yjkqKWgVKxXnaULSVKFPsJ4joq6QvNBCYEBBIuBxFoGeAoMST2EmcGV4IVjOaCHYJxQCgQZDCYGEwBAcGSkkKyStJCkFKQSJjBwR9QKlDCYSHVH3qUbA4k8d7pHCWuHey8aISrLm05/EAkcZRyUnlaCtFr2VJcclR53mo1ODU50RlSC1JMck4eD44FitUGdoZ2XvZKNILVGv8K50Z12+8GKyrNO0kaRgMJLUYxAJiEcNAYEeg0BhzlDBUIbTCJPRsm3tZ0H0n46ecCNRpXCtaM1wx0mrqENJq+WyzFunMolrTReZmQfTWlkpVkqeC5ZLnkteSdFbPTo5OtkomQtuKVYwdRiWiteaF+K4YsUlgzlJSwY6TWZeTI6PTkxezTJTaxYpcgh6ggKnjlMnmVNcc6Y5k5RQANhRfgFSA4H9JbbUEqQJcUJ4KQ1jAiGOkERQQiAx0BxbybRQDOGjDlRRpCg6ksM1QYpAjgABaWI5lRRr/OkXGIIlxgLCTPLWqVIRT4/gHhQFiYJ4hixO3XEF8Uv2tyWw0CLn1COYUVIpUSkRKXYUG0Y1JUc6dOQsEzSTJFe0UDzjLOcsMioxICBhRwsbTH7Fac2O224CVxJXijZa1JJVkmYMOQYzjjIKS0lLyWotCslzTipJWkV7wwfFJs0GiQdNjnHT0bDRssHQVoBOgON6sOawlWR0fObFoGnDcclQxlCr6czzeRAzz0dLO4WPPL9WwEagWuBK4Fbz1oneizHI0YlW4lagSsFGwUHTVdSDZQ4nMk0USDKGcgoqBibNt9HscrMMajCi5DTnLFBSK9Fr0Ss2GtEbWWuZS1oI0mjWGDY40So8SLxwYunl3LLJ0MnQUZNB406TVvNKiVzySqs+uELyXInMSKe4Zlhzojk1nBpG7LHOCD4y3z0lDiMFU3b0S0MoEJIYK4I/+Z5ASmHCCeKEMYgkOU5L8FeD4ZShlKGUojRxggtEBAJH2zNJU5ICkiYaw9rIQpLIscaAg0SC1GFYSFZpkTHif6kk0BBokB71agqDX3HueZLQJGHgeB4ELMWeEYOhwonC4MjbMAhqkDKQ0KO6A6YaQwnSI59Tw1SlicNpZDAQ4DG0KNEoUTBRMPEMZBxkHEWOHUFHT5LBaaSwZKQmcBBkptmoSSdRw0BN00GTQeNBwknjUZNe00bTUtCMgeJoHCAgp8jiNJBkNKSTsFd4nevRkMmQSeNeoVrAUuCM4ULywrBcklySnKGcgAynOU0qntY8bQRsDR2iihJrlEQKa0kGzWuKSpSMAq6CmqyqBCsED4x6jj1JI0siTQOHliIL04DSnIJG0t7wTpNeopllSy+XXi6cOOLhGklKhjwGDh8vGjiqgjQCAgEKU5Imx8FgwmEiYWoptgQ7QjyjnhJPiKdEUyIxpr/0ipEkwSmgEBGQEpDgNEFHITFIOEoZTHHy6WvRr3zDKE0MQhIgAVOBUwYTlCQoSVEKaJLINFEwVRAwmGKYSAIdwYGQgotCKU+JRuCTnQcBCRKBUs2Q5UQTaAly9BNtXCNgCcwEDQxHQQyGHKQSpQpD8Usrt6QoKp4p7jkOnATBPCeOosBoYCgXpBIsY1QhcLwo5rjgZ8BTaAmUKKUgoTBlIJUwNQg4lB7BL70mM8d7TXpNBkM7hTuFG4FKjhrDas0jw5GjQsBB85lVtWKBI09BxGnEIBKQU5jTI8GcNIpWkuWCBoojo4EjR4E/yulQmjHUKFwL1HLYa9YakUuqCdQYBoIKiktOSskyeqQR44wij2GgJAoaFSkULhXMJfAMaJwaCAKGHgEHUgeSiEHBYE5ByXEtyTHHXSqWS5Zx7HAaCIgUBPIJkqsR4CA5yg0/weVhytKEJYmEqcRYYPRJ0XM0G0IoMdaUako5QiRNKYAMQZomR+EnTxP+/3OuHKuKwRQfixUkLE0Sg5DDVGEocMpRykBKUoggIQDRJGFpSlOAAYQQEgBlilSKVAoVRBICjaHn1FIs0acJTMPUYxgxDgjmBJeCe4osSjNBa81zjjwGgZLAiKGIoRSlCfrl3WMIipI5hh1FhiAJgcEwMhoY9hQGDD1BEgMCEwISjUFkKOPIUSBAQkGCk4SAlEBEATwWlkCphEnJUafJYFmnSEHTRuKMYYePcOw0UBwoNijxJOkUm7TMCLQUWoI9wY4gfwTRHpnpn6DF6IijjZzlnGSURIY9RRoD+/8W9mU7kiu5kjQz0ldJseVSW/e5C+ZhMP//f/NAlzJP38YMIBQClZkRIRedNDNSsqo/qwz1P3N8jL6lgb14UAdxL3HrZSs6qh+he417XQ/7+zHLP/byH7f2e/rvGb+P8TFGmsx8jPZj9leJW+jRyqPFs8URnOlR7jrCP3r5Ncvv6e8FjxLpVjKDW/W9+d58KzyKNucu3KvPVopLMNo63KyYzRJHazNiuE95Gi5+HPVjK9nR7+l9HZiFs7A7p7QFs5hYGCrY3UeJnumOqlSTlo8086c+QtM1TpPrQR1RbhG7uDseaVIQeBa99Xa49vC3Oe7Fd+JR4m20VyuHcxM3pfcoujCLtqJ7jVctr1yFZM5m3ezmeqv+Cu5Mkw8McZxP1k+/0U7LYj3EIW9khTWhB5swhE12ON6q/+zlz6y7ewcHcBNfgR9ND9p79feil/MevFfdq99KbNLuerT66PUIX2ZLskN46/E+6t2VHDDNZ16j/pzxa8bPWd6aP2s6zJRnS686PIreWnzM+tHKeytvNbJ3/gz/HOXHrB+j3p27uLnyed3P3h69Pnt79vpj1H/e5seoG9FpYSazavbWyp9t/O71z9aeRU0osCZUWRXyOEseurMSW+jRywx153AN+Vb8KLGn19dye4tZNBx71VE0HYUmWhGas7vS/GeGN1ehVZgJII0wES4Q5jzL51lHT78yVNpVjAvQwIF8bj3ugc/hn0NvXc8WR2iIw5ffyxbai09xfrNO2MTdNYVGm8RyXS4+HJUYzj10L/Fq8Vb9fvomPlq5paPVMpPJYz0qfZMG0ez07DZzmJs1y4/gq+gRcXd/hN6r5wOoP6vn/MwjePN0heMuTS5ny1uLZ6+v7s+qR+XbiM+tfWztbbRXr2+jpaxwDz0Ln4WPot25Cbcar1HfZrlX7rJH8Fn0qv6qejZ/nMn43sqtcNISdBazCtuc9xb3VrIxNYW7+Arez8fE3+pyUPqo5Uk+pVf4HupFhSuSSnq8Smm+OuRDPmM9B/XRyr2Vo7WjtVsrz15vNS6nvL14Bl/WtUJzWEaLn/msGsLMYaIFYDIQBjPY+lVhhVH6/i50huVjfB1FCKLCBuxZ/K3GZ9Nnz4koZUEZQtX624RvTZiOdMc+P8WaMIgjdAt/tLpX78FR1INdGMK9+L2VfakPGLT0CNlD6dA9aIMYRDKDTdyFrL/Zcr8X3QpvgWfTz15+tfhR/UeLzxo/e/u59Vf1914exQ/l8/jWH6YY3Wl75q2iI3AL7m6723ebyltwF9Lx5l5jOzFAg3XZdEzaJuzirehWeRTlLu3BGcyP24TvxknfrUeP4hu5kVnOXr28df8Y7XP0V8QODLMGq7RCa7IR2ltszfcau8euSB+5I8q9tkcrR/UuNKIpfcWyNK9HE96ceyhxUvK47qgyncXRzQJWiUpm3qqkuSGI0IIyidW/O0hnYOX7jmC+uOKpiVN81Pixbe893od/zvo56/sorx6PXrbq3TlCW/VZv0hmD27VR1Hiu+4LmDciVyQV0UKrtE7uyxlG342HMrY6bIpbpMc3cmrv1f1z1J+z/OntZ4kfNX60eA/9aPG760/3X1Ufoad4IzfYMEtSmTrZ++iv3u4R391p7pHaJjbaRtuFbIrlsS/nLW6nI1Ji2GJWaf0KFNezxI3YgZ08pFuJR6sZhfdeHumn9c3Kdg/t4ZufOQY2YIfsKXuIN+CWaSlYHD04nNe2784ZPDx2eTo69/TkzcInNqm6int37/IZftQ4Fj1cXlEXPaypABBVLEQhUiMNIITCpHmy4exCW+bXuMw5r3qXPmYZqrdRR1H3L3fhCgxydx1FjxqvXhM0PHt99npv5V7LvcYRvvkyGGqOVDK6I+32XBCtiBXrm3RHS/3NPTHT5kw75e/OaVPITXwU747p2BN1Bj97+WvWv0b9Xfxn+A/Xj4j3WFXjJhyuSeSww4BtxKPEe6+vVp+tPmu517jyxKPG7bQuysCawp7ObPFVyu+tLPm7xe00j0ye8Wzlfesfo3+2+mP099ZepTyi3qMcl/+WsJ1fqcOydq9DHL6Mbm/hd9dBTWMnXQgxnO2bm9cW6sQevnl0QzOreSTPX3UKLi8eLT0vI+bporsVn0XdeQGynvFHFsJhOguf23ptARuwSezOI/wIdaCc9tTfpIivCK1E5WKe1awSmauKEv9yC8/n4k9gBw5ydYgjbuE9WGiFXzmzAE4DzWCiFbOxCk3uJx8qm6fCtMSt/+m+lzgsyELULIJmN+erIq0pP1r8aOVJjfyFTPVEF2doOrMYHeJNOqSd3Ij0sZk67ddOVvua/VbjKF+RPZjYP2fZyudWP2f5MeK9+63w2fzVPXX2R9HhmmKndeCqBiM/RbgFHkX3GrcaR/h+2ienL3Lm6X2ZoJbOCDlAADJzS4eLbEv4vcZ2dlqaNMJHeDuzC2EwwABABpmFWePatOMqHacpaxcbWIFIYggTLGCFyBc2/bLQKPdSbhF7eJPCLMyyYVeFxDFbcC/anPcan6O8BQ+iw6oQQvO0sPaskgXWgUlbRlPFb+6bWIUrqMOsAS0jGKhkAQa13BmKb+lxxQxiawtd4gRMi2zOtE0TqpBobNIO4R7pN4Rfe/nr1v65+V/TX12rZNOC1pxb9cvfcXduYjdbB9YxaMORxwyOLAdnLajnMYnjjLDNbZMNty5bCKz4I/wW6sHcmauymzWzgQxHPyKOUvZathpb8Rm+hQ+x5wqkNEPdFPeIeytbqDLzB+bpap+GuUfxFPmGs4vN2ZwFcCKEIhZXkQpZyAI0nTbS34BHoVXm2jLbwE0MWBGrswKVSPZmnZzQpAaVJvdbxLKPdiWIiROMT8cmdLMj/M/efs54Ve1iuRTS0wa9mBWgk5m083pMYXON8EYOrY/bPbrUyel+1Do9hrQRu3CEhjIpWpVVR3f2OKFS+K3EVrzKWpYe13RPZ9Fb4aP6s8e96B780eOvrfz37v858Xv4e9db81f1WzJNRyKzpI0p5d+K7679RNxHaC++SOWaGFlSXsKAvWgvOkIb0YFOa7LmSdrX6yGbwla0VZ+FI9iEShuOW2h3dma6YoEKkYtfsTy9qyO0LkeHDVi3XFjbkug4utL++TqsYVmkjlM1+HZZ0chOdqCB1+XL0hSwIEqmfDEANwugis2VGS4To598ywJol8V5lsZMFa4e3sgGVLNCFrEoP9K7dBTfHdM5XZ0qUDkh/DoTsgEN1pdohOnai2/V770cqdm45hnaYVaJ5hzhWyrv1S/H4qQCI9QdCQI24uHYY6ksZZVpRBIIMRlfTUUYdpP9nuX30M/Qj9Dv3v4x58/WPiLuoek84z69kHPGIe+W9rde3kZN2PRlP19XWc9AvLk/Skkx4ubaXfsy3/YjtMVXUqxCqtUJikdcZ8cqJnhwILeon8JNl0bRQsdncs3cVonmXsQAAnLwPORgAM2swvpJ+6ts8S2gA5PaqE5dNvT5o0I0V3NVVyGyrq2vdGYQwEykw2mVZoItoC4maL9+tQCd2ujVQICgQCFPlUFUzw3K4WWoDF36PWoGJZC25ivkgbbkR5u0e/W3XrczvWUFbI5ROCPJxVK8Ep5XpuBhg9jDH8G3Yodbl1WiUBVqYAMblc7sxZhftRNH0duoj+CN9gy9SjxCT9cz/Bbav/GpjIBH0avF2yjPtpTMNLE5FtjXMy1raxzhh+uQHu4Pj7v7w+NRSx73iI2sthJDwtgFJ1JPJvP/g3BChATJMitUcVnDSwnvdnITj/CZ+Yao8pCLTggmwTMmaRI8oE4tjkXGovDWyEFN6hbl8BhaBCtDqi4QYvGlFqHgKzzyoMGMgnXaTrPCBQbjPMkGTNmWtHM1d+SSU045GEY3OCzy84AwFEM51+h6kfmzZ496JS2kBJCBlY6xW2h6NvW4F01HE3Mpr9w5nDOb1sS9xqOWV/XPFo+qo/osmq7NfQIp0iQxrqBTAsKsk+kTmV7tW8kOiae0c9S41bi3cm/lVmMLJQY/wm/LhmRBtKwdkzYTrzgnMWgTtpM394Tzh9Z0V4f1k1JdrOraP+eL3LGmVElk5Vs8NSnXYRpu4KuU91pfETdyuorgBhqUoWgMKCA3OlTkzWOBEKKkNiRc+WZhD6lLScK+l7yMjRNRsZzZJ2ufAwEUYzUc4nsN61wgZlLNrBk24Bl61nKENzLgoeJEIA+rCYzAxI8z2IPNv4pdmBW7ogcBlFWGWchr+wQtd8BGpNXno8bhHGZBiAhiuG+lTI/pStQyiZv7IaYT5C5ujlvRq5VX8fcad3Enbq5daoAA2qWr2RRy7bbTiPYWPE4J8dYiAWyDhX2dyDq1hViVr1PHy+rTaNOxx/Jq34tvSwqxHuz52tGJBivZdL+YtqWqzEBe8iX55I9oXyVPMKX8K+6uXZzO4WxcKxxkIbvYtZhKA/KKXKyeBAkJPMVumQWxOsfAhViKWcLzdsKsekZhXZ8IP5e3EFtxa4Zq1pBYh4N+K+Ue2l2DrGSAAhfIP/9txIk2OD11Xp5QwPNkEtBkFJ70gYV0mcvCrQubeAtPBShbmBusm5Vcx7V26sABbGZh5lxotJs1WMNKdYN2CG/Vd6KbbcAt0i427k3TF26dQgc6sIuP6vfgw3ELTKLnPIVj0lqOZxgCCDLIoKq8yptHoQo9clmAQozQLMp24Z50zJWK8wwlGRyOKR6uzdX9AiueSl4Xh2ukfOocOXUkDKzJn0BGw2LpylY6rcCqrPsK90p2Kll9BauhgoUqZBjWVQAjSyOsCNVZxE5MX4Uim6SDHDzLC1GQmhOcCNJJmsFSb7DETtbOSrn2HDAitlJyR16pL8XMpquUrlqWK3L+8lIptrqwZyX+/ibqYnerskKbwkdrP2vbQ242nbcat+KHlG359UGwQ/rH6P/s5dnUI2k5N3mqEvENHjblJvMKDeFR9dn4a4sfs9yCm2wIzb2Kg9iEe8H7iI/ZD9dGbLBdOIRJdDILdyKb0Ko+X9vjah64T49Vl8lJTSj1wwnuUlpR7n+H/Lt/c4QXjmwrnc7vA1Zlm/Be4+W+MTtXK+u7GfMq4myRnaphMRRTGPNwY9hZ2qTNfZNvJ5zqZCcT4Hau9JkUqhMD7LYCw7E+ccE7gkB+AZnJLIBO2nrfvwvi/QRlX8claoVSTK8L+a5waUsKWv24U+Dm+SPm1N90H+5VDKK7NvlOZY+l0jbXGvUKv5cYnuXVhvAS/2vW/7W3/2z+2/Wn9ffWs/RcaoXDaHCowCujuYZw0I6Tjc9IGKFCVTIpd868jiW+X80c3krs4XNJO2sk5gKIqwVxntfFjDo4l9Lok9qUTTfsWu/cEgvjnEflaj5O2MTXIGGKrtXs5rq7787uqx4l9BHXQZrz2lFoQDck0J7SlIbUXIkc9ih7lM0jdZnv+k4AAbqlKEo3ZoAmHneYEjAxER4u/BdAc1WxkXYxrwuLpZZ6Dhr798GVFKWalkJazk5frvKF3XJ9c04XJzjfAAAInElEQVT5i3+SkYwvsYhOzd7MzSox3M++Tdzku9BP6asLE/ZZ+H/u43+P+t+1/O51cuX2egok3Tkcu+tR/NXiFtjdjuCtxlGikwUI0kE3JpkoZp0YvqSgZJSpno+87We2e4vdsX31l64z0lbKjFjne6arXIH8UXdfsUJszr2ujn351nQvhpZ6FZL8Mr9SyVYBbABdqLJ/4VYBc5poS5kkmzRdlzvm2T9YPbHvas71Opc9zNwohNZbiiZ9kSqWFJ/yKoMNzPG4hPmpcFacAfEvWSrAAB1wS2lAQcSJ6uOSGE64vSiolnzypVKcQZYhu/7HrINDakAVnes9u6+N0oFsyycsTTl4yD6m/prx2/GrapdVnhMQp1IygofjVfBn6D+O8mvoWXFrkT3prIxuJ9A+13RGzBKp8H7TShIm2hbcg9n238Knay+RavUWfmXxSyW58vHX9FhObmlhhh5cIJcrPYyUA0KNi5+HWSNOLfsUGhK5rwlEVLGJRcyL/42sLa110DZxrtFKZhMiznzzr9JlcgIjIZqylsrWZT0HEJjpYHPfwvfwQbTstqU0ZZmHwH6VraUd6Mx7cIMbvzokQFwy18ITdp1zZj9HJkaW1ZbS9LhUqCpsvhj1HhrO5jrbf6opn+aqZQeadpg9nb+2+Ah7CzyDA3aVmMU1Ts1sgz1p74FX1R5IlSFnTlKSyEbEHj49dWF8Z+/ryP1DVKGLg0z5YEkDWsPy/dRsrmQTZ9Re75Zc4erMrN2Ii6+szVlPPp9LmuOmzeWCzkSe4JfXZgCq0wU/93Y9+XWYNVoaQk9nN4zcw1q6dv9GxqtZ1qUMWT/7bM6lLKTOnjzmFFRzLu8ruWSysEtjaOfSVKAwxfU1ipC8LMAAqtQjmkcRneeICxE8xXgmG489H0tFFaloRWSB9UCOh05gc87QLNHlBQvqBiiaE3lT3s31oD7cf7i/BV/NB62DwyNbTg44IDMaSFVywjZYB5q0SfcSt/Avc/aie/AQdtowa7k7Yet0uM6ofBfAwCxJV/t5Eyatrx5ASvZZ7pkN+dVQc2VvcQhX+innChewSk3epCa0s1USJ31TNsiVKY3VVV3N1c+NFEn+T1Cci1yBEd5dNXc+2XGmTKmIsYbK0ZRJVN3VnEVnt85RZILxYuhXgZYVYaWuJfcvvNHIlW+yIzPkGzWofqLpa/I8N82VpdyMdvILGmCknbFsO/Fr9r+29hRTqQMNsGY4XLMouHYbARKT3MSeUxAESZKFGsgn+MTu3MAdGmB3hZBEI8NIgAAHQ2xuW/Be/Z5aduge9VBMcIIJUQ/h6XoLf4UfwoBl16yYVTCl10V8qA42y35c3gqBNcrn3MWckzknsRai30reLGTTkTcj7M7DdYS2vME3szvYgCFN5kNm8HC9RbnJC0kyzgGjbIkcHrvH5nHJ3ISRSuaO1IHMKrBRk0pQscigQau98XU4FfJLplaWOpoLEsivv6JhHSm6XvB/FcqlYBVizaJc4LqneqHF5nJiYQ1SEd/j6XtmSjyYE1WNGLRn6GcvP0p5KnYyBaE/Y/7sPbBwAAEYzhyZ8OvqPaGYDWCnBtBOzf366Ny+ldbOtkwT866v3XmTdiEHE8ZKHt8HGewoeuv1rdZHLTnR8VWOLx3/73Wwnj2fBhvZw89Z+Gum2bl5JicuTTKPc+QohyPGGmRbkKuZdcMkDtrL+RFxIytNRANnwtlrXDaVwiWlpoAEQsIaFynZEFyUmYElMl0x9BUZhjWU+xUr9q/Hkt2//kqniO8nXCvfVFm37xfpCz2g5txCKnKunviGcPuGxNcyoSycv+pOIRpswm6u91p/1PZj9Gf4y/mrxs9Wq5QAy40yXJ9bia7oimYLjkxqyrN4e44tE3UJJ+pYUKbTmi36vRG3iEMasCpUP9XeJeaeIgqsMRXO7Pb4d46We4wnJ3chgsWVtaORW8TuMZd4o1SQM6UVaV08Iw0yrkq0GinJV9YQbJOmfFMcrmfBe9FHjZvWfU4p/9QTzej8q5Ncfxt3WfISm6tKhcwLD5iZkf8jzfy74xrQ1ZksBPwt4AyZwy641qW91lHiImp/EwP9XMGlqYvXcEKi73JysapVDga1eWweUwowu9lldf1QzQZsC95aHIWH2y5M9+nexSkOcpNmsMI6bJID3KjDfd1NcMqJIkmKDLDJh6Jj3YOaQHsosbZ2aSM7UGihHC7VKNFLiKbzUscprwdW8kuud4oxmUFNsBqqocjWbPiMc8CGJxg/uxNhxlPz41L+PCeNkoVnw3Y1f1JbkXdgE9+qXqEbMRauR712bL6dsme6QqcaiuWQgjVay2yBhCJnbcreCv8/kbTi6RsSz3qlf/drMOOaY1m6UpWu8V87W2xLGUtx7Ix0XiM4pzRwno+fyB2op7BelspAB5N8Zh52W5m/O4bjEPM2vfcWH7189vgc5VV0Iw5hwnbio/dDKmc6AbAWBrnpcYJ3y9s4L9KRzHaAg0v3r+dtyt09xyhWXTZ0YwWCJ4s+1aOzw5D3iinHkburrbENXHf+XFOBq72akiAVVJFXj+pRpe9Q4WsDnx/aDJt0lzairooBfktsa+VPyrnooVkHZ/anhSlU/K0neF5+EP9atv7tkfvqGisogAwhD3lWxlUfYbyI/Ff/cSkaSzQKfsWTaKk/fdMLcHGH71F1NcDPZEZfO0OgDBLdwYJFyxvQYc/QK/hyvIf9avwM+6T9LPzV4+W40W6BG3EPryud/JsdJtC5cvgXOAAAc1gzTGTHmtn3yC+QU1k5kJ+/0EgXHF+1+9KQkmPvHpv7lLeVfRl5Roqu6BE9okVU6dSXv4aYz4n91TKrYDHmLEZcdMlsgJs0F9OEkBXCk+WIttAFVp4751q5yQ/nzXkLP8K3iFPW8kYv8qCcuqD3/zukcl6tf1Mc/NtqXyucd9RlGivftkee9f8FNI6tpH6fKfUAAAAASUVORK5CYII=" /><img alt="" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAL4AAACbCAIAAABTd7ZPAAAgAElEQVR4nCy29Zckh2GuPZa0Ozs8zd3VVdXVxUzNzEzT3cPMOzvLrBWsdldsWWBJtiRLTmQllsUWmh07x47pXjtx4uQmTm7AX+AmNzJIuzvQUN8Pvuc8f8Jz3uft0bpaS9M+6nT+8cPf/OiX//Ctv/j513/606/85Afv/Oj7r3zvey9+69ufe++d9UvnuJDg5AFcdWJ+Bo0rVDnCTBWYpRq33mQPj3Pb48LRSen4NH+4wS+WxPEUl/eRUcHpJVAFwRSE8mNMhHGVfJHpbH6tUT82N31hffXayfWHzq1/8tzhR0+d/+zli89fPvEHJ869evSuN48/8idnN14ohC45vZccjvUR/WSvc9HALlvJGUP0OJu9EN185vwbP/vhW9/74aOvfGH16qnJc0up5RKbEDAFcfB2TIBQDoAoC8RYIMYKU2aEsSIiiLgcjgAGRxlnUsSybmosRk9lyIUSudHgj04qp+aU03PS6Wnm+DhxpEFvVOiFLDUVRcd9SNONNFRsTKGrKl9XmZpM1kS+JIp5gUtzdILGo6QzSiIxBk0KVE7lK361GVEaEaHmp8suvCThOR6JYo4A5HSDThlyiHZUghjJwbIgiZsd8DACDWPgMGIdcNgGnMAgau3HwUEKHmLRER4fFUmdSBpEclSihxVOr3JGhTWJvFkQTBxv5AQzL5oEyajI1nSMmqn5jy1mrp6dfvz+w88+dvIPnjrzwpMn7rnYrFZY1Wt2+8FQDA/m+WDVHW2GU5PJSDPhr0d8NY9SYNkY6s4q4aI/kHIna7kLD9736B//8eOvvvrEm68/+eXXnn79lT98551v/flffutv/qFH07SP99r/9N+/+Z//+Kuv/fTnb//gx1/+sx+8+b3vvfqn33vxW9954atfe/gPP5eZLCG8HWbNThFyunBHkMfSHrIapyayzGyeWShxKxVpo6Zs1qWVsjSTlWtRIeOmQiyqog7O7mBtmGynfKiSVUKNWHI6X1ytV7Ymp8+vrV47uXz1+OLVrfX7j609cmTluYXVl5p3fHXj8tfWqg8r4YsO5ajFVr/N3ujHGiNwuQ+pDyXOyvnbM/e8+uTLP/jTF7767tlPXw3MJOgsAwcAu2KBRACVQEJxYBIMc3Y7YwV5G8wDDh6ARTvsgkCPw+JD7GECTol4NcjOZNnlMr09KZyaU88vui4suS8uyefm2GMT7GaNW8qTkxFnw+NouBxN1dlUyaaLabiZhouuq0xNYcoyU5CoDI8mGCRGIXEOS0lETiVLHqriI6t+oupxZAUgSUNJEg47HT4QlK2wBCAy4JQASoJ4EWJZAMdNTmjUCQyhwDBmH0Htw4h9EIOHCWSYQkc4UseToxJtlCidyulUXufiDQpvEnkjzxk4Vs+xelEwCoKBoUcERhdQbdkoWi8KC9OBI2vpY5uZpRlvNgm7PQbJZeBUg+SxqkGHN075c1J4zBesh3zVoKesqlmWC6NqnI0WfIGEO1ZKnr3/2qMvf/HR115/4u0vP/3uW8++/eZLX/ngW3/xi+/87T/1dLvaf99s/fL//u7n//7f3/7rX771w5+88t3vvvTNP3nha99+5oOvPvnma0vntmkvDjFGB2eCWQvE2SEFcwQ4LOkmcwGmGuHHE9J02jWXc81kXZNJtRaWMi4+zNFuDBMgB2mBCQPGmEkJEEJkqOSP1eO5mUJppVY/Mjl/cW357iPLl48sXN6YemB26rlq8VnPxpdz81+IJi47w2dAcX6YGx8SJ/VsaRCM3UJMGAPH5Yl7Zz/71bc+8957V7/w7IVnHiwfmwC8Npusg1QTKNucCkR6UNyFOmQEkh2w6nAoDlACQQW2u2DA47D4HGCEcGZFohYUFvLKVoM/PSdeWFbvWHPfuea9a911cVk4Mc1t1vilPD0ZxeoepK4CTRmcULApHzUVYKeC1LjXOaY6ajJeVamKGyvIjqyIZlWqFKCqQaIaxGpBpBpwVDz2vGiOk9YwCoVQh98BuUHIBcJu0OmCCBViVQcnQjRjJ1ATBupQ2whqG3GCozA07HSOYtgoQeho2sCyRoE1SbxBFfUuSe+WDW7ZJEsGUdCL3KjE6WXBKAtGnh0VOL3I6Vyy0eexBPxAIAB4vWZF0YnisKToREXPuQ2sopNlk8dld/kRKY7LGV5Oi3KKEcMo6wEFDxJKyqGkO5AKHr797AMv/sFDr772yTffevrdd1746vt/+MEHH/zkZ9/52//d0+5q/7XT/vvf3PjFf/7mx7/692/+4m9e+e53nv/g/c++985jb35x48pZISE4eCPC6R2cHqIMNtxgJc2giDg9NBpgqbjM5z1yye+uBL3loDvvkZISH6IZF0oJkJM0O1CTw6lz4qMEbWAVuz8tJcei+alsbbU2eXRq+sTs7NnFmfPL4+dnJh+aGHs+7fokEHrcHn/YEb0T9G8ZA8uG8KpJmupjirfQpQFlkchfyl955ZFn3n/nsdfeevBLL9/1wjPrVy6oxRAVpNgo6/RhTrcT9xKol0T9tDNAIwEC9hOQH4eDJOTHwQAOxSgsKzI1vzCTUter3hMzrksbnstHvFeO+K4c8V8+7Lm4LJ2YZtcq7GyGaoaJugepKpYaDzQVZNqPz4So6TA+EQTHPeC4G2l48WYArfvRsQBWDTLNBDuVZqZSxGQCGY/B9SBYdlkznCVGABHcHsbAkNMeRMCQ0xF0on6U8mGMG6VFB0FaMafRAYyg4KgT1kOOUdg56iT0GKUnGQPNmTjBKEpG1WX0ekwBryXgtXjcZlnWicKIIuhdoskjWVyiSZXMsmSWFZMgGwTZyEs6VhzlJD0v6XlxVJJ0gqrnxFGF03tYo8gaaclEeQDGB3NeiHUBtGShBYvkdvqiojeq1Jcmrz771IOvvPLgq288+fY7n/vKV599993Xv/eDb/zV3/bsatp/7bf/1//97Y/+4Vc/+qf/7/u//OU7P/j+U2+8dPn5h5un5/E4AcgGRNQh/KiD1YHEsA0ZNsMjFtRop2xOCSa8OBWk+Agjx3glyop+nPU4aRUmeAAnjQ6nzuE0OlE9io0Q1CjFm9QglqyGK3OFic3G7PGZ2VNzUydnJk7OjJ+fmn18uvZCCr97mLs8HLkGRs5bg5um+GGre6WPXe3J3W7Ln2Zih/1nnr3jqff/+PE3Xnn8jbceffPth7/02n0vfuHotSuTW2sTR5Zyi2OuQpgMCURYwKICnpDQuIAkeCjG2SOMM8pjaQkrudhGWJnPe9br/hOzoYtr4SvHg/ee8F075r92NHj3lu/8inhskl0pUVMJrOpzFCV7nrMWOfuYDE954ekAMh12TkegqZBjNoxOR9DJKDodw2eT5FyWni/QC0Vuqcwulan5AjqTBBt+oKiCeQnMC2Cet2dZMM3BaQ5JcXiSp2M8G+E4P0UIDoy0IYgRgfUOWA85DTCqd5IGjDaQvImVrJxkEhSTx2/1B8wBv8nnN3kDFtVjkBWdqhhdstnvsgcUwCdb3S5AdllFl1VSLYJiYhUTK5k5ySyJBlUYVQSdxOtl1qDSepHUceQoRY0QzCjNGyneRHJGnNYj1Cgt210BKpzzH7/n9gf/6KUHv/TaE19+5+n33v/0W2+9+I1vvfOjn/V83On+2/Wdv/zX//zuL/72m3/xV9/42U9fePv1pYur/nE3HAGsXh3k0SPKKMwNg+Qg4OwD4AHAMWJHjQ7KivIAJoOoDJIqxLhgVgEZwUqKFkK0YKwRI/Q4bkAJC0YYKcbICmZetrqCWLTkL0xn6yvV5uHmxLGp6dOzsxcWZ+5eXPzMQuG5uOPigHTFnLrqjJ+yxresoY0R94kD0QcH0/eO+resKw8sPf3OH332vdeffPu1J778xmc/eP/5r33zD7/x7avPPb9+8cLKhbOLF07OnNxKzFSFXIDOeZiilyn5nTmFqvqLx2dSq2N8JchNxJT5nG+jETwxF7tjM33tVPrB8/GHzoUeOBO4esx/acN9apHdrNNLBXIijhRdtjRjyzL2HGsvicCYAkz4gMkQOBmGpiPwdASdieFzSXwhgy1lqfUKvT7Gro3x63Vhrc4tVcn5LDaTQCfCaDMA1z3AmAqNubB6gGwEqUaQqQaEckDKe5SUzAdoWkJwGnA4DbBD70ANCGbESCNBmyjOzAgWTrUqPps7aPGHLcGINRSx+qM2V9CseIyyalAVk9dlCwgWv2T1ugDFZZXdgMsDii4rp1gY0coJVkU0u7hRFz0qU3qR0Qu0XiR1CqYXsSEa76eJYYIcdRLDMD5kx/pBYhCl9azsiJdTJ++/et+LX/jUG289+sZbn3z11Sdef/Plb3+v58PdvX/48Df/45//5dt//bfv/fhnr3z323c+c80/IVJZqyOlt8dH4IgO8Y04pCGEG0LoYYzWkYKZVkDGBVIKQCkAIVpw3kTyJoI1kayZFKy4aMUFK8FZSM5GCRArQYILln2YK8gEk2puIj22XJ043Jw6MTl/cWHp7tXlaxtLDx5de+Fo+ukAdPpW113W1EVndN3gXR0gj32CvXLQd1+/fOTW2l2xR778wvNff/+599589o23Xvnga+9/8+vf+PrX//SrX//qy6+88tRTLz722GP333v16t3Hzx4r1PP+jFfJ+9hywLsaO/701jPvPXb04RO+uXxgqRo8PBE4ORe5uJa+vF24/1Tu4fPphy/E7j8buHzMdW6F356iFkvkVJqohaCMZE5SxhRhSlOWHGMtSbYxt6XhM40HLVNhYDqKzKbopTy9WmA2yvxWXTk66To64z4yox6ekDcb0kpZWMwxc2liKupoeKGGB58OcQsJYSnDzSWF2aQ8lZKbUaniE7IKHWEoL4byNgdpQlAjghtRwkDQJoo10byZ89iUIOiOgIE4HIxDoQQcTtp9UcATBhWvTXaZFNXolvQeyeRzWV2KRVEsLtUuu2y8ZOQFkyCaZdEickaJMMi4QSANLKnjiVERG+GwIQofIPABnBhC8AEY64fwAQgbhJ2DEDIIoSOuMDu9NXvHU489/MWXPvXKlz718iuffvX1nv/937/++b/9x0/+6V++8zd/9/YPf/oHX3t38/5tqQozRQNeGsUro3RRx6RH2Mgo7RuhXDrWZaZVG+uFuCDCR5y0FyIUKyaYnYwB5y2EZCcUCHfBmAKRKky7EMaDiyFajrFqQvCkXaFSqLpYmjs6tXhqbvnc4sbda0fu3Tr2wIntR04feX4z+QiLnOyRzoyqK/3y1K3s6m3G4z1DZ3uA4z2+U867v3T1ua+9/cX33vzgrZd+/Mar//TqG//nj1/+3Suv33ztyzuvvnnzlTf2X3v3xivv/fvLr/3NC5//zqceeenO268eWz93YfXxFy/d89mNE/dOT54fD62WYoeno2dWIndsxu8+mr3nRP7a6cyDp9MPnY3fdyZw57ZyaoFZr2NTaedYGCl4gARvjJH6JG5IEaYsDRQlW0Ux19zGhs8w4bdMhR3zSXq1yB+uSscayolJz6n5wJmVwMll9/aMsjUur9WkxQI3lyWm4vhkFJuOkrMxYSWnHK6Ia0V5tawul5X5vDydlMdjUjUgpGXcjzlF0MnaINLooIwYbSA5Ey1aOI/VFYZ9MWcwgfhjsD8GhRKgP2r3RmB3EFY8VkkxKKJOFQ1u2exRbW7FpiqApFg40cALJkEwCbyZZYwCrhNRHY+PcOSoQI3yxBBHDtHUEEkM4MSAkxhE8AEYH4DQAdg5CDn67Y5DFrgXooyhYnL59LET164ev3p16dTpnr/6j//zP//53374D//87b/8xRvf/96jL3+utJUXa1Z13OCaMXgWDP45fWBqJNDQe/J6PjxKe420184GEDrsZBIYHUVRrx2RrQ7Biimg04M4fU7E70QDKBnA6SDJRTklLat51VPyBMciyelc7fD43PmVhTs3Fi5vLd97dO3hU6uP3r7xxNm1p2eSd8PiRo88fatU7nFXPyHWb8EnepS5A/kZw72PLL//lZe/8+aXf/HHX/zvTz+uXX2gffEO7Z7L2rX7tAcf1h59XPvMZ7UnntEe/5z2zHPaC5/TXnpJe/vdzrvv7rz7yr+/8/zXn7r48qdOXzu/srTUKK/NpE8upi+s5e48lrl8On7lVOzKduTKdvDOLfeZFfHwBDVfcDZjUMkHZlVbnDNGSUOcMCYIc4qyZTigKFlKqqGkjI6phnEfOBcj1vL8kTH11JT33KLv3Ir//Hrg3Ib72Ly0MS4tV4X5AjOTISYTxFSSnE2Rc2lmuSBujsnbTffxKffRKdfhCdfamGu54p7Py40YlVbQIIm6EFgEQNYEMXqUM+C8SXAD3rDTH0X8UdgfgfxR0B+1e8KAO2R3Bx2KBxAlgyQYJN4oSxZVsaqKTZKtvGhieSMnGHnexLEmmtJzxAiPDvLEoMCMiPSQSA3y9CBDD9LUEEEOouSgkxiEsQEQHYCQARDuB+A+GzJgQ0cYN+VPh9LNam5qvDA12fPn//pvP/z7X33vf/391//8p1/4+tub17a9E1xgzp7ctGeOgultc2pTl1wZSiyOhicMrqyeCRiYgJ0LO6kYSqVxOkk4AhDoskMK6PA6wSAOR0hHjHLGaCzGMAlBTbvceY+v5I80YunZQnllfOL4ysIdxxevnFq499TyQ2c3Hru0+ak7z3zyzN0PzF48rd69Sj2zEXx+LfBHR5KvnCq9d3v9z+6Y+/s7jn74+IMfPf/czWdfuPnQp/YuXNI2j92cnP14eqa1eVg7faZz+yXt3mvaI490Hnno+t3nPz6zvXfmlHbtPu3xJ7XHHtU++6T2ykvdd9743auv/t3zL3750499+pErDzxy97FLJ4pn1gN3boYvrYUurnpPLynb09xyhZhMOaoBIKdaU6IlwVnijClGGmO4OUZaEwyQ5q05wZQTR4uCfkwBpkPIcoY5XFWOT3jPLPjOrfjOrQXObXiPL8irTWmxxM9k6Mkk1ojizRg+EadnMtxSRTzcVE/Muk8vuU8vuU8tuo/PuY5MutbGpJkMXQ2iSQGNkIjfCSkAyOghetTJ6BjR7PJB/rAzEHb4Q2AgAnnDdjVok4M2NQjJHoAVTCxr5FmTIFh4wcyLZl400Zzh9zCskaYNFKlnyRGBHBLIIYEelNghgRnkmEGWGaLpIZIawukhJzEAof0A0meH+wDokA06ZEMGAGKU8DjVtMtTiCQmqoWFqZ4f/+O//Nnf/fO3f/6LV77zlbOPXIrN+sPzRP4YXjmD189j9XNw9bStfNxc2DKlFkyhmlWKWbkgyIZhNoGyGZJNU2gYBbwOwIsAQcwaocAk50iLSErE0hKbdbkKAX81FB1PZOaL5fXx+rGl6u1bE/eemrvv5Oq9x08/fO7+J+7+0kNXvv/wlb++9/y/XT6xe+mEdua4tr2hHdvSzpzSLp3W7jinnTyzv7zWXlrQjm52zp/uXr2r/eBl7Y5L+0vr1xuTN8en2gtLreXl9vEj2rU7tXvv2j++faM53p6Y7B7dunFmu3P1Hu0zT3df+sL+iy92P/+i9tore++/fvP9N/7l9ZevXT4ZO9oMnpzxn5hxbU/za2PETAZpROwFty0jW5K8LSkACc4ao81R0hohbVEKiNO2FGfLCsYCZ6yI9gk/upBi1svSVtN1bMp9atZ1at59csG9Na0u1+TZHDseI2ohZ9mPlP1kI8ZNZaTFquvwpPvkgvfcqu/Cmu/ChvfMmufYvHtzXF4ocM0onlewJIuEccQDOwSzgx51EiMUqxdVm9sHBUKOUNgRjjp8EcQVApWQXQmCggugWRNFGhjGxHBmhjNRnJHhDSSrJxg9QesJSocTowSho4kRjhziyUGBGhKYIZYZZP+fOoMUPYhRgyg5AOP9NschADpkh/tsUK8ZOgTSelAw83FBLYbUUjwyVe7501/83Vd+/Beff/edUw/cHpkMBye5whZdO0c3LtLTdzALl9mFu5n5u5jx087yGpiYcPiyTneKEGMOIYHwKYJNkUjYafU5LEHUGiYtcdaekeCs4kjLWEZlch6xHPSMx2OLhcxmo3xioX5uff78xsm7jz1879kv3nvhT6/e/nf3Xv7tlbtal853Tp5sb5/UNrd3pyZ2xkofFQofZTK72cRuLbc3O9FZnu/O1vcryf1qQVuY725v7J892bl4oXN0a2d28maz1JksteYb7ZNHunfdod15V3tt7eNKen8qvztd3V9e1C7fpX32Ce1zT2iffqj7yH2dT17R7r+qPfrYLz//9OqxCe961bvZVNYb9EIRbkZsFS+QU+1ZxZYWgbQIJgUgxlkjlC1EWoOELUxaI5Q5TpnSlKnA2uou51yCXi4KqzV1q6Eea4rbTXGrKa/V5Nk834jgJReSleGsDGddWNnPN5PqbNm7MeE9Mec/uxK4uBG8fdN/bsN3YsG92VSXivJ0gqv7ibyEJWgsgOIqQPJmijaQtJ4TzKrLFgwi0SgajTr9UcwdcagRSAlCvAqQlAknjCRlohkTxZoIRk9yBoLR4bSeYHQYOYriIyg+SuDDNDbIEUMiOSLQIywzTDMDDN1P0wMUM/j71YHxfivcawN7AeiQDew1gb0gOQpzRocEiSmvr5LyV7I9X3jnnXs/8+TSua1gI+iq8PEFoXKKnbydnrubXbkmbT7g2nzAu36vb+F2YXybKMzgsTIRLrKeLCmkMD5N0jHS4cesXtQSwm1RBowKtrQMZGQwIzmyIlaUpZrPN5cJr4/ltiYXtufvO7f93vnjP7tw5lfnz/zm1Mndoyc669u7mxv7hzc6m0faW8c7J860jh3rHDvS2d7qHN7ori7tjjdu1Gq/a1R3J6r7hXQ7Hm2FQ51M8uZ0dffIknbymHbqWHd7qT1V0OZq2uZyZ2tdO3VMO729N1drVVJaIduq5vcXJzpnD7cvHO9evb1z7eLO8bXumcPdu87uPvrwg6dWvQtFz2pVXinT8zl0Mu5ohqGxIFD2WnOqJS3YUhyQpG1R0hbCbQEMCKC2AGoLo6YoakpRQFl1TseoxRy7UhY3KspmTdmoKmtlZSHPNWN4UYHjFBR0OgKoI0Q5khJdDsoTaWW+qKzVXUenvCfn/WeX/RfX3Kfn1SNNdaXkmk0pk1G65iGyPBHFKS/EyDaas5C0nuH0qmrx+8BoCI0Enb4g4gpAih9WfA5BhXDajBJGnDQRtIVmLQRtIhgjwRowZgSlR1By1EmMOIkRlBjB8RGGGOHIEZ4eZuhBhh7g2AGeG2S4AYLpR8k+GO23OQbsjgG7o98GH7JCvVZ0AOSNVtYECHY2JgVq8Z6rTzw6tTUfbYT5FOGtsakloX6aX7wsbN6vbD/sPvqIb/vh0MZ9gaVL8swJdmyFy9aZRFUIFhgpiTJxDAs4YQ8K+DBLmLDGaCDKWxICkJSguIAkBDKvqtVIsJnJTRXObM58cOn0v9x+Yef4ic7GYW11XVtd2l2a3V+Z1+YbnWahNZZvNUqt6TFtebq7utTZWOlsr3VObWlnt7VzR7snDrcPr+wuTu/MjO+UijeDYS0R1cbz7dWp7uEVbWWpM9m8Ucl2Jqrt6cbe8qx2YlNbn9Mmavu51M10uD2W3mlmb8w32sfWupeO31ia/HhurHNx69dX7rxzbTIwX/StVKSFHDufo+YyxEwKnUkiU3F4LAQW3LYMB6RoMEXbY4QtiNiDCBB02EIOc9hpSZJAUUQmQvhckpzPMkt5YaUoLRfkxaw4naKqfjjNAEHYrlohyQqqEBgk4IREloN0M8bN58XVqrrV9B6fcZ+YVY9NKEfqynJBnkmIExGq6sKzLBFDSR9IKzZWsDKckeF0smT0eYCgF/a5YFkGBNkmyHZBBikewGkLQhhRyozRZowxEayZYM0kZ8S50f+nDjmCECNOYhjDB0l8kCGGOGqIY4Y4dkgQhjl+kGYPUVw/Rh1C8AHQOQQg/b/HCvea4F4bo7exRitrsvFWxOPsuefxhyKVIB9FxSQSqrPJWXr8JLd5r/vEI8GTjwZPPRo6+UjkyP3BxdulyW22tsxnm1yyJgfyLB+EMZcNlq2gG7IFHNao05LErCkSiDFghIdDPBbiybgspn3HZya/c+nu/3P5yt65U9rWandlqd1s7qRS1xORj9PxX4cDv5b4DwX214rwa5f8a6+yk4zsZeI3kpGPE6Ebych+LtmpFLrTk9rasnZyq3vhePfsydbK6m4s+rFM3Uh4tKmKtjCjTUzfSCd3En6tXtyfqu0uTGirc92ZRqdRbGWCWi7czoXa0+X2+lT35Ep7vtlqFrRzW399x8n58WRooeRbKquLBXmlLK6WuaUCs5SnF3PEZAKvh5CSCmZYKEXCKRKOo/aIwx5xWCOgOY5YsqQ5z9qqiqPhx5oRfDpOzqWZ2RQzHWeaEazkgZKUPQgCihng9ABvBl0OMEjBGRWt+MmJODOXFZaLylpNXq9J6xVhtSAspLjpCN3w4kUeTeNYFCa9VloxcZKFEyyCZJJko6KYXbLVLQGCYKMZM0mbCcpCUFacsjkps4MyIozRyZpQzojzJpI3koIeZ3UYrXOSww58GCWGMbyfwPpYYpAlBlh6iOd1vDjKikOsNEjzfRjT6yT7YeegHekHkD4rcsji6DXBvSakHyBHIc7sEABYAnuuPPmgN8e70kikRmem5dwcP3VcOnItcOKTkVOPRE4+Ejn+UHjzqm/unFhfp7LTZKxKR0qCK4phohFidLBkhDwWe8gGJmEw44DTDmcMh8MUGCAR1RkJsH90dvvDzzyt3fOAtnVCm1/s1sdu5PM7qfRuKtUu59u1Urtc3K+UO82GNj3VnZxojTfa0xPdyUq3lm2XMvuZ+E2f72NJ+q0q3Yj4d/Op/fFqe2OhdXyjc2T9ZjH/scDt+xVtLK1NlrVi4qaHaycD2lR1b6rSmhtvTze6zfzNgLgrkVrM3S1FW5PZ9mypO1FsZWPasdU3NseLY+HoYiW0VPWuVtzrNcnz5OYAACAASURBVNfmmLJRkzaq/GqJm89zMym6GURLEpJjnDkKzRKOFAomEVsSNqVgYxYz5ihTgQMqiqPuczRDzokoPhHFmyGiFnAWXFCSBoMw6LLaBb2N1UMSAPkwIM7CecVZC2DjYWo6wc1lhYUcO5fGZyL4VMDZcDkqApwjobjDEbYRPjOlGlnZxElWXrJIikWWzYpoFTkzRZowVI84RlHMiOFmgrSilAmmdE7GiHEmJ6vHOCPJGyjBQPFGjNY5yREHPuTABlC0j8AGaGJY5E3BEJbI8LE0G4g6RJeekQYJvg8hDsJoH+g8ZEN6zY5ek7PXhBwygAdMjj6Q1jtFK6aCPQ9//tH8fCgxyefnlLHV0Niqb+Gkf/tq9Oh90WP3R7fvDR2+Epg/r9QPk4V5NFpHfXlMjaG0YnHQwxAz4lB0cGAUTZrwPIDlbVTGSkXtSACCRXOUh75y7qj28H3aseOt8ZlWtdmpN9u1sf1aWauWW/HITZ/7hiR2VHc77OqG1Y5f6vrFPRfzkYTvurm2T+rG/d1iYq+UbDXz7UZqLx+6GXLt+Vx7sdB+IdWZndSObHXmZz4U+Y85TMv7tVKo5RV3JFKrJLXJ8n69sFcttMqpdsK/yyJagG9H5FbW1x3PdCcLN2O+naWp+5uxdD0an6/Elmvh9Xpga9x7pOneaiiHx+TNmrpecy0X+ekoNebBy4IzRzuzpCODgxnUlkbMGVSfwfQF2lgWzFXFWnNbqh57ze8YC+CNEF71O3IKnGLBMGr3QnbFahfMDsnucCO2IAbEabAoQzW3YzyATkWIqSg2FbI3XJYqby7RtgJlzWDWBAyGbWjASrhNtGphJRsnWSTVoqhWRQYk3kYTZgzR404DRZgpwkzTNpwxOUk9RukJ1khyRoIzkryB5HUkZ8BoHUIMw9gghA5ASB+KDbndSCqrFMdCpUa0Mh4vN4LxLC16DKQwgNF9MHYAxA7a8V4Lesjo7NU7DhqhAzr7rTr4IMjqCLe955N/8Mj4dqa+FWluRWaO5WaPZZZOx7bujh2+O3L47vD6nb75M1L9MFlYdKSn4GDVISdhzm8nBANCD8P8iNM7QiR0TMEoVCx8xcKXTXzS6lR1Xt7wzRMb2sU7d+uTO8liK5nXSpV2udSKx67LzA6F7KH267DlJmi9aTReN+k+Gh28Mdy/N9jXGhnYH+lvGwb3dP039YP7iG1fIFs+oR3zdQtJrVHoVrN7ifBewLefjHQmat2N5dba8oc+90cEokXcnbDrYwbphBWtmtBq2XYhsxePaKnQvkLsK1jHz7UjcrsU6c4U29XM71ZmTo+FopVoZLIQXahG1uvBrXHfkXH3VlPdqquHx9ybY961irKQEiZDZE115jlnlkayFJwjbTncmiNNOUpfZHUVSTem6sc8ljEfWAtAFZ+z5sMqPmfBBad5e4S0B5x2NwjJACrDDsUBeGBbGAfzvKUkmiuSbcxlq7utDZe+yusKhC6HGnKoIYNbUk57DHSG7bgPoDwAJwOCYhMVm+Kyu1S7KoEuAeYoG0OaadJEkUaWMdOMhaSNBKUnGSPDmRjORLA6jBnBmVGUGkWIIQgdAJ0DANIvyHA8raZLwXQtkh1LFMaS+bFwqeFP5jlOMZLcIEr1wsRBkDhkI/qM2CGDs9cAHxwFbzMihyzkoI0Z7vn0F5/avDS9cqGwcC6zeLa4fqG2ebFw5I7M6rnw3Cnf5Am1vEFnFpDEnDM+iQVyEB+24R4Tyo866UFMHSFjBj5vkktmV9Wq1q1y0+TOGNOS/svrM9qlu7rTa53p5e7U3F42+7Ei/4Ykf4tiN0DwY7t9X2DbIU87FW5n451ctpPOdKKxTiC4ryo7IrfLYi0cuGka2hk5pBmHusaBthNosXjXK2rJoFbOdaulGzH/9YDSzqbb89Od7c3fhsI3KVbzCnsc1BHwbiLYKkS1erZdye3n4jsSsYvoNTfeiUudSrw7U9Nmx/95prYepTx5NVCLBKdzwcVqeK0RPtwIHKl5t8a8h8c8h6vqZsm1kvPMJNi6y1lgkRyD5Gk4RwE50pqjzAXaUOZGKoKu7jaOB+yTEbgZAipeoOR2lLxwwQ1mZCDGgiEc8jogxY7IoEMBQRWw+iBrkjDnaFOeNZV5fZkbLTKjRWq0QBiKpD6P61OYOUOAGQxNokQUIYMw5bKzqp2XbIJoU2TQ7UI8KiLzgMBYeNrEUUaeNnK0kWNNLGtiWRMnWBjeTLIGkjMQrB6lRhFiGMaHQOcwghu8ASaacsWL/nQ1mq5FM2PRdC2UqflzYx5vFCH5QZw+BOMH7MRBK9FrwvqM6CED0qtzHDCT/Vam30r39bz6zdcfeeHyuQfnjl6rb95V27yzsXmxtH4mObvtK68K+TU2tUTE55yRKdRXQ7mEFQsYnS4jzukIbogKjtBZPV8xKGMGtWGQxvXu2nAzbnhnuXzzzOnW8kZ3fau1sHgjHr/Bc3sSvysJ+x5PJ53Txhqd5nhnYqIzPd2enNqfnm7PzHQmJ1r1sVatvF/J75dz7XyqE/W3OHLHrL/ed3C/7zZNN9CyDe87zbsU3HWJ3YinnfC3o8FOPN4ZG+sePfLbQm5XoLuIaRe1tUOeVsKnlaLdycp+Ndf2ifvAYIc07PmJdi2lrcx2Zyf/far2RIivB3F3jHCXPL7xdGiuElqp+tZL/rWKf7XiXSvJ60VpJa/OppmGF84zcJZ25Fkwx9jzNJBjbCXOWhMsYzLQ9EMTUWgyam8GLWW3reSx5lVLWranZSDG2gMo5IEcKuCQAVi2gbLF6raZwg5jArVlaUue0RcpXYEYyeEjOWK0SI3mSX2aMGYIW5Z05mgqS7Ipgg2jtAfkFDsv2ETe5lJht4KoEqzwgMxaRNokUUaW0HGMUeDMHGtieDMjmFnRwooWmjPhtB6l9Aipg52jGGHxBplwUkkUA+lyOF2LpOuRdCOSrgUyNU+ixNPyyO/VAfADFuygCe8z4f0m9JABO2hm+2x8HyT09XzrJ3/yxrdeevSlS7c/sXzigZmteyaXL+Snjvhqq2J2kU4vMYklOjjt9JRBOmm2RoyAz+yUzQhvcKo6OjYqFPVyU6dODPunhvzjQ6Xs6BsLyb2zxzpbhzuHNzrz86144iOe/RCBP3I69zyedrHQnl/enVvcnZ5tTc606+PtythOqbBbzO/lMjfjkd10bC+f3quVd2vlvUqhU8q3E6kdQf14aPj6LT37fbfsDdyyP3hrx9jXtRs1mermQt1svBWP7dfr7VPHrsfjHch+A9a3JKKtcPshRSumtHK2E3F9bB/chwZ3GWAn7tG2l7qrs92Z5sdL8z+aHb+UkDIqqCY4tRHzzha9C1XvUs29WHEtlJTFIj+fpWYT5ETAnuOsScqeYYA8Z82xljxrLXKWCm9vqMhkEJ2IwRMRWzNgrrhtZbetoFrSoi3OA2HK7kMg1Q5LACTYYMEKSRbAZbMFEUsMtSRJc5oyZWlDlhpJ44NpvD+D9WfwkQxhyNGWHA3nabrIC0VeTjN8yCl6HLxo41mzLAASD0k8JDCAQFsFyixQJo4y8KxJ5C0Cb2F4EyNaeNnGSTZWsFK8meQsOG3CKBNOWz1BNpR0pUuRbC1emsoWpzLFyXSuHs1UfdmaS/SYMfoQQvba8V4LdtBC9FnwPjN20Ez2WvhDgNQHK3093/+LH3z1h++98O5jl589cvpTC0funV68WKgc9iTn6OgMGZ6mvRMEX4OxpBkI6S1+M+K244rN4jKaQqNkxiCUDGpT55/SJZrDY/mRF5fSvz59pLO6rm0d6S6t7KcKvxOlDxH0uiC102mt2dTGJ7tjjc7YWLdR0xo1rVrsFrPtbLKTirWjwXY00IkG2vFgNxnvZlP7+dReOdspF7VarZtPXRfIGyPDrVtv69x6S6f/E53+A/ujg/uicz/j3SvEdyOR7vhM99iJj3yuPcjchS0dibohEvs+pZuKdaPeG7hpx3ZII4CWm9OWJ7pHFlv1YqdU1Camfjsz9UE5cTLM5qOcvxDwTOak2Rw7l2Nmc8JUjh1PIs2go6oCGdYcwWwx0pZmzFnGUOT0Zc5YE6xNl33CB0+E7RNB27jfXFHNBQnIK7aMaI3QYACHPA5YsTtEG8Ta7IwJ5I2gbIX8DjCCAnHCEifMCdKcpo05ZihNHEqhvSlsIE2OZGlDgQVLAlaR6JIo5QUpzfJBlFNAQQAUARQ4iKUAhrRwtI0lTBxhElmzJFhFwcrzFpY3s6KFE228CHAiQAsAydlI1kayVoKxeIJCphwvTRRqs5X6QrU6W67MFEsT2WIzVmgEJC+AUn0I1QcRhwC8FyD7bHivFT9oY3rtUp9dPQS5enu+/4uffP0n33zxg89e/fzJM59e2rxvcvJsKr2u+mdo9zgh1QmiiEAZyJSwmcNW2AuiLhCVzCg/pPpHc2lzMaXPFXSZwmgzZ3jxcPaj82e0w9va6vr1RuOjZK4Vy+9H451kQkulO+FoKxhsRcMdgekKTEdhum6242ZbMtHmyQ5HaSzR5SlNpDs82SXRNoG0JaYbUttRTzsZ0AoZrVru5NIfsfRvhob2bjmw09d7/dAt2nC/RsPtiKql451Qcm9l/eaRtRsE2bUYu5xzX8L33HzL62771Lbk3AWHu7ChKxGtZmFvdbrVLGuVYrdQ0HJ5rVb5aGbyz6bqd5TDyazkKriYehCbiNH1GF70g0UFyLBAlLR6EcCPWsO4OUEaCpyuzOkqnG5MMDVdlobXXPfaGj5r1W3Ny/aMZImxtgAOeRFQhWDBBnNWO221kUaA1kGCGXFDjqATjhJAnDTHaUuKMed4Q54fyTEDWbovywzk2JECZy4LcEVGSxJbELg8zyVo1odwol3i7QIHsrSNoS0cbWFJE0+ZZM4iCVZJtImClf19sAQbK4CsANK8nWTtJGsnOSvGWDxhudKsVKZq9fl6c2l8YmWqsdisz9XqM4VSMyq47AjRB6EHQfQggB2EyD6QOARQB+38IUjtQwJ9RHSg57u/+B9f+dG3//D95658/tTRT83O3VUuHQ1651iuidNVjCgScA4zZVBDwgEEIIfPCQRgVNLN0aYPCoGfZJUf5dTvTAVfHvd8Yz6ze+GktrrRmZzs5PP7ofBNn38vGu6GfHssfdMB7TiAHcDQNg23Rnp3hg/s6PpujvTuDB/aG+prjfS3Rvraw307Awf3Rge6dlPHCXQhqwZYujZTGwE6PKZJYtvj3cskW9XifjR83WT53W233Tj4iZu39rQGD+zbdG2Z0dKJ64XK/rEzu/XGh8bhrtPUlp2toNT1+zouuaPgO05dBzV2XXh3qrI/N9MuFLR8rpVNd7MpLRHWEmFtrPxfK7MfTJc3E6o7RGFZCc26oaRkTDLmCAb4ELsKggpk88CmEGJO0tYcbykJpjJnrsmWmstUcZkrLnvNA+RkKCXYwrTN6wRUEBAsEGeGaDNAmK2EwUaNQqzRqYCI1+EIY2CcMiUYU5IxZXlLUTKVRH1RHCzJIxXVUHMZyxJQlqCC4MzSRIElMzQdwlgF5FibIACiYBcFQOSsLGXkWZPImgXOLHBmnjOzvJnijCRjplgbzdppDiRZO8mCBGsheJvqFxOF9NjsxOTq1PTazPTa/NTq7OTy5OTCWLocxDmDk+zH6AGCG8aZIZQdQpgBiD2EqINEaEQu2fxNsOebf/XDN7737pOvP3riiZXpu/OFk6HQssxNUHAZgwookCcsOXI0TegSiCXsAAKEOYQR/OjTIv6flPgxSndc3k4ue3N8rDU3156c+TiT+9gf2hPkHZTYJckdHLthN1+36HYMg7tDB/YGP7HX19M+1LPX23PjQM9uf097+EBn9JA23KcNHtKGDrX7btvt/cTuoVv2hno7w33a8GCn78DewMG2dVTD4C5LtSR+z612YtFOIn4TRq/f2nv9tk9c7+25MXzrTf1AR2C0fHF3elk7c+G/ZPmmqb+D6rtBWYuEOgFv283sIPoWNLQrQa1mXlue7+Rz3XSynU5q6XgnE9qNKu2QS8umtIXZv16b2w6ymMdhC9P2IDEcho0ewC4BoGCFBABQQIsHsoYwe5KBcjxUEsGK5Ki6kDE3MuahGgGm6iWzChKh7W4YECx21gjSRpA0WjGDBdNBtMHBGlEJcLghuw+xR0lbnLEmWWuas+ZFU17Q58WhimtozD3ccI+MqSNFwVQUgAwFpwg0TjBRgvMhtGTjebNLgTxuhywBLG0QOJPEm3nOTDNGijFSrJmgTCRhJkkrQQMECxKsnWJBjLFhvF30sYFksDpdn1yZnlqdmVyemVyanFmZGJ+vuMMMKVnUMBbOicEM747hst9OySOEMkwHRsWMITThyK5QPW//8OvPvvvc+adOjJ1Pp094g5uyNMuiddpSJMwFwpyjjFlGn2F1KUIfwQEP5RbJh3KJ/5hqtnOFdrHcLuS1UrFbKLTL5Z1qaTeT2g/H9qLRVrnQKuR2gqHrbteuquyJ4h7H3KTxG4RzBwZ2bNYds/HG8ND13t6bBw/cPHjbft/BznC/NtzfHTzYPnTL/m09rVt6On0HtKFD7f7b9g59Yt8w2HFYujTWYoiOqux5ffux+A7FfnTbgZu39nx0sKc9dHBnZHBfFveq1fbx8zfG5/9LN9AyHNhj0G7E144F91Rm32lqgwP7tGUvE+7OjreyyW4iriWS3UioFfW2/HJXlbRoSKvktLW5d6tpkbeafSgiO6wui0U22ziTlTEAnNUm2qwKYAs4bTECSNNQnseqKtvw8c2APBFSx0OuesBV9kgZifSjiGiBGANEGiDSCOAGK6oDcb2DNjhFC+yy23wIECbAGAMmOSAtWHOSKSvossJASekfc/eNe3qb7t6q0lcQdGnSEkPBoAMPOCgvSKo2XrDIok2R7YpkV0RA4Mw8b6ZYI04bMMqMU1Yct+CoGUXNCG52kFaUBigOwjjQIdh5PxXM+KPFWLaer86ONRbqjdlSbTIbSauBlFSbK6yeWt26/ejymfXSfCGUUzxRTAxYhKjBW7Km5rDSptDzha++fM/n7pq4WA6tyeoyy8+z5CQD12hLkTTnSHOGtmQYY4qxxnhDmBsOOOpu4l9rU91s6WY22on69v3yDR6/QSA3HI4bTud1CtvjuD2ffydX2K+Oa/VprVbvZPN7gUjbHdC8YS0c1zJxLRXvBPwtUW5h9L7NsWMw3BgZuj7Uf3N4YGdkYGe4/8Zg//Xe3hu33drq7dX6+7oHD+wfvGV/6FAXMLed0J4T7gjcrkvcDfuui8KHB/pu9tzS6T/QNg3eBM2teHR/ZlFbP/obHLuu79+BLF2XoMUCbS/fooA9oL+Fm/ZCnm65uOP3d/xBLRLrhIKtkLcTdHfdSsejavGw1qj9vFHKMxarAoACiDJWO2c2MwYzY7BwFqsMWFXQ6ndagqg1TsA5nq575MmgPO5Xmz53w+uuuvwV1VeQPCmWcUMIY3DgOggz2DGDDdWb0RGQ1DsEs8MF2QMoEKXsKQ7KiWBBsRVVc1HWFaSBvNRXUQ41PL3jngMN9y1lsTeHDyYQUwSCfDZMNuOCnmT1FGNgeLMgWmUZ4HkzxRgIRo/SepQyOQkz4jQ5HAYYMUCo0Y4aYNKCcSAmwogEMj4ykPeFimF/PuzL+UMFXzjnCaaUdCWyfe7wpfvvvvL4px747JMPPPPUPY8/vH5mKz0W8yRROW4NVMD8ElM/4u659vx9M5fGfUsyN01iE05HE7dXKUuBNGVwUwo3/v78JyhLhNcleFvA8qmI2I3mtEiyHfLv8exN1HEdd95gibbEdwOB3VyqWy5qtapWb2rlZjeW3vcr+z6pHVDaXmlfoW+w2C6F3SSdH+HwR7TzIw69LuD7PreWiHWjkW4k2I2G2n53S+R2cXTXar0xOHTzYO/ObbftfqKnfest7d4DnaGB1sjgvn5EI5A9lmoHIje9of8YGvndLT3dwdva5qE2T7dLlfbs8o1A+MPRoT2boSuyXb9L80saB3ecOo21d+LBbrnUCYe1UERLJLvJuJaOaamYlghpYZ/mkTWP+z8ruW3CBJH9BtliZ6wAbTTTBgtnMotWqwraPLAtgFmCmC2C40VJqHuUps/VdHsaLn/d5a/IwSIfKnKRPO8KYiRrRDAd5NQBiM6GGsyozkboYMEKeWB7CAcSrD0nQiUFrLjAmtdadVsqLkPZNVRWB5q+3knfLROenqbrExX61jQyELGbfRZEMWL8KCEaKNnEKhZOsYiqlRfNFGvAGT3OmVHWipJWh9Nkh3U2eBRw6OyoASTMDhZAJQiRQMKNenKeQDnoKfi9RV+o5AnklVjJd/jM+n2PP/zA00899NxzD3/u2U9+7pmHnnvq4eeeOnrniUhZluOArwCUlvjmdrCncqquzslkE3OOOewV0FKA9EnYEIMNEVgfhvVhhz7iNETR0Sg+EEM8AfubtcTPI75fpcLdqfF2odiNprRMQWuO7Y2Pterj2thMa2xiN1/YCYd2fK5dt9xixV1O2FFdu0H/fjjQSkRa2Uy7lO+MVbr1cqdebFdznVqlVau0auVWtbRXyu0XMt1UqBtyax5ZE7gOhu7Z7TeHhj++5dYbt926d9tt3UOHOgcOdIcGNJOlDePXQ8HfhL3/1d934xM9rdHeltWw7/XuF8p7odivR0f3TMNtEu1IXEekNA7uoLoOD3RS4XYp34pFtURCy2Q6uVQ3m+pkEp1UWAu6dmF7C4JapdQ7UTEP3mbDDxmpUQuhs1J6C2e0iDabCto9sN2PW/wYECKogizXveqY29Nwe+uqryYFK3ykxEYLVDRPhxIUL9tg5zDgGAGceitmsBAGG2kAODPggmwhwpbgwIIMl1W45kGaQajugxoBqBEyjflGmv6BqdBtU6GecW/PmNBTIA/E4ZH/n0S6/pOyQBwH/sxsTu70k9Pd3d27O7szG7PdwbILSzcIKAKChCBlgCdi19lYZ51eeed9LrxDPVsaya3J5/vD9/V6/wlvDwxbuSIzW2blKeyQ2o5obLDOhugtsNrAUxlhjVWosUo0JolCIxBIuDCfDmN0RMhEJRxEzhXqEImRLzYJdAGtI+V0Z7yeVq8343Q1GuNZ/9oda+87enjvw4/sPfXQwccfPnz6oYOPHd3z8OFdx/e3j7UY/UJLhJfsVbUudgHiFiW/WYClBVAjwk3AnDDC8sEcN8xzwxwPwvZiLD+fGRDQwkJaiC/wwC43GjWyWpSMp3rrr65cXOoZwJuz+bauhY7eYvtAsalzNtO20NqSi4Zzfnc+6M0HY/lEY64pU8x24N29eHcv3tmJZzLl+oZSMFTyBvBgpBwJlYL+QsBT8LlyHse805wzKedUggWlqKxVFVXKvFJZ1GuLRu28CJupo85XVRaJxHJtFV5HLdCZcwJR0e2ZN5h/rKy4WUMss+oWlPKFgL9gc95i0GcYNTkRius1BbW0KAVLYgau55fDnnwkXPT78XCkGIksBP0lf6AUChaD7oJKmqNQC2wuHnYWOlJv2XT1vEo+WgXKGKCCDao5oAGCzShm5SN2Kdchgz0yeUJvylhtGaujxeposTjTRm9aH2zWBFOKQL3SF1MabahQRkfFDFTGhRRcWMlD1SCihSALxnVJeSENmjSI0jZpm0va7pNkvaI2j6DNg2a9nHZPXZe/tjtY0emryjor08bqpJIaFLJcEOIAJQ6ewgVrPKjOjeqdiMGJGOwCo1Oid0k1dqnGIlXoRDIVKhSxUYQOIzRYwIAlbL4KFOkQiRGV2UX6kMbZ7HRn3O6My9Vkru8Nb9izaefRw3sfefTQmcePnDl1/Mwjx5545IHHHt538qFlW9c4Ezq9l+VtwppGTQA7ifIaULAB4cYhThjk+CGOk8dz8EAnxHFDTC/ECmHMMEoOY6yAmO9TCKI6SUSN+oWhLstT+ye/37NhbnoSn5goL1uKL5/GR0dKEyOFwd5yQwMejePJeKkhWUgmiskE3pDAk/GS31s260taRUmvKBkUZbOyoJcWFaKSTFSQi0taOW5U4WY17jCUTdqCSl5Uq8pmc8lmzQc95WSwFHCVbeaiSjnH5t6sqc7RKGVSLU6h4ai47A5eVii/B4CF2pqiWFAM+HC7Y57HXeDQFvhQUa0oKERFAaeAUPIyDh7yFyKxosuN+wKlUKwUCOGBAB6L4vFITowVqiuLTHbZYcYTsXx9/ct2/TIZHEapQmENV1WH6mHMiAmNAoFNDNtFiFMsi2oNzRZL2mpvsdgzZkfa6G7W+Zo0/pTSX6/yJ1RGB1+k5iAyNqLk8bUwqgFhLYiaUcgu4LrEnIACimkFjWZZm1vV4dd0BZUdflmHX5T1w+0+RtZbnfVWdgeqO7xVGWtlo4aUkLHCQtCDYC6ezAurfZjWgxo8mNUrsnilRpdU55Jq7FK1WaLUi5RavkwOCQQsGKbBGB0WMjEZR6DkSfSIxIRJHSJ9VGNIGkxJoy2hj2f9K7et3HX0wQOnTh0+85uHn3nyoTOPnXjiseNnHn/g1Kl7Du2PtfiUZqrOQ/O1SQBODOXEUW4M5oZ5YIALerhcB5dn53JdPJabR3dzGQGYFUKhpFLbHQyOdzQsGU5M90ZWto8en971/q7nfnfw3IObbve0Fwc65sc65lub5xsb5kORcjCKB4MFr2ve4867nEWzqazXlFSyghQrobwCyMpDrBLGKYm4BRG3jHFLIKskhMtyfl4ClbTSnEFTsBrLNnPJrM8Z1DMG1bxZU3IYizZj3qzPGQ24zbmg1M8w2fPk6lIFUCZTikJZyRO6woOvAcACj5W32XGnewFBb1IpeRFa1spzEmQBZhYh6oKIWYgES5lMwevGA8FSuAGPJPBYpFwfwRsTOalgvhYoclm42VbyB/CWVKGn/VZvz98T4e02YUBUq5bQYTOMmPkiC59v5WN2odCnUCdNxmarJW20Zwz2tN7ZrPNljJ60TsohFQAAIABJREFUztOg9CZUajuGqriwCkQ1MF8LY3oQNSOQDeO5hDyfBAwpoKgWSRrEabsq6zV1h4zdIX1PSNsdFncGOB2+mk4fodtP6PIR2+1ARlfRJKclxVCQjwZQUQBR+hGjT2APyJx+pc2vNHhlWpdUZROrzCKlTiBVI1IlLJJwIYQGITSYz0CkbL6CK9JAEiMqsgkUQbkmptJFlcagIthon1g5fu+hA/sefejQ6YeOPfX4iadOH3/iN8efOHnkN4/sP3Y02RwUKchqGzPUagDYUYgbg3kxkBdmQyEO5Ofw3By2k83x8FgekO4GGR5M1WqPL8tm1o+1r13SsXZ56/qpli2LVj97755/PPLAP068/f4D3947faMttdCcnG+MlmORcjg8G/DecdoLVktOp5yXi+dRMM9l5usoRTa1hHHKGLcEs0s8RpFFLzLpOQSc4TKvU2vv1FHnmPQFLicvFhW1yrJRXTQoCypxXi7M85EiDJWFfFwunoc4eQTEVeqyWX9Ljt0m1+CVtQUKrSBV4hbHxdqqa1RKSakvO/0zfOwqqeY2xMFN2rJanMc4eS6lJOHNJ4Llnq6yx497Q4VwAo9EykFvPuzDGxJFjaJIq8lDnLLOkDday5EI3tGKT03hY2NzPZ2/99tGZRSBrha2InwTHzVjiEWA2ASygMKQ1Fma9LZmg61Z70wbXM16d5PO3ai2RiRSMwgrWXw1KNQhAh2CakHEjEJ2AcctYgelYEKD1Bv5DSZxk03Z6tZlfcbOgLEnZOyJqDpDaIef2R2o7QkAPV5ClxPImgktKnJKBiWlgphIEuGrQnxDQGgLyNwhjSOstQTVBp9S61Jo7XKVUSxT8+UqTKZAUJQBQjQQrYNELETOEaghmVkodYjlAYUmrtHFVKaI0p0wtg6kN++5Z8eRg/c/evzB048fOX366OnTRx4/dez0yfsO7fGELSaXpH0wOb5uFGCFObwwF4pweSEmFGKAAQbXU8fxstg+NtPLq3PDqrS9eWVf96bJvs0rh7asH962uW/ruvYt00NHNt37u4ce/eKZR794/LU/Pvp/j+y4tnxxriGJB8J4IpZrjuWS0bLbmzPpZtXy2yL+gohfFgvLIsGcmL+gkOTU8nmlYk6myKl0cxbbgtM1Z3fMWSzzev2MXHFLppoxmOY8rjmvc8FlWzDo56TSObHoNh9dkArLCvEcl7XAZS8I+UWrOa83LFDr8tVVBSoDVxtvioQ/V1SVIXHJ7LopFN6oo15n1+FaeVHOz/M5BS6lKOTMJTylno6iL4q7QsVQqBz0lezmeacVb0iUzIYCg5bnw7jRkpPrShZ7zucv9/QXxxfh2Q68o+3zemeXjKaRsQQ6BDEgiAmDTQjfhip9IkNCZWrUWVMGW5PeltLZG7WmuFzhhhEDG9Fy+QZYaEQwI4KYUMjK5zqEDK+YHpYzE1osZRY2WaXNdk2LW9fmNbT7jFm/qSNo6o4qusNwp5/e5SF0uwhdTkKXDegw1LaquU0KUVKiSEpUYUzphg1eoTehd8UMzqjREtIb/TqDS62zKjVGqVYvVWmEKMriQTQQruMJGFwRU6xBFWaR1CqWumSaqNYQ0xjCCltUE0x7RleM37Vv5z0P7Nv/0MMHHz31wMlTDzz6yIOnjk8sH7L5dL1jHRt3bt56YC/A8teBfiYcYiJhBhKpA4NUtpfM8pLBIBMMQ4KkKrwo07t56ei2tZM7tkzu2D62fdvw9i09W9Zmt66YPnnfg5+9dPq7D57+7t33//POfz975cJDu2+M9OUT8VIiWkomS9H6mUQCHxsp9vbkGhtLmUy5OV1Ot5aznaXunlJff2loJD84ku8dymV75to78z09pYH+8uBAaWisODpRWDRenhjDRwZLHZ2lTLrcmCzEwzm/p+hyFIyGWSF/gc0rcYVlkz1nNc2xmfkaSo6HFjX6q9S6WRIdV+nviCU36NSbTHpZKS3KBLM8eoFHLwrYuZC5PNyTy3Tk/DE86MM99rJePWfQlpsaih7nLJORQyDcaM0p9EWtYVZnnA1ES0OL802teEOi3Nb0ksvsFdKEGg5fC2I6CNbDiBHkm3gSF18eEKsjck1EronIFEGR0AEKbBBigSATAptRxIKBVoxrE7CtArZDxPDLKRFlXb0OajQKG83ylE2fcRvafPo2r77FZWjxmLJBdWdQ0OFlZ501XU5St7umy1nRYaK0aaGMSpySy5JiZVSg9MBqJ+qKar1JqyNqsYSNpoDB6DWYXHqjVWW2qjQaEQLVcblkLkjloXU8jClRogq9SGESKWwSlUehCyn1AZkxIHPGTIm26MTKxXft2r597+57D+zbffiBvccOb9ixIRAzx9P+Tfduvv/Ekd0nHgFAHwP00JAgXRBjCJIMOELlhihwhCpMMKUpgb7D3rJueHzXxiW7ty7bvX16947p3Tsn7717ZMumvnXLs1smp58+8PT3f/j46n8+uPh/Zy/+9fNf/vLd26d/2TI1O9KBD/bgI8Pl0bGFiUVzSxbnVizPr1o1N720tHx1ceXqwrr1pS1bC2vXF1asLk5OlxZNFkbHCkNDpZGhXF9vsbO71JrNJxvy4QgejeLhSDkYKIUDeGOy1JAsxGN4MlEOBQtqbQkS5oSSotNe9gYWYGSujl5EpQsQ+iu1piQRL6DCG2TSdTIpz0dxqTAPMkoYuySDF4zS0kB3ae26242pss9RNmtLAiyvUeNt6XIskkPRHJONK7UFvaVgMBbN1jmjC28fLjZkFtx2POS/XB+bVDFlMrJQyxXoYcyAYkYUMyOoFUatEGoFERsPtnBgCwexcPk2FLULYbsYdEp4bjHbI2J6xEyXmOmW1vkVpLCKHFdzG3TCRrMqZdc1udRNDnXaqU3b1Y02VZNDnnHyWx3sVguz0wn2BphdXlLWRs9ooCaFpFkhrRdrEmJNgK+ww0av1J2wOKJWa8RsCppNfrPJZbI6DA6nQSHjgxwal0vl8GgcHh2EGGIJLFdgKq1QaRDJzUKlU6T3SfRekckrCyTsjZlo31B2YnpsxfoVa+9as2TtZDztt7gkPaNtuw7vOXDq4b2nHgW0LTJJHBREmfx4HRanYgm6tImra4PVGcjQqfSOBgd3Ll+yf/vKAzvXPrBn9cE9K/ftXrb73om7toyuW9E20RFf0nbij89/dOfcZ3e+++T6dx9ePvf7C5/+7oNjr24f+P1U+sdVg7PrVt9et+7OjrsLRw7kH37wzpFDN/fdd2Pvjlv7tt/ZvWl+0/Lyqml86QQ+MYL39+Ht7XhLppRKFuPhUjRYCnjndOrbIv68GCnLREWJpGzQlL32fNBZiPnwVKKciOcd9gWlalYoLTp9uNczD4FFnrCICO5w64piwS0W52p19W0KdYHFzHMYORY1DzOKMhg3KfGBbnzXjtmB3rLVVBbzcR4X1xvL2dZ8Y6KskJfZ3BJfUtAailYL7nQXDI58QxpvaCr53CWLAY8EXzKLXQKCSklV6bhiK8Z3iIQ2EWZBUSuKmGHIwIEMXNQKI3YUdYlhlxT0KLkBFSugpPtljKCCE1CyvHJWQEUOqshRNdhoFKWsypRD3WCXJc3yBouiwayoN0kTRmHSCDUYeE0GqM3K7wqgvWFutwdqN/ObVOKUXNYoUyUlqqBA4UDlVkTnkluCBmvIZAlYrH6L1WP2+m1mixqBGSCHBvLoXC6dy6GCXLqIz5OKIYUSVWoESj1fboTVVlhjgzUW1OZWRROuRL07mnAlm0Kp1likwW1xy4MR3dDirp2H9xw6ffKBJ04B/nG/qVONRuvACFnYWGfIIvZusb1HZO2TBiac6XXtyw/ftfHE/g3HDmx+6ND6Y/vXHNqzau+uqa13ja9f0zTaJo7JRg6NP/v1mx/f+ObT6z+9f+FfZy9//vpPHz71+5Obt6W2LHd9+f5TN/751yt//8uFf3/67X8+/b+/ffrRB8+/+drR3z6/8bFDjfvGhI92il8bNv0+a/067roeCeKNCTwZLkYChUigHA/j0VjB5siJ+EUOK1dXt8Ck51FOWSctWtUFqyVvc94x6ApOR15vmUGUZZO3YLLPYpICDy1xoCKGXecwL1RX3yKTi0xGsY5WZFNxlJ0X8IpmWTmdLG9ZX1g9nbdbc3Jh3qjCA6Fyd898urGk1eA8Dg6ieUSc05twl7tktBSj8bw/nHe5SkY97vBcac08FjLtt8m2u9Qpp0gekAhCKoFXgbqliEOAWRCBBePaBQyXkOWVsINKTlTLiulpUR01oqVHdJywBgoroaiaHdGwY3okaRI12OSNTkW9XR4zKmJ6aUwvjelFYbUwqsFiGqxeh6X0/HYnvzuIdnpFnQ55u1HapBLXy8VRicQvlDn5EjMo1LJlRsToUNg9Bofb6HDrzBaZQMAAeSSISwE5VJBNBdk0kENFYIZIzJMpYKUGU2lgjYan1vF0RthkF9u9mmDcnsr4G9PBeL0nGLX7QiZfSB9P2ntHstv33Xv8zOPHnjwN1C9r9g47+TGOsJ5t7BLZ+uTeQU1w3BRf5slsSA/vndr8m327nnp0x+lHdp5+9O5TJzYee2D9gb1Lt20dXbMs0RdDfVxdt2zF4yueO/f6uxc+f/vnz9/8+fO3Lvz9vUt/e+STQ13bgkc+OPanX7/+8+Wf/nT1+0+vf/fuxa9f/PIPp/78yt6P7u9/JGJdDPgHgOwIfWpMur5bu8YCPWFRnfMFcpEQngzjyUipIYEn4mWHp6zRlqTieS73DoV6h1qX5yIlgQiXywownIehklpTtHhmlOaCzZvTW+YhUZGLljHBLAherK6+Q6EU6+oKdEqBRcUR1oKQs+CQ5+v95alF+PplFzOxT5v873XE/tffWRoaKzU1l3WGAo+Hw1geEhQ0pqLFkVMZ8Ghq1mib0yhzOvWszYWv24xv2FwYGrkzNPhJtnlpxGKqN8kabKKoHg0rUL8Q8qJ1XpjuFbACckZIQYuoKXEtKa4jJfW0pJFXb0aTBiShRxsscMKIRrWCuEmWsCkTVmVULwuppUG1JKASB1SikBoLqdCIGowpwZQJanOBbS5R1qHI2hStBmmjShyRSnwCkRUS6NgCDYuvYPJlXLESlSoQiQzEBAwIoUAQBQRpIJcKcmhcDo3LpYIgTSDiyBSQUo0qVYhcyVXrIYdX4YtafDG7P2aPNrib2uKtHQ3t3U31zcFYvbOhydc91L7u7o3Hzpx66NkngaZVndHFUXVarm2RuAb1kUlXenWsfWMqu7W1657+Jcc23vPssQOvPHnwpacPPPfU/c+cuffxk1uOHJzcuqF36aAzpZNFuIo02zoinXxo4JG/PPzSt++8+fOf3jn/n3cvffXCj+9MPDEx+cTqV3/888eXz392+fIfrl744Pw3L537/Mw/39/7p+OND4XNd9G6jynufqb16OsrulcH5XZW0C0dj9iPNXj+nI5fi8fwhgTe3lxqy5QSUTzgxh2WsklfVKrmhZIZBJ3jKxbEVlysyfHqbsuRot+3YHaXXcGC3DDDQvJcJA/Cv9bWzlKoBRotTyGVeUwcYeeF3LxHXYh78LZMeXr4s4HUykxgoCv8cH/7wsQSPN5YUOtzIIQLxEVMjKtNRZ1tXmnEE+m8Wl8WYHmV6ka0Hr//UGnTlvnxQXx6CF8y9reh3mWpYKAlbGoJy1MOcVwnCEghL58TkHCjGkZUTYmqaxO6qqS+psFITZm5zXYsZRc02gUNdn7SzI9o+CGNOKSXh/XysFrmV0i9SolbLvEqJEE1P6hEQip2WMGMaVgpC9jiFLQ7ZR1OedYmbTbIYiqpTyw0w6iGjSqZqIKNSNmolIOJ2ZiIhQoZEEaHMBqM1oEQHQTreDw6F6TxIBrKZ8gUkFKDyNWwVMnTW0TeqNkft/sSHm/cU98S7R7uGFsyunjFxNDi/uZsMtOWGJzoW7Zpxd7jB089/xTQuXksvbLd3mlz99obp2Ndm9v67+keuLdvYNfQyL6p5Q9v3fniQwdffeLQK08ffvnZgy88s/ep03cd3T+9Y13DYFLu48kjLG0LW51lWkfQvv2p+z/c+9xXr7778xcfXfr6nfN/PvTZ8f7fTBz+4qmzV/774ZXzH136/uyPn7/wv7efPPfi3j/ubHnIN/yE/8Tny1794cFjZ7dYG+WYg6+pdzg7ot6xpqFFLSeGkp91W893mAttkVJzS7G5HW9txTtb8c5MubN5vqfl9mRiZqP7lz7dnfrIvNaVU1pxf6zoDJSMrjlIPENjzdLrrldXzdbWFsjkBVJNic0o8urKMrTs1JfDbjwZzY90vDyYamoOebvrt3e3zi+ewv3heak6B6JlvqiACHG5PifW5i3eYmN6RiDE6ew5iXZu8TL80JFi58B8JpUbyeCLe2aWTby9aHAgW+/tTem6YpIWr7jBzo/p4bgOSho5SSOz3lSXslAaLdQmG6vFAbd6Ra1+cbNH1OgUJS3CiA4LaPk+jdivEfuVUr9S5lXLfRqpXyMN64QxPRLXsWMaelRdV2/ktTiRdjfS4kBbrFijQRBWiX0yoQ3DjBCiYSMqLqLkwXIOLGULFFyBgodIWIiIiQpYCJ8No2wQrgNhOojQYJQuFLPlKlCpheVq0OyQBeK2UL0n1BBKtjaMLV+0eefW+w7t23vkwL0Hd6/cuGJ8cnhy5cSa7evu2nP34cdOAH13T7Ws6vb1BRsXN3Sty/Zt7eu/e3Bk19jYfRNLDq9edmzztif2H3rt9IOvPXno5afuf/aJex9/eMuR3WObFtma9XwvUxpja9McUxdo6efZR7HMds/dr619+j/Pv3fprx9f+cer37636bW717+49aX/ffDJ1W8/PP/VW9/+/qWvzjz9rwfu/2h8/LRlyyv1Jz9e9vB7m9snXFItU+ZSyZt92sEG/VTWs767/b76qX2Kezayn1+m/8tU6Js1yfPbGq7ta7x+LHXlkdT5pxJfviE99ybp/CbOea0ED6VuiGQ5rQUPxEo2X16onKEyZkika0TCAolUIpELZFKeTsnx6CWttGTS42En3hCYHe54vLs+0uB2t0R3tDXPjQ7hTkeBryiDwjImKiACnK+cRxWlUEMp1nAT5N0k0e+EG/GjD+VXri74wuV4pJxtxHva8JHh25OTz433T/U3NfTETZ1hVTYoaHVjaYew2SFscfMzbjTjAdMebrMTavHwW4OilrA07Zc2uaX1dlnCJgqb+D69wKcX+tUiv0oS0EhDelnUIE2ahCkL1myF0jZOk7muycTM2NmtLlaLk9FsZiW1YECBusSoDUMsME/H5ao5PCUXUvEwHczXgEINxFfy+HIuJuUhIi4i4PJQBg+lgygNxmgCMVMi58hVHKWGa3VIIkl7tNGbaq2fWDF534MHjp9+7NGnnzr5zFOPPnPm6KkTew7ct2nHprV3r129fe2Ge+8CerYublzSHhlKNC1u6t/Y23/XwMA9I8M7xyf3LV15bMPah7euOb5ty8n79j574v5nH9n5xPGNx/Ys2r4s2hcxNKoEYR4/zFI2g/osaB9A3UOIs58ZW6Nc+8LSM1+/9P71L96/9Nff/P25tc9u2P/hQ2+d/9eHl755+4fPHvvTwe0v9Gx9LbLhTcvG171rHk9mljn5JopQz5X5NMpmj6EnbpxqdN/XbjnhUBytDj5aPf2k6cQzqpd/i712FnvjQ/CVj+te/IT84qekD35L/8ci0iWMOE+sKZmNBa/jjkhZcAXKnsi8QHaTRL5GJP5KIMxVVRdqa8p0WpFOK4mRkk1bspgKcTfeHrk03LYlaHRHda4Gz65U/EZHuqxT4zwpzsZKEL/MF5dg8SymKAeTuNmxgGC3DJby/sOFEw/PJFMFv6eQCJbr43gmXezrLS9bOn/Xhn9vWvPE8tHx7qS31WfuDGu7QqrukLo7qu6Oqrri8mxE0h4StgWwTABN+QVNXmmzV5X2aZt8yga3JGoXha3CkFEY1IlCOklEL4kZxA1mSatD2uUTdAegrIvT7mS1OekZOzVtJ6eM9ISWE1DwnCLQzudZEbaex1SzWSouqIVRA8I3wgIdLFTDfCXIl4OImAsJOaCABQkYsICBCuqEYqZYypTJGFIpTW9CoglLrN7dM9Sxbfc9x888/thzzz/+4kunX3zxyd++9ORLz59+5szBEw9s3LlxxV0rJ9cuAbJrh6KDyWh/rGk81b2qq3fjwPCOifG901MPrFp5fMP6R7asObF54v7li/cun96/ZtHOpb0bBpuXtni7fYaUAfUjYIArrIfkGa6+g+Ps5Xq6ua4hQXS1fe2Ty5798sx7P7797rdv/ubP+za9tOroX1988+d/vPXdJ/s+2rvqTP2+t5vvesW++IwisUklCQt5OrbAgsj8SlnKpu6NGjfGjEdtogdrg08AK96m7/qEe+RP1NN/qDz518qH/k588C/A0T8T3nqO/ddo7ZVKIAcQSkBFjgXOmwxFm3tG58GjzXmJ8jqReIkAXCNUzFRWFWrJZTojz+aUpdKy1YpHfOXW8Hx/6sl6V8TMN4Z1lqTtYDI66w+XEQznCnAuWgaRMsKfh7Gc1lR2++eF2ILEWF63s3zmmdnh0VzQX4hHSvEwHvTg8chCti03vQy/Zzu+e2dh+91/Wb5oqi8a7I3b+ur1Awn9SJN+LKMfSRsGG3W9DbL2OJoJcJrcYLNH1BJQtYYNrTF1Oihr9Eka3NKkQ5qwi2JWWcKiaLRImyyyVqeyJyTujQp6wlhvGOkNsbIeUtpa2ailxlRsv5ztkbCcAo4V45pgto7H1cKwAUOMKGpBhWZMqMf4GghV8WA5B5ZxQDETFDIQQR1fyBCJ68QShkxWp5BSVCq6N6iKNXoXL1t8//GjJ1944cyrrz3z2hsvvHn2lXfOvnL2zZffeuvMi8/uO3Zg3d1rBqZ6gOhoxp0Nhruj9cON2WWd/RtHhu+ZGtu9fPH9q1Y8uHHtibtWHFk7vmdy8O6Rzg092bWdmeUtiYl6d7dHnzagQT4nAIJxiN8IyjNcQwfk6BFFF1l8o8botGXdEwOP/fXeF/996Pl/bNr4TGLidOv+vz506qt3j/7l1H1vjD/wTuf0KW3bXr5pQCh08IQWBHZI2WE1K61RTnuNB/SKozTPE8D0h5W7/1h5/xfA/f8HHP0cOPkFcPJzYM8fgBMf1b49VP0NEcgBxDuVFXkCkAcIV0g1Jau76KsvRuoXJPJfAcIlAnAFIMwSK8s15CKlrsCFcJkSd3vxpkShq/nluKXBDKmdUlXcFkjaX66PlRUGnMYucpAiDynzkCKbV+BhuM4+z1ffYoty/aP44eN3Bsdue9y43Vo2O8o2V8Fpy0e95bZmfGQYn1yKr16Db91cumfzR6vH+/sS7pEmx2iLfbzDPtljn+yxT3RaRto0PSlRNoq0+PktQVlrSJON6zsSmmxU3hJUpP26TEDb7Fc1+9Rpr6bVrcg45G1ueXdQ3BsRD8QFAzG4N8Tu8tZmrECjpiIqJwWkVL+E6uLTLQjbArFNEMeE8EwoZMEQG4ZaUcyMYQYE1YCogofJebCEBQoYMEbHMLpEzJDJWHIZQ62sUyhpFrswnY2v3bzu0KOPnHrxxWfffOu19z88+/Enb334u9fefef193/38tk3Hnvm9K5DO/sXdwHGjE+bsHjbQ9H+hsxkZ/+G8cG7Joa2LRndsXzFAxtXH9k0tmti4O6hrs3dbWuzLWva0ytbQmNRS6dd1ayHIiJWiM+O8XkJTNgsUGcllj51fCKUHA1Fhi31a/Qbnm9/7J+rT34xuew5q2cnpf64Z+vv95/813PbX1oyccQ5cszQuE2vzGp4cSnilqEWVZ1PwhkWSe8VSfZXeh8Dpt+vPPwp6elPqS9+QnrhQ9rzf6A/8UX1kT8DG/9APPUa7Q8u4kWAeAWo/raKeKkCuEUALhCA6wxeyRMrxetvY/yrAOESAFwDgFxFNV5NKZKZRZBfNpoLjeF8R+rPjaFuA6p0i1URszrhWJ30fuPzFhhsnFRXqgNzdE6JyS0xQRyTl6SG2zx5sb4X339wYXhsHpGVJGLcqMblyrJMmTca8+Fgsb210Nd7p7d/bvHU7Ma1+LbN85s3Hxht9y1KOaa7A1P9oakR/7Ix28oR85Jey3C7uj8l7YzLO+LaroS+p17X26DtTao6Ytr2iLEtbGqL6NrD2raAtt2r6fApuwLy3hC/N4z1hrGBCDIUhYeidT1eoM0MNKgJUTkxJKr0omQbXGcBGRaQYUWZNozj5PMcGOhAIDsMGiFYC2IqEJWwETEbFDBglI4hVCFKk4jqlDKmVslUqRhGM9qQCa3bsubBkw+feuH5F95+562Pf//eZ394++OP33j/vTfe/93r77/zzCvP73nwvrHlw4DQoxK55fa0L9SXalzU1bV6dGDj2NDmibHt00v3rBq9Z7x7U3fXpmzL6kzTykzzqpbGFRn/WMzS41G2mNF6DTeuZCdVYKNKlNHK21Xmfn3DVENqLJ0arY+M2DMb7Xe/1nHk8+WbPuwMH0Z1a6oGjocOfv7AuheWNO1Qt+w3B9YHVD1hfqtPGLNBQRW9C2NupkP3A7Enqx54H/3dafCfG+lfj1LP9ZC+6ST/Z4r+p92UV49XP/Ay/eRp1sc24DsA+Bkg/lBJ/JkI/Egg/kis+BkAbvIVeH3jLF9wESBcAAg3CIQCsRqvpJTroAVMVvL7y53pmc70nojRGFRJ4kZVTJ+JWD7x+2dhbKamKk+i4FUMnMzC2XAZ5Ocw6W2xesETxac3FEaW5Bx+XCDEYV5JLCooRXNKyW2DJdeYLU2tLtx1z+ze3bmDBwsPHC4d2Ifvvu8Pa1dNjrYlJlsjK3pca4bdGyYC66Z8K0cdU72msTZ1X6O2t9HY12jsb9IOpDQDjYrOmDIb0XdEjZ1xbUdU2xHSdgY03QFlb0jWHxMMxrDBKDQQBgfC0GiMORis6HIRWsxAgxqIiokgJLclAAAgAElEQVQ+lOpAGFawzgrSHAjNhdW5MI4H47ggrh0CzSCsgxAFFxaxIAELwpgIQufDNAFMEaI0qYCmktJVijqTBQvH7RNLxw8cO3zyuadfOHv2zY8+efv3n5395JM3P/jgzd+9/+YH7z/18nP37Lt3cvViADaisAnVxM2B3lR8pKN1ur939WD/uqG+Nf3ty9qaphpbVzZnVjU0TNc3LE83rmyJT2e84/Xm/pCuyy9rc6HNVrDJBDUZBGm9JKM2dhoSU42pqbbmiUxqNBEYtMbW6dc+2XL/p4uWvpL27BSa1tV1PhxJ3xd0rUQT99rdq5tMo23qvpSswyUYloEbmIqthJFD9Ff3Cv49zL6grZhlAjN0wnUO8SoXuAgDPyiB7x3EzzvIHy6q+9JO/YFa9XNFxTUAuAEAl4DK84TK8wBwjc7DHe7bHO6PAPA9gXCLSCwSqvBKWomN5XTmUn0KH+r7cbBlIKYRpCzyuLEhIH/SZbzGQ0oAcba6cqaSlCOSCjW0MoNXBLE5TFpwBvF0ZzHRVFRYSwpNziDNywR5WDIrUMzavDO9E8VDj+K/faP81mvl558sPfJo6dAx/OAB/MCehfvv/+/dW0+vnphc3hNe1+vbOpFYvyS+ZrF71Yh1qssw3KIfTJuGmo1DzZr+lKIvKe6IiNuDyo6wtjOm7oypsiF1Z1DZFZD1hCR9Ef5QXDhej44muEMR7kiE3h+o6fJVtzuJTQYgJq30Ykw7wrZBDCdMcSI1dohkB+ucENvOBW1c2AwiWhCWc2ARC+KzIIQBQ3Q+RBMhdDFKEyNkuYiqlNGtVmEwaunobd22655jjz925uXfvvzOe69/8NGbH3/yxkcfvvnB71599+zDT5zcvPOupeumAa6Gw1SxIJvQnAkE+tONEx2ZxW31Q4lgp8fVanV32gIDrvgif3wylpxujk9notMt/sVp63DSPJDQdkekWT+/zclvsQjTemmTVpM2+IfDDcubG5YkU8OBTJe7r023Y1z4wi77C4907XqkL7hGLB0liDpIxjF20z2BhnW9iSW9jWNNQ0OeVYOibf2UJzvI/whSrqKVd0hAgQIs0Ctm6VVFWsUCizAHVl3jkxZEjDkZ4xcr85ZfMufXz1lU1yhVt6uBuaqqeRp1hl53i8JdwMRXa0nfAMA3BGCGSMArSXg1o8ATlv0RvLs3v2rRi6PRSESmrLcn/MZTHuN5BM0DQAkAFghV80DNzZrqGSptjsoocJCySIVbAiVbeA7FynQuzkbmhfwZjWbBEV7omSztO4G/+yn+l38UX31zfs/9+VXr76zdcHv9pvLatYWNq0qbNuBbtxX37vrX3h2HN63oXjUc2LzItXXSuXbUurzXvDhrGm01DqeNA83agZS8LyHqiAjaA+L2gKw9KGsLSjIeWbtX2umX9oQkA1FsOC4YrxcubkQW1fPGYnWDIUZvmNEVqGk2VcQVFL+IZ0XZZg7dziM74VoHTHaANAeXbWFBZjaoZ4FKJiRlgQIGiDIhuA7hUQU8mpBHFYAUEUKWCakyCc1sxkJRc0NzdGL55J4jBx979tnn3zz723ff/+17v3vtgw9eeeft3zz31H2H963Zun7JmqUAPyhzd7gwJwy7UV2zy9Yesbd6zSmDKak212vNjTpb2uTtdIYHQ+Gx+shEc3SqNTDR6hputg0kjb1hTWdImfWrWl2atFmTMWhaNa52Y3KqIT2ZWtHrP5Uxv+sV/0la+yUP+FLO+Fur9b2V0U1N7F47YUUT+9io7YkO93MR0/tOyRd66DsR5VewYpYG5IlAqQIoVQF5MnCbQrhBJ9xhVcyA1XdQ0nWMfENAuyGk31Sybuvg6x7lnNdwi1xdZFDKLDaOyXCLp6xzzNG4vwDAPwHgW4CYIxJwIqlYy5oVqQqxRnxk+MbGsXUZqzmiTgSNj7usP2H8eQIhBwDzBGAGIN4Gqm5Xk6/XUmYZ7BwI5/nikly/INYu8JA5BmcOluV89cXl2/Cjz+Cvf4R/8MfyG++Vf/Nk4Z6dxRUr8ZVr8I2by1u24Bs3lFevLC9fjq9YiW/eXNq96/rBA89uXpNd02PfMmRdO2xb2WVf2uqYaDH3NRs6G/R9MWVPVNQZEmYD0o6ApMUjaLQJUlZB2oa02JCsB+sP80di4kUp2WSLeKpFuLgZG08KhiJYX4jT4mTVGzkRJccl4Fh5bBuXbeexHRDHzuNYuTwDE9QyQCUTlDEgYR2I0SCEBoEUhEsRcmkCLlXAowogqhilSAUkrYbtD+vD9Z7WnpYVG1YeOP7gmZdeePHs2Rfffufld95+/MWndhzeM33X6sl108vWLAV2Pbb9wCvbwlNWirkW8ohFAbUsLBH7UHlApI3IjXG1tdHgzFgDHZ5YX6R+LJVcnIkuygSGUo7umLUzbMyGjNmAKeu1tNmtrSZXq9bepnL0WqZ7Y2cbAl/qBb8I6n7iVP9IAc7XAperiDfq6Jdg+ncw+X8I9Qce7SK19mZl7Uxl1WwFIVcJ5KuAuRrgNok4QyLcqQFuVwO3SMB1GuFXTtWvYM11mDwrZt4Q0i4iNdeldbNa+KZbmY86b9XRSmxmkQsXhVo80oTHUnfY0NcA8HcA+IEALBAIOEAu07GyxVvu6sU3rPtkcXfMx48EpSc9pp+FgtvVFQsEYJYA3CYANwHCLUL1rYraX6vJd+jMmwzmTS5UVOjLRmcxGJ1vSOcHF+P3Hig/9tzC078t/eZ5/OCjuc0788vWlsYm8cGR0uBAvq8nP9CHLxotjA4XR4fLy5aUt6wv3bsN33//1SOHHtkynZ3q9C/pCyzO+sZb3ONp3VBC0x02tYdV7UFRqw9r9QhaHWjKBCcMUFzLq9exG3SMZjPcExCPJmXjTarJNu2yLvV0VjHZrBxPyodiws4AlnGgST3PL4EcKM/C41l4kBWELCBo4oF6Fqxm8GR0nogG8qk8mAKCFIhHRjhkPofC51D4XKoApIlhigStlYspDqcsnHQmmsM9I90rN63ac2T/qeeePPPKS488++SeI/uXb1s7sGKsf8ngwFgX8Orfjux6p2/4ZEDeDdUYabBDKHTyMDtb6EJVfrExpLDEtY60OZj1xLvC8YFkZLAhONDg76l3tEasmaC1NWBr9zk6XM6sxdmiC2ZUrg5FqE3yeIP9gkL6K49+AaZ+C9X8mwN8xSJcpFX9Wl11qxKYqQFuVQHXK4DrROAmEbhdQbxeSbhSC1ymAFcowFUy4SoVuEIFrtEIv9IJl6nAFQbxKqfqKlRzk0+9Jaq7gpEuY6TbSl4ubC5nYrNK2RyHXZRIc1ornurCe0Z/QYR/A4AvAOBnAjBPqCjXsEuYrtTQit+9+ed7160Ja5cYoefM8h8hcIFAyBOAGQJwiwDcAAjXAcJ1oPI6sfpqDek6mTrD5t6BsRmxquQM4q2D+MjqwvT24oY9pS17cqs2FyeWlkYmSoMjpa7uYlummG4sNkaLiVAhFio31Zc72wu9nfnR/sLyCXzLGnzXPfiB/dcP7ntm/fTIcDrWn3SMZyxjTba+qLXdq2p2i5tdWNoBpUxwgwaKK3lhJTes4MSUjISK1qgHu3ySwZhyNGVY0mFZ0Wda1q1b0qKfaNIM1yt6orJ2vyhlhkNy2I5ARi7PwAYNHNjAhfQcWMOAVXRIRucJqDyEwgXJHG4tyCUhXDKfTcbYZIxD5nMpIh5ZDNXIMJJazvH69LEGb7Il1jGUnV4/vePgrgOPPrjj0J5VW9ePr5kaWD7SP9Ubb/YDPQ9akg8yR18xtB4x85I0hpGJmEHEzEFMbLGZp3RghpDCmjJaMzZ71mfvCxt7Qvps0NASNKUD1havvdXlarO7s2Zvh8HZrna0K32tovVtyn94ldd41Et82kWM9gOn8isG8BWb+H91wL/ohAu1hF+rCbcriTOVFTcBwnUC8HMV8L8a4Bsq4Ts64RcKcKkGuEADLrKIVziV17jV17jVV1gVl9gVFzkVF9jEy2D1dYxyBaq9LWLmvUa8N4NHA3kBf04mmfMHSv2L8PEV34h1HwHAXwDCL4SKmQrSAkdcCDSUV68oHt7+1mh8p4bxJwlyk0LLESryBOIcQLxOIFwjANcAwjUC8SqBeAUgnCcSf6VQ50D4Niy4KVXfMXvm6tvy/VP5yY35sdWlrmE81YKHw4WALx/ylxORYn24lIqWmmLFVBxvqi9nmvCubKmvq9DbmetpXxjuLk4vKm9Yi+/aNX9g56fbJtf0xQJZn7EnYsoGdRmnIG0GG/TcpJYXUSJBMeoT8Lwink/EDUnYMSWz0cBtc4q6g+rhRuuSLtfKAefKftvyTvNki2m02dBbr80G5SmbIKIUODHMyAM1LFjNQlQsRMlEFHRYSoXFNIhPBREKDyRzuWQehwyxyQiTjDLJGJuKsUlCLkkMkWUoRYxRlAqu26cLN7iTmWBbf3P/ZM/oiuHxlePjKxYtWjUxuny4qSuhNAoAehoAp4HEY8j4a46mPVooSGJp6aCGCSlpmIIm0rKVbqEqIjcPe0M7OsK7ez07uuzrWzSjYWnGokkbLe1GR5vW1aZ2tint7QpLl7KlVfFqg/6SgnNFQP5eQPkJpXwD1XzJqfwnA/gvBfiaQvhvXeU5asU3tYQfayp+qam4UE28VgFcIgDnqwg/1RJ+JgEXKMRf6ogX2JUXeDVXEPINPv0mSrsKky9wqy/zai6wKi9xqn+FyHdg2i0VP9cSmws6FzC0ZDPOtMbuTAzg27Zf8CfPAsCnAOEcQLxUS8v7ovjqNfjh3Tc3jr2rYP6LXnWJVDlbAcwTCDeBystA5UWAcIlAuEwkXiIQLgLARQC4XFt7o67uFpt7lYfeVBlL0cZSS2e5Z6g8sKjcPVSob8r5Agt2Z87pzgVDs9HEXLql2Nu/ML5oZmIit3SqOD1VXDxeHBkqD/bhve3F3raFwc7ZxYOFdSvxezbj92/97q6Vh7P1LUG9MaaVxNWymAILSSCfGHIJMBvCtyKwFUEcKOIRwhElVG+AM05RR0A92GCaaHcu7/OsGnCv6nUs67YuytoG09aOqL7JIY9qpE6RwIjAShYiZ2EyFiZlYlIaIiZDGAlCKTBM4XFrORwSh0XiMWrhOhLMIKEsCsalCHgkMUgRw2QxRuFjZKG4Tm8S2t0qm0dldEjNXmWw3tHYFkm1RX0Rq1QNgygVqLFWE1IEcFVV+rRg6Sv2zHYt4qawZLWIjIqKyZiMhhjYfK+g6WBv5vWp1CtTmddXtL+4vP30VGR7xjhgVrWI9Wm+JS2wZSTerMrZrljSaTkXstwCay7DVVd59J/YNT9B1O95lHPM6i8phP+Qgf/SiF/SiF/Sgf9Qga8owHcUwnkK4QIJ+KWa8FMV4ccawi/0ygvMivOsyp+5VZcwyi0x87aAcUvEvCVm3hTUXQVJF5kV17i1szzybTFvLhXItyRusJgFo+pyp/tfA67bq0cX2rKf1dR+CAB/A4B/U2hzfT340QMLO9b9Ryf6hgDMEomzFYTbROAKAfgBAP5HIPwEAOcBwgUC8TwAnAeAyxUVl8mkSyTSZTJtRigreSN4qi3vry/4Ewu+yEIsWerqzg+NLIwuyi1ZVly/uXjP7vLBo/iJx/BHn8SfeLZ8+nT5+JHS3dtKS6bLk2Ol8S58vBdfMlxaOVHatBy/exu+Zy/+wN7buza/O95xIBMYD+k9Fr5KwxHpQFQPwjoQ0nAQLQsz8gQOTBCQ8eMGfsohzPrl/QndSNqypMu1os+5qse+os8+2e0cyjg64pYmlzqsUTjEEiOCKTmwiI4IaAifigrImJCM8CkISoFhCsQjc9gkNrOWx6iF6mr/fx2YQ0LBWiFEFsJkAUISCEgovxbDSEIRVSCiCiRUkZwulNMlCrZExkIxGgRTQJAC1CnplbbqiiQgXUXqeUY9/aKvYZ0WsdfwpLWoqA6TUFiqCkNW0//04qY3RlreX979zsreV5cNvLO67/XlnY8NRXZEzBNqfY/Y2inz9Zr9PfYtHY5LHvNtjHGRWXmVWnWZVnmFUXuBXv0Ls/YbWsWXZOC//x8V+A8FOEcF/ldH+IZB/IYK/EAh/EQCfqgFfiADv9AIl9nVF8Hqi0jNNT7ltoh+S0ybVfNKNnnBorgh4F7jUO6AtQUhd85vKQ+3zwn5syL+tVHHN1PaK43GGbXu39X0swBwlgD8mVtXXDNa2DZ9Ts3/AQAWCMQbRMJVADgPAN8CwDkA+C8B+AYgfkcg/gAQfgCAXyoJ52sqv6+tOk+hXGfx5oSKot6xYHLfUhrnbT4801UamcRXrMPv2oHvP4wfeah89ETh0JHivgfw/Yfwg8fwo8dLxx8sHt5X3LxhoWdgLhKedekXHKqCT52PW/ItoXx3ujTeV14zgt+9BL9vPb5729Xtm9+aHFjt1rpEdL6IwpPUwWImLGNgao7IhIpcEnFILUkaxS1uVXfEMNBoGWu1TXY5lva4l3R7Fne5h1qdHQlrk1cb0KqsYrkeE8k4CJ8Ko2SETxEKaAKMhiEUFKagIAXmkkFuLZddy6kjcevIEIMCMykIh4yBZD5E4SMUDCFhWK1QQBZiZAFGRhEShpIxPhVBKQhKRlAKhFB4EIXLowKghsE0s2pd1Jp6gnottfeMfvqZUMMaBWqtACU1iKyGoyUgIaZisbblxeHO91YPvLdp6PWN3a+t6X1r3fg7GyfPrht5eqJlf2tkXcg76feP+7d3O77TSX4FqZeYVReoxPMU4k8kwne1wLckwjdkwtdk4jkS8RyJcI4E/LcW+IpM+JoKnCMB/yMRfqQSfyIRfqYQfqQAP5IIFxhVVyHKBbDmIq/qBka6xa+9JaHN6/llpxZ3GmfE8FV2VY5BmhMLiglvTin6VYLgWzt/nfb8XcV7vabmJACcJgBvkqs/Qxk/+43/47O/A4DrBMKvRMIvAPAdAJwDgP8QgH8TCP8GiF8ChHMEwv8A4Aci4ecq4s/VxJ9ra35ls29AyFVY8KtEOWuy5RzeYqge7x7Bx5flhycLY0uKy1aUl6/Elywrj4wVe7oW+rK5vmy+r70wkC2OdZWXDeMrRsvdTQWHuiBmlBgATgFwWmWOQ5kTcMsaftEqyycc+f40vn4S37d1du+2N6YGkmqEB9aw+XUgRodETFTBExoFEo9cEdUpG+zGloC9K+HqT7mH29zjHf6JTt+iDvdAxtmZtDX7dQG90iwSK0CRiCXk0zGUiqIUAUoVYjQ+QkFBMsIjQ5xaHqeGy67lMiicOiqPToWYFJRNxrgUPkTBYDIGkzCkmo+S+DBJgFL4CAWBSDBIgSEKBJFAiMSDyFyQwgGpAGxmwxaIaYUqHTRiDNCupfc/bVzyjDuxSoC5AJ6WyDNV1ZkqohsDy99dM/zO2v53toy9e+/Ue3sn3t696O0dK363e/2H9617+56lz6/LHhqKba7fPGT/h5B9hUK8QAF+JBN+rAa+rwS+qQC+qgS+qiJ8VU34uqbiq2rCf6uAr2sI35IrvqklfF1L+I5E/J5E/KGW8GMt8GMt8D2J+BO16iKHfJFTe4FddQ0i3Uaqb0CVt0WMeRV/XictWjS/8pk5Fr3I4haVwlkx55pekF+afUUJbQWA5QCwjggcIVU/Q65+qYrwCQD8CADXgYrzRMJXFcA5APgSAP4BAF8QgL8BhC8Awj+JwJcA8A0A/D+q7vM5iivtH/7pntBxQk93T/fknGc0yjlLKCEhIYKQRBAIIUAEkXOOBmxyzhmDwcbGeW2v7V3bu75t79o4gIkSiByF4oT+vfB9P1VP1Xlx/QGf+l5XXedUndswfA9FnsjJ50rqBcu+0OmfWSyvAoFobo5QUBLJKgjlDYiWV0TLSiMFef05aZGcVCEnOZoeE0lyhZLs3bH6fr9O8JgEr7k3aO0tShBGFApFSVEPH6ZFIQXURUu6OCKsV4XM8h6HvCtW/SzV9CTX3T00T1g2S9i1aU5ukoZG5Ro5zRFqDckbKYOTs8aZHWkuX24woTQ1dVBO+tABmbUDM0dXZo2ryh5XnT5yUPKwoqSKbH9urDPOYnaoTSaV2aAwagmjBjdqCYMGN2gIA0/o1ISGQXkWVTMYSxGMgmTlBE/hGhWmYzC9GjNocIMW12ukBi2q16B6DarlUC2H8hzGciirlrIcquZxhiOUNAq0CYw+UaVJVMsSWCgRR0oh33zV6FPxLacz8mcadFmQOkmsz8K9w9Vpsz2V+wbXXmwZ9cGCmV++sfDLHYu+2r347zuXfLF9zT92r/77trmXVjcen7JuQenVWNNLBfKQgNsJUTsK3ZKAGxJwTQxdFYGrIvCnBLoqAldg8KcYXEegmxh0A4VvYvBNDG7HRXdx+C4G7hCSNlx8CxfdJkXXMdCuFD1RS1/y6FMO73Hoeny2vhhPf2qg26KLqJgoLX/FEt2ZMe97jBMBqANgHCxajBOvochmCJwG4GsI+gPAVwG4DMBPEPgBQN8D8B0A3wHwbwB+BOCyCLoqhm9LJR2I9CGOP1MontF0r9EQslpCdluv2RxyucJuT7fF3Gnge0zqkIHu52R9SrSPRvs1WMhA9GnxEE+GNPgrVvqCI57rVfd01F0Tey9gvZ/kvR9jux3r+DUz5rOCxC/L09pGFT2bODA6bZDQOlhorhRGFPbUFnXNafx86qiBPp1Jq2Q1KkZN0izOqklepzTaeXuMxZni8mcF4gckJ1dkpg7NTx1RlFFXmllfnlJTkjikMKEiO1CY4EqyW706s4U26uRmjdyiIc0awsQTJg1h1siMPKlX4zyDsjSqpkhajjMynFNiGgrV0ahejRl53KjDDVrUoEW1PKLVIBoO5XmU4zCWQ2lOwqgRWo0qGURGSYEuhdGkKLlkGZ2oJBJoSbocq0DjFukaTqW1nM4rnmu3lKCWQtRUDOvKgLVOUb570KhLrWMuzpv98caln+5Y8dmedX8/uPW7k1u+Pbr2850LP1m3b1fTlQx3D694qUAeyKWP5JL7MvE9mfgOLrqNQjcRcAOBb6LwLRxql0luE/BNDNzGwE0U3MRAGw7dI6BHhOixUvqcJZ7SxBOWfKRRtjP4DZn4HoV2GpguEyckBLr93pexvq6U2B6zXmCUfTzzX4dlkgSqFIEJUmkLhk+USGcD8DqAjgPwAQx/LgJfiMA/IPANgL6GoK8B+CcA3wHwHwB+h6HrYvi2RNwhkd6TSB9i+DOl8ilNv+DUr7R8F89100yPkuqllb0MGaKRsBIOkyCCgxACQiIQEoGXmOiKAv2SIS5o8P06ZKMdXx2vXptr31wcs3lQ4pYRWZtHFqxvLJs1vmJEw8Ch9QXT63J2jin6orn65ym1340f/HZl5u7smCXZvooEg92lMtg4g4FTa5UMS9I0wdA4zyn0Rlbn5u3xFm+6O7YwLr4iJb4qPW1IbtqwwsTB+QmVebEDM/0DElxpLmvQaHZwRr3SxMvMvMysIY0awqjBTRryLzoaBlUzKKskKBKjSUytwHglqlOhehYzcJiBR40aqV6DaDWIVoNoeJTjUY7H1DzG8AjFShS0RKaSkCop0KYybLqWzaCZRJROpMgUVpxJ4pXS+EXapjfTW88VD14aDA5XuqvwmGHKmGGqjLkJY96ZNvKduTM+em355ztXfbF/zWcH139++I2vj2/8/ODaL3ceOT77u0TLU5Z8pcQeyyUP5aLHCvEDuaiDhO/i0B0cuk3At3DoFg7aZaJ2Gdwug+6SUDsB2ghwTyl6rBB1UtIuRtKlRrp52Qte0e0y9iUHXsS472jVHbT8nhx7pFaF44JdLl9PWmpPoi/K0k9V9OsAqpcj09z8GCU6WAQNh8AUCFoJoF0AfguCL0HgPRh8CEGfAvhvEPgCAv+EwI8w+AMCNyGoDUAdIvEjKfpQij2TK7tYrlvN9Rn0fVZTn80Qthn69OqInhVMTFQvC3NYH42GGKKPwl/IkZsM9plJudosr7NRA5yqNKcyIUadmGVPL0/IHZZVNLq4dEJl6ZQhRdOGFkwfljt1WOak6rRRJYWD0gYXBofmeErTrUmxOo9P73JwJhur82jVTg1vUfMGRs0paRVJK3CWIjhWrtErzHbWHWMKpLnjCmPjSxOSy9NSBmUlVObEVWTHlKV7CuOdmV5rgs3i0ZrNjIGXGTnCrCVNPG7kcSNHmHjSoCa0LK5mMFaJUyRKk6hagfJKRKtC9AxmUGMG7v9Hh+NRjkfVHMbyGMNLlYxYQYvlDCKjEaBLZ7l0DZvBMSkUk8xQqZwsnZZmy5SDZRnLLS1vD5j/TmXduoSE0apAnTq2wRbT4qk9OWb0hdamiyvmfrpz9bfHN/7rzNovDq76ZNfKD7au+nz7rkvLP6uIfSwTd7Oy5wz5hJI8UogeUeJ7cvgOCdoIcJsAtwnoFg5u46CdBO0keEBA9wlwhwQdlOg+BT9lkVectI+TRnVkLy97qaW6HLpXfmd3WlJ/Xk5PRvpzn/+Rzf7S4X7ldIWLU6M+5x+oogWA4UqkliXyYFAMgToImgiLZsOi9bDoIASdBuBNAC7A4AMIfAbAPyDwPxD4DQY3YKhdBN+HRY8kkscI8ghFH+HEK4bpUXPdWm2vzdTrMgtxrnDAGvLpw24+bGdCFlWfUdGrIZ9Z6J8SzAdyXFMyHANSrZ4siyvd6oozueLM/nRPfHFiyuDsrFFl+c3D8qeNyJtRmzejNnfmiJyZ9ektI5LHlscOyfKWJNjzfOZcnybDo42zGnxGvcfA2ji1heX1ao6nGVpOyQlaTqhVco1aZtTKnTZ1IGiMzXDHF8YklMTGF8fHl6UES1N9RUmewjh3TsCR4rIFzVan1mxkjLzCyMtMPGHiCYMaN3D/37CM00pMQaIUiTEyTK3AeBWmZTAdhxp5zMSjf9HhNQjLo2oNpuZwRo3SainFSJQsKqOlclYKtKlqPo2lU2g6hVOl8ap0TpXBERkMXkgxNUTmGtu0t0sXXJ6hHkIAACAASURBVKyu25SSOMnibwokzkmfeHFy07tTRp+f0Xhh4bT31y3+fNfarw5t/Oroso92zH5v7Yr3lrzbWtKmkj6VSR6piCdK5B4J3yXhu3K4XQbdlkFtMtEtEmojoTYCaiPAHRK6h4P7MnBPKbpDidoV8D1a8oSVdPNIRIuFOLxPqwjb+IjH1ul2PUtMESqHCoOq+zJz+5LT+62e53Z9xOH4XipvAGCgCCoBoAyCygFUDcAoALdA8HIAbQfQcQC9BaAPIfjvEPwPCHwPQZcBdA1A7SLxfan0iVT6FEM7lfIXlOKZQt6j4cNmc6/Z0Os09XnNkVibEO8UYh1CrEnwqQWT8rmGuuNzfFWWvXXEgDE1A0qqi3LLc1LKkhKKgsEcnzfd6c1yxxTFJlWnp9cV5jUOKpxcXdg6omBWfe7c+pw5I7Nn1GdOHJo8cmDC0IKYigxXUYIlx2tMtml8eq1Lx9t4zsxq9RyvYRhWqVKSKhnBKGU8KzPwMptB4XGrfQnmYJY7mOeOyffFFiXEFCe7CxKc+bHO3IAjw+tIcjhjrQ63wWJSG3QKPU+aNDIjT+o4nOdwDYvyNKZS4nI5RslxRo4zcpylMI5BtRyq4xEDhxg0qFaH8jqU1aKsBmM4nGZRmkVULCJnMJKWUhoMaBJYJpGmklR0ippJ16gyOFWGmsyksXwVUS6j6vDMVa7J58tmX6yq2zYgtTUjYXpeyaYhY85OaL7U0vTO5Oa3Z069uHz+h1tXfXFk2ecH5nywcc5bC/dvrP+3X/0Qhdox+A4Ot2PQbRxql4luk/AtEr4lk9z8qyChWwTURkK3cNAuF3XQSAeN3KUkDyjpA0r8WCXu15FRA9WnUfTrmajHFk2ODxXk9VdXR0eNDtfW9RRV9JliuglVGKW+RGVjAKgVS0bC4pFiaT0sHgWg8QBMA2AVALsAOAXB78DiDyHJF0DyDYB+ANBvf9GB4Hti0SOp9AmOd6qUnQz1klb2aLmIyxHxOcMBeyRoicaaorGGkN/a6+H7TORLHXUlJ+3spDFzZzfXtYwqbxmdPbkus2lIweiK3BEDUquz4ksSgwWx8UWJqYPS04flZY8uLWiqHDBlePGM+qLZI/Nm1WfPqM+aNCx1THlKbVF8da67JMlaEGNKd2liDLxLxzk1aiun0XOchmFZilbJVQqSUco4hjDyMqtB4bCr3AGNJ9HkTbX6Mt3+nBhPfrwjL86eF2vLC9iyffZ0jyvF5Y632zwGk5k26RVmrdzAEXo1rlHjGhZVU4hKiSnkuFKGMbK/6KAcjWjUEh0vMepxi4k0W0iDmdSaSLUOZzmMUaMqWqqkJaRKKmMQjVUFdAkadSLHJKrZZA2bolWlqFWprCJTLSvQkmVaslrNjWUy1/gmv10278Pa+t1DU2YU2MalOCanFGwc1Hh28rRLC6e/t7z1vdUzL62d+7c35n7yRus7y1ecmHJpUOAWAt2WgBticAuBbyDQDRS+iYuu46JrGLhJim4Rohs4aJPBbSR0kwQ3ZOA6Cd0godsE1CGD7ypEd+XQQzn8XIX0copuVtlt1nbHuCLF+d1Vg7rrasOTJkVapkYGDetj9b0S8m0pUg9APYDGAWgyLJorkqyBxTtF4sMS8VmJ6H0R/DEMfQSBTwD4EkDfA/AfAP0GwDUIuikCtyXQIwx/TlEv1HSnlu3Sqfss2kjAKST4hESPkGCPBPURHxdxMa+s9L1Y+42agV/PGn9wTtNrraPXt9SvbKmfNHNUxeyRedNH5kwenj2+KqOuJGVwbmpFVmZlduaQ3Ky6otwxZfnjKwsnDxswtSZvem3m9NqsSUNTGwYmjiiIrc5ylyVZC2KMGS5N0Mg6NYydY20cp1erNQzNKlUqmUpJspScZ0kdRxh1hNUkczhpt1/jTTAEUh2+dK8nO+jMjbXnxdgKApYcry3L7czweFJdjjiLzaUxG5QmrdyskRs5UvvXmEwhlAKVy7D/o4MxFMIxUo1abNAhVqvc7lDaHAqLQ2FwKDQWmVqLsRyqYqRKWiJnUBVPGJxq4M0LePL89my3OcOhT7dp00x8mk6VrpFl65QlNn64RzPKbm62572WOPW9wfM+aqjfPTR2So62LpEZHrCOT8tfVdtwbPa0t5fMfHfRjPcXtVxcPOWDVfM/Xvz2/EG/yqV3paJ7hPQOKmpD4ZsIdF0KXUOgawh0HYVuYNBtHLpDwLcx6BYJ3SDADRK6QYBbGLhDQO0EfIeAOmRQBwGeKpBeThXSsCGDrttq60/N7Cso6S6t6hk5tr9xrJCY2ClBj0OgDoBaADUAMA0CqyDoAAS9B8PfisRXROK7IvE9keiuRHRXLLojFrVJRW1iUZsIbpeI21HpXRx5qqRe6TXdNmO309jvMvY7Df0+SzRgj3iMEadWcOkEr05wyKMufah8YPu40f8eXPbfpISfPbYfHfpvvZZ3i9M3TK4fPm9C7oKm/DljC6eNzG8cklNbmj1sQObQgoyagvyGgfmNg/LGV+VPHJLbMixj8rDMCYPTRpcmDMsLVKY5S+Kt+QFzuksfa+ZcWtamZq1qtV7N8rSKUSgpklKSjEquYQk9T5gNpNVEOm1Kj4v1+tS+GJ0/ye7P8Llz/M48vy3Xa83x2LPcznSXO8XhTLA6vDq7TW01UBaN3MSRBo7QsRjPYColrlDglJygZTgrR9UUoqYlOi1itpAWu9zqUNhdCqtLYXTK9Q65xkQwPKJipApaIqMRRiszuTmQN6I0b2hxdlVhekVefEl6sDjRNyBgLfbrSvy68oC1Nsk2JtXZmO6cmDRgQ1bru1WLPhpZv7vGOzGLqg4S5T5Zhd9Qn5w4o7h09dCRuxpGn2oe8+78WZ8se3PzuD8c2ueU/Kkce4CJ72HidhS6hYBbCHRDCt2QgJsS0I6K7mKiDgK+S8JtOHwNBddRcBMFd3DoDipqR6G7BNRBwg9I0WMS6VLJoka9YLe+0OpeOLx3Le6ncVk9xSU9VmMPLD4Pg3EAGgpENQA0QdBCAHYAcBaALyBwGYC7AHoKwCsYColEUVjULxWHUSRMEGElFVbzfby212Lu9zjC8d5IokdIdETj7EKCUwjaBYc+auAFPScYtX1GrkejfqnRduj426zyPoE9l0qfS6EHUvCzmvqgpmrKytbC9TOLV7eWLW4ZOHNc8cSa3FGDMmuLUoblZo0qGTChumDCkNymqqwJVRkTqtLHlafWFSVUZ/sHJtsLg9YcnznVaYm36d061sIwRobRMCqOUlAyuQJXKHCakmlYwqAhrCaZzUw6LQqPTeWzK7wulT+o9yXbXekOR5bLkeNxZHuNKTZDgsUSb3XHW10+vcOpsZsZi1Zu4kiDmjCocQ2LszRJKUmlDFORmFqOckopx0iMRtxil1kccrtL6XArbB6FwanQO2RaC8npUJpBFLSEVElZvdzo4kDhjMqKaYOrWqoHNlcMaCjOGZmfWZ+dUp8ZV5cZrM0Ojh7gbyz1ji+zNhWZJiXmbUycfLF8zkeNtbvrrGMT8GKLvNCqGuDmywPO2rS4xoz02bkD94+f/v6cC6/V3AgYn+PEE1zyEBfdx+F7pOgOAd1CwC0Mvo3BbRjUjkJ3UKgDh+5j0ANC9BAXPSREd1G4DYHa/tosS8AjXPxCid1BoCti0Q1c3qHWP7B7n6XnRGtGRipH9qXldKuoXkj8sVg8HkBFAC4B0AgATYbgJTC0E4LOwtCnMPS9WHRFJOqA4JcACgEoAqAoAFERHEWkUYIQ1OqoyymkJAg56ZGstJ642JcWW7dW1c3K+lTyXqW8U0a8lMs6MeUzhHiCSp4RomeE6BkheYniz1DkMQLf0PGfN9VPXT+nfNvS8s3LKjYsqFo2bdDMCfnNtXmjKvLqSjLGlGU3V+ZNrCxoqs5sGpTSVJIxqjSpJjdQnegqi7fn+q2pdkui1RSr511GxsCzOoTRECpaJVNJFSRCEwSjkulYnNcSWiPpMhEeK26zyGx6ccAsDzg5e5C3Jhm8SXZ7qsed6KipzJldWzQ4zeNwap1eo8upsZppi05h5mQGNaHjcA2LcgyupmUqGa4kUEaOsUqUZ6VGA2axknaX0uWn3QHKFaBsfsroUmitBG8gVSwiV0lIlZTRyg0ONQhu0qVssGasc2asdqStsCUtNsfN08fOtMRO9cROjo+dnB3TUuKaWGppHqRtLqabvHGr48ZdqJ71/ujaXYPs9Q5lBk1nmfkBfltlqq8mI6Y+3TsxZ9KWmm8m5tzUy57g+BMZ8oiUPJBJOmTiNuKvyyxwE4dvE6I7BNwhE90l4Pu4+DEheYLBjxD4ISF5oCCeKZWPKVW7XHlTTneYnfcSU+4WlT6tH93Z2tq9dGnfomXdoye/Gji8M5jRibEhEfYLgk6FoFQA8gCoBHANBI0TQ/MhsBlABwB4UyL9GEH/LZFekUjvSpBnYqRTLOkRQWEYRAEQIFFYivZTdMjhCCUmhTPzQpkF3SlZL/xxT3XmRyT1SIQ8BqJHYvAUhV/iSDeB9xJkP072Y0QXLn2Mia8l+M4smjR+y7Ih21cP27Z02Na5VetaBy2aPnjauPKm4fkNg7PHDM4fO3hAU0Ve85CMScMzx1Xl1JQnV+W4K+IdhUF7lsuSarXE2/WxnMppUOi0jBqjVZSMYkg5qcBxUqJQkRITTXBqVM0CF4+l2ZDcOMnocibDhdiNcouD8bi03oDeFbAsrR9yc+qU9sKcK411MyqLHTaN3a42mVVmncLCkXqe1GpwLYdqWJRT4ayCoEicUZIsRWgY1GIg3C6l1894g6w/nvEnqDyxKquP0tnknIFUMlKZUowrxRRH6KwMiDkJ4k6C+JOipFOSlJOSlOPi5CNw3AHcv1Phe13pXaX1LfF556c7Wov1kwfKx2dKx7gDy2LHnSucc6ly5LYBrsE6Il4pSzPpC/328nhbZaJjSNKYcv8vyc6nauUjlnpMEfdkkjZcdAuHbmDQTRy6hkLXEPg6At9E4TYMbsdEbbi4DYHuofADXPxYJXtp1od9ASGvMFI9PDxmojBjmbDsDWHp+v55S8KLlkfmLe1qbO2smdw5cWp/67zokMaoL/hMJNoFg3wAikVoASTOAKAAgGEAahGJ54tFK6Ti16Wi/ajkTRn5gUrxDav6mWP+pBQdBPFMivdI8DAsCkNwLyzqlIq7VLKQ1RRKKYgMrguPn9A3vql7aF1XVslDj7eD55+RVD+miOLyMCnrU0i7ZfBjOXqlPHfriqmjN6+u3bZhzNYVo95YMHDDjNxljYNnNFRNbchvGZM/bkT+6Kq8hsFZ46uzJowoaKgpqC1Jr8oNFKe5cj3WLJ0x1WSPd9ljeJ2XYk0My9AqhRyWA5IUq5RwTECe4cYpHJQnqg/NShyeJN/UYLz798TwzeQvDyfGOiRGjgpoGKtH6vYyl0bW33B4fwHgcWraL9s3Bn1GvVFpMFNGrdzMkXqO0HKYVo1pWJxT4aySoOU4rSBYCtMyqMMk87opr4/2B9WBeNafQHtiVQ4fbXKpeJOMYqRySkJSiJzBOaMSeE+IYk+BxLNQ4jk4+Ryc/pY457w0420k+YI46Zwo/oQkuI/ybzP71nvsS2KVrcnQuFi4XhtcYh1/JnvBu4MbthTbBxuRJKUyVWvItJty/Po899QM9596/iEibiOQmwh8XQquI+AGBl9HoRu46Doqvo6Ib0jhG1Lophhqk8L3cOljGdalJPpZKmLUR1yufm8wkpUvVFaHK4b15FT0ZA3qy6vuLR7aXV7TN3SMMHlOdPHq8MpV/QvWhRdvfjmoslcm+yckGguBAokkWSR2AhAEIBtAlbCoQSKeSmALZcRKpXytitqkZvbo1W+6zB/7HF/ajP/Sa79n6V+U5C2SeILivRK0H4L7IahPDHcTeJfJ+iotp7tmdHj6/PCyNT2LlvZMmtRVWfE0LvahXvuIkN0T47d549+HD5qxuGnIurmVG5dUvrFy+JpVI5c2z3xj2PjFIwZPGVc+ZXxB09DU8YUpjdXZDYNzxw7MGjcwc2xu0rDMQGm6I9dlzdFZ023OeLcraLIFaYNLrdaqOBXk0+MKEfAw8OULee2f5ZemKBYXGp7ujPnPYf++4UTofXP4n7Lnp+LHJio5DLJSpNmoNFjoaUHHD077twBcKyv+7eQBv53XamVao0KnIY0cYeAIPS/7ayvI0ThL4YwCZxQYq0R1LGI3Eh6n0uejfUE2EM8G4mlvLO0KMFY3zRtIuUoipySkCiUohNKQwPYm5DkJvKeA4xRwvQm850DwLJxwBko6AxLOgbjzIHAW9p6UBo+gMXuU5k1GaqFD0qRBRssTV9kmnC+YdXHo8C0Fumq1JE7CxjPaeCMfp52fZG+36O9IwC0YugqDqyJwTQJfk8JXROBPCXxDAt+QwG1SuAMV38clj0n0lYIM04qwnOjFpN0Y2k3K+1l9yGDtMpu7zMZeszHktkUTUoSigdGqyuiQ4cLY5p6W1ufNrcKSHd3LtncuXBotrmhXanaLJcMAKETgIAzFA5ALoAoA1wMwEYYXYth6lt1gMG4ymHbo9DsMxkNO9zvx8Z+lpv4rJ/uH1LSffDFXLc52jbGD4R+omFcKoh9HIxI0JEJeSZBXSmWv2RvOL+2b1NS/Zlnfpk2hVRu7J8/sGDziSnXtW42jJ02tbZzVOG9e08KV09asXn5y3cSH37ceOFJbNr58WGPd5JbKpll5RRMqsycMz2oakD6uLKWhPLmmKLYw0ZPhdGe7TclmfVBrTvYakhycj8PV0LSR/P2P65Y3OOq91PvDqejFpGdn8z8Zo2pfKe/9r+U/q0w/j5FfnqndWaxeWMB+sDln4kAVr0T1KuUwRv4eo37gTQpv2nx40lgTARs4UqMldTxpYHEDR+g1Mq2a4BmcZwg1hTMKjFFgaiVq5DCHkfA65X4f5Y+hY+LYmATGF/zrj3SG0xFySkIqpASF4UqEoBEQe1oUPA48x4D1BDCeAubTwHYS2I8B+3FgPwVsp4D9JHCdAr5TIOakKPYY5t+rMK9V4lNR6QSpf4W27kxW0zullduz7MO1RFBK+ZV2u3xnrOORTX9HKb6LSG5IxVdg8AcErgDwJwRuiOE2MWiXQHcl0H0EeoTATzDxExR+iYm6EOiVCIRkRJimokpFlFJEWUbQaASjIWIzRH2BaFZWV0lOb2lRb9GgziGju5dvELbt71u3uX/3EeG13b2l1f/FyN0AaobBYKmkBEBlAAyHQDMAswFYCsAaqfR1ltvn9J4Ixh1LSDmdlX+hoOStrNy3M7L/XlD23/Khvw0YeCUr51ZqentC8l1vzEOzs5M3hFkupJT1KbEwhvRJkW6SeqGzdCalh6qHR1pnhF/fED146OXxM3+eOPnHvmO3t+z9dv2cM4uaDk8bdn5V1upZadOah21snfDJ1gnvH6sfNq6osKm2ZHJ+2fjivFFV2VUJYxv9U1vi89LlrWNtG9enpOXRNr982DDNnBbHp+uCdzZywnd+4fvCbxrdxwrZn8bo/ltp/G2UPvqep+OQ64/lri9n+bJlYF2+7c6WuINTWCsE5geTf4rP+MPv76sf/Yc14cusjHEpMTo5olPjejVuYHEdh2vVhIYleIbQsKRahbEUxqsILYNbdTK3Re51yAJeKhBkgvHqYALjj2U8AdZsV9JqREEjMiVCKHGCwnBKAkYez6k+7i85Zsw8oo47TMQcEQeOAvdx4DgFHKcg2wngOA68J4H7NGQ/AXlPgMBx4DssNW0j5MskomlAv4wsPxkYdyG/Zke+p9aIxUiCVvSi03BPSdwkRTcR6LpEdB2GbkDgBgRuwaBdAneIoQ4xdFcK3ZWCe1LoPgJ1SKH7YvASE/XL0KiSDCvJEI2G1ERYQ4XUTERnCFvsIYcz6vcIwWC3M3gvo6Rn/U5h76meGQt7WuaFD7wVffPT8LL1PQnplxHFXgDmieAmiagegpsheCEE1kFguwTehaPblKptetP+YOzpvMJLNSP/MXXWt7PnfT655dO6Mf+oa/hXVc0PhaWX03OuJ2fej03p8Ma12TwdJttjjekVa3zFcD1KSpApohjWR0i6FOKXPP0oGNNVN0qYv0RYt1HYe0Q4c77/H0faP9v35d69pxe3frho1j+Wrvxk2sxPFgw+tTlu6fLSxbOaL+xvOrCtdmhN1sI5SX87EtP5Q8OJKZ4/duXe/rhw72Ltxmnq/zniFy4PerA/45N81f3ZzL3XPYeGOSeh6HmX4bvUwN/ijR1z1d1ntZH/8T343LVxpGNVwPnxOMvlE0UHKnNf1DY9NgefFRc+GVXzIjHnaVrqpUkNFiXBUxitxnkW09E4z+I8Q/A0wTMEp8J4BjNwpIkjbQaZx6bwOGRej+J/6cSzvlja4aH0ZoLlMYrBFCpUrsLkNC6jUbD65KrFp2bNPtk0+XhNw6mSmjPpVW/GDjxjLz6tyzvBph8nU04iCSfhwEngPPa/aWQ9BixHYd1BSL5dJF0BzOslg45bGt5KG7YjzTNSH+MTfWChnpBkuxS/JgJXAbgFQx1i0T0xfB8VPcDgB4ioAxG1IaIbUuiWBGqXwHck8GNc0ilDe0k0SkgFEokosTApCRPSPoro4+gQo44wVK+afqbQPM0u69u7X9hxQhjZ+mpIQ9/y14ULH4VfPxbec1pYv61n4JCfVbrTAHoNBksl4tWQeCcEjgFwHoYvUar37a5345Mv5hS+M6D8fEXNZ5Nm/rj+jd937P117abfFq++OmPB9bGTblTX3Cwuu52RczOQ8CCQ9MgX+9jueaKzPGN0L2m+j9FEWV5geYFl+xnsLiX7H4PhV5/zqcPRHUx8VpbWv6BE2DxDOHBWuPiF8P4X0fc+6Tx06sWJpb1fN7z6tvmbVXXtu2pv7mp4u7Xq5Yejuj71f7tFv7khaUK+ae4gxW+H/OEf/S8/Md95jf21IfC3pNgvUixTKbEfgH0ez5P5A/8+zrnMjne8Eeg5a+j+AA/9K+7cmMSVDvfPCwYLx2ZFRgx6pnH3uFKfDRj4qrb2vivmKkn+Z1BVlo5jUAmjJFgVplGRLEtyDMGrZDxNahncyBFGDjfxmEWPO60yl0vu8so8AaUvhvb4FS6f3OIgtQac0xA0i6oYlGJQisGVDAF2H92389i+rcf2vH5sy/oTr60+vXL5maWLzs2cd755xvmRk8+XN57PHnUubug5V+mbxvzTbNpJLPY47D4MbIeB7pCU2yvhtwPfLlHFKUPtqUDptriiGv5Nj+IeRt4E6DUAbomh+5jksQx9LEMfyMRtGHRTCm5IoZsofEMK3YRBhxR+SkifE9KXuKSblPbicD8h6lVhvaS0SwR6CKRXTvSKkH4R8ozVPx80KrrtcO/ilS/Tc6IxGT2F9aGjb/Vv3CuMXyDsOxk6946w+2D/hAUPsqs+ZvSHIHBcDC5K4K8h+EcAf4+Q/7V5rg8a+suElqvzl/4wb+nfp8/7eubiyys2tm3Zc23Dlt+XrLw9Z8GjiVOf1I55VDHsScGgx2mFjxOznwdTe3zJfTHxvV5/r8narzGEWT7CciEN/4tGt07HTLEpt5uVl4zM9zbNVQv20EN3JgR7Sov6x43pa50rbNkrvHdS+OJ45IuNT97b+seeRd8vn/GfuePbVuY9OJTyzZGMhSP9a4eWfDO9oXNpycvteuFf/vsnXNvd6L+K059sKb8017PQx/6ntOjp7sz7b5ZeWz29a2dD/66Y8D5L3zvlD9bM76yf8jwnu8Ppfy5j+lid4Il7GhN/Pz7xZ0z2LQB3C8tac1NIGJhxlJcjNEUwKpKjCZ6W8TSpYwmThjRpMKuetJtIl0PhditcbpnXr/T4KKdHZnOSJiup0f/1HhmjWZRmcYrBKAYHu7bt371zz+7du3fv2b1n/559h/cdOH5g/6kD+8/u23dh566LG7a8u2zju3NXvzNp0Tu1s94uH/9W6rAzzuJj6pQ9mG+7xLgVUu8GhkOQZy+ccQgvPWqtW+k5kk9dx+A2WHqPED9V4k+UWAcpbidFNzBwFQF/INAVKbgmBTcl4I4UekxIO2VIJyHuxEWvSHEnCXfLxFGSCFPkS7m0CxH3I+hLBHuhs4fGT46sfT00fHK/O73Xae8PJnQ3z+k7fv7J0KbIsIbI7kOdW45EDp0Tjrwn7HmrZ87KP9PzviBk/8SQ6yjxFFHcQajrWtuDoupXs1Y8WrL+6fYDr46cfbT72E8zl/w8b+X9HQce7T50b/XGu82tj+qantaM7aoe/bK0+kX+wBcpeZ2+5B5fvBBMFryxgtMfMdvCOkOE53/X62faeH8MEx9DVQSUS9OcR3Pj98YZP86NbS/N7kiKfZjkepiZ/HR4Q2frmtCmzcLBM8LuY9GTH4VOf/Ri38Hn+1ZEP2zufKe1/52jLw9vamuo65re8OvirH++FvvJ+MzHM0a/2DlY+Kqpe++0V8unR06PEN4bF125KjK9pbc2LlSVEBlR/iI38xat/kUk/h85/ifF3qPZlwbLK09sd2r2baf7a5zoa518dtxwuxxREiKVQsoqcEZJMBTOqUieJg0caTPI7Sa5y6Jw2ZRetyrgZwN+2uejvF7K5VI6nEqTRabVE2qeUHP4/+nBVGoCrFm9fv3aDRvWb3p94+Ytm7fv3Llv/77DR44cPXni2MkzJ0+dP3Xy7RNHzh/Z/+bOXWfWvn5q7rITY2ccrWzclzP4dXf+Kjp2uZRbBck2QfxmKHanZOA+U80m39Z69a8MeEzJnzPEEyXWhkE3cfhPFLqKgt9R8KsUXEHAdQlol4KHGPyYED8nJc9w0TNC9AiDHqLgGSkOyfB+lSysUggi/BVAH8Z6+6a39jZOeRif1Gl3CVpHRO98lVUSOXq4c9airpzKzpFjI1t3h2asDW/c17f7bPj0J8Lhd4XXDjwe3vgfg+WaSvOCt/a7kp7F57woro1MWvpq9vr+bcf69Cz8sAAAIABJREFUDp0TLnwYffO9J9uPPd5xtPfo+d59J18sf/3JpLkvm6eHmlt7Ro7vrB7RXVwZyS4N+9IjjsSwNSZk9UYdPsHnFwK2ex7TRqs63sFaAsaYOFNmCl9Xlbx4TMX66swPZoz5aeGUu8tH3B2V/TAz9la87fdUe3tm7ouColfDR/XPWSis2Cqs3tK1vjZ8cIZw6pRw/kx4697+1w90Hj7xYu/e0I5j0eUHw8vXCa8t7W4e9WLWkCfTnP1TA08zAk885ucmRZda225y/Ghkn+ZqfkmnNxuVsxXoUrn0EE3/ZAm+zCjvyBrwKH9AR1nxj4mZG3ILERwQCrFKjtJKgqEINUVyKsLIk24r5XXSbjvltCvdTsrnUcUF+dig2udVOR1Km1Wp08vUPKbmMI7H1WqMZhCaRVmOBHPmzpo7d/68eYsXL1m+fOWaNes3vL5l2869O/cf3Xfk5JHjp4+fePPEqTdPHz51aNfRzRsPLFu6e2rr5hFj15QMXpxaNNOaOUVlmoRJJknYeUj+FtOYnbmV61LmNXKXXeQjTv1Ky90lpTdw0RUU+lUK/S6F/pDCfyDQn1LQJoUeovBDDLqPgQc4fA+BHmBwBwI6UOg+Jnoik3TLkDBJvkRl3cGkcP2YF1l5T7XGV3o+bDf2a80vtfbeifN6t+56kpUVza3obpwRXv9698iW0MLXuhZtim47Iew5F9p6LPranvZBo36PzXqSWigMGiXUT400LQjPXCes2Nm34cDTjfuiJy8Ib38ovPO5cO6T0KlLwtkPhHMfRvceD6/dElm6QVi4JjxjYc/oST0lNaH0UiG9KBxM7zY6u3lT2GgVXK6w13XexOTqCavP4E5xJBQ4E0oDy5pyf9tYfXLFgDWzSj54fdKnixva17bcW93870UFR0ckvDM489Hommd5aXfiAvfzSl6Wl3YPGPCsLPfp0EEvSys6y8q7hwzuLa96Wj7g6cCkR7HeTl9cV541uiela6X9ai7VkepqD8Y8CCY+ifE/Hpt9LMu2sUBf55Xa5RIjLjKhwCwBmSJxk94wy2o6YjZ/LJLcjc89UzcWkQCSFFMyKS3DVAqcVRAcTZi1co9d5XWqPC6Vx037PIzXrfJ76Bg/43ErTUZCyxMajlBzOMdhPI+reZxVoyyHq3kCjG9qaJwwprG5YXJr84wFUxesmLly46L1O9dtPrh157Ede0/s2n9qz8GTe3Yf27bp0NqVu+fN29o8ef3Q+iWF5bPTsid5U0frjEOUknKprArOnOFoXl9bu7x81jjnf2PUT0z6xxx7m5BeQeDLYnBZAv0qhv4QQ1cl4BYCPSSkj3DxYxx6RIg6cPEdVHQPF99F4DsSuE0EdYjBQwCeKKiu3MxQRXmn0deroAQVLXBawW7tMVgfJ6UJG3a+qBzZn5YUzS3pbZzdvWjZs/Lh0Ynze5pn9c9eIry2M/rGgchre1/N33S/ZcGL5jmdY6Z3j5ktzN0kbD0i7DgR3XMmsv+t0OG3oqfeDZ/9MHL+0+j5T/tOX+o/865w/n3h2IXI9mOR1/YKa7YJyzf3tyx5VlnbmV0STS8RUnIjvriwwd6vdUSMjq9M6moz4orl47JcKWXJwRF54yZlH1xR0LJ84MDZDatWTPnvodpX7w1/frL+yamCN18bMGHs4K3TJ11fMPvDssz1qfbPqgoflpXfH5jQsyznZhrxyGbvySl/FO/vHK0X9gQeTTT+EKO9HKftWh7XtTZweaDt6bjiV7MmtA+uf1xb+nJe1q0Nw5fnekt0Cj0BqeUyNUnKlaSMwGQoxEjASB33XlrSzxMnFPnsUhRWkAhNIpwMo5UEqyQ4mjDrFF477XMzfg/jc9M+D+3zMAEPG/DSDptMp0E1HK7hcJ4nOB7XcDjH4xyHczzJaUhQPqSkombg4JGD6ptrJ82bMHPltAUb5y3fvmzNvpUbDq3dfGzD1uNvbD269fXDr63Zv2Th9tbpG8eMX105fFF22cyErEme4CiztoJGsiRQMuAH8pUzymYuGbVjWOZlB99p568rkN8l8BUJ/Cci+l0C/SoGV6XglhS6T0ofypAOFHqAwQ8J0X1MfB+T3EPEHWK4HQJ3IXAXwE8odSQurS+Y9FxB9eNSgVZEVVxUpROs1pd6Q+eYSf1TZnd5g6Gk1L70vJ6mid0TJnZnDYxWj+6vGtFfNy46e1l07a7I6l3hNw6+OP52z5EL/dsO9i7aGJm9MbThYHTvWeH0h9EzH0dOfBA5+UH03N+EC59F3vo4evbD8Kn3+g9fiB46Lxy/KBw6F9l2OLR6u7B6e3j5ht5RU3pSy/uSCoTsAUJqVigQKxis7WbTYj/vT9PHFyekV2ZkNRTltVQWzBxevHRc8aoptWvHn99a+sG+9J0rkv/9Ru4H22p2zGlaNa94xeS8T1c3ffRGxfaxwaMjEu8sLe4+PuCnae5PspP/OXLc7YVjhUMlz/a6flnv2TfQc6m05GbtsJ+Kk74vsf9rlOXxgYLfJ6T/2uTp3pfxfFfhjeVlz/eP2t8SMKhgmpaxtIxWkKycYEmMlyEFdkOajqUQIFdgBIkqCZRRYKyKUKswnsFNWrnbqg56NAE3E+NR+T1Kr4fye1mvh3XYVTodxmswjsc4HlfzOMfjf7Utjsc5DgMxuf708tQBw/OqGivGzBk5cfn4GRumLtwxd9m+BasOLVp3bNm6oyvWHlq1fN+ShTtmznyjecK6ESOWFJXPSS2aHpPVbA+M0umGqqhKhXIwpR3BBae7GpcXnS2OvaVhHshlV8WS3xHRVUR0DRH9KYauS6CbUuguLrpPijtQ6I4EdEjAPQm4LwEPJOC+GNyHQQcE7ougF2q14A9063QvMDyEEQJB9uNkRKYIUbKQVv88mBJumfUsLiNkcvZb3ZFAanTEmJeFZf2JeZEBVaHC8v6y6v4R48PTlghLt4R2HA9/9p3w9Y/C376Knn+//40joQVb+hdv6990JHr0ovDuZ9H3/x659FXk0tehdz/vP/dh5OR7wrGLwp6zob1nIifejh4/H9lyKDR/Y2TuOmH15ui8peHSEaGYrHBqjpCdLsTEPPYGtifHZGZ7YwelJo/ITZswMGvG8LzFYwtWTix+bVrZupbaVVPLVjZWLRjeOKdm+ISSCyuGXH2rcv4U+9nFBU/PF767KubopIQHuwovL/N/tyL2sxmxf2sp2VOX9eP6Qf+YnrMyW9OY4Rzi0m8tzvtqeMnN8fm/TLI/2qh9sFp//3Umet7+Ylf8raXuniPa3q+yS+NlKkLKUaRaQarlBKcgGRlCIYDGRIySkMtxUo7JFKhSibEqnKNxjZqw6BQuC+tzqANuJuBjAz7G72W8HsbjZp0O2qDHNVqc12C8huA0BP8Xmv8DBOx59qTKuOzhqSWN+cNnV41bUdeyqXHunqnLj85ZeWLOihOzlh2bNX9/6+xdU6dubmpcV1u/srJiXm5Ba2LelEBqszm2ReudzdkXMuZltH2pQrtOnrNcezGDvaeStUuRPyWS36Tw7xLoDwhch8FdRHwPk3YQonukqAOF7krAfQQ8QsFTBDxH4ReY+KkEfiKCQjQtWGx9LN2NQBFMFEWlAqmIYkqBxMIKyRMF0zV4ZHdxVbfOJpjtYY0h6omPFFZ0xyRFE9KEvCIht0goqegfOKxn6NjorFXhQ2/1/+uX0I9XIj9cDv3j+8hbnwrbTgjr9vcu2Pxi/qa+rYeFs+8LH30T/eSbyEdfhy7+re/ohdCBM5ETFyNHLvRtOxrdeVI48nZo29Gu6Ss6J87rX7ZWWLM+NHp8d2xWn8UpxMU9yM3ZlpmcnxvnG54Z31ic0TIkc1Zt7pLGgtUtheumFa1tyVm1IHHdwsKl4zJmjE5trpg5NWnJDH9OlX5IJbt9gmFkCvLBrOzb22J+3hAUPix/+bb/4b6Mb+cV7hkWe27UyF1VgzaNyZoxwljgBcvTDA8XF/duzXow03RnsbljM9exFo2cMAvnTMJ5/aXF+mS9hJejGkrGK2WsgmRVJENhCgpXKElWKWPkhEpBKJSYUokyFM7RuFZNmnUKm4FyWWivi/F5GL+X9XkYl1PldNB2G/UXHY0W12hJXkv+BUijJTVaktcQwDfQm16TmD86tXxyfv2iykmbRs3e17z0ROuas7NXnZm+9OSkhccnztw/bsqOhvGv19etqiyfl1c4IzV/enLW1Ji4yea4hbq4zZx3L2E9BJv3QtRRccw26blC6V1ach2FfpeC38TQ7zD4AwK3peL7mPQhibYRotsYaEPBHSl4gEHPSMkLXNSJi18gohcSUVhOhmXykAQPi0UCCgQUhAlJmFJGULKfkIRQcafN3T+45qXOFtboBas1qjf2eWPCydm9ZoeQnBDNzIxmZQtFZZHSyp7SwaFxU4Rj50L/+jn047Xoj1ei3/wifPY/oXc/iRw8J6w/0D9zQ3fzsp5Z63t3nxTe/0r4+J+R9z4Tzn8UPnK2d9/JyPG3owfPdm/a/2rTvuieU9Gth/pnru4e09o1dbawYmWkcdIrT2y/3voiK2tLSWpGZWKwNjt1bGlWy9DsWfV5ixoLV7YUrpqSv2pK7oqpmcvG582vSWodam+qcA1PtQ2IkefH2LOUH23POjHPOHOgalg50ThCsX2K8c0Z9PO9WuG8tW2993it/59zK9pXpr04GPf5Zu/yKqZjs+/xVsOrNfE9O2OfH1S+2st8M5c610QeHWfM58Q6mVRLk1pKxlEyVknSFMEwBKWS0SqlVqXQygmOxBk5zlAEx5AaltSqSSNPOky0w0I7bSq3Q+V2qZx2ymJRWCxKs5HUalBeg/1Fh9OQ3F/Z8xcjLQkSKgM5dUnlzTn18ysmb6hbuH/i6jMzNl6Y+8Y7c9e+OWXZyaalp5rmH22YvKO2fm3VkKXFRbPSC2ek5E1NShrvDUywBBcYg29wlp0Itxeo90LYYch9UHqoBr9BiW/IpFcQcEUE/QrAdUR8h0DbMPEdXHIVha4i4LoUakPAXSn0EJc8xpEOGHoIwT0YFsaxfrE4KoIFMRRFYYFEokoiJCdDqCiEod04Hc3K7fS6e1VMhNOEDYaI3tAbmxAJpoZ15lCsNxwf3xubEM0dIJRUhIoGdlfWRF/bHvn4H9Hvrwr/uSZ890v0ix/6P/4ycvYDYecZYeWe6LR1PeMWvJwwt3/DPuGdz6Pv/C36zkfC+UvRw2d69hzuPXwqcuxsz5aDr5Zt7n19j7D1kDBn7avhTV2jm4XZ8yKjxvW5YyP+mE8GZgyrSkofnp0+tjS1pSpjZk3mgjE5y5ryVkzMWTE5ZcmEpDkj46ZWO5qrmNEDqYoUOtcry3TogsRrE+TXzsSMredJn1wXazf4uAll6s9XmH/aJLtx1LW2id7XYuvaldW5WnF5jWpGieKzRbafVpu/aNHcW8/f2az6bp1hXokhTiXxU7BVhmsZuUZNamg5p5IzFMlQJMuQvEqmVck1DKlWYQyFMQqCVZE8I9OqZRqWMPCkzUA5LazTxjhsKrtNbrMpzVbKaJTrtKhWg2i0uEaL8Rpco5XxWlLN4/+rR0OA9Or4krGZtTPLJq+pnb+radXxqZvemrPj3QV73l+47d1ZGy+0rDozftGx0dP21NatLS+bm1kwLblgWnL2pLiEBk9wnN0/1WKdq1bORfCFEnKFVLIB0mwSvTZSfoPGb+HSP6XgDwhcQ8QdFHmLQP6UQldE4LIE/C6FriOiW1L4lhjcBOAGBLeLxM9QpAdFQlJJSASHJCCEQSFCGlWQERwTSCKikIalZJ8p0BuX8EpFCpxa0BujZlPUbA3HJfZZfVGjNRRwRWOC3Q53OCVTKKkMFRT35pVFps4XLn4S+fZy5PL1yI+/Rb/4t/DeV8KbH0d2no5uPCSs3huZtTY8uvXZmOk9mw8I73wSPn8p8ta70XNvRY6f7N+xP7plv7D/dGTviZ512/pWbxY27QgtXtVZPz5SOUqonyBUDYkmJdxLijtRnF0+JDfQMCA4qTx2enXi3JrkhSNTFo3OXlCfMLc+MH2ke1wZV1tADYxV5Gvk6RpjrErvxV1WaVUCEnAjBo+KideqU7WOZMqfSRXksSVDGHeROiZf2ViG/vSG64ctzkAMnBIjLQgiGT5oQQUxKV2WY4TsalytITgNpGdwPUvwDKamSVYl++twNKFTkTpGplbjShZRMjilIhlazrMyrVqu42RGjcyilTvNtMfBuV2sy8W43KzVptLrSa0G0WlRjRbjtbhGS3D/FzYanUyrl2t0MpBXlzJ0eknTipq528atPDR546nWbRfmH3h/yZGPlx78YN7ui9M3vNm05Ejd1F3V9euKK+dn5k+Jz5kYzJ0czJsSn9kSn9QS45vsMjby7ChSOQYVj5NIGyQTymS/89gdKfSHGPwOgzsKrE2G/omIrkig38TQrwj4QwKuS+BbEtFNMXwVAlfFonsY0olJQqgoLIH7INAnBX0IFEZEAo5EMWmExCJyqlfFR5KSX2o0fYRMUKkEHSfYrYLTHXU6u1g6bDVF/L6o39er14aCsUJFdXhAWV9afri8Rti1L/TND/2Xbwn/uSH87ZvohY+iZy6Fth/vX77j/3H13s9WVdne95wr55zX2vnsvU/OOWc4HHLOGQEBURBBSQbMtgnFLAZsU7d233v73r799vs8nc22iIgIigGUnOGcs8Nazw/0feqtt+pbs+Yf8Knvd44xZtUI7twVbNsZ3LAjs+Smi6vW+088n3/5rdwrb/lvvJl//ZfB7ldGdvxi5O5Hg92vB6+9nX/s2eGt92XuesC//e6RmQuHO0f5Y6YGAxOGSkt+aK7ZPq27eX5fyfJxRWum1N04rXbD1Jp10xvXTq9ZM6V0+cTE3F57Yp3SVyC3WmqdapbLepJXw7xm0IbLmXHJSMtuueVWelZNxKmN6k0xpS1ptEWjVcSKafqO5fHCOs4tFaNFcqxQisaoghidigsRj/Mc2rMoV2c8lXFVylYZQ+V1VTRUwVRZQ2VNXTA1TpVpVWY0hdUUXtdES+ddkw/ZXMRhkiG+OCEXF2rpYj1ZqMbjQjTMRsNMyKNtl7Y93vIEw+VNj7M83g4JTliwPB6MWtQyd+OEVffMvm3XsvtfW7vz17c89dvbdv9++yv/vW337zc9/W83PPDGkm0vz1n9xIR59/RP2dwxam39wE2NEze1T9zUNvbm1t61jc0rK8oXxAumq95EXhhFU81wcgn2gS3+SOBfI+A7hjgmMQcx+DUOD2BwPw6/wMB+BHyFgEMI8hUABxHkCIaepIjLNDGEwyEUDKFgmABZCskTmE9gWQLNUsQQSWe9UDZVcIXl8zSbJbCMQPsRz48X+KHwFZ7JGnqQLgyKCq/qysVQOBgYFwyMzzZ1XGpou7psVfDuH/wPvw4+O+z/5cPcW//h73k3ePLV7OYHR5bfml2xObfunmDt7bllt4zcuD14eFfu0UeDp3dnn9+Te36P/+gzQxu3j2zZ5j/9VPDa67knd1/ecOfwzdvzt24ZnjljpH1UtnOU31hztaVuz7wxA/P7ypePT6+aUr16atX6yaVrJ1esmlS2fFxq4ajItBZrdKnaHtUabb1S1wplLcrrLqeZrGayqieoIdGIqXbKdIsdt9y1qzyrLm7WR70aO15CJdNYrEKIVijREiVeKBekxWSKK0gI8QgXtsiQQbs67Sq0p9K2Qusyq/2P65gqZ2m8pfGGwukyq0uMJrO6Klq64FqCZ3Ehm0l4XDoqpuJSokCKJ8VEgZhKiumUVJAQwlHODbOWx1oe64Q5N8q7Ed6L8qGYAAYWNy28bcK6h+bd8dzKR99a/9zvtuz+/faX/7Bt939tfPF3Nz/57qr7X190xytzb3pq8uL7B2Zs65pyW9f0rb3Tt/ZO39w97dbusevbOpfXNi0oaZpX1DK3uH5mWWJMqLeY+oOnHMPJHyjilC59x1FfIuAACvZjYD8G9qPofoDsh/BLAL6E8CCGHcPx8zR1kcQvoPACBJdxZJiCeYbIk1iOxHIUkaepEYkLXHuIZrIYGbDcCAaHKSSnqTnHC1wvQ1MZig6cUBAJ5TX5gqFnWzv9UeOyDS0j1fWX2vuHN9wd/OFj/59f+598MfL677LPvR784ulg012ZOddf7p1+tWdGbuqSYOWmzJpt2VtuD27b7G/aGjzwWPDU7uCp3cGOB4dWrRletTq47/7gpVeDV94YufeRkdtuz9+w2h+ccqWhNddYF3R07l0wcfHC3sqV4wrXz6q+aVbV+mklayeVrhxftGR0Yk5neHyN211oN4WtStMsNoy4bHiiYQmGymkqqxq8avK6KxshxYrqVtzUCkw9ZRpp0ygy9CLbLrNDpUqoRIoWy7FCKZbiEym+IM7HwmzYpjyDcjTakSlXoW2FMVRWVVhNZg2FNRXOkFlD/tdFl2hVZHSFt3TBMXnP4kI2Hw3xqZhcmFTTaTVVpBYV6yWlemmpVlyiFaTlWIEQjvFejHWjjBdjQ0nBK+DdOAfGLG5aum3ixkcX3P3CisffvumF39326h9uf/n3t734H+ue//e1T76z/L7X5m1/adb6pyYtua9v1raO2dv7Z98xetbto2Zs65u8uXvM+rbuVU0dy+rbF1b3LarrXdlWu7a1f1Lsl0XKdxjyk8qdNJVvaPwACvchYD8G92PIlxDdD9F9AHwBwAEAj5D4aYY+R1NnMPQUAKcBOE8gwxSWobAchfsMHYhCnmNzqpCTuByKDwHgc2yGQLME9GUpsL3AdXM0lUWwQNYCXQkkNhtyc82tweix2aaWfG1dtrHr+KgZmRffzX+03//swMiv/nD2rp3BHb/Ir94QzF2ZbRufT1QMJ8qGGvuCReuC9bfnVq3NTBufWzQvd8vG/D33B3c/5G/YemXG7OyMecFNG/0ndvq/fNV/5vnslq3Bkuuz4yZfqa3za5ouTh7z3PUT+24YV7VtQdO2pQ0b59SsnVK9YnzJov7UjNb42MpYZypa6znFhhFXDE8wLcHUBV3mVYlTFV7TBF0XdV3UDUm3NcU1VFs2LM70ODMqWQWqk1JChUooLUbTYjQpRAv4goQQCzNhmwoZ9DV0HJlxVNbUGFWhFYnWFUGXWENi9GsSaV2kNZHRJdZQWNvgHZNzLT7sifGYXJjWi4uNslKrvNIqr7TKKsySMqO41EgWKvGkEElw4QQfKeBDBbxbwDkFLJhwXdviW8esf3DWXc8uefT1Vc//24ZX/mvzi/9x83O/XfPcb1c9+c6y+/bM3frCjBsfH7vwzvaZtzXP2tI9a1vf7DtGz9zeP/HWzoF1bV3XN7ctrWuYU1o7o7BxSU3b2o6+VTX39Hufq/hJR/5eoL8m0IMUuh+D+zC4D4X7IbIPwH0AfIXAHwnsFEOfoLGfCeQohMcA+BmA8ySa4YgshedpKuA5XxQyDD3CU1kSD2jmIoRXOSpDEyMIyHNMVjcDx/YFJkfgPs/nWcKnsSASCto6/P6BXGd3tq4haOs5MTht+MU3g/f2+h987v/hvfNbHs6t3e6vXJ9fcL0/Yf5wYWXOCGV5+2qoLDd1QX75yov1ZZcqUpnejpE504ObNwQbtmYWLs509eYaWnKzZ/gP3hO8uid4cU/+3vvyq9dkJ0y50tR6qbXxyJJp9908e2D7os47V7RuXti0bmbjykk1i0eXzmhJD5Yl2+KxSstNKVqI123W0FlD41SZlSVWVfhrUmROlTlV4WWVlSRWkmhNpUydtF3ajsheQokkxWiCjyT4aFxIxLhrrhMyKEejbIm0JcZWWEOjVIVUJEqTeENkLYkxJcYQaUOg9GuSaF1iLJWzdM4xBceTonG1MGWUFpvlZVZ5pVlWZZVXumUVTmm5VVRipNJyIinGklIsKYUKRKeAtwp4MOX6nnk3j1p1x4SNj0y/69m5j72+/Nl3b3z2tzc89e6KXb9e9sgbC+55efatT09ZeX/v3C2NUzfUT7+1fcqtHVM2d83Y0jttU/f4dR39q1paF1Y1zSoqnBiODLhNA4X1c0tmTQ39qUj/SRO/oYkvcXgAR/ajyD4U7kPhPgj2QfAVBn+kiTMsdZpAjxLgOxx+h8DvITwKwBkcXqXxDE1exZAsRWYoMssyGZrwKSrgxXMEfoJArxBoBoIshQ/Lct7WczI7TGJ5gcuRSI4AGVvPNzUNdbTn+nrzLe35tp6ry64PfvMf+T/+I//H9/0/vp974MWL01dk511/ZfriYPaqXNfEi4aXYbghir+guX59S76paSQRy0TdoZri4cE+f+6CYO5if+yY4ar0hdJEfuE8/95fZJ55JfP6q/nHfxGsuyWzaMFwV3u2s+PTdUtvumvl2Htu6Nq+rGXj3LbV05oXj6mc3lI8prSgORwu1uyYoLmsZtK6Tusaq6qsqjKayqkqp6qcIjOqxGgSqYuIJBC8wImyqGi8afG2KzkhKRzlw1E2EuViUSEWYf8VWDplq6QlkbbEWgprKKSmkopEahKni6wpMabE6P+XG4HSBVoVaF1mDY2zLMn2pEhcTaXM8lK7otwqqzTKKq2yylBZpVdaZheXmqlCJZGUY0k1klS9AtlJynZKBjPWDM5fP27l9ik3Pzjj9l1zH9g9/7HXFz7+5uLH3lr64BsLdrw6a9vz0296eMyi7Z1T1jeMuaF6zNq6MTc2TdrQMXVj+6Sb2wbXtPSuaGpdWFU/K102MRLtNMKVvFUrlrVpjzaGDlnSNzT2JQr2I+BLBH6FIvsh3AvAQQz5gcKPM9RJlvwRh0cweAiCwwj4Hke/R+FRHP0JQ07i6BkcuUziwzSRY6gMgQUsG3BshiSuoOgIjmVIJEMTvqjkTDPrGldJJGAIn8B8BstofL68KNPdlhvoy3V1XRk9Obv97vyvf5X/7e/yb/2X/87/Ezy55+yM6y72Ts73TR1qHsgPThupbLjAS8MEdRUiV3EiH04GpZW50sKLxfFBT6IyAAAgAElEQVQLyUi2pMhvbw9G9+RbKi+GlKHCRH76DP/22zOPP5x/4bngqadzW7YGS5bl+gbOz53267uun3Pf6tF3rum7dV7v6kkd80fXT20t7y9N1keiad31BMtkDZ22dMbRGUejTY0yDNYwOMPgdJ3VNEZXGV1jFZVRNF7TRU0XNIM3Xd72OC8shMNcNMxGQ2w0xIY9LuLwnsE4KmPLjCsxjszYCmPKjC7RqkRrMqtJnCaxqsioAqMKjMIzEsvIPK1KjKZxhsE5Dh9LKIlCvbDCKa1yy6qcsmq3rNorrXCKS8zCYjNRqMbTWjRteGnVTctukewUy2DeummLbpm6Ytv0jQ/N3/HMkgd3L/rFK/MfeGnuPbvnbH9h2m3PTl7/+Nhld3ZMW1fXt6SoeV68e3nZ4NrGSevbJ61rGbe2sX95bdfi6vYFFfUzU2UTQslu06nihBQpxeCaAuGApRxCwQEEfImALxGwH4GfA/AFAo8wxHck/gNFfE9jhwlwCAVfA3CNnsMI+BZFjmLozwR6hsTOYsgwTQwRWIYkAo4NWCZgmYCmAobxBcbnmDzN5S0rH3GyPO2ThI/jOQLJSUw2EQram4P+nqu9fVeXrA6eeTn/0iv+G+/kX//37KvvjjywK3/9xuG+KUH3xMuVrZcqm4Om7qwbHWbYERy7CsAwJDKcnAuFg8ryoK4yX1Y4UpTKlhfnShJBSBtWmIux0PDEscG6NZnbt+YffTh47DF/+/bg+lUjC+YfvnXNjrtuGNixauDWxeNWTeuaP6phUmN5T1G62ovF5ZDDuxbnGLRnMGGLiVh0yGRcm3Nt3rE422QtkzUt3rQFw+INizNt3rR50+Ysj3PDfCjMh0Ns2KMjLhVx2YjLhS3O0xlXYRyZcUTalRhX5SyFs1RekxlNZHWR00RWFRlZoEWeklhaZGiJoxWRVmRaVWnHEaIxNVFoFVaGiqtDpVVeabVXXOWUVNhFJWYyrSXSajSlhpKKl5ScpGCnBa9UAss2LVmxZcGaO+bf9tCyHbtWPPTiiodeXLrjqTmbH5+84dFxNz4yuPye3lkbG0YtK6qd6pRPMlsWpgduaJi4rn3ija2Dqxt6l1Z3LSzvmF/aNKOgbKyb7DJD1aJWxAthdIlN7zeNwwAchOAABPsA+CcAnwFwiMQOk9hXGDhIIgcI+CUBDqLgIAK+RuAhBB5G4CEIvoPwRwSewJCzGHIRRy8iME9TAcv418TQPkMHIhdwbI6gsqYRpKKBJgcMncfRLAA5msiZWlBWErS25KbP9O+4O/v4U7nHdgXP78m+/Hb+lV9fveMX/upbc4Mz/LaBXF3nULTEL6kJUkUjkpxh6DyGjQCQBUgGYsMMm3GtbCrulxZlC2IZUwpUIuCREZHKpKNBX1uwcKa/8cbggXuCnY8GDz0QbN1ydf26322+Ycb2xf2bl45dPrVzdlfdYFVlW0FhqVkQ5mM2GzKZkElGHSbhcQUhriDExcN8LCSEXd51eMcV3JDoRCQ3Itlh0Q6JdkiwQoIT5UNxMRzlQx4TduiITUUdJupwnkF7Gn0NHVtmbIVxFMZSOUPhVInWBcbkWU1gFIEWeYrlCJ4hRIYUWUriKUVhNI21bNGLKLFCO1URKaqNldTFimpCRTVucaVbVGqnCo2CtBEpUMIFopfgQyk+VCSGSgRw/ZY16+5cvfmBG+/ZdctDz214+IUbH3xm+e2PzVl//4RVd49evqNv3pa2cavKG6Z7qQE5NahVz0y0L60ac0PL4OrWvuvqepdW9y6p6phXUj8lVjbgxtu0cKVklSpSjFjoMJ/o+jcQHATgAASfA/AZAF9gyDcMcQCH+1CwD4d7cfBPDOyH4CsEfI3Cb3D0MIZ8gyI/YOhPGHYMgJMQngHgPAQ5lgp4NstQIxQxQuI5hvJ5JqDJHIaNSHxQmPAtLU+ReRzNQ5CFMM9zvmVkCxLBxMm5jZuu3rUj9+Ajwc5nhnY+n3vq5cz2B0eW3pQbnJGt78wUVWfc5EXZ9uPJnO0MM3SeJK6g4AoAOQDyAMmg+DDDDJtqUBDJqKwvgIADeQbkecx3lWxlKjepP7/2Ov/urcHOh/zH7x/eftuhLetv3zB3/IY5fcvGd01taewrra4Pl6aVQo9N2nTcpuI2lQwxRTGhJCGWFIglSbmwQE4WyLGEEk2okZQeLjLCRYaX1kKFmptSnJTipcVwWgoXCOEIF3KZsE2HHSZkM65BuzrtqIwt05bCmCpjqcy1UlyVaENgLYHTBVYWaJ4jGRbnGEKkcZ7BJZ5SJFbTeNMUbU8Jp6xEeThdGy+qixfVx9I1ocJKt6jMSRaZ0YQSikmRpBhJieGUGCmWwiUCWLP1ps33b7pn5/ZHX9ixa8+Op/dsf/KlTfftWrHu7kkLb+2avalt8k113YtS5RPt+Cg9OdZOTQwXT4lXzixqmFfZuaShd1l916LKxhnpqvGRwl4r1KiEy2WrVJXj5CyT+IciHEbhAQi+hOALAPZBeIgmDxLIPhTsxcDnJPwMA59B8CUCv8LQr1DkKwQ5AODXEDmCID+iyFEIfgLgLIQXUZjl2bzIDVH4OQDOQXAJQ7IsGVCEjxNDHO3HQ75j+QIfMGQOgVkAchiep8khjsmWlIxMnJK5eb3/yAPBk0/mHtqZvXenf/vDQ7Ov98fNGqlo8AvL/HjqDCtfkY0gFM3w/BUCvchg5xB4GQAfQQOMDEg6K/K+puYlNsuDPA/yFMjjwKdBRsKH4sZId12wZGZw2xr/gW25++8a3rHlH7dct2bR6DHzerrH1TW1JWvKjbI4V+wxRQ5dEuLKInxpjKtIStVFSk2JWlmqlpVoRaV6qsxMlFnxCjtabUer7UiVFamywhVmqFwPV6iRMi1WrEaTkusxrku7Lu06rOtwrsXaBmtprKWxpsaaKmOq17o4jC6wusCqPCPxlMCRAkcKDCHSBM/gIkeKAq0qvGGKVkgOFZqxylCiNpKsj6bqIslqN13ppYvtREoPRUQ3IrpxwS0Q3aTgFYnhUhms3rx22wOb7991987dDz772gMvvnnfC6/veOyFm7c/uvi6raMn3VDff11Z46xoasBwezVvtBke9EIDntVjer1u0fhk1fTi2hmF1VMKikeHIq2aWydHKhS7WFEKiGkG8heZOoiCL1HwBQRfYcghAv+WJr9Eweco+JyE+yh0LwI/B/AAinyJIvsh2A/AfgC+gshhAI8AcBTAnwG4gGMZlslxjC9xwzRxAYEXEHABhVdxmMOQgKGHeCYbtoNoxJdlnyWzCMwCkAcwwFCfxoZ5Nmhoya5eeXHHJv/px4IHHstvfSC//o6haUv9wZnDJTW5eNpPp89J6imUycqmr2qXaPwSjl0hifMovIjCERzNEViOJPI47ZNUloU5HgQUkiPRPAkDEvg8ko0o+eay3KxR/roVwZbNwfbbclvW//uSybPG1LZ0lzTUhaoL5fIYUxphyyJsVYyvSUp1hUp9idZUbjRWGjU1WlW1UVZjFdW6yTovXudGGp1IgxNtdCMNTrjeDtfbkVozWmPGK41YsRqJi16ItT3a8TjH5WyHty3eMnnL4C2dMzXW1Lh/GY9IKwIt85TEkTJHiSwp0JhAYzyDCywh8pSqCKYt2RHZKzQjFW601ovXewV1XqLKTVa4qWI7ntS9sGSHBDMqWHHRTklOkeSVyGDllpu23L/lwV337nrl0edff+zltx598c2Hdr16x71PrV2/Y/qcm9p755dWTAi7HYrWKhtdutHn6D221mFaHU64LxQa44bH2bGxTqTLchtkr0aOlcleCaPE8T4L/ZNCHMbAAQR8hYKDBDxE4wcIZB8C9mFwH4V+isGPAfgUwH9CuBfCzyH8AoD9EBxEkG8A+BlBzlzLLBTmJC6QuUDmMjx5lUaHKCxD4yMkNgRBniKyLJWRhcBxfF3zeSqHIyMAZAEIcDSg8CxCnK+uyd23eeTBbf5j9+fvvCfYdGd+1Q1X+ycGvdMyNW3DdigXi59X1OMYcRYnM6I0xDLnceQihV+i8DMIOAfBRQjOIeAiCq+QeIansiKV5akMS2ZpNEeALAEyHMg7rF8W9sd3BauXBNs2BFtuHlp33dsTWieXa3UlSmWBXhlVymNidZyvK+DriuTmMr2jwuqudjvqvOZmr7HJq272SltCyVYv1haKtIZDbRGvI2p3RK3OmNUZdVu8UJMbrbPjlUaiRI0VCG6cdWKsGxPciOh4ouUIlsObJmcarKVzhsqpMiPzjMTTEkcLDClypMDgHIPzHPkvCZSmCaajWnHTK7JDZVak1o7UO7G6ULwqEi/3osWGl1DsqGxGZCss2zHFKVCctBoq0cHKreu33L/9F089tOvlnS+++dTLb+/a/cZjT++5/6FnN22+f9HSDaO655amRttGi6Q2SVq7rnQYapdpdrt2txca5dmjLWOU6vbrTotm18pGtWRWSlodF2r1JjVH/2DThxHwFQIOk+ghAv2GJfZhcC8E+wlkL4F8hICPEfgpvAYQ2AvhF/Ca68BvIDiOoqdR4hiExyC4xOC+xOQF2pfYLEfmWTJDYSMEOoIhQyjIkWiOIXOikBPYHIPncTSHwByKBCQekMQVljs9fjDY9Vj2wXv8Zx4Z2bo9e9OmYNX1l+s7cg2j/ZbeIS9y1XJOMuzPGH4Kw66ybJbnz2DIKRRepPDLFHERQ89BeAZDzhDIeQobkThfk/Kq6OtioAm+xPo8keOQLAdyKj6SNjMDTf7KucGG1cHNK8/ftOjd/tpZFlYTIWviQkNMbCgQm1JyU6nWUWn21DhdTW5HW7izLdraGqlrDVe0h9Md4XhHONqdiPSlrL4CtScu9sTlnoTWHTU7I06rF26wI9VGtEz1SiS7SHCLZDcl2wnJjIhWiLdc3rY4x+QtjddUTuJpif0XOgJLCCzBMjjDEBxLchzJi5SqCaar2QkrXOKEK+1InRdqDLn1kVBtLFodjpTZTkozE6oZU+2wakcVJ6E4KS1UbICVm9dtunvbg7seeerlZ15884VX3n7h5beeef6Xjz7+wl13PbJ65a2TuudVRvtMs1XWG2WtWdPadL3T0jscvcNw+yyn33T6dLdLtxt1s0YWakW7L1a2tL7nlsnrb5r8u0L9AARfo8gRmjxCk4dpYi8C9iLwcxz9GAEfQfAZjn2OYf9EkM8g/BxB9kP4BQBfAnAYhUcx/GcE/wHCYzh6FkdzIpNhiDxL5hnCZ8khDF5FQY7B8zSao2CexQOR8wU2T+M+gQcEFhBYQOE+g19yjeGbbwp2v5rd+UTm6UeHN24cWbPOX3n9xZL6TLouaO3JF5dkvNBJmj2GoD9D5BxB5GT5isAdh+AUAs/h+CWSvIDjZwnsNImdJdAhkQ0M2delvCH7thZYWqAKvkhleSzDgREVvRzmhmsLgrkT8zcu9dcuC9Yu/dNA47IQ1uqAxoTQnNKaS8y2crO/1h1ocHvanJ6eSH93orsj1tIeremKlXRGk13RaE+B25/SRhdIA0lhIMn1x7lRcXlUQu+Omq2e2+iE6iyvTneqNLdCdctUt1S107KdkJyI6Li8a3G2zpkaJwmkwJMiTwkcybMEzxIcQzA0zjIEz1O8QKmaYDmyE1fDJVa42gs1Rq3GmNkUt5oLnPqoV+l5xZad1K24ZkdUK6qYcdlOqV6xAVZv3rBhx+07Hn1454vPvPD6S6++9cqet1959a3nn9vz6ENPbrlx6/yBRc2p0Z7doup1kl6v6E263maqbZbaYWhdqt1jeD2m1apqdbJUzXmD0eabBiY9tvi6l7c9+Ny237UXfQbAYRL/kWOO8uxBEtuLgM9x/FMEfgjAJyj8DEf3YuhnKPIZhNdc5wsAvkKQQzjyLYTfA/gdgEcx5DJH52Uhw1HDOJqjyIClr+LIeQiu4NDn8BwN8wwaSGwgMHkKDyjcpwifIvI0nmfxK4aW3bjBf+ct/9mnR7ZuyV6/JrNydX7J8uHi+kuSmy+vzheX5zzvHMcfBfAYgD8BcJYkh1XpHEUcB+AEBGdw9DxFnqbw0yR2msQu8ZRvKoGp5E3Nt/XAVH1VDBQukBifQ3wWZFkwosJcVcKfORgsn59ZvcC/7bqvZ465OSw2OlRtodZUYbRV26Pq7ImNzoQ2b7A7PKY7Mao70dEZb+iKl3fE0l2xWF/SHp2SB5PC+LQwsZgdm+bGpsXBtNJfYPbE3c6Y1xp2m2ynwfLqrVCt5VXpbrnmlmpuSvFikhsSbZszdFaWaUEkBeFfCcUyxP8Vx5G8QCmqYNmSG5XDRWa4OuQ2xKyWpNlWaLSmrMZYqCYcKnWcpGnFDTuqWjHFSihOWvNKDbBu2+Zb7r7r9ocf+sUzTz7/2st73v7l6796/Ze/2vPS688+9ewD2+5eO/v6MTVjC7wmRasS9BrJatD0Jl1uNqQ2Q25TrQ7Dadf1Fplv4K1+o3pN86THlqx8e8vm3z/75H8+/5up7R9j8FuB+1EQvqHIzyD4BAWfIOgHAH4A4cc4/BSBnwDwCQCfo+g+FN0HwX4ID+P4YQL9FoE/AvRngvgJhedwxNekjMiOkETAsj7HXMKRUxCcQcFVGh0iwDCJBBLrC0yWxHwSCyjCZ4g8Q/gCfZFhT/b3Brt3+ndvD1avDpaszC1cmluwNKhtv8KrmXjCLyy/LCknCeJHAH8E8EcAjkF4iWcv8ewJFJ7C0RMYPE1iZ2jqNEWcpvALHJ3R5bypBIYWGGpOF3OaEKh8oLCBRAcK6QtIjgdDBjlcEQ5mD2Svm5FbPjPYuu740kVby+ItIaK7WOmttUY3WpOanRkt3uS20GBXdFRXrLMj1tgZr2yPFXck4t0FTn9SGZviJxQKk0r4icX8hBJxfIkwJq0PFpmjCo2ehNYZNrrCVkfIanGtRtuut5wa060wvCLNS8hOSDRsVtcZRSFFERd4UuApnqM4lmRonKFxhsF5gVJUXjcEOySF0makKhSqj3mtaau10GpJeY2JaE00XOJ4KdsrsOy4biVUK6k6hXqo1AS33nXnrffeve3hB+998vEndj/3yhuvvfHOW2+88+arb7z8/O4nHnho88p1M7sml4XqRLWM1ytEs1o2Gg2pyeCaNKnF0Bp1vVGVmgS1Ty9aWtpy75jpr6xZ8293bv7jyw/9+Y3/Wj//c4X5XpeP8NwBHPsUBR+g4H0A3wfwQwT9CIOfIvCfAHwCwWcQ7gXgcwAOIMghDDuEg28RcBQipyjiDIVdxEFGYYcV7jKGZCkiL7DncfgzAo5j4CKNXSaRqxSSE5g8R+cpPKBJn8KzBJoh0REWv6yIV9oac/Omne1uyy2Zn5u7MDdtrj9vabay8TLHZcORoKgma1inCfIYQP6HHniGJC8LwnEU/RlBTuLYTwj8CUePYchPKHKaxEd0JW+pgSr5Ip+V2ZzGBZYQaGxOoPKGFIT0rEqP8GBEBdkSOxjXmZvQk100Pbhr0/mNK3fWJSd59GC53N9ojmtzp3VEJreHx3SE+ttDnW2RxtZoRVu0pD2e7CwI96X0sWlxQqE8qUSZUkZPKqMnldATirkJxez4NDNYwAwkuNFxvj8mdEekrrDSETIabafeDlWaoSLdS6h2WLAcTtNpWaEkiRYEiuNIjiNZhmBogmUJlickmVU1wXRlN2lEKrxwXcxrKnCbU15TOlwbj1WEoyVeOOW6cdOK63bScAsNt0j3yk1w18MP3v7IQzueePz+p3btfP75l1775Zu//tXb7771yzdfeeGlXY88csf6WxaMmV4XrpWVUkYr49RKXq2TpSZVbFLVes2o1vgqkWwTjQWJmm0dHU9PHfv28oVvb13x78/s+MNL/37fDftd5ZBAf00Tn+PIXgr7BEPeh/BDBP0Exz/G0E9Q5NqemI8B+CcAXyDgII4cROA3GDiCgGMEfoIiT9P4JQbLinROZC7h8AwE53DkJAJOQHAKg2dI9CyFXuaIqxyZpfCAJnyGGqaJCwx+SeUzSc+vKBgqjZ2Ou5dbG/KL5uUmz8qPn5afMzdbXn0FJbKGFaQrAsvN8PJ5lPwRgO8g+B7CowhyiiJ/wpDvIfgBAT9AcBSAnwA8CsBZEsvrSqBKgcAHPJdV+JwlBq4SyGyOp3KaEEQcvygyZDM5HuRUmC1Ug/rEcGuJv2BCsHnt0Oa1z4+qmlpIj6nVJjV7U1vDE9rcwVZ7VLPT1eQ1NLrlTU5JS7iwPR7rS2lj0vz4QmlyuTatSppexUwrp6eXC9Mr2Sml+KQiYnIxOr4QGUxho5PkqATdF5U7Qkara9ebbqUWKlWdlGxEBMPlDUvQdV6RGZGneI7kGIKjCZ4mhGutHZ03HMmN69ESN1oZjtZG4w2JWF0iWhmJlIYiRSE34dpR046qboHupU23yAiXO+CBJx+7+4nH7tv15KPPvfDMy3teffPtd377m9/85ldvvL1n9yvP7Hxsx5bbrps8tzXaoMqltFLBqrWCXC8JjZLUKGk1klohEZU8OWAVbGzofHLK4CsLBn65aOyrG2a+9Yt7fv34v62e8ZnMHmTwLzD4EQQf48iHEL4HwUc49jGGvg/g+wB8AMCHAHwE4D8h2I+BrwnkWxL9nkAOQ3AEw36iiDMseZ7BAkMMJHaEI89g8AQEJxBwEsLTCDhDIGdp7AKNXWGIERLN0+gIS1xVuEzSy9eUDFckjlvsCZ3J1JUGk8YFs+YG42dkR4/Nz56RLSsfQcmsrPoF6WFVz7JyTlCP48RhcG0MAn6A4AcIfoTgKATHIPgJgBMQnEaRIY72JT4Q6IBjA5H3TdkPaYGj+CLjS3RgiPmIHdQX5+uTWYvKSCBngSDGZpLylebCkbnjgk2rMttufLuvbmFCmFJrT2x2xzVbA81mf73VWWvX11gV9VZpk5tqiYS7E8qoJDeYlqdUmDPrjTkN8tx6cU6dOqtOmVVLTatAppTCyWVwYhkcX4INFuKjE0JfTO0K6S2222CGq41QqWYnVTum2K5oW6Kp86rMCjzNsyRPEwJDShwlCpSisoYt2GEllDTCxU60PBSvisQqw9GyULjY85KeFbPNkGGHZCeqeEnDSRtesQXu3/nI3Tsfve+pJx97/vlnX9nzyzffeve37/7Hb99559dvvrbnhad33nf7llXTF3bHWzSpklLrOKVREBt5oVmQm0S1QaZrBNAsCfPTNfcN9r88b/yriyc8v6x9983j99z16JObfl+V+giF+3HkcxR+iIK/I+AfEL6PwI8w9CMU/Rc3EH6MIB9B+BlyzXXgdwz+HYEcAuAwAr/HkdMscZpErnDkCE9lRO4CjZ9C4SkUOYnAkwg4jcFzJHqZxkcY6jwOzjJgxJGCoshIyjth8D/I+E86PVQUDTqb/DGj8uMmZnsHM31j/BnThgqLLyJY1jTzBclTLHsGJy/x4gmOPQjBtxAcheAn5F//h04CeArAEyg8R6JDHJUXGJ+nA4EORM5XhcDVg4iRt8SsxPgq59tKLhXym0uC7gq/Ppp1iJwEAgP6YWqoWB/uKhme3hPcvDLYvumNsR1TSpSxdea4BrO/weiqMZqrzNoqu7zaLK61C5rC4Y6YPiolji1SplRaM+uNOc3qglZ1Qas5v81c0MbPrsdn1OAza5FpNXByBTKxFB2XZsYUiKNiWnfYbnHdOitUbUdKrVDa8GKqG5JNW9INQVZYUaCvFeoiR/I8JcmMqrOGI9pR1Usa4WInXOyEiu1wsRtKOW7cssOm6aq2J5khwY4qdoHmpHVwx4N3b3/o3h07H3n4maef2r371ddf+9U7b/323bff+dXre159/qmd927ZvHzqgs6CTlNuoMUmhm9muFaWb2XFVp5rEZFWEQya/Jqqmsen9r22tG/P0rFPr+p5cePsPVtfXT3lfzPYxwB8BsDnGPyERv+CgL8jyIcY+iGCfISiHyDIBwB89D/o7EXhfgweQMFhAjmEgG9Q5FsCOYKDH3H4MwbOM/h5GrtA4+cp7CyBn8bRkwg8hcJTKLjEkldY8iKJXpCo4QIrWxw+54rfc8j3AnourOSr00FjZa6lNtvT6feNGmpoz/YOBJMnj6SKTgBwlmNzscQxhvkGgG8B+IZADyLwGwCOAnAMgOMAnADgNIJewIkrPD0sMlmezrNUwNOBxOZ10bfVIGz6IT2rcTmV83XRD5t+VUHQUZ7vLg/6KoLmWCbGDJsw66D5AiGo8XL9lSOLJwQ7NmR23v3ytN5phcJgldJTo7dV6PVlRkWpWVZhFlVa8To31Boxe5Pq2GJ9SqU1s96Z164v7NAXdriLup2FXfL8Nm5eEz2vGZlZD6ZWwynl6KQSfHyaGkxIo2JWT9RqDVn1nlfjRSrdcLHlJXUrpuphWbEFSWFFkRI5UuRInqdFiVE1TjcF0xHtsOLGNS9phFJWKGWH4qYT1mxHtWzZcgTT5Z2oYidUO6mCDbffuuGuLVse2HHv4w8/8uQTz73w3GuvvfT2G6+88fqLL770xMO/2LZ+w7wJ85oLek25jeHbaaqVYDsYqYsTO0WuS0G7JGxKyLilpfbJ2d27r2vfvWL0U2tnPXvLA0+s/8+6ovcA+AiCzxC4j8Y/INE/Q/A+in2IoR8g8CMU/fD/g87HEO5F4Vck+jWBHCbg1yg8QhFHBfIHGv5AgKMYOMtRl0TuAk+fIbCzOHYahadR5DQGzxHIeRI7z2BDupBPh64WWCdN5ggHjsnE5YjmVyT8utJcZUm+tWm4rcXv6MzXt/g9o4OBsbl48gwEP+PosO0e5ZhvUeRrCPYD8CUARwA8BsBPEB7HsdMUeZ5lr8risMxlBTbLUnmW8SU+r4ojppQP6YFnZlVuRKR8XQhMxU+4fl06aCvz20rzPRXB6IqgK5WvCw8XqVcK+IuF4tUye7i9bGje2OD2m/NP3P/G7P4pJUJPmdZSrFYX6cVFerpIS5Ro0WrTa/SsroQ+UKRPrHBmNUYWdHpLumMi4ysAACAASURBVL2l3bGlPdElPfaSTnVBKz+3iZxZj02vQaeUo5NLsMnF2PgUMyahjC7QegrU9rjZErEbPafG8codJ20YCVWPyIrJKSoti7TE0wJPiwKtKIxhCIYlGLZguaIdUd2o7oZ1x1UtW7YM0dR5w2BNm7NCohWVzZgElq2/fsWG1Ws333zrXdvuvO/uhx95cNeuR59/9rGnn33o4cfv3H7HDcvXTOybWZkesK0+Se4TuD5OHi054/TY5Ehqaio2KZFYVFGxfXT7E/N7n105+pl1E17YtPHFzW/M6PsjinwCwPsQfoahe2n8ryj4K4QfIvgHKPo+hB8iyAcQXnvoXEPnUwC+QME1dA4i8BCO/STTP3DIMRr+TCDHcOQsz5yiibM0cY7ETwJwGkHO4vACiZ5j8GFbHombF8Lyzyr5o4D8wCOXwkom5QwnneHCaLayxG9vvdxYn69v9Cvrgq5RQVf/iBW6iKNnOeqSrH2DY0dw7GsUfgHBQQCOAuQ4ip4g8TMcc04Wz2rSGVW4zNM5jg04LhCFnCYNG8qwowQRK7DUDE/lBCrQxcDW88lQviYZ1BUGdcVBR1WuvyrXVx4M1AVj6vyJjUOTa4fGl2UnVAzN6sqtXxw8db+/655dAw1dBWJLSilPKgVJJZpSIkWKV646tZbZFtX6UvqEcndWQ3R+W3RZV2JFb+q63oJl3eFlnaHFHeb8VnF2IzO9Bp9chk4sRCYVIxPS1LiUMDatjEmLfSmxK6K2uVZzKFQXCpW7TqFpJVTd5TWDVWRWkViBZ0SBkSVaVRndEExTsGzBcmXbUWxbMU3J1DlLZUyVMXXWsjnL5a2waMdlMHbptCkrZs1bu3j5hjU33rp+8x233XX31nvu3XzPvZu23L76hltmz1zV3TavODXdcaZryjRZmqnYc62ixdH2NfWjVvWMur63b/1g750zxj66dOJTN8x4atPKl299/v4V/2/Y/hCAjyHyEQL3kvgnBPZXAP4G4XsI8g/kX8sT37t2QvABBB8DsBcB+1HwNYkewuABCL4h8Z9E5ggJTwrUcZr4AYU/YuhRBJ7EkTMYchqCExCcIrELEnPB4M+a3AmdPqaQPwj4tzT4SSYuufJlW7riSLl0OKipyLe3Zlrb8g1NubKaoLHLb2k/JUhnMeyqqpySlP0AHESQwyhyCIFHCPwHhjrGMidF/owsnlWl0xJ3UmCu8HRG4EYEYViWrmryFVPJhPUgYgaq6AuML7GBLvi2ki9w85Uxv6bArykMOmv9/vpMb3l+oNqf0BTM7wvWjA02TQi2Tfc3Ts1tXRA8fHPwyObPVs4Zm5CqY2JJTPEifCgqhgs0r0j3Km2nOWr1JO3xJaHp1Ym5zQWLO1LLuouX9xVd15tc1hVb2hVe2mUvbFPmNnDTq8hJxdiENDYhTU4sZMYX8WOL2VFpoi9GdkfEjpjRHHHrwl6V6xabVlzRHF4zOFlhBJGSBEoVGF1iTY2zdM42ONsSLEMwDd7UOFO9NopnLJ2xTNa2OdsT3ZgCKqY2t87q7p83OHHptLmrFiy7acmaW65bt3n5zVuXrr511vxbBkff1FizMhVabMuLNXqRTC2W1aVawfVe+021E1ePmrRqcHD1+FEbpo/ZOnfCXUumP7TqjifX/Pfs3k95/kMU/QDCT1FkH0t9QmJ/A+BvCPgrBH9DwN/+Z2vrewC8h8APEeQjAP4JwD4EfE2ghzDkIAa/QuBhFP5AYudk4QRD/Igj3yPIMRQ5jsLjEJxGwEkCOy0Lx2T6Oxk/ImLf89gRGj1MoUdY9ITKnFXZCxJ9QSCvOkq+ojjoaPc7uvK19UOllX5Tm19edZyijiHwgqYc4/lrE/tDKDxOkqcY9ieB/U4RftLknyX+OMf8TBMnaOICS14S2POyeF5TzuvKcMjMx+2MLWdFNhC5QOZ8XfAdOUjaQVXMryvI1aSCztpgoDE/utIfrAwmNudndeWWdvk3Dvi3zQi2zBi5ZXL+jsXBQ+u/XjNvUlQoCvFpV7YcxrFZx5WtqOoWml5t2GmLuQPJ+JTy9Mym4gUdxYu7Spb1ll3XV35dX8GynuiSTm9BqzGnUZ5RI0yp4KeUkONT6Lg0Or6QnljKjC2FA2k4OkX3p+XuAqMl6jaE3SrbLtb1qGy6kmayikrJIqnyrCYwpsxYGmPrtGOwts5ZGqvLlC5TpspYGmvrjG2yjsU5rhCKKEDvCSVGlZaOqa0e39A6o31w2ajZ6ybOuXXCrM2D07b0D25ubdpYkVjjCdcp+DIJLObhQo6Yz8kLpdLlqd6lDb0LmlpmNTUu6upYNW5w/fRpt01/bO3kD8uL3meIv6DwAwA+o4jPOfoDDPk7Av4GwV8A+AsAf4fX0IHvQ/A+hnyAIO8D8DEA+1DkAI4eQMEhDDmEwsMI+B6Dx2nyFEOepIifCexnAjuKwqMYOEXjP3PEERb7mkW/4rCvGPRrEjmIgMMIPC7SJwTijERe1dkRUxx2tEvRUL6hIWhozpdXDRUWB3X1Q5bzAwq/psDPPH0coocBOIwiP3HMRVk6J/HHFe6oIR1VxaMcfYwmjpHYMQI7ydKnJeG0qpw19YuuORLzMiHjkkANM2TAs4HIBLoQhPWgJBTUJPzqhF+V9FurgtGN/qjKXH9pMKE5P70rt6grs6Ind+O44OaJ/s2TMhtmBneu+mrFzMGIELfpmMGbFmPolK5zmiPoMcUus+16z+2Kx8YWp6bWlsxuKV3QXraks2Jpd+XSnuJl3cklnfEFraE5jdaMGmN6tT61gh9XhA+mkXGF6IQSfFI5Mr4EH1vIDhYqo9JGd8JqCzsNrl1pWWndDMuGxes6o0qUJrCqwOgybai0pdK2ztg6Z2ucIdO69P9Hx3YENyQBvk1k2wyuwxV6LXOCl1yQqFtb0XBLecOm0rrbSkpvLQjf7LKrOGQZBRYzYD4JZmFgOoZMRphJtD1RdwZMrce2x6Yrl3T1r5uw7Pr+3/Q0fEgxf8bB3yD4OwI/pvB/oMjfUPgehv0Z/Audf0DwHgAfQOQDCN/DkPcQ9B8AfAjBXgzdhyH7UXCYQI6Q+BEMHiWw0yxzhqPPUMQJHD1OYt9j8CiD/8hiXxHgCwLsJeCnGPgUAfsh+A5DTzLEKY48LRBXLdEPaVlbGXLNkYJYvrTULyvPplLD4UiQSB5j6AMI+IpGv+KZjynyf3PEXlU6YztXTfOEIX7r8Mc14QTHnKKIcwx9hqaO0+RxWTiuKydN44xjXYo4l8PWZU24wODDLJXj6CxH+boYxMygJBxUxfzyaL48kW8qD0Y1+P2VuZ7iYGyTP7U7WNCTu643v3J0cNP4YP1k/5bZwZbl/1wwoc2hXJMOqZym04pEyBIj67zqCnqBZlc4XmM41plID5aWTqkpnVVfPq+5elF77ZLO6mVdFUs7Sxe3FS5ois6sDk+rDE2uMsaVCWOLqcEiZDANxpfgE0r4iaXKhFJjsMjuT9pdUbfFdWstp9S0oqppC6bB6TKtiowmMYbMmgpjK4yjMq7Kuhrraqyt0I7K2Cpj64xtMI7F2Q7veCIgW1nQzYHRPDJFoOeLwgpRXqvINwjaDYK0hqevp7EVOFgGwWIEzMXgLARMBXASAOMBmICACRw5IBG9ijg+Wraio3/D4O2Lu//bs/8EwB9x8D6C/C8MeY/A/orAf2DY31DkLxD8CYA/X1sUDcGHCPI+hO+h8G8Q/hWA9yD4FEU+ReBn8FpjEDtCIEcp7ARNnuGZczx9gkSPM/gPNPoNjR4gwBcE+JwA/8TgZxjyBQK/I7HTLH6eJ86J5LAt+3En5+mXdTEbCwelxcOxyHDIG3HdjOee0dX9CDgI0X2c8LLCrrbx+WH87oTy16L48Xj8pK4eVdhzAnOJZa5QzBAnXJHEs7Jw3JBP2Pop1zrrWhdd44IpnRfp8yxxmSWHeGpEYgNLDWJmUOj4JaGgNBJUJPPNFUF/nd9fke0q8gcagqm9wZyeYEm/f93oYPW44MbJwcZ5wR03/GX66AoNNUzaVQRZoUQO5zlKEGlZ4xRX0OOKV2bH6yPp7kTpYEnFlOrqOY2185rrF7Q2LG5vWNxet6itcn5T8aza5NSK2ISy8GCJM1isDRTxA4XM2CJhsEgbW+yMLw0NFof7k6GuaKjVDddbXqlhRxXblUyD01RGlWhFpHSJsWTWkVlHYRyVdlTa1Zh/nRpj64yl05bBmBZruwIA3RIY5Ig5IrtcYtay5HoCWYfAGyF6AwpWQbACguUoWIqAhRDOgchMAKcAOAmASQBMJakZmj7dMyaG3MmJqkX1E1f33DNQ8TZL/DcO/osA/4uh/ojif0bAnyH4O479FUX+AuGfrgXWNXQgfB+AfyDgrxD+BcB/QPgRCj+B4DMUHiTRQyR6mEC+o5CfWPI4S/xMIadY4qRAfX/Nb3DwOQb24WAvhnyBoj8yxDkBvyQgl2VsxOGDdCgoTFw11UuW4ZcWZeLRC7pyXuIvyuJlQztC4F8A+B7PPq6yAwpMxeiCtNhUKK4tt/+zIvGNY53lhcs8Pcyzwwx7lecv6PIJSz3uaKc847RrnrX1K7Z6XqZPMdhpmjjPEZdFZljj844WRM0g5eRSll8cCmqL8h3V/qi6fE/pSFvKH1UfTOrNT+v4P4zdadQm2V0Y9nvrWarqVt17a7tL3VqffX+f5d33vbvfXqa3t/fu6WVWjWYktAt8IIkJgRxiHxwcHIKNUYKNgwMGWwIhoUGyLKQ4CZEwsSARQoBA2wwjJA3SaGb6zYenexA4H3LO/0Od5/Pv/Jd76/nX/Zu79++cOHry5OvPnj36gbtH//W7f+VgteWBQFqhSyk1CNItZFiWjolBfdMPbVn1skFYW1KtncrgdHd4OBpfnZu/sbh4a2nh1tL8jYXx1dnB5VH7fL9+ul090cz36uluPdprhifa6kQnPt7Ojreq+83aTq26mVWWZWWWZ90gqnhhRLmwgwB5nuE7OqOmcFDo2MqzogBN4w06MjBFYEiOZGiHEQHgjANuIPRmgt+GS99XgG8D4O0AvA2AtwHwFgCegfDpInxcA3chuAW1awAeAnABgEugfN3O7+XdR5utw1r7sDG+0t24Mrg9r/4BLr6/AD5kgA+gwodh4UNF+Jsl+Fsl+HwBfASA5yF8vqD9WwA+CeAnAfw4AB+H4GOa9lsQfByAT2rwf9PAp0uFz5YL/7de/H/KhT/UtS8i/cu28WWz8BWr9BWsf9Wz/9CAf1AC/xHC34Pa70Htc3r5LwL6TR99Oyh/l+uvJc5RN3m9Hr3seUfV+v1m42XFvkqNr9jlrzvka6b9H2HpQ6b5Q05pJQBJrkcNt96R9W4w7pJnZvgHBpU/VuHLrv2yY7+E7Rd89yuSfSkRX8vkV1XwgvS/EQbfCOwX7eLXzMILZukbxPwrz/5OgF8N3ftZcFSXr1X5/XZyNN+5vzU+2p+8vtV9da19tDd/dHrjtYvrR4/uHd06fv+JR1597vDoPXe/896n/7OZPHE1LizpYYciYhsWMixUsqwyIbobmDy007pXG7LGkurs1fqn2uMLg8Wrk8Wr4/kr47nL4/HFQf9st3O61Tyo1/erlY0sX8/SjTzdrKRb9WynmW9Va5t5Yz2vryS1BVkZBmnbjyqeUJQJ7AfI983ANbljcmpIFynPijwz8szIn25BQJGPwsAUgSEYEtKSigB4w9CeKxXfVS6+owTfDsHbAPg+AN4KwFsBeA6AZwB8GoInALj3gI52CMAhAFc0714werY9udMcXa6PrrRHV9qTC+3VnfxGzfqHXulDqPTRAvgQAM8bpedLhQ9B8GENfESDz2vF39LgJwD4FNA+DuFHAPgtDf5mAf4GAM9D8HEIPqWBT+vF/1AqfrZU/JxZ/pxR/IJR/DOj+CWk/7ltfMm3X8r4F6j+Bavw+SL8Qw1+0dBeCsyXpfWyQK8I+xXhfIO730r9lxPnO5J9J1QvYvMls/TVcuEL2Po/XfqvsPnDWL9mF2YcTYS6qJC06dV6QbPPqzNsOEOf7gW/1Ek/nwcvhMHX4/hL9fSPG+mX8uRLEfuScF4Uzje58xI1XiTlrxP9W8T8jmO94tmvcee+8o4y/6jC79fC+93saK75+nr3aGdwf7P32mrvaGfu6NTy/UvrR3d27t/cffXuI68/c3j09tufefTsvkRSoFAg5psONTE2LVQ2jZJplG1Ldx2TMRTHdr3ptseis5r09yqTU43li92lS/2Fi/358/3R6U7veKO9W2vupI2ttLKapMtJtpRky3G6kuereWUlqS5HtYWoNhtVR2FlIKO6JxInCGnAHS/Ano8C1xQu4tTgLlI+ilxDeabyzYghxS3FLcWQDEzJkRCWVBhoT+vFd5UL7y3CdxXAuzTwTgDeAcDbgPZ9ED4HwTMAPAXA42CadeB1AA8BPASFG2XxlBw+3Zzcasxfb8/f6M1d7y1faC2czDob3k5W+G8c69dN+0Na4ROw+HFY+iDQ3g+1DxUKH4XaxyD4OAQf1cCva+DXIPxNWPo1Db4fgA9D8DEIfhuC3ykVPq1rny6D3zcKn9O1PzYLf2poLyD0Fcv+Mve+1an8uaRfJPqflMGfm+DrbvHbzHyVW69z69WQvuTQF233m9R7xXf/itAXdf0rZfglXf8Dx/0FlzxjF7dcUGGaCAp+iIKYJqnXqLF6N6j1eTwR0bzf75uXeuS/G4a/O9N8sdP4o078+93oC5n6k4D+mWe/yOlLnv01XPoLqn/DQX/l4Vc8/F0fvyaco9g/SrzXE+/1anjUr95faL++1T/anbm/2Xt1tXu0N390du3o0sbRze3v3t757o3do9sHL7/16g9vdFpBUSRYKptzFHjIxSZBZcvUkWlYSCfY8DxDClSp4GY3aE9kbzUe7WTzJ+oLpxvzp5uzB42ZvUpnM2uuJq3lqLkYVSYqG6l8HFUmqjqJa7NxbVbVJmFlyPOByNosqXlhQnlIAoYDn3ie5XkocJCY7jZwLe6aoWdEvjmtU+FDPZIjwZGQdhgRoL2zoH1/AbwXgvdA8B4I3gXAuwB8G9TeWtCe0+DTED4JwGMA3IHgJoTXAbgEwCEo3tTDJ8OZx+pzNxpL1zvLNwer12dWrrXnr9RnzzTyDp4h8Amr/DPEfL+pfbBY+DdQ+5US/EABfBSC50vgw0Xwr4vgF4rgn0Pwy7D0qwXtVyH4oAY/WoD/DoL/taD9jq59RoefLcM/KsMvluGXDe0FbP6ppf8pw38syR/i0hcN+GVUeMmzvhvyVwT/Dmff9OlXSOnPEPyyXn7BKH9Vh1/SwVdR+Q8d+/0hfbs051woZNkNTcmtkGPJcRhSlZKk7tbafr0nkpFks0zN+/WRc6zv/fi48sle5fMV+cWE/5kI/jygX/btFzz7a7bxNav0Nbv0EjW/E9BXmfMqo69y+nrkHSX+/ZTdbyZHo+b95d79nZmj/fH97eFrm8OjYwtHj6wdHa4fXdt5/fbu/RubR7eOf/LG7kbdDjPMcsoSzKQlOGYO8myDWiZBJjYNahkeNURgpsqq1WizG3QncmY5mmymC3v5wn5ldiebWYs7i2FzTjRHvDkjKh2eNFjW4rWubPRUaxC1ZsJ6j+ftIG0EScWPYkeGRHDCfMxc7DnIJbpPDE5NRk3fMQMPSd8MAxQySzIkuSWFHQpLcCSEJaQlFQbwvRD8AADvBeC9AL4HwndD8E4Avg/AZyF8BsInIXxCg49B7W4B3izA6xBeBvAyLN3Qo8flzJ3a/LXG6tXO2s3BxvXB1o3e1rXu7tlhZy7xorIi4JSr/QzT328UfguADxfBByH4twD+76D0SVD4DQD/hQb/Bwj+SQH+IgC/CsGvF+FHCvCjEHyipP37EvxMSfsjZPyJXvrTYuFrtvFlYnzeKnzBM38Paf9Bh5/D+p871l8K/+sh+2pIPx+Wfj+Dn21qv9cpfmZc/j82rI/tWB9Yt392RN6e6bsCJqFGMptkrhdToUgosZJWGCNRMUXDyhpetSMqfZkNRDaUlZFs9oO9rv/j3egz1ewvAv6iS7/CyAscv+haX7P0Fy3jBVv/S9f6dkBfk979iN2PgvtpcJSzo1p41K0czXburwzub80c7Y6O9kav74zvH188emT9/oX1o6u7R9d2j27tvHT74PsXskoVyQ4XTZ9VHRZjIe2Q2dxFHkEONqllutj0HVMwFEuUx1ajSjvdoD8WM4vhaEVNVqLhUtSfC9sj0RgEtZZXaXhJ7qnEjTOvUuPVBmt0RKPLa+2g2mBx6ivlhtIRnHBGAg+7FLnYdLHhY4Nhwyem51iBb4nAksyWzOaBxZnNuc2lxaUlQ1uEdhhhoL0XgvcC8B4A3g3gu6D2Lk17uwbfqoE3AfAUgE9B+LgGH4OFOwXtZgFcB+AygJdB8VopvCvGtxsLVxrrVzob1web13r7V3sH14drF2Ya84opw+VGwvRnhPUvffLxInx/Gfy8Vfx54vzPlP6ygX5JK/5PAPwTCN5Xgr+kae/XtA9o4IMaeL5c+Khe+HgZfqoAP2vqnzPKn0f6Fwn6vI3+AFu/a6NPeeTD0v3l2P+pevAj/eBH5/kPbdMfuGL/wFusH/pB+oM/5r3jJ503/WPn9j8Ktt5J68d1v6HRzPAyL0gCrgiLEE1sJ0ZBZPIIydiOUqKqnmx6qu1nnaDaFfkgTIai0fHO1f1/2q38QSN5IcQvMPsFz3qRoJcI+ktq/SW1vunhlwPymvSOUnmUiqOcH9Xl/XZ8f1B9ddJ+dbF7tDY42pq5vzt+fW/u/snVo3Ob98+uHV3dO7qy+8qtvZ87PZxr4LDvySEPO0I1max4IsJS2oJb3DMCanrECKjJPTNkKJZWpqxKhBpV2ukHnQnvT2R/LHpD0enzRjuo1t2sSlWCpSI8pEI5KnGjmpe2/LwV5I0grwSR8gV3GaO+hz3Pdigi2KTYdG0jsE3fMlxsuq7tew/pCCwE5gIz8YCOCG2psFQYaO+G4N0QvBuAd0P4Lk17R0F7m6Y9q4GnAXgKwicgfAyCuwA+CuF1AK4CcBmAi1C7XErvRYt3WqvXWuuXO6uXO6uX2ttXuntXZ2YP6qpNAmkyTqRylxL8X8TBL7j4J93y00w/JdFWWLoh9R/0zH9gFH6hpP16ufx8qfShQuFfQ/D+AviNEnxeL35U1z4BwaeK4DN2+bMO+kRo/S8z6sdC9EO+/ixH56S+lemjdtAaRa3VJNx3vZsmfQ9iP2Gon9XELwDxi4D9FDTeUjR2DKdiOYnrp8JPfT82eaSL0OahJUNbhlgpmsSeyh1ed3jLkS0navthn8u+X+kFM3VytUX/2Tj6Qk99Kw6+FTjfcO1veNZLrvWXAX1Zeq9I73XhHyn2ehTcz/hRIzrq5fdHzfvz3ddX+6+v9V7fHLy6NXx9f+no3M5rF7ZePb92dGn76PLup84tHAwpG/pslosJi2dk0pdxi6mKJ2IilC24yX2Te4bwTBkgxVEU2qnCmbLyzKo2SKPn94ay0+ftLmu0WaXuJbkT5VTGhEmbCcJDqmI3rPthy4ubflLzw5gK6XDmeK7tUOQ6FqWIEJPahmsbnm34tukS06HIdy3uI8FtKYmQDxYn8NDioSUUDiMiFQbwHRp8JwTvBuA9ELy7AN6hwecgeArAJyB8HGr3ILwD4S0IrgNwDYBLEJyH4HypdMnMbseLN1vr19rrVzvLlztLF9vrF9ubh+3RWsqE6Qa2oxy35soWmauQc5m7r+xaZlgti9RxUkWrVeNWWvzPVfGnQ/3nA/2fYe0Xy+BXi+DXiuA3jMKHkfZxvfBJs/QZUvrtCv3HTyyefbTZ6BtZaAhhElW2Y5Mm2Kt6pOWZA1zaQOAK1t5h6j+umT+tGe+DpZ8oaE+XC8sFJy3xxOGp5+XETZEf2X6EA2UzZQtli9BSMVaJFWUkrrlhzRV1T7QC0fLyVlBpuZ2GeatN//lM9sVO/du19DvKe1na32DWt8PglVx+Nw6OpH8Use9G3mvKv5/J++3K0aR9tNI/2hq+tjl8fXtyf2N8tL9y9Mjuqxe3Xzu/fnR590vXdt+5kccTx1qJ3KUoXAjVnIgmIp7hcYerui8yyiPMJOKBIafrVIQVCTtROIlxmtmVOq213EY3aHSCRodVWyyueSJ3wtSVsSNiKmNHZV5cCaJmEHWDrCeytlBVj6eUCRJ42KHIocilyMOma5uOjRzbdOxpfbSYZ3MfSWZLbguBpcBC4mm+CSMyDQDfqsG3Qzg9y/k+CJ6F4CkAHofwHgS3AZiiuQrAVQivQnAIwHkAzhcLh0hek+NrjbVrnfWr3eUr3eUL3dVzrfXzze5c6AVl6iE3cnmDR10Z9HzSJ6RH3KbjVRy7Su2G5fX0aKxV50BrDsyNwLk2fG+k/QyFv6LD39QLHysXfsMq/XtD/3cY/vzd8VM/c3r278yyHR/lBpYmkYYnbT+mTk6chud1XHvGLK3o2qEB36IXf6RU+mlY/vvQeJNeWivatXKQuzz3vQrxUjuIcBATX9lBaHFlT7cAq8SKMhxVnLDm8arDaq6qsqwioxqPWv6wjq/U3f++w397lP3JIP96S30zF/dr+dFM69V29kpdfacZfqfGjlL/KPJfSfnrw9prS73XVoZHa3NHW4v39xfun1k+emT16PTm0bn9P7py7EeOdWdHlKyp8k4FbWfuZspXEr4YhfNhPJLpgMVNL676KqFSWlIgKZEMrVjhNKVJStIKqTRope1mPT/teknHSzpMNX1R92TVlVVP1D3e8GSHRzMqnhHpkOejsDIM065QTU8mDuPUda0pHRcj96EbxzYdbPgOClw0pSO4LQQWkoiQfK+bMCIAPqtpbwHwOQCeBeBpAJ4E4HEA70F4G4IbAFyD4CqElx8EOATgAgQXivAiooesfiEfXajPH7YXL3VXLvTWzrVXTjfaY+kHBvVtN/FEOwy7qAmYCwAAIABJREFUoRqEssdE05UVN0xcEdEgI7htlSc6WC+CXQ3sw9IuzFbB2QH8e0n5g7b+iWLxI3rh17D2vjPZe/7FheM/f3L0wyvO2ahYQ6YwsER+6Aap6zXdoM1Uh8e9gPUxWrCLB3bhSR3+Xa30o0XzLRY6ads95FSdIPf9KvVTHEQkiImvLP8hHRFaKrZVYocpkTnlGeW5G+Z+nDKVMd5gquU3m9523Xy26/+jUfqvxpUPjCsfWWj+zsbodzfGn17v/1+b/T9d7X1z0v5uP3+5zr/biV8b1r8733l1a+7+8dVXz66/dmXt6NL6t64ce/5w48ntem2B03UFd3PtWK14vFLey/BOzdmq+KuxXAyjSZDMBGlHxDU/ypwwxiKyRWRHEVEJjlIcV3HWcqo9P+v76UyQDljSF3FPpL0w7Yq0J6Iei2ZkNBvF80k8HyYLYboYZQsqmwuTIY+aTKRewLHrIocgByOHIIdaDrUciigxKdVdR2eeKTiWksiQhJETRs6UjorpQzrPFOCzGnwGaE8D7UmoPQ7hdBR/FEzpaFc07YqmXdbA4ZQOABeK4IJlXGDsTJSfTFqn88HZ+vh0Y/FkfW43r/eZzxANsJ/5rC+9ifSHjHXdoEH8GvYrhEWUxa6bU9zB5hwqreml3TI4UQSnIdkFqyuFpxfQ35lHP7rq/si1yjv+29VL//L47s8e63z/HD2mjBQRgaiyaOKwhs/6Pp/h8UBW+jLtMdnxnAExdozC3VLx7WbxTQSdc+iEejUnyL2gQr2U+BHxI+yFyJfo4RppS4YojLBUtoiwiIlIKMuISLFKaZg7quapuhu1nH7D3W54xzve/tDbm/XOLoY31tK7m/mbtqp/d6/zc/uTf3Mw87Fjzc8sVr8833p5efD63sLRmZ2ji8dfuXLsxSvHf+X00qnNmKyL0n4dHjTAQbNw0CycbGgnG6UTzdKJurFXoVtpsKrUUpRO4mQg4zaLG56qOjIjYUzCBKsMxw2adb3qgFUHrDoS6VjGYxWPo3ySZmOVTsJkNowX4mQljVfTcC0ON9JwKws3ErUSJYthPCNFzWeK+IHtOMhxLOpYjmu5nu352PUs10OejzizQkllSKWiUzoqJn+DDnhTETyjgacAeAzAuwDeBeCeBu9p8A4AjwJ4A8JrGrwC4SUNHmoP6Jwvggs2PBfop4R3TMTHVH486RzPR3vZcD2qdQLPRw4jQZWFA6VmQtZnbtf3Gg7LMYttmhI3cb3EdequPUOMRdPYKun7hcIJCE+DwllgXS2Kp4zJe+Tm32+t/9xg539cHP/UMn+urS97KLaD0PZT5DSo6Ply5LN5Hs7LbFbGY6FmPNmmpG+X183yebt8EdsHhC04Qc0RmcsqjptiVz2g40nEJBKhJSSSoSVD62FCpmHsiBiz1BYpjhMaxzRMKK95cT2oNoKk44YzTjRxw/lALbBkRUQrrLLCxitqcz0+vRU/uZn+w73OJ4/Pf/vc/tHVR755+/ynr574yZOLJ9Zr7mYEjlfB6TZ4pAXPdUqP9LRzfXCuD8/1wdkuPNMqHa/j3SrbroerqVqIk4lKeixu+6rhRhVP5U5YpVGDpj2vMuT5iCezki+G/nLsr6RipcKXE7aSsLU0WE/ZVkXs1vlenR1rBMfr/FhVbufhqlKzoWgxllIuSBAQx8PUsx3P8hgOOAk4CbjNuC24HSqqYlfFbph4Yey8gebBhAWeLoKnNfAEgI8B7R7U7kJ4T4OPafAegHcAuAXAdQCuAHipoF0swIsAXATgsAwvEnCOwYPQ2BX+XhjuR9W9pLMV95dkte35zHAFZnUmZhSbCYOuEK1Q1EWQu25KgsgWinLp+plPeq4+h8FeEZ4saqc0eBaCKxDcLoDnCvQH7Ozvyer7ao33DaL/qlO6IcEitSpEJETWcTgK8gWZLDK5ysI1Hi1zuSTEgi+Hjtd0zaaNJoiuILpoOn3LzwiPnSAjbkLciL5BJxAmk4hLJEMkpCVDLBWWEQkjJwwpjwiLqVSODKmIXJngOMZxbKscq6qdVXG15VZ7rDrD43nJlwRfEHIh9pdSf022V4PHt6vvv7T727cO/unF5cePdZq7efGgBk61tDNdeK4LLnbg5X7h8ghcnoDLs+DKBFwZg0tD7VzfPN1zDrpyrx5u5slyms+pykjkfZa0eNzwVcMNGzTueumQx3OSL0pnLTI3E3M7t3aq5nZmbudoJ7d3q3S/5p5oegdt56BNDpr0RJ3tV9lGHC7EsitExZXK4dJ1feIGxGPE54RJykOHh0SoB/lGxW6cBXEeqMSNEjp1M/3UCABPFeATGnz8Yam6B8BdAO8AcAeAW0C7MXUD4KWCdh4WzwF4CMEVVLjkF88IeFzB/dA6nvLjebwd1dZUayKzBlJJodrxkoHkM6E/FG6PeR3uNYKg6gQ58RLLjwhTPktl0JJ0wAoruLCLtQMTnC+A6wDcBdpzuv5e5P+Yp34ikv9lFT8bm6eEPnZom0ZdP5+VlfW4sZc296LmvqrvhpVtma6JZImroc9a1E0tGhluajipSWPsxNiNiRsTLyKewr5EDjccbvjCDKQZCMSlJUMsIsyVzUIrUDZTRMSOUJRLygXlggphcY44tzhHQlhKYhVhlVFVc1TTiXqemvH4LKcLHC9zb5Vni3x9u7693+1sV/3dtHCmDg474LCnXRpol2bAlSG4PgtvLBauLxWuL8FbS/DGYuHGUvHKrH44dA9H0emZ5KCb7VTz1bi6ICsjoWZE2A3Cti9bXtjx1QzncyJYDN21xN6uGLu10rFG4VgD7lWLe1Vjr46PN/2TXXKmh850zTNt81TDOVEPdnK2GEVDFTUZz1w/chijQUA9TgNBeOhw5cjIkZHLlSsUVamXVPyk4kWpE0WuUo6URErMuQXA1M1jAN4D8B6Adx+gmQ5W8DIAhxBcBOCCBs4BeA6Ay1C7jdE9ZVyJwBkJDkL9ROIfzyvH683NvDpkWcOenVenzs0fv7DUXa+xGeZ1A7fDvKbPKg7PsJ9iL8IsDlgu/bpwe9ycdcvLTmkLawcGuFCEN0rwSQTfYpXfYRlvJfpdVzsfmKu+M/LlrKitJJ3tSv94ZeZ0dXi2Pj5XG5xO2yfi6k6Yr/F0Lgi7jp/ZRBq20C2h49CiClNlu6HtKewr4oe2KyxPII8jn6OAPzjp4qHFQiuQiCmbhYSFmEkccMI48X3b8y3fR65rOo7uOIbrmp5vBtxike1HFsttVrVF0wn7nppwMc/FimTLDK9ytJ8VTtfAhTa83Dcuj6wrY/vGnHV70by9bN5ese5sWHfW9dvL+qOr9u0NenPFuTorrsxlFya1c8PKQbOyk+UrKp2TyUhGfR51meoEshPIARdzgi8qfzVxNqv2bt3cbxjHWuW9enmnau7XreN1ctA2T7VLZ9rGuS4607KPVclWGiyreFalvVDWAj/xuPQ5d5mkXDk8dkXqicwTqS8SV8ZumHpx7iUVL04cpZwwdITAQmDGLACe1ODjENwD4DYAt6fdMYTXoHYZwksQHkLtUIMXCuC8Bs5DcAjAtULxHqVviuzHEng5BGdE8SDip+q9c8PeXrs2kq0Zfvxg/OTTp597x+G5m+v5QuR3fb/NWDNgFSdIbC9CQYRZHAQpD+rSa3LcC/CEoUWvvI61XUs7QPCipV2xC4dm8Swq75HyiueMmZoNs/W0upt1T2TDk+n8+frS5dbS5cb8YW30SNbaV9V1li/6qu8EOXakRbhlc2RxAwvTkZYjLE/afohdaXvc8rnlMeQzFHBLCItLiwnEBGKhJSLMQuxz2+fYY7YfYMe1HMdyHZtgw7Z02yrbVhnbZYeYroscz3QZcqXlRxbPsKq7qh8E89xeYfpmWD5Rg6cb2sWufmXk3lgQjy6ru6vh4+v8sQ322Gbw2Lb/+LZ7b8O9tykf300e26ncWa/fWmlcW6wfjqqPdCrHq9F6pBbDdBImMyLuM9UPZM/ng0CMhZiP2GLkrWTuRsXdaTh7TbrbsLer1k7V2qtZ+7Xy8WrhoFY+1TRONvCxGtmpuKuhWpDpMIzbUlQlizkLPRY6LHJ55olqIGqBrAWqylQliHIvqfhx5qmIKuWEIRUCc06CwAbwyQfnxdNTHHgdwqsPm+KLEF6E8GIBXiiA8xBcgOAQatcNdNu17wb2Y1HxagTOcON0klzo98+PBvvd9nzWGsr9E+Mn33TmHe+9fPfNJ/pbNdZxWTtgjQd0/NAOQuwp6ic+q7CgyrwGdzvCGXB77OpzuLRglZZMYxmhJYQmCA8wnxFqJLOlqL6bN47HvVPR7CPJ0mFt/Xp37Xp76XJt7nylfxDVt1i26KkuDVLbk5j6GHsIM0S45TDL4bbLbI/Z3oOPvJuOp/uBGTDEmMk5CrjpM4NJxEIr4NgPbNe3HN92fBs7JiWIYNO2dAuVp8siLKNETB0jHds6IQZ1LIuZRJlBZIuc8q7vjbm7GHrruXO8ic/2nMsjcXMxfnS5cmeldm+9+sR2/sR28uSOenJbPrEdPbVbefpY88n9/uM7w8c2+7dXW1cntfO9/GRd7aR8RYXzYTgRasjCgS8GPp8JwrEMZ5Wcj8RCypdzsVaVGw2+UQ/WK+5Gxd3Mna3c2qsYxyrW8Zp9vE6ONcle3dlM5HKYDMOkK2U75DXpJ36QuCzzeDUQ9UA0AtUWcUvEdZbUWFrlcRao6A03mDHsuRYADy7GAXgUgOsQPKhQEEw74oehnQfwAgCXi+iWV3tzM3mqjq4K7SwDJ3z9uJQH1dap9vhEb7TWTFv+aKFy+ebu48+euvzY5sxmJey6vB3wuu9n1FWWL6d0iBc5XuIFGQvyIKgGXt13my5tYbtlkaZFGxapWaSCvBqOeywcs8p63D9RmTkZj88kc2ezxYv11avt1WvtpSv1uQvV4emsusmjWVe0sRdbDrepi7Br2L5BmeUyyw0sL7A833ID5Pim4xnU1f3ACgIU+DpjJmOmHxgBN5lAQWB7vuV6NvUs7JoWMS3bwLaBbcNG000RJdsoEbOMkY4t3bZ029JNoiNPp8z0QovnNGz5aiDCORVv1eRBS10YJFcn+Y259p2V7r31zmNb7Sd360/tVd60l7xpN31mv/Xmg/7TJ0ZP7Izvrg9vLXevzzYP+9VH2vHxarAZ+8uKLYRyVoYjLodMzrBopKJxpCZRNBuruVjNJ9FCFi/k0WKuFhO1lMqlNNjIvK3c36l6u3W6W8e7dbKd85UkHcdJT6leGHZD2Za8yUWDh02umkw1WdyRcVdGTZ40eFoVceKHikqJObdZgAOfONQC4AnwoFrdBOAqAIcAXNDARQgOAbgEwGUArwBwGWgXAbwAwFWdPRbNv31h5tmJdZaDXQzWbW2FOGussp32d2rdhTyquyK3Z5YqGycHi/v12iyXbcJbTlBzvRR7ygqEHUjshjZVtqMcP/K9xAkyh1dcXnWDCnZT5KaWG9tugr2M+E2qRoFYYPmWGh5kc6eS+UfS2XP5/IXa4sXG4mFt7lw+OpUOTqTpcsAH1K9aToicwMS0jEgR0RJxDcdHro9cD7kecjzkuCZ1TddDvm95rum55SDQg8AImOkzI+Bm4FueZzmuRRyEsGFg3bLK2H5QqpBZRGbRMov2dLOapWPbwLZJLYPaOvVMR1p+gkXmyLYnZ3m0nmYnmtmZTuV8r3Fl1L4x13t0eeaxzcGTu+2n9xpvPlZ9y4nGWw+6bzk1fPOJyZM7kztro5tLMzfmOpcGtXPt5GTD307IeuiuhmwxFLM8HLNowqORikdRPIzikYpHSg1lNFLxMIqHUTJU6UglI6UWFF+K+ErKNqvuVhXv1vF2ja3myVyWDuNkHEejKBmn4UwS9qO4p9Keyjph2pGqzeIWT5syrYoo9mVIhbAZs3zfcqlFCQLaEwA+poE7GrgJwVUALkFwEcKLAF6C8CqE1zR4HWgP+mWgXS57j/L20/3WnZ6968K5YmFY1num08NqFKQTngxc1cFB3eBNK+p5cT+QHZc1CWvgoGL7ieFJ3WcG45bDEREmCW0nom5MnMjyExykxE+xG1tOjPwM8dxmVex3KZtnfDNK9+LuQTY+lU7OJMOz2ez5ysLFyuyFfHAy6uyp1qaKxq7XRE5qONLEvmHQooGLlq1jYlLXchzLoZbj2I5rE2oSalLH9HzL9UzPN7zA9ALT96eBPNd2HJtQZGPDwgaydethIKuMrLJlP8g0b7jBNqKWSW2dUtPxLV/iQBFepaofZAtRdSOv7dabp7q9C8OZy6Px9bnJ7aWZx9Z6T++0n9rtvPnYzFsOZp47GL352OiJ7cm9jflHVyc35vtXhvXzHXW64e7n+oYyNhRalXSZBwtMznM2y9VExEOpxmE0iZKBUr0w7qu4G8YtnnRk1lfpKIwnMpqP5HLqrWdkt0q3q/56VSxlai6NJmk0SaP5ilyohJMkGsbpTJz1VdqVqhHELZ42RVwLwswXEeXS8gPkudb0sh1oj0N4TwN3NHALgmsQXIbwkgYvQ3hVA9c0eFODN6F2HcBpQjqv6RcsfkX5p4S+aBR6sNgslrOCERdRXCS5Tqs661higMUABz3iNm1Wx7xOgwoOUsuPTF/ofqD7DDkMYW7aEtnT9BMhN7adyKLKdGLLzaygbrOaHdTtYOixJSm3k+xY1jnIZw7SmVNp/0w6PFcZnc36Z+LmvmxshpU5xlo2yXUc6oSZyDEMUtKtommVLVvH1CRk+v9qRCjCxMDEwER3XNNxTfd76Liu7vvI94jjWDY2bGxgYlrYsL5Hj2XrFjYeojH+mg42qK3bdpk4hhtYHrf9yBZVGnWDdCIrq3FjN+8cNPtnO8PDwfj6eHBroXdvrfP4Zu/pvdFbTkzeejB+Zm/0+Obk7vro5tLw+nz/6rh+2A/PtvCJSmE7LW6npc3IXFNkWbrLobsoxXwYTVQ4CcMZmXZD1RGqzVWDhRVP1YK4yVWXqQGLxkouxGwtdTZTd7vqr1f4Si4X83A+i+Yr4UKNL2RiLlWzaTpOs2Gc9lXc4qoRxA2mqn6YeWFCpbJ9hhwHEWxi25ge5EBwG4JbGrg+vebUwHUIbmrgJgS3ILgJwRt0zgJwoGnbxcJKuTCj6TVYSmBJaiUGSwEoC82MS6RuegPLHyE6MnBPD2pWUEF+goII+SHyhOky3QkMykzMDMRNxBGWiKoHQUKDRqZTtbwGDpok6BJ/5MkVFe/l+bG8dSIfHGTdY3HrWNQ+mTYOotp+WN0U+WIgWjbNdDs2bGnavoWwaWBdRyUDlQxUmqYN29Zt25iCINQk1KCO4Xqm4+mub7i+4XkPwnVsSi1MzGn8LToPSNkGtg2CTYJNgg2CDQcbBOuElAnVMdWpZ7rMDEJL5jRqu9nYry2J5kbU2a8MTjdGF7q9SzPd63OdR5e79zYGT22P3rQ7emprdG9tfHdtcGuxd2O2dXWUXeoH59r6sYp2rKodq8K9SmE7K29m5kZmr0bBUiwXYj4bqmGYdaRsMlbzeO6IhMqEytTlVUe2AzWQaqLkUhqspd5aHqxX+WpVrFTFUjVcqsvVBlupiqVKuFSNF/J0LkuHUdKTSUeouq8qXlTx49wLE8Kl7Xo2IaaFygDeA+AOBLcheBSCGxBcB+A6BDcAuDX9UXtA5woAhwA8AsBxCNYhWIDFPjRzTQ+BwTU9KOisoPOCHhZRpYS7ZTwqmZOCOS66Xcutm16iu6HhCoNyk3KdMoNw0+IG4qYlLCwRCU2qEFUmCQ2qTKdqeS3M+g4busHEk8thvFvJ9iu1vbS1nzR3ouqGzDd4tsmTVT9a8EQPO4luK90KTYshiyLLRsg2dKtcRkUdFdHfyBmGjXUb6zYuE6o7rkkdw3ENxzUdx3Bdg1LdoYgQNE05NjYsYlrYsB8Cmv7+Bh1KECEGITqlOnUMSnWMS5ZdtLFOqeF6Jpe2TOy4QbIurU94Y1l1N9P+sVrnVKtzftC5NOncWGzfXOjeWe7fXZm5szK8vTy4tdC6NqpcHojzbetkXTtWASdq4EQNnGjAE01tv1HYrZU3M3s9c5YTZzHmE5X2pWwxVvN4RlmEw5jImLLMEXU/6opkqOL5RC4mYiUXazW+VuNrdb7WkGtNttF0N2r+WlWs1tRqNVquJHNpOhMmPRG3WFzzk4qf5J5KKQ+J52ObGJZVBvAeBHc0cBuCWw8C3oTgUQAeBeA2AI9CcBPCqwBeBvDiAzpwQwMLWqEP9CosRUAXmsmLSBQtWbSiIso0swX1ASjNwtJ8wZwYZGC6dd2Jyo4wqDAI1wk3qUS2NG1u2sLGEmFpkNC0hW4L3YmQUzG9liWGnpj4fOLLBRGtJ/FWlu2m1Z04X1fxIo/m/GjWDSeO37FIqjvKtIWOhGG6hokNZBnIKhtWuWyVylbJtHXTKr/Rplj2AzqYlKmjU8eYhuMYlOqU6pQgQkz7DS7YsB9mIEzMqR6C0cM1EchxDEpLhBQpLVOqE1KebtXHto5tw3EMPzBlaMUpTutOZRC05sLWctzYzBr7jcapbuP8oHk4bF2dtK7Pdm/M9W5M2ldH1Yvd6FzLPV0rH6vA/So4XgUHNXC6CU634ckWPGjCY9Xidl7aSEqrEV6MxFiKnmBN9uArfzGRCRW5J2t+1GBJVybDMJ5T8XIertTYciVYrbP1hlhv+5stslVzNqvBRl2s18RaNV6q5JM4nZFRmyUNltdZlLsyISzEHiPTFhDAexq4UwC3tQdcHgXgUQBvA3h7SgfAG6BwBRQuPaADj2twowAWoDYDyy2tlIGyAqbUrLBoqxKOC3ZFQ21QGoDirFZYKsDlojlfdvvIqxpUlWloEGliaWKJsEQWN21uTelM3diiTJXpVkzWIeHQl2NfzgbhrB8uheFarDZUvBZGy0LOMjXjJQNXdknQQE5qUoksrhusZLplixgWNiyiG3aphIplq2TYZWTrD8IqW3bZsss2LmNSwqRMqE6oPqVDSJmQMiUIY/NBX2zryNYJRdSxCEVTPTY2sI2wjQg2Hcf0PNN1y5QWHafsuoZDTZeYjm1g9GDfLLbLlBiBbzFhhamVNmhlEOSzsrKapZt5ul/NT7cr5zqVC536Yb9+2Kue66RnGvJ0jZyoFPdy7VitcLwKD6rgVAOeacPTHXiqDU634PG6tl8FO2lhJcSzIhjIoM1Z3ee5w2ISxFikbpgHcY0lTZ70eDqWyVwaLdbEUi1YrQdrTb7WcjabaKdGdureVsNbq7C1Srxarcyl2SiK2kHcCLJaEKaUJ9OTUuq4NiYmgHc1eFuDtyG8Db9XD3gUgJtgWqrgJaBdhvACgCch2NK05QKcKxRmoN4C5RyUIqhHRSMtmXkRVTS7VsDtIhoWSvMaWIVgo1BYLaGFMu2X3bzkRWWsDBwaVJqEG5YwTWZYUreEjvi09TGIMt2azbqED10x8eVsoCZcLgi+LOVyqJbCZCmMJiye8aOeyzskaBKvhmmMLKmbrGQGOvIM5BgGMXS7rKOijoqmXTatB4GQjpCBrGniMTAxKS1TRyekTGmZEIMSE39PeXqYY0xCTIda0weCTYxNYpsEG44z7ZDKjlOitERpiZKyQw2Cy5ZVQlbZRCWEygiVbdsgVHe9EpNmmOGo4WR9ns3KeCWZAooPatGpWnS6Fp1oRMeqcjfzt1O0nZa2M3M3M0/UtYMaOFkHp1vwTAc80gJnmuBUDRyrgHVVXJR0JIIu8+seyyiLCVdExI5MPVUNVIPFPZkMVTqJ49kkmk3i2UwtVYPNhrXb1Hea1m7D2ap5q4lYjpLlpLKQpKNQtQNV96OKF6ZUKCxC4jPs+TahCMC7cOrmb9C5DcHDV73gZQ1eAuASAOcAOAbACtRmtcJIK/aA3gRGRTNjzUiKZq1kNgqoodn1AmmV7EGxNAvhMgBrBW2tWF4ukVnD75peViKxQSPkSINw3RKmyXUkyibXTWaYzDSZYUvDrVqi74ixJ2Y9McvCWSEXBV8S4aKMFkS6INM5EQ29sO+Kvut3SNDCQd12M2QrA4kyCsqWZ5rUQMRAuGxYRR0Vp/2yYZZMU0fIeDhm65gYjqM7jk6pjnEZ2wZ+2Aj/bTr4IZ2/DoNgw3WR7xueV3KcMiFFSkvTmoVxybJKJvrrMMyiaRaRpWFadPyyF5o8tcO6Ew5YNBvGy1G4FsnNiG/F4WYWrSfhSshXQmdNWWuxu5HSnby0k8P9CjhW1U42tNMNeLoBTtbgsYq2EZeWFR4Lp8/cphfklMdEKMIjymOH556oebLJVE8mQxUNQzUTpqM4mc/9tYq5XbeP96zdprNd55sVtRJnS3FlIcknKu5yVffD3A0TKkPCJfYD2/UsTEwA703L00M6t74nbkJ4XdOuFuAlAC5CcAbCXQAXQHEIy32od4DehGalgBLNrhTttmb1oNXR7IZGmgW7p+kjUJgH2hLUlrXyStFeNNwhcpsmTQ0aGU74gI7BDYOVjUA3Al33dd0vIl5yc0N0iRy7Ys7l8wFfFGJRiDmm5ng0y5I5kcyJaByEI0+NfT50xIDKPhUt4lUQVmWLle1Ax56JHXNKx7CK05RjoDIy9e9pesqEPmhsCZkO2zp+OIX9/6Qzba5d13AcndLS9H6U4LJtlS2rbEzFPKRjGAXdKOhmwbSLtlOmHHnK5jkNm57qBeGQRXNCzfF4TqSzPJn40SyT85IvxuFSFCwpvKqMzVjfzcvHKoXjVe1EDRyvwp2suJGUl5Q1EWTAnKbn55QlRCgiYpfHLs88UfN53Q9bPB4oNZCyL6NeGI9ivpSTjRrZazu7LW+7Lraq0VqWr2TVhSSfxElPqlogM0fEjggJF8QPbOpYNjYAvAvAbfA33Dx8gDehdn36nhcAFyE4BcE2AAugOIL6AOp9qLc1s6rZuWY3NGsAzTE0B9DqANKCuKuhoabPwsIcgItQW9b0pTKeNZyu4VVNN9W9yCDCsLhpcNPSsUVzAAAPsElEQVRkuukbulsuO6WyW0C86KRl3rbkmIoFly24wSKXi0LOczVhyZhlsyKasHDiRfNetBBEi0E878dzXjxywy7xKyYNy4SVncAgrmkR3bRL04JloNJDQCVk68guW0THtIzJtO+ZTl7GG/G9o/j0FIcSNI3pbPVwyDIcajrUfDBhOQahBiaGbZctu/xAjFmcAjLMov5AT9FAJUR07Og+M4WyRUJkhUYtL+54SdtNu27Wc7Kem/RZMiOTURiNQzEf+svK3Uzsrbiwk8C9FOwmYDvS1sLCokATQWY4bbpeRliMeUR47InEF3kgq0zUgrDJoo4MO0J2perIpK/CudRfrXob9WCrzjZqYi1Xq1m6lFbn0upskg2isMFE5rGIypAGjEyrlWUZ0wtzAG9DcAuAmw/pTJvlWxq8DsH0leSLAJwGYBeAFaDNgeIsLIxBaQD0JrBqELWhPoLFOVAcA3MGkp6Gu9CeKaJJsTAHwSIAy1BbLqI53RkYrIG8THeVToSOuGkw0/AN3dXLTqnslHSvYMsSzYtex2BjO5gjbN4RC4Fc5OEsi0Z+OgqyWaEmTM378bKvlrxoxctW/Xw1qCx52cRVXRzkpq8MX5iO/wad0tTNg04Z6xbRES7btGzTMib6f+rm/5POdBSfXoUSPE1ROsEGnXY/pIypjoluY93CDwY6E5WmVqZ6/taziUqWVSK47Psm45YM7TAmKqVRSqIcRxU7quAwp6riqUYQd0Q6VPFsJBcjfym0ViN9PSpuqOKaLC9JtCDIiDu9wGu4Xkb92A4izGNXJL7IApEHshrIGgvrXDYEb4uwyeO2jIaRWMjYUs6Wc7GSy+U8WsySuSQbqWxGJV2pmkJWGY9dIR3Pt6mDCEWWbQJ4C8L/lM5tCO9o8JYGrgFw6eEl6CMAnIBgC4AVAFYAXASlMdA7wGgAvQO0MQBLQFsE+hjaMwXcK9iDojEuFuY1sAzBWgGuFsy5kjPQWcP0s7KrSlQaiJvlQC+75RItlR297JQMv0CVQWtl0im5Q8Oftfg8lXOemGPhOIgHXjbjp2MezfJoKYhX/WjVi9e8bDOob7HamldfDvKJG7awTG0RWl6ApjUL4bJplS3bsImJKbKpSVxEXJO4BnENx7UINTExvufg52/TeSPHfM9JoPHww1LT02TDtsuYPMhe017qb6SZB6HphjbVY5olhEqWVbYtnRDddRFjSAhbiP+3rvNqjuPIsvDNanRXpfeuXHsYAiAc4QkQBEhq1szMzlJmRTuS5v//hn0okKIiNBHnqfut4ovqm+fc08lSZqmmoSahJiGzWEvbyTjTzdq3T2I+SOm4Ds9q+yyr06xPszvJ4SjZ/WC2jVvpMNeuF7YTrrWhc6G3aeqbZaiXPs9DXCW/GdLat5uh2U35sKlP+nzap7O+Ppu2p9P+uJ0+zfVOyJs+rXxc+tDZGKW1XCrCOeGMDkfxEXwcwQcE7wF9gOIToGFSHlKtx1V2BP+L4G8IvgN4BfAK4A6hcxg/BbwF1S4qTgu4QfAcinOYHKPysMAHxeSoKM5HxVUBtwXcjiZnG+Lp2GxWph+beszjBLuy0hWWk5KPMa+wKokfqykWW6XZx/6I2FPqL1Q+M/WpS4em3tPNrmoPbX8e+uehu3HtrZveheV9WN+H1Z1f34bVqV3sqtlSNh33kRhHuCzpcLbiFVOEW8wdEZ7IiEXCIlbaE2mx0JhLTEXF+DeODq0ow5T9gZt/p+GSKUZ/T7v+DJ3Rty8ejDfoEJWwSnBiNPWWRo+TJykSH7D3xAfqIrdZhlbHXqe5rrddt5/6/dg+jfVBTIchPvV+z7kdZzaNXeow126qbCddq3ynfa/DTMeFTUuX5zbObVi4uPR56et1rLdTs193B2132E2P+v6o75/W/W5qtkJe+7hwYR5850LS1itlOOeYcQzwDtDn32OH4iOMBnQ+AbwfAlGA7xF8X6AfC3gL8HdAfwX0Xwi+K+AGxkdAd6DaBXSC4HlR3KHiBhXnMDqB8THaOEHofFRcIXhRwN1ocjkWh6XZqmw/tvWYhQm2E6YwESVhJWUVUROex2Zd2V0cD0g6JvacmisRLk06M+lQ109tvafaQzO9CN21b5675tZ292H5Km0+xOWDX7z06wuzeaBX27pbytgyn6hUFecVExWRFTGEOSwTlTWVLVU9VR3VNVURS0+kIUx+cZCHIxgrCcOE4T8mVgMof4YO/SM6dFKRcYk3SrwxqUZfNXwyjDtf7GkiOFGCGFV5WyaPk8fBY+eI9cR66oMISfpaxqnKC92sTb2pm23b7Lq858Oes7vWb1m7Mnah3Uz5mfG9Dq2KnYpTE6c6zFRcmrwwcarC1MS5DXMbpj4sXFjZvBnandw9qdsndbud2q3QrH1eujj3YRZd63w0Lmhj5WBuAfoBoY9/cALR5y/jznsEPyP4CcEPAP+H0IcCvQf0IxRvofg7Qv+B0C2MjwE/geoJjA4BLgHdjUZ3G+h5gS4BnaLitECXo+I5gjuEXo7Kqw11VNnNynZjmybMj7GZUFmRwcHjJdUbqhv5rXF+ipsDXD8j7oqqW2FvdLww+cQ0B7bZ0+1T05/67sqlK5VudHfvl2/S5pu4ehMWD355bdfP7OrQTXdNvZZ5Km2gShOuCTWEOSojVTXXHTczaZfSrpSbKdMylalJXFkqNaGyGoAmrCSs+hadr3z8Ow0oDHk7YeWAzrfcjMtigGb4DaW8YqLikghJlCJKl86W4ZGbylrsHHGeesd8YCHy1PDU8tSLOJdxqdJK+7UO2ybsuLB2fqHdTLleuV6HTsdG5UblzuRe516lmY69Cp0MnYq9jr0JnQ29dVMdZiYv/TAM1atQL229sPXCp5kPvQ+NC8m6oK2T2nAhCaC3k+LjaCCm+AXgF4B/FvDpaw9rqH4CvAMYdt0/QPETKv5RoL8AuoHRMYz3oNorJocInQHcFujlBnpZwA3ABaDzEVwW6AahlwheFuPLQh1MzKq0zdjFCXcToivKK/L4oCfMjnU/Cjsb3SGdn7DujLkbLu64fKHSc9ueu/rI5Ccy78r2yOZTnS9Uc2u/oJNWr8PyIazvwtZt2rzMi5PY77t6bVzDdWDKc+Epi0TWTHfSzpRdarul7Y7xO86ujJ5y3XAdubKEGUxkhUU5JBjDisVXdP4dQI/LGAM0vMS8JLyirBwspW8BKvEGYSXlFeUVk5hrIjVThmnLjCutK62rnMfOV86RQcHS4GjwOASSEss1S71MM5lmKsxVWOiw1GGu/FS6TvpGukb5xsR6qFCZulN1r+qpjp2MnYyNjI1KtYxJhSxdlqFRqTO5t3Xv6qnLU5NnNs987J3vjG/sV3SMFUISgLeseIeLT2P0GaFfAX79gs5HgPcA7wA+AAyp1vDtR0A/oeJ/CvQa0DWgExgdoI2DYnSM0CnAFYK7Ah4A7hE8R3BRwDWCGwT38IjO4dguSpvHPkykLZmu+DfocFvqfhJ2quaQzZ6J7kKYW07vBH+h063rLl19qOMWD1ss7cr4VMQjUZ+b9trNX8bVfVrdxfXLtP3Q7L6abd10q4tmfpK73eCnwtbCZKEykzUTNdO9sEttt43b9+Ew2qNg9r3ZtmYuVcNVZjIy5ghVmPCS/Bk6X+nhrHq8mQyPCZkMgRdhJRYVlhUWFRZVxcqSTUo2Kem4pJOSTSo2wbzCoqKScMOEpdJyabnxzITKhtJG7CJ2AbtAH9FxeOBmqGTkxFPNh6AqdTJ2IvYqtiq00jfS18rX2tc6PaKjc6fqqcpTnTqRWhmziEnEyKPnzlBrePAqRp2Sycnm2j6e6lsbWuNq5bLy0VivzO/o/KjhRw4/V/ARoV8B/QbwS4E+FvAewXuAD4A+oeKfBfoFFf9C8BuCTwh+KIq/FhuvUHENcAZwMkLPNtBZAWcAFwhuH+do9GKErjfgZgO9KOAB0AMqr0b6aOIWlUsb1k2EKZmqBCeEPz5uZrDuiN9icZ82RzyfCftC83sr73y4MfWFjvvcr6lfU7tF/Q6PeyIdqvrUzq7D+kVe36atu3rrvnvyarF1O1tf9cvTZnaQ67V17WPvU7dcNkz13KyNfeL8UfDPkjqN6lmwB9HtOLtQppcyCx4oM5jIkvI/oPOtozOsKv+uYRhnJRWYKsI0pYpQRYjEmFcVfwQI85IIjEVFJKaKCsdVFCpKFaVNwmUaajrUenyiIbIQmA/MB+wDCZGESGPkKYkQecwi1fKLVMwiZO6j8En5rHzSIatYy9gME4+MvYwtjw1PWcThZmtNnSJWMW9EsMIbHqwIXrmkY21irUNWLgoXxLfoaMMBvs/ohzD+OYzf6+JzBb8h+BXQZ4SGAOs9Qp8L9EuBfkPFvwr06wg+IHiL0H+j4g2gO4BrgMsCrgq4RnAFcIngFqFXCF4BehihlyO4L+ABwSuEHkbl5YY+mLh5adOG9ZUymEvMOCa8JLys2ATrSrbUr2Xek92hbs6Mv/XyRVA3MV35+tT5PeHWPCy5m3O/YGHNwo5MB6Y7DYvrevU8r2+brZfTJ69WO/fLrReL5WU3Pc55J9ip1rW0tXSd1q1UvTBr4/ZDOIruWeTnUZy3+rSxx9E+sXpl9FSLzIcXD5UVYRWhE8YqLggXREgi5GM+Sr4E8oROKC0JmxBREkOoI9QR5inzlDqCTVWZqtRVqavSVthi6gj3TEQuM7ctM60wrXSdDB0PLfMdiw0LmcbEYmQh0kEx0ZxYnXmdWE4sR1ZH3iSRMo+1CIn7yL3n3nMXpI/KJxmyjK1OnU6dip1KnUqNTLWMkUdLncJO4qBo0DRo6gR2EnvDjRPeyxC1j9IF4YJ0QRkvlRPaCW0YoH/0xfct/7Dm7+fFBwG/FEOLDz4B/AzoHUKfC/QbgqHd97mAdwBvAf0N4D8B3iC4Q3AD6BahO4BbgOsCniN0j9DrAr4bwXcjeAPwGuA1Qg8b5cWG2h+H2cSmiXGVVJiJighMeYVZOeGTykx4je2ChW3e7Kr6WNsry6+9fp7yeUpHzmxzs+R+KnwrfMvclNgFtVssPjXtSZidh/l12rqb7b1e777a3Hq5nF+27UlOu8nOrWqMydrWWmYhG2FW2u06fxDcSWCXkZy18rx3F9kde/ck+bXXvZJRCMu4YVQxKjAXWGomDZeaScOkZkxgwspHh5qOCZkwVhJVYYdJqFgmPFNeU5owjhVOBEdSJlwmgiNlifKaylaYmQhL7pfSr0xc2bQ0eaHCnA1/MBgjCZH6SGKkMdI60bbmfcO7mraZNZE2kdWRxkhcpCZQ65i3zGtiDbe/dzp1anRuB5nUqFiLkERw3GniFYmKBIm/yiuiJTWaOSeN5UMd3TguHReOK8e1Zv8PrlaaZ/4ShBwAAAAASUVORK5CYII=" /></span></span></p>

Committee

President
Photography Society
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)