Filipino

Welcome to the Filipino Society! Also known as FilSoc.

Our society is one that is open to all students of all nationalities, who want to discover and experience the exciting culture of the Philippines! From the vast history to the copious amounts of food, our society will show you the hospitality and the beauty of the Philippines. 

We as a group do not think of ourselves as simply a society or a community, but we are a family. 

Throughout the year we will be hosting several events and gatherings which includes: 

 • Socials
 • Christmas party
 • Karaoke and Movie nights
 • Delicious Food and Fun Games
 • Sports Fest
 • Language Lessons
 • and much more...

For more information, please don't hesitate to contact us. 

Email: filipino@swansea-societies.co.uk

Facebook: @filsoc.su

Instagram: @filsoc.su

 

Croeso i'r Gymdeithas Filipino! Neu FilSoc.

Mae ein cymdeithas yn agored i fyfyrwyr o bob cenedligrwydd sydd am ddarganfod a chael profiad o ddiwylliant cyffrous y Pilipinas! O'r hanes eang i'r holl fwyd, bydd ein cymdeithas yn dangos lletygarwch a phrydferthwch y Pilipinas i chi.

Dydyn ni, fel grwp, ddim yn ystyried ein hunain fel cymdeithas neu gymuned, ond fel teulu.

Trwy gydol y flwyddyn, byddwn ni'n cynnal nifer o ddigwyddiadau, gan gynnwys: 

 • Sosials
 • Parti'r Nadolig
 • Nosweithiau Karaoke a Ffilmiau
 • Gemau Hwylus a Bwyd Blasus 
 • Gwyl Chwaraeon
 • Gwersi Iaith
 • a mwy...

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni.

Ebost: filipino@swansea-societies.co.uk

Facebook: @filsoc.su

Instagram: @filsoc.su

Committee

Events Officer
Emmanuel Ricalde
Media Officer
Andrae Fegalquin
Media Officer 2
Chauncey Escalante
Media Officer 3
Kevin Jason Soetantio
President
Demcee Bagayas
Filipino Society
Secretary
Teodora Sacalos
Treasurer
Angelo Balistoy
Vice President
Venize Barrientos
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)