img description img description

Memberships

 • Filipino Standard Membership£5.00
 • Filipino Associate Membership£5.00

About Us

Welcome to the Filipino Society! Also known as FilSoc.

Our society is one that is open to all students of all nationalities, who want to discover and experience the exciting culture of the Philippines! From the vast history to the copious amounts of food, our society will show you the hospitality and the beauty of the Philippines. 

We as a group do not think of ourselves as simply a society or a community, but we are a family. 

Throughout the year we will be hosting several events and gatherings which includes: 

 • Socials
 • Christmas party
 • Karaoke and Movie nights
 • Delicious Food and Fun Games
 • Sports Fest
 • and much more...

For more information, please don't hesitate to contact us. 

Email: filipino@swansea-societies.co.uk

Facebook: @filsoc.su

Instagram: @filsoc.su

 

Croeso i'r Gymdeithas Filipino! Neu FilSoc.

Mae ein cymdeithas yn agored i fyfyrwyr o bob cenedligrwydd sydd am ddarganfod a chael profiad o ddiwylliant cyffrous y Pilipinas! O'r hanes eang i'r holl fwyd, bydd ein cymdeithas yn dangos lletygarwch a phrydferthwch y Pilipinas i chi.

Dydyn ni, fel grwp, ddim yn ystyried ein hunain fel cymdeithas neu gymuned, ond fel teulu.

Trwy gydol y flwyddyn, byddwn ni'n cynnal nifer o ddigwyddiadau, gan gynnwys: 

 • Sosials
 • Parti'r Nadolig
 • Nosweithiau Karaoke a Ffilmiau
 • Gemau Hwylus a Bwyd Blasus 
 • Gwyl Chwaraeon
 • a mwy...

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni.

Ebost: filipino@swansea-societies.co.uk

Facebook: @filsoc.su

Instagram: @filsoc.su

Committee

El Presidente (President)
Racquel Ybanez
El Tesorero (Treasurer)
Robbie Vismonte
El Vice-Presidente (Vice President)
Ron Salaver
La Directora Deportiva (Sports Director)
Marie Estanda
La Secretaria (Secretary)
Evelyn Nam
 

Events

Filipino FILSOC BASKETBALL TOURNAMENT UK 2023
9th December midnight - 10th December midnight
Nottingham
-UPCOMING EVENT- - IN PROGRESS-