About

Quidditch is an all inclusive, full contact mixed gender sport. We train every Sunday at the top singleton park. All sporting backgrounds are welcome.

Welcome to the Swansea Swans Quidditch Team!

We are an all inclusive sport and we welcome people of any fitness level or sporting experience.

Due to the current covid situation the dates and times of our training sessions are still to be confirmed. We aim to provide a friendly and encouraging enviroment for players to understand the sport, our philosophies, and to improve as part of a team.

Membership only costs £8, but your first session will be free as we want to encourage you all to understand the game before making any commitment.

We look forward to seeing you!

Coach - Max Parsons 

------------------

Croeso i dîm Quidditch y Swansea Swans!

Rydym yn chwaraeon cynhwysol ac rydym yn croesawu unigolion o unrhyw lefel ffitrwydd a phrofiad chwaraeon.

Rydym yn cwrdd tu allan i Fulton House pob Dydd Mercher a Dydd Sul am 2yp i ymarfer. Rydym yn anelu i ddarparu amgylchedd cyfeillgar a chefnogol i chwaraewyr i ddeall y gamp, ein hathroniaethau, a sut i wella fel rhan o dîm.

Gallwch ymaelodi am ddim ond £8, ac mae’r sesiwn gyntaf am ddim, oherwydd rydym am eich hybu i ddeall y gêm cyn gwneud unrhyw ymrwymiadau tymor hir.

Edrychwn ymlaen at eich gweld!

Hyfforddwr - Max Parsons