Quidditch

Welcome to the Swansea Swans Quidditch Team!

We are an all inclusive sport and we welcome people of any fitness level or sporting experience.

We meet for training sessions outside Fulton house every Wednesday and Sunday at 2pm. We aim to provide a friendly and encouraging enviroment for players to understand the sport, our philosophies, and to improve as part of a team.

Membership only costs £10, but your first session will be free as we want to encourage you all to understand the game before making any commitment.

We look forward to seeing you!

 

Committee 19/20

President - Jake Adcock

Captain - Jurgis Vaivods

Vice Captain- Elin Howells 

Treasurer- Tom Harvey

Secretary - Max Parsons

-----------------------------------------------------------------

Croeso i dîm Quidditch y Swansea Swans!

Rydym yn chwaraeon cynhwysol ac rydym yn croesawu unigolion o unrhyw lefel ffitrwydd a phrofiad chwaraeon.

Rydym yn cwrdd tu allan i Fulton House pob Dydd Mercher a Dydd Sul am 2yp i ymarfer. Rydym yn anelu i ddarparu amgylchedd cyfeillgar a chefnogol i chwaraewyr i ddeall y gamp, ein hathroniaethau, a sut i wella fel rhan o dîm.

Gallwch ymaelodi am ddim ond £10, ac mae’r sesiwn gyntaf am ddim, oherwydd rydym am eich hybu i ddeall y gêm cyn gwneud unrhyw ymrwymiadau tymor hir.

Edrychwn ymlaen at eich gweld!

 

Pwyllgor 2018/19

Arlywydd = Jake Adcock

Capten = Jurgis Vaivods 

Is-gapten= Elin Howells

Trysorydd = Tom Harvey

Ysgrifennydd = Max Parsons

Committee

Captain
Quidditch Society
President
Quidditch Society
 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)