Computer (SUCS)

Swansea University Computer Society is open to all members of the University's Student Union.

We offer a wide range of computing services to our members, all based on Free Open Source Software (FOSS). Our computers run various Linux distributions, including Fedora and Debian.

Whether you are interesting in learning more about Linux and Open Source software, or simply want an easy to remember email address and coursework storage space, SUCS is here to help!

 

 Mae Gymdeithas Cyfrifiadur Prifysgol Abertawe ar agor i bob aelod o Undeb Prifysgol Abertawe.

Rydym yn cynnig amrywiad o wasanaethau cyfrifiadurol i’n haelodau, wedi’u sefydlu ar Feddalwedd Ffynhonnell Agored am Ddim (FOSS). Mae ein cyfrifiaduron yn rhedeg amrywiodd o ddosbarthiadau Linux, gan gynnwys Fedora a Debian.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am Linux a Meddalwedd Ffynhonnell Agored, neu eisiau cyfeiriad e-bost sy’n hawdd i’w cofio a gwagle storio gwaith cwrs, mae SUCS yma i’ch helpu!

Committee

 

Swansea University Students' Union is here to support students and to make your experience the best it can be.

Contact:
t: 01792 295466
e: info@swansea-union.co.uk

Events & Ticketing:
t: 01792 513024
e: events@swansea-union.co.uk

PR Contact:
t:
e:

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Students' Union
Swansea University, Digital Technium
Singleton Park
Swansea, SA2 8PP

© Swansea Students' Union 2017 | Powered by MSL