Computer (SUCS)

Swansea University Computer Society is open to all members of the University's Student Union.

We offer a wide range of computing services to our members, all based on Free Open Source Software (FOSS). Our computers run various Linux distributions, including Fedora and Debian.

Whether you are interesting in learning more about Linux and Open Source software, or simply want an easy to remember email address and coursework storage space, SUCS is here to help!

 

 Mae Gymdeithas Cyfrifiadur Prifysgol Abertawe ar agor i bob aelod o Undeb Prifysgol Abertawe.

Rydym yn cynnig amrywiad o wasanaethau cyfrifiadurol i’n haelodau, wedi’u sefydlu ar Feddalwedd Ffynhonnell Agored am Ddim (FOSS). Mae ein cyfrifiaduron yn rhedeg amrywiodd o ddosbarthiadau Linux, gan gynnwys Fedora a Debian.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am Linux a Meddalwedd Ffynhonnell Agored, neu eisiau cyfeiriad e-bost sy’n hawdd i’w cofio a gwagle storio gwaith cwrs, mae SUCS yma i’ch helpu!

Committee

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)