About

We're a society celebrating the medium of Japanese Animation and Comics! From the biggest and most popular names out there to the smaller less known stuff, there's always a place for you in SUMASOC!

Welcome to the Swansea University Anime and Manga Society! (Or SUMASOC for short)

We're a society celebrating the medium of Japanese Animation and Comics! From the biggest and most popular names out there like "Dragonball Z" and "Attack on Titan", to the smaller titles like "A Place Further Than the Universe" and "K-On". From anime to manga, light novels to webnovels, webtoons to visual novels, all similar forms of media, we welcome all!

Whether you're new to Anime & Manga or a seasoned veteran, we welcome all to join us in discovering some of the best stories around!

During the term we host all types of meets:

 • The Weekly Anime meet where we watch a sample of 3 different shows voted by the society
 • Movie Night where we watch a film either in meet or in cinema
 • Mega Meet where we watch an entire 12 episode anime at once with breaks
 • Special Event Meet where committee-planned events can occur such as trivia, music quizzes, etc.
 • Social Meets where we hang out or do activities such as going to the local, bowling, karaoke, etc.
 • Convention Trip where we go to a nearby convention for one day, organised by the committee

Our Discord server has plenty of people to chat to about whatever you're watching or reading and is currently getting an overhaul of new channels and events!

If you're interested in checking us out you can find us on:

Discord: https://discord.gg/r68RwNb

Facebook: https://www.facebook.com/groups/2677251137

Twitter: https://twitter.com/SwanseaAnime

Union Page: https://www.swansea-union.co.uk/activities/society/sumasoc/

Interested in a membership? If you are a Student please buy a standard membership, If you are an Alumni or not a Swansea University Student please buy an Associate membership. 

 

Welsh Translation:
 

Croeso i Gymdeithas Anime a Manga Prifysgol Abertawe! (Neu SUMASOC yn fyr)

Rydyn ni'n gymdeithas sy'n dathlu cyfrwng Animeiddio a Chomics Japan! O'r enwau mwyaf a mwyaf poblogaidd allan yna fel "Dragonball Z" ac "Attack on Titan", i'r teitlau llai fel "A Place Further Than the Universe" a "K-On".

P'un a ydych chi'n newydd i Anime & Manga neu'n gyn-filwr profiadol rydym yn croesawu pawb i ymuno â ni i ddarganfod rhai o'r straeon gorau o gwmpas!

Yn ystod y tymor rydym yn cynnal pob math o gyfarfod:

 • Mae'r Anime Wythnosol yn cyfarfod lle rydym yn gwylio sampl o 3 sioe wahanol a bleidleisiodd gan y gymdeithas
 • Movie Night lle rydym yn gwylio ffilm naill ai mewn cyfarfod neu yn y sinema
 • Mega Cwrdd lle rydym yn gwylio anime 12 pennod gyfan ar unwaith gyda seibiannau
 • Digwyddiad Arbennig Cwrdd lle gall digwyddiadau a gynlluniwyd gan bwyllgorau ddigwydd fel trivia, cwisiau cerddoriaeth, ac ati
 • Cyfarfod Cymdeithasol lle rydym yn hongian neu'n gwneud gweithgareddau fel mynd i'r ardal leol, bowlio, karaoke, ac ati
 • Trip Confensiwn lle'r ydym yn mynd i gonfensiwn cyfagos am un diwrnod, a drefnir gan y pwyllgor

Mae gan ein gweinydd Discord ddigon o bobl i sgwrsio â nhw am beth bynnag rydych chi'n ei wylio neu'n ei ddarllen ac ar hyn o bryd mae'n ailwampio sianeli a digwyddiadau newydd!

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirio ni gallwch ddod o hyd i ni ar:

Discord: https://discord.gg/r68RwNb

Facebook: https://www.facebook.com/groups/2677251137

Twitter: https://twitter.com/SwanseaAnime

Union: https://www.swansea-union.co.uk/activities/society/sumasoc/

Oes gennych chi ddiddordeb mewn aelodaeth? Os ydych chi'n Fyfyriwr, prynwch aelodaeth safonol. Os ydych chi'n Gyn-fyfyriwr ai peidio yn Fyfyriwr Prifysgol Abertawe, prynwch aelodaeth Gysylltiol.