About

We're a society celebrating the medium of Japanese Animation and Comics! From the biggest and most popular names out there to the smaller less known stuff, there's always a place for you in SUMASOC!

Welcome to the Swansea University Anime and Manga Society! (Or SUMASOC for short)

We're a society celebrating the medium of Japanese Animation and Comics! From the biggest and most popular names out there like "Dragonball Z" and "Attack on Titan", to the smaller titles like "A Place Further Than the Universe" and "K-On".

Whether you're new to Anime & Manga or a seasoned veteran we welcome all to join us in discovering some of the best stories around!

During the term we host 3 types of meets:

#1: Our Weekly Anime meet where we watch a sample of 3 different shows voted on by the society!

#2: Our Monthly Film night where we watch a film!

#3: Our Mega Meet where we binge an entire show or two in one day, with Pizza and snacks and plenty of fun to be had.

We also have Cinema Trips and a Convention Trip which are both subsidised by the society! Our Discord server has plenty of people to chat to about whatever you're watching or reading and is currently getting an overhaul of new channels and events!

If you're interested in checking us out you can find us on:

Discord: https://discord.gg/r68RwNb

Facebook: https://www.facebook.com/groups/2677251137

Twitter: https://twitter.com/SwanseaAnime

Union Page: https://www.swansea-union.co.uk/activities/society/sumasoc/

Interested in a membership? If you are a Student please buy a standard membership, If you are an Alumni or not a Swansea University Student please buy an Associate membership. 

 

Welsh Translation:
 

Croeso i Gymdeithas Anime a Manga Prifysgol Abertawe! (Neu SUMASOC yn fyr)

Rydyn ni'n gymdeithas sy'n dathlu cyfrwng Animeiddio a Chomics Japan! O'r enwau mwyaf a mwyaf poblogaidd allan yna fel "Dragonball Z" ac "Attack on Titan", i'r teitlau llai fel "A Place Further Than the Universe" a "K-On".

P'un a ydych chi'n newydd i Anime & Manga neu'n gyn-filwr profiadol rydym yn croesawu pawb i ymuno â ni i ddarganfod rhai o'r straeon gorau o gwmpas!

Yn ystod y tymor rydym yn cynnal 3 math o gyfarfodydd:

# 1: Mae ein Anime Wythnosol yn cwrdd lle rydyn ni'n gwylio sampl o 3 sioe wahanol y mae'r gymdeithas yn pleidleisio arnyn nhw!

# 2: Ein noson Ffilm Fisol lle rydyn ni'n gwylio ffilm!

# 3: Ein Mega Cyfarfod lle rydyn ni'n goryfed mewn sioe neu ddwy gyfan mewn un diwrnod, gyda Pizza a byrbrydau a digon o hwyl i'w gael.

Mae gennym hefyd Deithiau Sinema a Thaith Gynhadledd sydd ill dau yn derbyn cymhorthdal ??gan y gymdeithas! Mae gan ein gweinydd Discord ddigon o bobl i sgwrsio â nhw am beth bynnag rydych chi'n ei wylio neu'n ei ddarllen ac ar hyn o bryd mae'n ailwampio sianeli a digwyddiadau newydd!

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirio ni gallwch ddod o hyd i ni ar:

Discord: https://discord.gg/r68RwNb

Facebook: https://www.facebook.com/groups/2677251137

Twitter: https://twitter.com/SwanseaAnime

Union: https://www.swansea-union.co.uk/activities/society/sumasoc/

Oes gennych chi ddiddordeb mewn aelodaeth? Os ydych chi'n Fyfyriwr, prynwch aelodaeth safonol. Os ydych chi'n Gyn-fyfyriwr ai peidio yn Fyfyriwr Prifysgol Abertawe, prynwch aelodaeth Gysylltiol.