img description img description

Anime and Manga

We're a society celebrating the medium of Japanese Animation and Manga! From the biggest and most popular names out there to the smaller less known stuff, there's always a place for you in SUMASOC!

Memberships

 • Anime and Manga Standard Membership£3.00
 • Anime and Manga Associate Membership£3.00

About Us

Welcome to the Swansea University Anime and Manga Society! (Or SUMASOC for short)

We're a society celebrating the medium of Japanese Animation and Comics! From the biggest and most popular names out there like "Dragonball Z" and "Attack on Titan", to the smaller titles like "A Place Further Than the Universe" and "K-On". From anime to manga, light novels to webnovels, webtoons to visual novels, all similar forms of media, we welcome all!

Whether you're new to Anime & Manga or a seasoned veteran, we welcome all to join us in discovering some of the best stories around!

During the term we host all types of meets:

 • The Weekly Anime meet where we watch a sample of 3 different shows voted by the society
 • Movie Night where we watch a film either in meet or in cinema
 • Mega Meet where we watch an entire 12 episode anime at once with breaks
 • Special Event Meet where committee-planned events can occur such as trivia, music quizzes, etc.
 • Social Meets where we hang out or do activities such as going to the local, bowling, karaoke, etc.
 • Convention Trip where we go to a nearby convention for one day, organised by the committee

Our Discord server has plenty of people to chat to about whatever you're watching or reading and is currently getting an overhaul of new channels and events!

If you're interested in checking us out you can find us on:

Interested in a membership? If you are a Student please buy a standard membership, If you are an Alumni or not a Swansea University Student please buy an Associate membership. 

 

Welsh Translation:
 

Croeso i Gymdeithas Anime a Manga Prifysgol Abertawe! (Neu SUMASOC yn fyr)

Rydyn ni'n gymdeithas sy'n dathlu cyfrwng Animeiddio a Chomics Japan! O'r enwau mwyaf a mwyaf poblogaidd allan yna fel "Dragonball Z" ac "Attack on Titan", i'r teitlau llai fel "A Place Further Than the Universe" a "K-On".

P'un a ydych chi'n newydd i Anime & Manga neu'n gyn-filwr profiadol rydym yn croesawu pawb i ymuno â ni i ddarganfod rhai o'r straeon gorau o gwmpas!

Yn ystod y tymor rydym yn cynnal pob math o gyfarfod:

 • Mae'r Anime Wythnosol yn cyfarfod lle rydym yn gwylio sampl o 3 sioe wahanol a bleidleisiodd gan y gymdeithas
 • Movie Night lle rydym yn gwylio ffilm naill ai mewn cyfarfod neu yn y sinema
 • Mega Cwrdd lle rydym yn gwylio anime 12 pennod gyfan ar unwaith gyda seibiannau
 • Digwyddiad Arbennig Cwrdd lle gall digwyddiadau a gynlluniwyd gan bwyllgorau ddigwydd fel trivia, cwisiau cerddoriaeth, ac ati
 • Cyfarfod Cymdeithasol lle rydym yn hongian neu'n gwneud gweithgareddau fel mynd i'r ardal leol, bowlio, karaoke, ac ati
 • Trip Confensiwn lle'r ydym yn mynd i gonfensiwn cyfagos am un diwrnod, a drefnir gan y pwyllgor

Mae gan ein gweinydd Discord ddigon o bobl i sgwrsio â nhw am beth bynnag rydych chi'n ei wylio neu'n ei ddarllen ac ar hyn o bryd mae'n ailwampio sianeli a digwyddiadau newydd!

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirio ni gallwch ddod o hyd i ni ar:

Oes gennych chi ddiddordeb mewn aelodaeth? Os ydych chi'n Fyfyriwr, prynwch aelodaeth safonol. Os ydych chi'n Gyn-fyfyriwr ai peidio yn Fyfyriwr Prifysgol Abertawe, prynwch aelodaeth Gysylltiol.

Committee

President
Ryan Smith
Secretary
Farina Tasmia
Social Secretary
Sydney Lewis
Treasurer
Carlos Alvarez Lozada
 

Events

MCM Comic Con Birmingham Anime and Manga MCM Birmingham Comic Con Trip
2nd December 9am - 10pm
NEC Birmingham
Come join the Anime and Manga Society on a trip to MCM Birmingham the UKs Second Largest Convention for all things Comics, Games, and more! The tickets avaliable via the SU contains both the convention ticket and transport to Birmingham and back!
Buy
Anime and Manga Saturday Entry Tickets only! MCM Birmingham
2nd December 9am - 7pm
Pendigo Way, Marston Green, Birmingham B40 1NT
Buy
Anime and Manga TRAVEL ONLY MCM BIRMINGHAM
2nd December 9am - 7pm
Singleton:(Sketty, Swansea SA2 8PP) AND Bay Campus(Crymlyn Burrows, Skewen, Swansea SA1 8QQ)
Hello this ticket only provides travel to and back from Birmingham MCM!
Buy