Maths (SUMSoc)

Swansea University Maths Society!
We want to create a friendly sociable environment for anyone interested in maths. Our emphasis is firstly on getting like-minded people together in one place, making friends across all years of study and having access to a network of help and contacts. As we have just taken over and are second years our emphasis is getting freshers much more integrated into the society, as we feel like that would improve your time at universities. We are looking to make social occasions a weekly event, get people in touch with others in their lectures and build bridges between year groups. Hopefully, after creating a large successful society, we can then start to look at links in industry and academic help too. Join up if you are interested in maths, interested in meeting people and interested in being in touch with a network of help.
 
Once you've joined and paid please join the member's page on Facebook and one of the committee members will add you.  If you don't have facebook then please email us and will make sure you still keep up-to-date. 
 
Cymdeithas Mathemateg Prifysgol Abertawe!
Rydym eisiau creu amgylchedd cymdeithasol cyfeillgar ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn mathemateg. Mae ein pwyslais yn gyntaf ar gyfer rhoi pobl mewn cysylltiad â phobl o’r un anian, gwneud ffrindiau ar draws yr holl flynyddoedd o astudio a chael mynediad i rwydwaith o gymorth a chysylltiadau. Gan ein bod newydd gymryd drosodd a gan ein bod yn yr ail flwyddyn mae ein pwyslais ar gael y “Glas /freshers” yn llawer mwy integredig o fewn yr Undeb. Rydym yn gobeithio gwneud achlysuron cymdeithasol yn ddigwyddiad wythnosol, cael pobl i gysylltu ag eraill yn eu darlithoedd ac adeiladu pontydd rhwng grwpiau blwyddyn. Y gobaith yw creu cymdeithas lwyddiannus fawr ac wedyn y gallwn edrych ar gwneud gysylltiadau mewn diwydiannau a cael cymorth academaidd hefyd. Ymunwch os oes gennych ddiddordeb mewn mathemateg, diddordeb mewn cwrdd â phobl ac â  diddordeb bod mewn cysylltiad gyda rhwydwaith o gymorth.
 
Committee
  • President - Emily Nielsen
  • Secretary - Liv Parsons
  • Social Secretary - Marcus Holden
  • Treasurer - Ben Newman

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)