About

Swansea Labour Students is the largest political Society on Campus. We have many active members who work together on Campaigns, as well as going on trips, attending talks and organising a wide range of socials. Our events can involve trips to the Senedd or guest speakers from Wales, Westminister and Europe.

 

We encourage members to get involved in the Society as we hold regular meetings to decide on campaigns, endorse candidates, debate policy, and elect committee members.

 

We work closely with local CLPs, Labour students, Welsh Labour and the national party to ensure all our members have the chance to become involved with and are welcomed into the Labour movement

 

You can join Swansea Labour Students today by purchasing a Standard Membership for just £3.00 using the shopping cart item on the left of the screen. Being a member of the Labour Party isn’t a requirement to joining the society but if you want to join the Party as well click here. You can also join us on our Members Only Facebook group or follow us on Twitter, where you can see all the events we organise.

 

So whether you are already a Labour Party member or just dipping your toe in party politics, or just looking to meet new people who share a passion for politics our society has a place for you.

 

Myfyrwyr Llafur

Myfyrwyr Llafur Abertawe

Myfyrwyr Llafur Abertawe yw’r Gymdeithas wleidyddol fwyaf ar Gampws. Mae ein haelodaeth weithredol yn cydweithio ar Ymgyrchoedd, yn ogystal â mynd ar deithiau, mynychu trafodaethau a threfnu amryw o sosials. Gall ein digwyddiadau gynnwys teithiau i’r Senedd neu drafodaethau gan bobl o Gymru, San Steffan ac Ewrop.

Rydyn ni’n annog aelodau i gymryd rhan yn y Gymdeithas gan gynnal cyfarfodydd rheolaidd i benderfynu ar ymgyrchoedd, cefnogi ymgeiswyr, trafod polisïau ac ethol aelodau’r pwyllgor newydd.

Rydyn ni’n cydweithio’n agos â CLPs lleol, myfyrwyr Llafur, Llafur Cymru a’r blaid genedlaethol i sicrhau bod gan ein haelodau’r cyfle i gymryd rhan ac yn cael eu croesawu i’r symudiad Llafur.

Gallwch chi ymuno â Myfyrwyr Abertawe Llafur heddiw drwy brynu Aelodaeth Safonol am £3.00 gan ddefnyddio’r eitem cart siopa ar y chwith. Nid oes angen bod yn aelod o’r Blaid Lafur i ymuno â’r gymdeithas ond os ydych chi am ymuno â’r Blaid, ewch yma. Gallwch chi hefyd ymuno â’n grwp Facebook i Aelodau yn Unig neu ddilyn ein Trydar, lle gallwch chi weld pa ddigwyddiadau sy’n cael eu trefnu.

Felly os ydych chi’n aelod o’r Blaid Lafur yn barod neu am gael blas ar wleidyddiaeth pleidiau, neu’n chwilio am bobl eraill sy’n rhannu angerdd am wleidyddiaeth, mae ein cymdeithas yn ddelfrydol i chi.

Swansea Labour Students is the largest political Society on Campus. We have many active members who work together on Campaigns, as well as going on trips, attending talks and organising a wide range of socials. Our events can involve trips to the Senedd or guest speakers from Wales, Westminister and Europe.

 

We encourage members to get involved in the Society as we hold regular meetings to decide on campaigns, endorse candidates, debate policy, and elect committee members.

 

We work closely with local CLPs, Labour students, Welsh Labour and the national party to ensure all our members have the chance to become involved with and are welcomed into the Labour movement

 

You can join Swansea Labour Students today by purchasing a Standard Membership for just £3.00 using the shopping cart item on the left of the screen. Being a member of the Labour Party isn’t a requirement to joining the society but if you want to join the Party as well click here. You can also join us on our Members Only Facebook group or follow us on Twitter, where you can see all the events we organise.

 

So whether you are already a Labour Party member or just dipping your toe in party politics, or just looking to meet new people who share a passion for politics our society has a place for you.

 

Myfyrwyr Llafur

Myfyrwyr Llafur Abertawe

Myfyrwyr Llafur Abertawe yw’r Gymdeithas wleidyddol fwyaf ar Gampws. Mae ein haelodaeth weithredol yn cydweithio ar Ymgyrchoedd, yn ogystal â mynd ar deithiau, mynychu trafodaethau a threfnu amryw o sosials. Gall ein digwyddiadau gynnwys teithiau i’r Senedd neu drafodaethau gan bobl o Gymru, San Steffan ac Ewrop.

Rydyn ni’n annog aelodau i gymryd rhan yn y Gymdeithas gan gynnal cyfarfodydd rheolaidd i benderfynu ar ymgyrchoedd, cefnogi ymgeiswyr, trafod polisïau ac ethol aelodau’r pwyllgor newydd.

Rydyn ni’n cydweithio’n agos â CLPs lleol, myfyrwyr Llafur, Llafur Cymru a’r blaid genedlaethol i sicrhau bod gan ein haelodau’r cyfle i gymryd rhan ac yn cael eu croesawu i’r symudiad Llafur.

Gallwch chi ymuno â Myfyrwyr Abertawe Llafur heddiw drwy brynu Aelodaeth Safonol am £3.00 gan ddefnyddio’r eitem cart siopa ar y chwith. Nid oes angen bod yn aelod o’r Blaid Lafur i ymuno â’r gymdeithas ond os ydych chi am ymuno â’r Blaid, ewch yma. Gallwch chi hefyd ymuno â’n grwp Facebook i Aelodau yn Unig neu ddilyn ein Trydar, lle gallwch chi weld pa ddigwyddiadau sy’n cael eu trefnu.

Felly os ydych chi’n aelod o’r Blaid Lafur yn barod neu am gael blas ar wleidyddiaeth pleidiau, neu’n chwilio am bobl eraill sy’n rhannu angerdd am wleidyddiaeth, mae ein cymdeithas yn ddelfrydol i chi.

Committee

President - Jack Dunne
Secretary - Ieuan Richards
Treasurer - Callum Raynor
Social Secretary - Robyn Parker
Campaigns and Membership Officer - Michael Rose
Club Rep - Michael Bawden
Women's Officer - Robyn Parker