A Day in the Life of an FTO

Thinking of standing in our election but not entirely sure what being a Full Time Officer involves?

Our current FTOs are taking over our Instagram and Snapchat accounts next week to give you an idea of what they get up to on a daily basis. They’ll be going to meetings, helping out students, and going about their day-to-day jobs. And if you’ve got any questions about their work, just message and ask - they’re super friendly!

 

Here’s who to look out for and when:

Monday 29th Jan – Shona, Welfare Officer

Tuesday 30th Jan – Emily, Education Officer

Thursday 1st Feb – Chris, Societies and Services Officer

Friday 2nd Feb – Chizi, President

Meddwl am sefyll yn ein hetholiad ond ddim yn siwr beth mae’r swydd yn cynnwys?

Bydd ein Swyddogion Llawn Amser yn cymryd dros ein cyfrifon Instagram a Snapchat wythnos nesa’ i roi syniad o’u swyddi dydd-i-ddydd. Bydden nhw’n mynd i gyfarfodydd, helpu myfyrwyr a gwneud pethau dyddiol. Ac os oes gen ti unrhyw gwestiynau, gofynna – maen nhw’n hyfryd!

 

Dyma bwy fydd ar ein cyfrifon:

Dydd Llun 29ain Ionawr – Shona, Swyddog Lles

Dydd Mawrth 30ain Ionawr – Emily, Swyddog Addysg

Dydd Iau 1af Chwefror – Chris, Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau

Dydd Gwener 2il Chwefror – Chizi, Llywydd