Annual General Meeting

AGM

On Tuesday May 1st, Swansea University Students' Union hosted it's Annual General Meeting at Fulton House, Singleton Park Campus. The evening saw plenty of debate on a total of nine motions submitted by students. Among these motions was a motion for Compulsory Mental Health Training for Full Time Officers and a motion for the Students' Union to fight for Hearing Inclusivity on campus. All Swansea University students are offered the opportunity to debate any motion at the AGM.

The Annual General Meeting saw the motion's presented and debated by many students. Voting on motions was open to all Swansea University students who chose to attend the AGM. Voting took place via a ballot and submitted to the Students' Union for counting.

Following the AGM, the results of the motions are as follows:

As per article 4.17 in the Students' Union Articles of Governance these motions are subject to the authority of the Board of Trustees on the grounds of financial considerations, charity or education law or other legal requirements (including ultra vires).

Results of the Honorary Lifetime Membership votes will be announced shortly.

The next opportunity for students to hold the Union to account is May 15th at the Student Forum on Bay Campus. All students are welcome to come and have their voices heard!

 

CCB

Ar Ddydd Mawrth 1af Mai, cynhaliwyd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol gan Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn Nhy Fulton, Campws Parc Singleton. Roedd yna ddigonedd o ddadlau a chafodd naw cynnig eu cyflwyno gan fyfyrwyr. Ymysg y cynigion oedd cynnig dros Hyfforddiant Iechyd Meddwl Gorfodol i’r Swyddogion Llawn Amser a chynnig i Undeb y Myfyrwyr frwydro dros Gynwysoldeb Clywed ar y campws. Mae gan bob myfyriwr Prifysgol Abertawe gyfle i ddadlau unrhyw gynnig yn y CCB.

Yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, cafodd y cynigion eu cyflwyno a’u dadlau arnynt gan nifer o fyfyrwyr. Digwyddodd bleidleisio drwy bapurau pleidleisio a chafon nhw eu cyflwyno i Undeb y Myfyrwyr i gael eu cyfri.

Yn dilyn y CCB, mae canlyniadau’r cynigion isod:

Yn ôl erthygl 4.17 Erthyglau Llywodraethau Undeb y Myfyrwyr, mae’r cynigion hyn yn amodol ar awdurdod Bwrdd yr Ymddiriedolwyr oherwydd ystyriaethau ariannol, cyfraith elusennol neu addysgiadol neu unrhyw ofynion cyfreithiol eraill (gan gynnwys ultra vires).

Bydd canlyniadau'r bleidlais Aelodaeth Anrhydeddus am Oes yn cael eu cyhoeddi cyn hir.

Y cyfle nesaf i fyfyrwyr ddal yr Undeb i gyfrif yw Mai 15fed yn Fforwm Myfyrwyr Campws y Bae. Croeso i bob myfyriwr fynychu a dweud eu dweud!