Call and collect at Costcutter

You can now order your shopping via phone and collect in our Costcutter store on Singleton Campus.

You can now order your shopping via phone and collect at our Costcutter store on Singleton Campus.

All you need to do is:

 • Call our Costcutter team between 10am and 5pm on 01792 295473 and place your order 
 • Provide your name and student ID
 • Pay for your shopping over the phone with your credit or debit card
 • Collect in store at the checkout 

The shop is also open Monday-Friday 8am-10pm and Saturday & Sundays 9am-10pm if you'd like to shop in store.

Do not come and collect your shopping in store if you have been asked to self-isolate or have Covid-19 symptoms. (High temperature, new continuous cough, loss of smell or taste)

If you have symptoms of Covid-19, you must:

If you are self-isolating, you must:

 • Let the Uni know (if you haven’t already) by emailing myunisupport@swansea.ac.uk
 • Let us know when you call and arrange for a friend to collect your shopping for you

If a friend is unable to collect your shopping, we will ask you for your address and will arrange delivery of your shopping with campus services. 

Delivery is available for students who are self-isolating only. Monday-Friday, between 12pm-5pm.

Galw a chasglu yn Costcutter

Gallwch chi nawr archebu eich siopa dros y ffôn a'i gasglu yn Costcutter ar Gampws Singleton.

Dyma beth sydd angen ei wneud:

 • Ffonio tîm Costcutter rhwng 10am a 5pm ar 01792 295473 i wneud eich archeb

 • Rhoi eich enw ac ID myfyriwr

 • Talu am y siopa dros y ffôn gyda cherdyn credyd neu ddebyd

 • Casglu'r archeb wrth y til yn y siop

Peidiwch â dod i gasglu'ch archeb yn y siop os ydych chi wedi cael eich gofyn i hunan-ynysu neu os oes gennych chi symptomau Covid-19 (tymheredd uchel, peswch cyson newydd, diffyg arogl neu flas).

Os oes gennych chi symptomau Covid-19, rhaid i chi:

Os ydych chi'n hunan-ynysu, rhaid i chi:

 • Rhoi gwybod i'r Brifysgol (os nad ydych chi wedi yn barod) trwy e-bostio myunisupport@swansea.ac.uk

 • Gadael i ni wybod pan fyddwch chi'n ffonio i drefnu i ffrind gasglu'ch siopa i chi

Os na all ffrind gasglu eich archeb, byddwn ni'n gofyn am eich cyfeiriad ac yn trefnu i anfon eich siopa yno gyda gwasanaethau'r campws.

Mae'r opsiwn hwn ar gael i fyfyrwyr sy'n hunan-ynysu yn unig

Dydd Llun - Dydd Gwener, 12 pm-5pm.
 
Swansea University Students' Union