Candidate Straw Polls

We know that it can be tricky to pick out a candidate that speaks for you amongst some crowded fields. That’s why we’ve asked the candidates to fill in these straw polls to help you understand where their priorities are for the next year.

We know that it can be tricky to pick out a candidate that speaks for you amongst some crowded fields. That’s why we’ve asked the candidates to fill in these straw polls to help you understand where their priorities are for the next year.

Check out their responses below! Meet your candidates and make your decision here.

Rydym yn gwybod bod dewis ymgeisydd sy'n siarad ar dy ran di ymhlith meysydd gorlawn yn gallu bod yn anodd. Felly, rydyn ni wedi gofyn i'r ymgeiswyr lenwi'r polau gwelltyn hyn i dy helpu i ddeall eu blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Darllena eu hymatebion isod! Gallet ti gwrdd â'r ymgeiswyr a gwneud dy benderfyniad yma.

 
Swansea University Students' Union