Christmas Opening Hours

Christmas Opening Hours

Here's when our shops and bars will be open over Christmas:

Costcutter:
Mon 17th - Thurs 20th Dec: 8am-7pm
Fri 21st Dec : 8am-6pm

Sat 22nd Dec - Weds Jan 2nd: CLOSED

Post Office:
Mon 17th - Thurs 20th Dec: 8am-6pm
Fri 21st Dec : 8am-5pm

Sat 22nd Dec - Weds Jan 2nd: CLOSED

Root:
Fri 21st Dec - Mon 7th Jan: CLOSED

Spar:
Weds
 19th Dec - Mon 7th Jan: CLOSED

Fulton Outfitters:
Thurs
 20th Dec - Mon 7th Jan: CLOSED

The Travel Shop:
Weds 19th Dec - Mon 7th Jan: CLOSED

Tafarn Tawe:
17th - 19th Dec:                9am - 6pm
20th - 21st Dec:               10am - 5pm
22nd Dec - 5th Jan:         CLOSED

JCs:

Fri 14th Dec - Mon 7th Jan: CLOSED

Oriau Agor dros y Nadolig

Dyma pryd bydd ein siopau a bariau ar agor dros y Nadolig:

Costcutter:
Llun 17eg - Iau 20fed Rhag: 8am-7pm
Gwen 21ain Rhag : 8am-6pm

Sad 22ain Rhag - Mer Ion 2il: AR GAU

Post Office:
Llun 17eg - Iau 20fed Rhag: 8am-6pm
Gwen 21ain Rhag : 8am-5pm

Sad 22ain Rhag - Mer Ion 2il: AR GAU

Root:
Gwen 21ain Rhagfyr - Llun 1af Ion: AR GAU

Spar:
Merch 19eg Rhagfyr - Llun 7fed Ion: AR GAU

Fulton Outfitters:
Iau 20fed Rhagfyr - Llun 7fed Ion: AR GAU

Y Siop Deithio:
Mer 19eg Rhag - Llun 7fed Ion: AR GAU

Tafarn Tawe:
17eg - 19ain Rhag:         9am - 6pm
20fed - 21ain Rhag:       10am - 5pm
22ain Rhag - 5ed Ion:         AR GAU

JCs:
Gwen 14eg Rhag - Mon 7fed Ion: AR GAU

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)