Christmas on Campus

We're celebrating Christmas early this year!

Come along to JC's or 52° on December 8th for a day full of Christmas fun...

JC's

- Carvery 12pm-5pm

- Films (The Grinch, Home Alone, Elf, Love Actually) 10am-5pm

- Christmas Quiz 4pm-6.30pm

- Cheese and Wine event 7pm

- Christmas Karaoke 9.30pm

- Christmas Jumper Competition

- Charity Christmas card writing

 

52°

- Carvery 12pm-5pm

- Films (The Grinch, Home Alone, Elf, Love Actually) 10am-5pm

- Christmas Wrapping 4-7pm

- Christmas Karaoke 7.30pm

- Christmas Jumper Competition

- Christmassy snacks

 

To book a table for the carvery, just pop into JC's or 52° before the 8th December and ask!

Join our Facebook event for updates.

 

Rydym ni'n dathlu'r Nadolig yn gynnar eleni!

Dewch i JC's neu 52° ar Ragfyr 8fed am ddiwrnod llawn hwyl Nadoligaidd...

JC's

- Cerfdy 12pm-5pm

- Ffilmiau (The Grinch, Home Alone, Elf, Love Actually) 10am-5pm

- Cwis Nadoligaidd 4pm-6.30pm

- Noson Caws a Gwin 7pm

- Karaoke Nadoligaidd 9.30pm

- Cystadleuaeth Siwmperi'r Nadolig

- Cerdiau Nadolig elusennol

 

52°

- Cerfdy 12pm-5pm

- Ffilmiau (The Grinch, Home Alone, Elf, Love Actually) 10am-5pm

- Lapio Anrhegion 4-7pm

- Karaoke Nadoligaidd 7.30pm

- Cystadleuaeth Siwmperi'r Nadolig

- Bwyd Nadoligaidd

 

I archebu bwrdd ar gyfer y bwyd, gofynnwch yn JC's neu 52° cyn Rhagfyr 8fed!

Ymunwch â'n digwyddiad ar Facebook am ddiweddariadau.