Easter Opening Hours

Easter Opening Hours

Here’s when our shops and bars will be open over the Easter break:

Fulton Outfitters
Closed between Thursday 18th April – Thursday 2nd May

JCs
Closed between Saturday 13th April – Tuesday 7th May

The Travel Shop
Closed between Wednesday 18th April - Thursday 2nd May

Root
Closed between Friday 19th April - Mon 22nd April

Costcutter
Mon 15th - Thurs 18th April: 8am - 7pm
Good Friday: 8am - 6pm
Easter Saturday: 9am - 6pm
Easter Sunday: 10am - 3pm
Easter Monday: 8am - 6pm
Tues 23rd - Fri 26th April: 8am - 7pm
Sat 27th & Sun 28th April: 9am - 6pm
Mon 29th - Fri 3rd April: 8am - 7pm
Sat 4th & Sun 5th May: 9am -10pm
Mon 6th May: 8am - 10pm

 Tafarn Tawe
Sat 13th - Sun 14th April: CLOSED
Mon 15th - Thurs 18th April: 10am - 4pm
Fri 19th - Mon 22nd April: CLOSED
Tues 23rd - Fri 26th April: 10am - 4pm
Sat 27th - Sun 28th April: CLOSED
Mon 29th April - Fri 3rd May: 10am - 4pm
 

Oriau Agor dros y Pasg

Dyma oriau agor ein siopau a bariau dros wyliau'r Pasg:

Fulton Outfitters
Ar gau rhwng Dydd Iau 16eg Ebrill – Dydd Llun 3ydd Mai

JCs
Ar gau rhwng Dydd Sadwrn 13eg Ebrill – Dydd Mawrth 7fed Mai

The Travel Shop
Ar gau rhwng Dydd Mercher 18fed Ebrill - Dydd Iau 2il Mai

Root
Ar gau rhwng Dydd Gwener 19eg Ebrill - Dydd Llun 22ain Ebrill

Costcutter
Llun 15fed - Iau 18fed Ebrill: 8am-7pm
Dyd Gwener y Groglith: 8am-6pm
Dydd Sadwrn y Pasg: 9am -6pm
Dydd Sul y Pasg: 10am-3pm
Dydd Llun y Pasg: 8am-6pm
Mawrth 23rd - Gwener 26ain Ebrill: 8am - 7pm
Sad 27ain & Sul 28ain Ebrill: 9am-6pm
Llun 29ain - Gwener 3ydd Ebrill: 8am - 7pm
Sad 4ydd & Sul 5ed Mai: 9am -10pm
Llun 6ed Mai: 8am - 10pm

 Tafarn Tawe
Sad 13eg - Sul 14eg Ebrill: AR GAU
Llun 15fed
 - Iau 18fed Ebrill: 10am - 4pm
Gwener 19eg - Llun 22ain Ebrill: AR GAU
Mawrth 23ain - Gwener 26ain Ebrill: 10am - 4pm
Sad 27ain - Sul 28ain
 Ebrill: AR GAU
Llun 29ain Ebrill - Gwener 3ydd Mai: 10am-4pm 

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)