Easter Opening Hours

Easter Opening Hours

Here’s when our shops and bars will be open over the Easter break:

Fulton Outfitters
Closed between Friday 23rd March – Monday 16th April

JC’s
Closed between Friday 23rd March – Monday 16th April

Spar

Closed between Wednesday 28th  March – Monday 16th April

The Travel Shop

Closed between Wednesday 28th March - Thursday 12th April

Root

Monday – Friday: 8am – 3.30pm

Closed Good Friday –Easter Monday

Costcutter

Sat 24th March

9am – 6pm

Sun 25th March

9am – 6pm

Mon 26th March – Thurs 28th March

8am – 7pm

Fri 30th March

9am – 6pm

Sat 31st March

9am – 6pm

Sun 1st April

10am – 4pm

Mon 2nd April

9am – 6pm

Tues 3rd April – Fri 6th April

8am – 7pm

Mon 9th April – Fri 13th April

8am – 7pm

Sat 14th April

9am – 6pm

Sun 15th April

9am – 6pm

 

52°

Sat 24th March

CLOSED

Sun 25th March

CLOSED

Mon 26th March

10am – 4pm

Tues 27th March

10am – 11pm

Wed 28th March

10am – 4pm

Thurs 29th March

10am – 4pm

Fri 30th March

CLOSED

Sat 31st March

CLOSED

Sun 1st April

CLOSED

Mon 2nd April

CLOSED

Tues 3rd April

10am – 4pm

Weds 4th April

10am – 4pm

Thurs 5th April

10am – 4pm

Fri 6th April

10am – 11pm

Sat 7th April

5pm – 11pm

Sun 8th April

CLOSED

Mon 9th April – Fri 13th April

10am – 4pm

 

Oriau Agor dros y Pasg

Dyma oriau agor ein siopau a bariau dros wyliau'r Pasg:

Fulton Outfitters
Ar gau rhwng Dydd Gwener 23ain Mawrth – Dydd Llun 16eg Ebrill

JC’s
Ar gau rhwng Dydd Gwener 23
ain Mawrth – Dydd Llun 16eg Ebrill

Spar

Ar gau rhwng Dydd Mercher 28ain  Mawrth – Dydd Llun 16eg Ebrill

Y Siop Deithio

Ar gau rhwng Dydd Mercher 28ain Mawrth - Dydd Iau 12fed Ebrill

Root

Dydd Llun – Dydd Gwener: 8am – 3.30pm

Ar Gau rhwng Dydd Gwener 30ain Mawrth - Dydd Llun 2il Ebrill

Costcutter

Sadwrn 24ain Mawrth

9am – 6pm

Sul 25ain Mawrth

9am – 6pm

Llun 26ain Mawrth – Iau 28ain Mawrth

8am – 7pm

Gwener 30ain Mawrth

9am – 6pm

Sadwrn 31ain Mawrth

9am – 6pm

Sul 1af Ebrill

10am – 4pm

Llun 2il Ebrill

9am – 6pm

Mawrth 3ydd Ebrill – Gwener 6ed Ebrill

8am – 7pm

Llun 9fed Ebrill – Gwener 13eg Ebrill

8am – 7pm

Sadwrn 14eg Ebrill

9am – 6pm

Sul 15fed Ebrill

9am – 6pm

 

 

52°

Sadwrn 24ain Mawrth

AR GAU

Sul 25ain Mawrth

AR GAU

Llun 26ain Mawrth

10am – 4pm

Mawrth 27ain Mawrth

10am – 11pm

Wed 28ain Mawrth

10am – 4pm

Iau 29ain Mawrth

10am – 4pm

Gwener 30ain Mawrth

AR GAU

Sadwrn 31ain Mawrth

AR GAU

Sul 1af Ebrill

AR GAU

Llun 2il Ebrill

AR GAU

Mawrth 3ydd Ebrill

10am – 4pm

Weds 4ydd Ebrill

10am – 4pm

Iau 5ed Ebrill

10am – 4pm

Gwener 6ed Ebrill

10am – 11pm

Sadwrn 7fed Ebrill

5pm – 11pm

Sul 8fed Ebrill

AR GAU

Llun 9fed Ebrill – Gwener 13eg Ebrill

10am – 4pm

 

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)