Elections 2021 - The Results!

The results are in! We want to congratulate all the candidates and winners on a successful Elections period! In these Elections, we had 1,692 voters casting over 18,496 votes!

The results are in! We want to congratulate all the candidates and winners on a successful Elections period! In these Elections, we had 1,692 voters casting over 18,496 votes!

Let’s meet the winning candidates, first up Full-Time Officers:

 President – Katie Phillips

 Read her manifesto here

 

 

Welfare Officer - Liza Leibowitz

Read her manifesto here

 

 

Sports Officer - Georgia Smith

Read her manifesto here.

 

 

 Welsh Affairs Officer – Gwern Dafis

 Read his manifesto here

 

 

 Societies and Services Officer - Georgia-Rose Gleeson

 Read her manifesto here.  

 

 

 Education Officer – Carys Jones 

 Read her manifesto here

 

 

We’ve also elected a number of Part-Time Officers that will represent our diverse student body and work on campaigns over the course of next year. These are voluntary positions that are giving up their time to make University the best it can be for you.

Here are our Part-Time Officers for the next academic year:

BME Officer

Jeevan Mann

Environment Officer
Ciera Atkins

Ethics Officer
Oisin Mulholland

General Secretary
Manuel Marshall

International Officer
Laviza Firdaus

LGBT+ Officer (Singleton)
Kieran Bason

Mature Students Officer

Liz Sanders

Mental Health Awareness Officer
Rivaldo Fernandes

Students with Disabilities Officer
Chloe Morgan

Trans/Non-binary Awareness Officer
Rosie Williams

Women's Officer
Abigail Bergeron

 

All Referenda passed.

Well done to all candidates! You should all be proud of the campaigns you ran. Thanks to everyone that voted!

Mae’r canlyniadau yma! Am yr ail dro yn olynol, mae tîm Swyddogion Llawn-amser Undeb y Myfyrwyr llawn merched! Rydyn ni am longyfarch yr holl ymgeiswyr ac enillwyr ar gyfnod Etholiadau llwyddiannus! Yn yr Etholiadau, roedd 1,692 o bleidleiswyr a dros 18,000 o bleidleisiau!

Gadewch i ni gwrdd â’r ymgeiswyr llwyddiannus, yn gyntaf oll - y Swyddogion Llawn-amser:

 Llwydd – Katie Phillips

 Darllena ei maniffesto yma

 

 

 Swyddog Lles - Liza Leibowitz 

 Darllena ei maniffesto yma.  

 

 

 

Swyddog Chwaraeon - Georgia Smith 

 Darllena ei maniffesto yma

 

 

Swyddog Materion Cymraeg – Gwern Dafis 

Darllena ei maniffesto yma

 

 

 Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau - Georgia-Rose Gleeson 

 Darllena ei maniffesto yma

 

 

 Swyddog Addysg – Carys Jones

 Darellena ei maniffesto yma.  

 

 

Rydym hefyd wedi ethol nifer o Swyddogion Rhan-amser fydd yn cynrychioli'r gymuned myfyriwr a rhedeg ymgyrchoedd dros y flwyddyn academaidd i ddod. Mae’r rolau’n wirfoddol ac mae’r unigolion yma’n gwirfoddoli ei amser i wneud eich profiad Prifysgol chi'r gorau allai fod.

Dyma ein Swyddogion Rhan amser i’r flwyddyn academaidd 2020-21:

Swyddog BME
Jeevan Mann

Swyddog yr Amgylchedd
Ciera Atkins

Swyddog Moeseg
Oisin Mulholland

Ysgrifennydd Cyffredinol
Manuel Marshall

Swyddog Rhyngwladol
Laviza Firdaus

Swyddog LHDT+ (Singleton)
Kieran Bason

Swyddog Myfyriwr Aeddfed

Liz Sanders

Swyddog Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl
Rivaldo Fernandes

Swyddog Myfyrwyr ag Anableddau
Chloe Morgan

Swyddog Ymwybyddiaeth Traws/Di-deuaidd
Rosie Williams

Swyddog Menwyod
Abigail Bergeron

Pasiwyd pob refferenda.

Llongyfarchiadau i bob ymgeisydd! Dylech chi gyd fod yn falch o’ch ymgyrchoedd. Diolch i bawb a bleidleisiodd!

 
Swansea University Students' Union