Elections Opinion Poll

Candidate Opinion Poll

Your candidates have spoken. We're holding a Hustings on Wednesday and Thursday, and voting opens on Monday 12th March. They all want to secure your vote. We asked them where they stand on some important issues, and here's what they said:

First up, Education Officer:

 

 

 

Next, President:

 

Here's where your Sports Officer candidates stand:

 

What about the Societies and Services Officer candidates?

 

 

And finally, Welfare Officer:

Their manifestos will be released on Friday, so watch this space!

Arolwg Barn yr Ymgeiswyr

Mae eich ymgeiswyr wedi siarad. Bydd Hustings ar Ddydd Mercher a Dydd Iau, ac mae pleidleisio'n dechrau ar Ddydd Llun 12fed Mawrth. Mae pob un ohonynt am gael eich pleidlais chi. Dyma eu barn am rai materion pwysig:

Yn gyntaf, ymgeiswyr y Swyddog Addysg:

 

 

 

Nesaf, Llywydd:

 

Dyma farn ymgeiswyr y Swyddog Chwaraeon:

 

Beth am ymgeiswyr y Swyddog Gwasanaethau a Chymdeithasau?

 

 

Ac yn olaf, Swyddog Lles:

Bydd eu maniffestos yn cael eu rhyddhau ar Ddydd Gwener, felly cadwch lygad!

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)