Exam Buses from Bay Campus

During the exam period, from 5th to 21st January 2022, special free exam coaches will pick up from the Bay Campus (bus bays opposite Computational Foundry Building) and drop off at Singleton Campus/Sports Centre.

Exam Buses from Bay Campus

(For all students attending exams from 5th to the 21st of January)

During the exam period, from 5th to 21st January 2022, special free exam coaches will pick up from the Bay Campus (bus bays opposite Computational Foundry Building) and drop off at Singleton Campus/Sports Centre.

Pick Ups

To ensure plenty of time to get you to your exam venue, coaches will pick up from the Bay Campus as follows:

 • For 9.30am exams, buses will pick up at 8:30am
 • For 2.00pm exams, buses will pick up at 13:00pm

The free coach service will be in addition to normal bus services. Anyone missing the free service should make use of First Cymru’s 8, 9 or 10 services, but will need to purchase a student day ticket /single ticket or produce their bus pass. More info about First Cymru Services online here.

Return Journeys to Bay Campus

Return coach journeys from Singleton and Sports Centre will be available after the exams as follows:

 • 11.45-12  for the 9.30 exam
 • 4.15-4.30 for the 2pm exam

Further Travel Advice & Guidance

 • For all students the new 24 hour bus timetable can be found here. Please allow plenty of time to travel.
 • Santander Cycles will also be available to all students. Information on this can be found here.
 • Also free lights and locks for all students cycling to exams can be picked up from My Uni hub, the Tower Information Centre, Bay Campus or Fulton House Reception, Singleton Campus.

 

Bysus Arholiadau o Gampws y Bae

(Ar gyfer pob myfyriwr sy'n sefyll arholiadau o 5 i 21 Ionawr)

Yn ystod cyfnod yr arholiadau, o 5 i 21 Ionawr 2022, bydd bysus arholiadau arbennig am ddim yn casglu myfyrwyr o Gampws y Bae (y cilfannau bws gyferbyn ag adeilad y Ffowndri Gyfrifiadol) ac yn eu gollwng ar Gampws Singleton/yn y Ganolfan Chwaraeon.

Casglu

Er mwyn sicrhau y bydd digon o amser i'ch cludo i leoliad eich arholiadau, bydd y bysus yn casglu myfyrwyr o Gampws y Bae fel a ganlyn:

 • Ar gyfer arholiadau am 9.30yb, bydd y bysus yn casglu myfyrwyr am 8:30yb
 • Ar gyfer arholiadau am 2.00yp, bydd y bysus yn casglu myfyrwyr am 13:00yp

Ychwanegir y gwasanaeth bws am ddim at y gwasanaethau bws arferol. Dylai unrhyw un sy'n colli'r gwasanaeth am ddim ddefnyddio gwasanaethau 8, 9 neu 10 First Cymru, ond bydd angen prynu tocyn dydd/tocyn sengl i fyfyrwyr neu ddangos tocyn bws. Ceir rhagor o wybodaeth am wasanaethau First Cymru ar-lein yma.

Teithiau yn ôl i Gampws y Bae

Bydd teithio yn ôl o Gampws Singleton a'r Ganolfan Chwaraeon ar gael ar ôl yr arholiadau fel a ganlyn:

 • 11.45am-12pm ar gyfer arholiadau am 9.30am
 • 4.15pm-4.30pm ar gyfer arholiadau am 2pm

Rhagor o Gyngor ac Arweiniad ynghylch Teithio

 • Ceir yr amserlen bysus 24 awr newydd ar gyfer pob myfyriwr yma. A wnewch chi ganiatáu digon o amser i deithio.
 • Bydd beiciau Santander ar gael i bob myfyriwr hefyd. Mae gwybodaeth am y broses hon ar gael yma.
 • Yn ogystal, gall pob myfyriwr sy'n beicio i arholiadau gasglu goleuadau a chloeon am ddim o hyb MyUni, Canolfan Wybodaeth y Twr ar Gampws y Bae neu dderbynfa Ty Fulton ar Gampws Singleton.

 

 
Swansea University Students' Union