Free Printing

 Free Printing. It's Here. 

Swansea Union is proud to announce that we've finally gone and done it – as of September 2017 you'll be able to print your notes for free! 

We've teamed up with Printt app – A new business that's already working with lots of other Students' Union's across the UK. Printt app lets students print for free by placing ads on the bottom of their documents.  We'll be setting these special printers up for the new academic year in our SU buildings.

On his final day in office Education Officer, Robiu Salisu said 'I am so pleased to be able to announce the completion of my final manifesto promise, that Swansea Union will now be providing a free printing service for students from the next academic year! 
 
Over the last 5 years I've been here at Swansea, I've seen too many of our students priced out by cost and not being able to fully engage with their Education for many reasons, from course costs, above inflation private renting and transport and living costs.  
 
Students should not be financially struggling whilst trying to obtain their degree.' 

 

Argraffu am ddim. Mae'n dechrau. 

Mae Undeb Abertawe yn falch o gyhoeddi ein bod wedi llwyddo o'r diwedd – o fis Medi 2017 ymlaen gallwch argraffu'ch nodiadau am ddim!

Rydym yn gweithio â Printt app – Busnes newydd sydd eisoes yn gweithio gyda llawer o Undebau Myfyrwyr eraill ar draws y DU. Mae Printt app yn caniatáu i fyfyrwyr argraffu am ddim trwy roi hysbysebion ar waelod eu dogfennau.

Ar ei ddiwrnod olaf yn y swydd, meddai'r Swyddog Addysg, Robiu Salisu 'Rwyf mor falch y galla i gyhoeddi cyflawniad yr addewid olaf ar fy maniffesto, bod Undeb Abertawe yn gallu darparu gwasanaeth argraffu am ddim i fyfyrwyr, o'r flwyddyn academaidd nesaf ymlaen!

Dros y 5 mlynedd ddiwethaf, rwyf wedi gweld gormod o fyfyrwyr Abertawe nad ydynt yn gallu talu'r gost ac nad ydynt yn gallu ymrwymo i'w haddysg dros lawer o resymau, megis costau'r cwrs, rhentu preifat a chostau cludiant a byw. Ni ddylai myfyrwyr gael trafferth ariannol wrth geisio ennill eu gradd.'