Freshtival Wristbands on Sale NOW!!

Freshtival is open to EVERYONE, not just Freshers. If you’re a Swansea Uni student and fancy making up for lost time, grab your ticket!

Freshtival Wristbands on Sale NOW!!

After a year away, we are bringing you the ultimate freshers experience! Join us for a packed schedule from Thursday 16th September all the way through to the 1st October, featuring entry to ALL our club nights during Freshers, and day trips to Gower and IKEA, for only £25!

Freshtival is open to EVERYONE, not just Freshers. If you’re a Swansea Uni student and fancy making up for lost time, grab your ticket!

The best way to get your ticket to the best student nights Swansea has to offer is to head over to our events webpage.

Tickets are in limited supply so get yours’s now!

Mae Bandiau Freshtival ar werth NAWR!!

Ar ôl blwyddyn i ffwrdd, rydyn ni'n cynnal profiad y glas anhygoel! Ymuna â ni am amserlen lawn o ddydd Iau 16eg Medi hyd at 1af Hydref, gyda mynediad i BOB noson clwb yn ystod y cyfnod, a theithiau dydd i’r Gwyr ac IKEA, am £25 yn unig!

Mae Freshtival ar agor i BAWB, nid myfyrwyr y glas yn unig. Os wyt ti’n fyfyriwr Prifysgol Abertawe ac am wneud iawn am amser coll, pryna dy docyn!

Y ffordd orau i brynu tocyn i nosweithiau gorau Abertawe yw ar dudalen digwyddiadau ein gwefan.

Mae tocynnau’n gyfyngedig fell pryna dy un di nawr!

 
Swansea University Students' Union