#GetItLit

#GetItLit

With the days getting shorter, walking home from uni in the evenings can be scary. It’s dark (and normally wet) and we want to change that.

Each year, we campaign to light up Singleton Park. There’s a petition to show Swansea Council the struggles you go through but now, we want to take it a step further.

This year, we’re campaigning to light up Singleton Park, Bay Campus and Hendrefoelan Student Village to make your journeys home safe and more comfortable.

Shona Johnson, Welfare Officer says, "this campaign is important for so many students this time of year and we want their voices to be heard. Let's make Swansea a safer place.”

Come and see our stand in Fulton House on Wednesday 8th, and in the Great Hall Foyer on Bay Campus on Thursday 9th November between 10am-2pm. Tell us how you feel when you walk home in the dark and we’ll give you a free torch to help you see when you’re walking though Singleton Park or across Bay Campus. We’ll then take your feedback to the council and try to fix this on-going problem.

Help us #GetItLit

#GetItLit

Gyda’r nosweithiau’n tywyllu’n gynharach, gall cerdded adref o’r brifysgol godi ofn. Mae’n dywyll (ac fel arfer yn wlyb) ac rydym ni am newid hynny.

Bob blwyddyn, rydym ni’n ymgyrchu i oleuo Parc Singleton. Mae yna betisiwn sy’n bwriadu dangos i Gyngor Abertawe am y trafferthion sy’n cael eu hwynebu ar y daith ond nawr, rydym ni am gymryd pethau gam ymhellach.

Eleni, rydym ni’n ymgyrchu i oleuo Parc Singleton, Campws y Bae a Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan i sicrhau bod teithiau myfyrwyr yn ddiogel ac yn fwy cyfforddus.

Yn ôl Shona Johnson, Swyddog Lles, "mae’r ymgyrch hon yn bwysig i nifer fawr o fyfyrwyr cyfnod yma’r flwydyn ac rydym ni am iddynt ddweud eu dweud. Gadewch i ni wneud Abertawe yn fwy diogel.”

Dewch i weld ein stondin yn Nhy Fulton ar Ddydd Mercher 8fed, ac yn Neuadd Fawr Campws y Bae ar Gampws y Bae ar Ddydd Iau 8fed Tachwedd rhwng 10yb-2yp. Dywedwch wrthym ni sut ydych chi’n teimlo wrth gerdded adref yn y tywyllwch a chewch chi dortsh am ddim i helpu ar eich taith adref. Yna, byddwn ni’n mynd â’r adborth at y cyngor er mwyn ceisio delio â’r broblem hon.

#GetItLit