Lewys Aron is new President | Lewys Aron yw llwyd newydd!

Rated 5/5 (1 person). Log in to rate.

Lewys Arôn has been elected president of the Students’ Union following the resignation of previously elected Ajjing Jipur.

Six candidates were running for the position and the election went to all seven stages until Lewys became a clear winner. The by-election made history by being the first ever to be ran entirely online with 976 students voting overall with a huge 804 voters being Full-Time Undergraduates.

The Students’ Union welcomes Lewys into his new role and looks forward to working with him to ensure that his plans and the plans of the students he represents become successes.

-

Lewys Aron yw llywydd newydd yr Undeb y Myfyrwyr yn dilyn ymddiswyddiad Ajjing Jipur .

Roedd chwe ymgeisydd yn rhedeg ar gyfer y swydd ac aeth yr etholiad at bob saith cam nes nath Lewys ddod yn enillydd clir. Mae'r isetholiadau creu hanes drwy fod y cyntaf erioed i gael ei rhedeg yn gyfan gwbl ar-lein gyda 976 o fyfyrwyr yn pleidleisio ar y cyfan gyda enfawr 804 o bleidleiswyr yn Amser Llawn Israddedigion .

Mae’r Undeb y Myfyrwyr yn croesawu Lewys yn ei rôl newydd ac yn edrych ymlaen at weithio gydag ef i sicrhau bod ei gynlluniau a'r cynlluniau'r myfyrwyr y mae'n eu cynrychioli yn dod llwyddiannau.

 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.