Mental Health Awareness

Mental Health Awareness Week

In the UK, one in four students will experience a problem with their mental health. University can be one of the most stressful periods in a young person's life - so we need to start having proper conversations about mental illness.

During the week, we will be running a load of informative and interactive events geared towards helping you through Uni. We want to make sure that we're doing our bit to de-stigmatise mental illnesses and help you get the support you need. Plus, everything's completely free!

Monday 13th:
Coffee Morning 10am-2pm, JCs Singleton
Meditation 12.30-1pm, SU Building Bay Campus
Beach Clean 3-5pm, Singleton Beach

Tuesday 14th:
De-Stress Day 10am-4pm, The College

Wednesday 15th:
De-Stress Day 9am-4pm, Taliesin
Evening Yoga 6.30-7.30pm, Swansea Beach (360) (bring a mat!)

Thursday 16th:
Meditation 1-1.30pm, Singleton Chaplaincy
Film Screening: Dumplin, 6-9pm, Tafarn Tawe & Taliesin Studio

Friday 17th:
Coffee Morning 10am-2pm, Tafarn Tawe
Beach Clean 3-5pm, Bay Campus

Upates here.

Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd y Meddwl

Yn y DU, mae un ym mhob pedwar myfyriwr yn dioddef o broblem gyda iechyd eu meddwl. Gall y Brifysgol fod yn anodd - felly mae rhaid i ni ddechrau trafod iechyd y meddwl.

Yn ystod yr wythnos, byddwn ni'n cynnal digwddiadau addysgiadol a rhyngweithiol i'ch helpu yn y Brifysgol. Rydyn ni am wneud ein rhan i gael gwared ar y stigma o amgylch problemau iechyd y meddwl a sicrhau bod cymorth ar gael i chi. A mae popeth yn rhad ac am ddim!

Dydd Llun 13eg:
Bore Coffi 10am-2pm, JCs Singleton
Myfyrdod 12.30-1pm, Adeilad UM ar Gampws y Bae
Glanhau'r Traeth 3-5pm, Traeth Singleton

Dydd Mawrth 14eg:
Diwrnod Di-Straen 10am-4pm, Y Coleg

Dydd Mercher 15fed:
Diwrnod Di-Straen 9am-4pm, Taliesin
Noswaith o Ioga 6.30-7.30pm, Traeth Abertawe (360) (dewch â mat!)

Dydd Iau 16eg:
Myfyrdod 1-1.30pm, Caplaniaeth Singleton
Dangosiad Ffilm: Dumplin, 6-9pm, Tafarn Tawe a Stiwdio Taliesin

Dydd Gwener 17eg:
Bore Coffi 10am-2pm, Tafarn Tawe
Glanhau'r Traeth 3-5pm, Campws y Bae

Diweddariadau yma.