Mr X Christmas Appeal

Mr X Christmas Appeal

Spread the Christmas cheer this year by adding one extra Christmas present to your list - for someone who really needs it!

The Mr X Christmas Appeal is a local scheme encouraging people to donate gifts to those less fortunate. We’re asking you to buy a gift for a disadvantaged child or young adult and make their Christmas

Just bring the gift to either Students’ Union reception before the 15th of December.

Click here to pick a child.

Merry Christmas!

Apêl Nadolig Mr X

Lledaenwch lawenydd y Nadolig eleni drwy ychwanegu un anrheg arall i’ch rhestr siopa – ar gyfer person sydd wir ei hangen!

Mae Apêl Nadolig Mr X yn gynllun lleol sy’n annog pobl i roi anrheg i unigolion llai ffodus. Rydym ni’n gofyn i chi brynu anrheg ar gyfer plentyn dan anfantais a gwneud ei Nadolig yn arbennig.

Dewch â'r anrheg i unrhyw dderbynfa Undeb y Myfyrwyr cyn 15fed o Ragfyr.

Ewch yma i ddewis plentyn.

Nadolig Llawen!

 

By using this website, you agree to our Cookie Policy.

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Cwcis.

© Swansea University Students' Union 2018 | Powered by MSL

Swansea University Students' Union is a registered charity in England and Wales (no 1149941)

© Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe 2018 | Wedi ei phweru gan MSL

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (rhif 1149941)