Nominations are Open!

You can now stand as a candidate in our SU Elections! You can run to be a Full-Time Officer, which is a full-time employed position at the SU, or you can run to be a Part-Time Officer, which is a role you undertake alongside your studies.

Nominations are Open!

You can now stand as a candidate in our SU Elections! You can run to be a Full-Time Officer, which is a full-time employed position at the SU, or you can run to be a Part-Time Officer, which is a role you undertake voluntarily alongside your studies. The position that you are able to nominate yourself for are:

Full-time Officers

President

Education Officer

Societies & Services Officer

Sports Officer

Welfare Officer

Welsh Affairs Officer

Part-time Officers

BME (Black & Minority Ethnic) Officer

Environment Officer

Ethics Officer

General Secretary

International Officer

LGBT+ Officer (Bay)

LGBT+ Officer (Singleton)

Mature Students Officer

Mental Health Awareness Officer

Students with Disabilities Officer

Trans and Non-Binary Awareness Officer

Women’s Officer

Being an officer means you sit on the SU’s Executive Committee and becoming a Full-Time Officer makes you a Trustee of the SU. These roles are integral to how we run, and we’re always looking for fresh ideas and perspectives.

If you would like more info about what it is to be a Full-Time Officer, keep your eyes out for our Officer Give It A Go sessions.

If you’re all set to be a candidate, then stand now! You can nominate yourself by clicking here. It only takes a few minutes and you’ll be given guidance of key dates for manifesto submission and campaigning.

If you have any questions, please contact The Elections Team by emailing student.voice@swansea-union.co.uk.

Mae Enwebiadau ar Agor!

Gallet ti nawr sefyll fel ymgeisydd yn Etholiadau UM! Gallet ti redeg i fod yn Swyddog Llawn-amser, sy'n swydd gyflogedig yn UM, neu gallet ti redeg i fod yn Swyddog Rhan-amser, sy'n rôl wirfoddol sy’n cael ei chyflawni ochr yn ochr â dy astudiaethau. Y swyddi gallet ti enwebu dy hun ar gyfer yw:

Swyddogion Llawn-amser

Llywydd

Swyddog Addysg

Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau

Swyddog Chwaraeon

Swyddog Lles

Swyddog Materion Cymraeg

Swyddogion Rhan-amser

Swyddog BME

Swyddog yr Amgylchedd

Swyddog Moeseg

Ysgrifennydd Cyffredinol

Swyddog Rhyngwladol

Swyddog LGBT+ (Bae)

Swyddog LGBT+ (Singleton)

Swyddog Myfyrwyr Hyn

Swyddog Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Swyddog Myfyrwyr ag Anableddau

Swyddog Ymwybyddiaeth Traws a Di-deuaidd

Swyddog y Menywod

Mae bod yn swyddog yn golygu dy fod di’n eistedd ar Bwyllgor Gweithredol UM ac mae bod yn Swyddog Llawn-amser yn dy wneud di’n Ymddiriedolwr UM. Mae'r rolau hyn yn rhan annatod o'r ffordd rydyn ni'n cael ein cynnal, ac rydyn ni wastad yn chwilio am syniadau a safbwyntiau ffres.

Os hoffet ti gael mwy o wybodaeth am fod yn Swyddog Llawn-amser, cadwa dy lygaid allan ar gyfer ein sesiynau Rho Gynnig Arni gan y Swyddogion.

Os wyt ti am fod yn ymgeisydd, sefyll nawr! Gallet ti enwebu dy hun trwy glicio yma. Mae’n cymryd ychydig o funudau yn unig a byddi di’n derbyn arweiniad ar ddyddiadau allweddol ar gyfer cyflwyno ac ymgyrchu maniffesto.

Os oes gennyt ti unrhyw gwestiynau, cysyllta â Thîm yr Etholiadau trwy e-bostio student.voice@swansea-union.co.uk.

 
Swansea University Students' Union