Rep of the Month - February

The ‘Rep of the month’ is to reward and recognise the hard work and contribution of the Reps throughout the year, and here are some of the people who support your academic experience behind the scenes.

The Rep system is a key medium by which the Students’ Union supports the students in their academics. Every year, Student Reps are elected to work with the Education officer in order to ensure their interests are kept at the heart of the University. The ‘Rep of the month’ is to reward and recognise the hard work and contribution of the Reps throughout the year, and here are some of the people who support your academic experience behind the scenes. 

Huge congratulations to...

The College Rep of the Month - Alice Elworthy

The Subject Rep of the Month - Emily McEwan & Anukriti Arya

Mae'r system cynrychiolwyr yn ffordd allweddol i Undeb y Myfyrwyr gefnogi myfyrwyr yn eu hastudiaethau. Bob blwyddyn, mae myfyrwyr yn cael eu hethol yn gynrychiolwyr i weithio gyda'r Swyddog Addysg er mwyn sicrhau bod eu diddordebau'n cael eu cadw wrth wraidd y Brifysgol. Mae gwobr ‘Cynrychiolydd y Mis’ yn gwobrwyo a chydnabod gwaith caled a chyfraniad y Cynrychiolwyr trwy gydol y flwyddyn. Dyma rai o’r bobl sy’n cefnogi eich profiad academaidd y tu ôl i’r llenni.

Llongyfarchiadau mawr i...

Cynrychiolydd Coleg y Mis - Alice Elworthy

Cynrychiolydd Pwnc y Mis - Emily McEwan & Anukriti Arya